Kultūros kronika 2020 m.

Straipsnių sąrašas

21 d. – Šlepščių kaime pašventintas naujas ąžuolinis kryžius. Dalyvavo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Jonas Morkvėnas.
29 d.- Straugalių kapinėse pašventintas naujai pastatytas kryžius. Germaniškio koplyčioje aukotos Šv. Mišios.