2004 m.

Straipsnių sąrašas

Sausis

7 d. — pilies salėje atidaryta „Saulės“ gimnazijos moksleivių dailės darbų paroda.
8 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta dailininko Antano Kučo grafikos paroda, skirta jo 95-erių metų gimimo sukakčiai paminėti.
8 d. — Biržų socialdemokratų jaunimas organizavo atsisveikinimo su eglutėmis šventę.
9 d. — Kratiškiuose vyko literatūrinė — muzikinė popietė „Atostogos su knyga ir muzika“. Popietėje dalyvavo bei vaidino Rinkuškių ir Kratiškių bibliotekų skaitytojai. Veikė rinkuškietės Inetos Kiškytės siūtų lėlių paroda.
9 d. — kultūros centre VšĮ „Tatulos programa“ ir žemdirbių asociacija žemdirbiams surengė popietę — vakaronę.
10 d. — Švietimo skyriaus galerijoje surengta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus moksleivių paroda. Joje buvo eksponuojami modernūs žiemos eskizai.
11 — 13 d. — vyko renginiai Sausio 13-ąjai, Laisvės gynėjų dienai atminti: Šv. Jono Krikštytojo ir Evangelikų reformatų bažnyčiose vyko laisvės gynėjams skirtos pamaldos, pilyje vyko literatūrinis vakaras, atminimo minutės prie Nepriklausomybės paminklo.
13 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Danijos karikatūristų Teddy Petersono ir Clauso Seidelo piešinių „Viena karalienė — viena demokratija“ paroda.
15 — III.15 — fotosalonas „Kodak express“, laikraštis „Šiaurės rytai“, radijo stotis „Pulsas“ surengė fotografijų konkursą „Žiemos linksmybės“.
15 — V.01 - „Biržiečių žodžio“ laikraštis skelbė publicistinį konkursą moksleiviams „Bendraamžiai“.
16 d. — keturi ansambliai ir du solistai dalyvavo Panevėžyje vykusiame vaikų ir moksleivių vokalinės muzikos festivalio — konkurso „Dainų dainelė“ apskrities ture.
17 d. — vyko Kupreliškio kaimo bendruomenės krikštynos. Parapijos namuose atidaryta nėrinių ir mezginių paroda.
18 d. — kultūros centre vyko išskirtinis kompozitoriaus Algimanto Raudonikio kūrybos vakaras. Skambėjo „Žvaigždžių kvarteto“ (V. Riaubiškytės, J. Miščiukaitės, V. Frankonio, V. Malinausko) dainos, dalyvavo Algimantas Raudonikis.
22 d. — pilyje vyko Juditos Leitaitės koncertas. Koncerte dalyvavo Vaiva Blažienė (fortepijonas) ir aktorė Edita Kriauzaitė.
25 d. — kultūros centre koncertavo Deivis su grupe.
26 d. — Panevėžio apskrities turizmo informacijos centre atidaryta biržiečio dailininko Antano Ramašausko grafikos paroda.
28 d. — pilyje vyko Seimo Subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos išvažiuojamasis posėdis. Aptartos galimybės atstatyti visą pilies kompleksą.
29 d. — Papilio pagrindinėje mokykloje vyko šventė „Ėriukėlio sapnai“, ji buvo skirta poeto Petro Zablocko 90-ajam jubiliejui.
30 d. — kultūros centre vyko Kupiškio kultūros centro vaikų ir jaunimo muzikinis spektaklis „Pasakojimas apie gerą žmogų“ (pagal Č. Dikenso „Kalėdų giesmė“).
31 d. — pilyje vyko susitikimas su rašytoju, kaimo rašytojų sąjungos nariu Petru Zablocku. Renginį organizavo viešoji biblioteka ir literatų „Versmės“ klubas.
31 d. — „Šiaurės rytų“ redakcijoje atidaryta „Atžalyno“ vidurinės mokyklos moksleivių darbų paroda.
31 d. — kultūros centre koncertavo „Kaziuko kapela“ ir kultūros centro estradinė grupė.