2019

Straipsnių sąrašas

Kultūros kronika 2019 m.

SAUSIS

5 d. – Biržų Portfolio galerijoje atidaryta Martynos Jančaitytės darbų paroda „Mados iliustracijos“, „Trio džiazo“ improvizacijų koncertas.
7 d. – Kvedariškio kaimo sentikiai sutiko Naujuosius metus. Juos lankė Rokiškio Šv. Nikolajaus sentikių cerkvės dvasininkas Aleksandras Kudriašovas.
7 d. – Biržų „Aušros“  pagrindinėje mokykloje susitikimas su dailininke, fotografe, kraštiete Taurima Bunkute.
11 d. – Biržų raj. savivaldybės J. Bielinio viešosios bibliotekos Kvetkų padalinyje vyko renginys, skirtas Laisvės gynėjų dienai.
– Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinėje mokykloje vyko renginys , skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti.
12 d. – Biržuose vyko Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai: visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, ryte įstaigų, mokyklų languose degė vienybės ir atminimo žvakės, vyko maldos bažnyčiose.
– Sausio 13-osios minėjimas „Atiduok Tėvynei, ką privalai“. Biržų raj. savivaldybės J. Bielinio viešojoje bibliotekoje susitikimas su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro Žvalgybos kursų ekspertu, viršila Ernestu Kuckailiu ir Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vado pavaduotoju karybai Valerijumi Šereliu.
– Vilniuje vyko tradicinis bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501 kuopa.
– Biržų kultūros centro Papilio skyriaus vokalinis moterų kvartetas „Rovėjūnės“ dalyvavo Joniškyje respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse „Laisvė- Lietuvos širdis“. Užimta II vieta.
13 d. – Tradicinis Sausio 13-osios Pagarbos bėgimas Biržų gatvėmis iki paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę.
– Popietė „Te iškovota laisvė neužmirštuolės žiedu žydi“ Vabalninko kultūros namuose.
– Ramongalių bendruomenės namuose vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas koncertas „Dainuojame Lietuvai“.
14 d. – Portfolio galerijoje vyko Editos Rakauskaitės „Tuk tuk“ parodos atidarymas ir Algimanto Pauliukevičiaus improvizacijų koncertas „Vaizdas ir muzika“.
16 d. – Likėnų reabilitacijos ligoninės biuvetėje vyko muzikinis-literatūrinis vakaras „Menas netradicinėje aplinkoje“.
18 d. – Biržų kultūros centre surengtas šiuolaikinio šokio festivalis „Agaro žiedas“.
19 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ VšĮ VITA ANTIQUA išleisto 2019 m. kalendoriaus „IX–XIII a. sėlių apranga“ pristatymas.
– Kratiškių bibliotekoje – prisiminimų popietė minint kraštiečio fotografo, eiliuotojo, gamtos mylėtojo Vidmanto Aukštikalnio mirimo metines. Jo darbų parodos atidarymas.
20 d. – Biržų Pagyvenusių žmonių asociacija ir „Oho“ redakcija surengė Kryžiažodžių sprendimo turnyrą senjorams.
– Kirdonių universalus daugiafunkcis centras organizavo įvairiausių žaidimų visai šeimai Sniego šventę.
22 d. – TAU turizmo fakultetas organizavo virtualią kelionę po Pietryčių Aziją, gidas Algirdas Butkevičius.
25 d. – Biržų kultūros centre vyko tarptautinis projektas- miuziklas „Baltican Carmen show“. Miuziklo prodiuseris Viktoras Prapras.
– Vabalninko kultūros namuose folkloro ansamblių, kapelų, šokių grupių, dainų atlikėjų šventė.
26 d. – Biržų kultūros centre surengtos Aukštaitijos kaimo kapelų varžytuvės „Grok, Jurgeli“.
30 d. – Biržų kultūros centre vyko Biržų V.Jakubėno muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas „Skambanti akvarelė“.
31 d. – Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko  Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI)  paskaita „Kas yra prekyba žmonėmis, formos ir pagalba nukentėjusiems“.
– Likėnų reabilitacijos ligoninės biuvetėje koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleiviai.