2004 m.

Straipsnių sąrašas


Gruodis

2-4 d. — renginiai Tarptautinei invalidų dienai:
2 d. — kultūros centre vyko Tarptautinei neįgaliųjų dienai skirtas koncertas. Žiūrovai pamatė Vilniaus miesto invalidų draugijos „Mažoji guboja“ neįgaliųjų spektaklį „Pensionato spindesys ir skurdas arba nuvarytus kumelius nušauna“, koncertavo Užušilių etnografinis ansamblis.
3 d. — grupė rajono neįgaliųjų dalyvavo Panevėžio apskrities neįgaliųjų žmonių Menų dienoje.
4 d. — neįgalieji dalyvavo Vilniaus kongresų rūmuose surengtame tradiciniame koncerte, į kurį buvo pakviesti neįgalieji iš visos Lietuvos. Koncertavo žymūs respublikos atlikė-jai, „Lietuvos“ ansamblis.
3 d. — kultūros centro Anglininkų filiale vyko adventinis vakaras.
3 d. — Kupiškyje vyko Aukštaitijos rajonų tautodailininkų tapybos ir grafikos darbų konkursinės parodos Kaziui Šimoniui atminti uždarymas, jame dalyvavo grupė biržiečių.
3 d. — Vilniaus Rotušėje Lietuvos žurnalistų sąjunga ir leidykla „Danielius“ organizavo renginį, kurio metu pristatyta monografija apie Antaną Macijauską. Renginyje su programa „Geriaus galvą yr duoti nukirsti ne kaipo kalbą tėvelių užmiršti“ dalyvavo Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“.
4 d. — kultūros centre pasirodė Biržų kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai.
5 d. — Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko koncertas mokytojai Vincentai Jakubauskienei ir vargonininkui, chorų dirigentui, mokytojui Bronislovui Jakubauskui atminti. Koncertavo Kauno muzikinio teatro solistė Giedrė Juknevičiūtė (sopranas), Dalia Jatautaitė (vargonai), Biržų kamerinis choras “Viktorija”, koncertą vedė kompozitorius Vladas Švedas.
7 d. — krašto muziejuje „Sėla“ veikia Elenos Palšytės Kasperavičienės skulptūrų ir Jono Kasperavičiaus tapybos darbų paroda.
10 d. — kultūros centro Kirdonių filiale vyko etnografinio ansamblio „Siaudela“ ir folkloro ansamblio „Žemyna“ vakaronė.
10 d. — kultūros centro Kratiškių filiale vyko Adventinių giesmių valandėlė.
10 d. — kultūros centro Užušilių filiale vyko Adventinė popietė.
11 d. — kultūros centre įvyko romantiškas vakaras.
10 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko Panevėžio konservatorijos vyresniosios dėstytojos Alos Fetingienės akordeono studentų ir moksleivių koncertas.
13 d. — pilies salėje koncertavo „Musica humana“: Regina Maciūtė (sopranas), Daiva Tumėnaitė (fleita).
15 d. — pilies salėje vyko rajono ūkininkių draugijos vakaronė „Adventinė ramybė“.
16 d. — kultūros centre koncertavo Vitalija Katunskytė. Koncerte dalyvavo dainininkės dukra Monika, saksofonininkas Remigijus Kraptavičius.
16 d. — kultūros centre vyko Kalėdinių eglučių paroda — pardavimas. Eglučių kūrėjos — Germaniškio pagrindinės mokyklos mokytoja Kristina Manikienė ir „Atžalyno“ vidurinės mokyklos mokytoja Rima Briedienė.
17 d. — Biržų mieste įžiebta Kalėdų eglutė, prie jos surengta šventė vaikams.
17 d. — krašto muziejuje “Sėla” surengta prakartėlių paroda iš Rokiškio krašto muziejaus rinkinių.
17 d. — kultūros centro Kupreliškio filiale vyko Girinio šventė.
17 d. — kultūros centro Vabalninko filiale vyko renginys “Užpūskim paskutinę advento žvakę”.
17 d. — kultūros centro Šukionių filiale vyko advento vakaras.
18 d. — kultūros centro Kirdonių filiale vyko popietė „Kūčių valgiai ir apeigos“.
19 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykla ir restoranas “Agaro žiedas” surengė labdaros popietę — koncertą “Belaukiant Kalėdų”.
22 d. — kultūros centre „Vilties“ bendrija į Kalėdinę popietę “Kalėdų stebuklo belaukiant” pakvietė neįgalius vaikus.
22 d. — pilies salėje vyko Biržų rajono geriausių sportininkų pagerbimo vakaras.
22 d. — kultūros centro Papilio filiale įvyko Adventinė etnografinė vakaronė.
22 d. — kultūros centro Mieliūnų filiale vyko kalėdinė eglutė vaikams.
23 d. — kultūros centro Smilgių, Ramongalių filialuose vyko Kalėdinė eglutė vaikams.
23 d. — Biržų socialdemokratai sveikino biržiečius prie miesto eglės.
24 d. — kultūros centro Anglininkų filiale vyko Kalėdinė eglutė vaikams.
25 d. — kultūros centro Obelaukių, Nemunėlio Radviliškio filialuose vyko Kalėdinė eglutė vaikams.
25 d. — kultūros centro Nemunėlio Radviliškio filiale vyko Kalėdinė vakaronė.
26 d. — kultūros centre vyko šventinis mėgėjiško meno kolektyvų koncertas “Ta graži Kalėdų pasaka”.
26 d. — kultūros centro Papilio, Parovėjos filialuose įvyko Kalėdų eglutė vaikams.
26 d. — kultūros centro Obelaukių filiale vyko Kaukių balius — vakaronė.
26 d. — kultūros centre vyko šventinė vakaronė brandaus amžiaus žmonėms. Grojo „Kaziuko kapela“.
26 d. — kultūros centro Pasvaliečių filiale vyko Kalėdinis žaidimas „Dar ne vakaras“.
26 d. — kultūros centro Kratiškių filiale vyko renginys „Ar girdi Tu mane, aš Tau pasaką paseksiu”.
26 d. — kultūros centro Germaniškio filiale vyko Kalėdinis vakaras.
27 d. — Pabiržės bendruomenės namuose vyko Kalėdų šventė.
27 d. — kultūros centro Kvetkų, Nausėdžių, Kratiškių, Šukionių filialuose įvyko Kalėdų eglutė vaikams.
27 d. — Medeikių vaikų globos namuose vyko labdaros koncertas — lankėsi Nemunėlio Radviliškio kaimo bendruomenė ir kultūros darbuotojai.
28 d. — kultūros centro Užušilių, Germaniškio filialuose įvyko Kalėdinė eglutė vaikams.
29 d. — Legailių globos namuose vyko labdaros koncertas — lankėsi Nemunėlio Radviliškio kaimo bendruomenė ir kultūros darbuotojai
29 d. — kultūros centre vyko šventinis Rolando Janavičiaus koncertas.
29 d. — kultūros centro Anglininkų filiale vyko naujametinė vakaronė jaunimui.
29 d. — pilies salėje vyko labdaros vakaras. Jame dalyvavo aktorė Virginija Kochanskytė, Beata Vingraitė (fortepijonas), Rita Preikštaitė (mecosopranas), Žanas Voronovas (tenoras).
29 d. — Pačeriaukštės mokykloje vyko koncertas „Kalėdų šviesa“.
29 d. — Pačeriaukštės mokykloje vyko eglutė ikimokyklinukams.
29d. — Nemunėlio Radviliškio O. Milienės globos namuose vyko labdaros koncertas — lankėsi Nemunėlio Radviliškio kaimo bendruomenė ir kultūros darbuotojai.
29 d. — kultūros centro Vabalninko filiale įvyko „Mažosios mis rinkimai — 2004“.
30 d. — kultūros centro Kvetkų filiale įvyko Naujametinis žiburėlis.
30 d. — kultūros centro Papilio, Parovėjos filialuose įvyko Senųjų metų palydos.
31 d. — „Agaro žiedo“ restorane — kaukių balius.
31 d. — kultūros centro Kupreliškio filiale įvyko Naujųjų metų žiburėlis.
31 d. — Pačeriaukštės mokykloje vyko bendruomenės vakaronė.
31 d. — kultūros centro Obelaukių filialas organizavo senųjų metų išlydėjimą ir Naujųjų sutikimą prie laužo.
31 d. — kultūros centro Mieliūnų, Šukionių filialuose vyko Naujųjų metų sutikimas.
31 d. — vyko Naujametiniai fejerverkai prie miesto eglės.
Čikagoje, M. K. Čiurlionio meno galerijoje, vyko biržietės tautodailininkės Sigutės Selevičienės lėlių paroda (nuo gruodžio pradžios iki Kalėdų).

Parengė Zita Balaišienė