2004 m.

Straipsnių sąrašas


Kovas

4 d. — pilies salėje įsteigta Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga.
4 d. — kultūros centre teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Andželikos Cholinos šokio teatro spektaklis „CARMEN“.
5 d. — „Šiaurės rytų“ redakcijoje veikia keramikės Gražinos Petronytės darbų paroda.
5 d. — kultūros centre teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis H. Boičevo dviejų dalių tragikomedija „Titaniko“ orkestras“.
6 d. — kultūros centre teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Vilniaus mažojo teatro spektaklis pagal B. Srbljanovič pjesę „Šeimyninės istorijos“.
6 d. — Nemunėlio Radviliškyje vyko Kaziuko mugė.
6 d. — Ramongalių klubo kaimo kapela „Susiedai“ koncertavo Kupiškyje vykusiame tradiciniame muzikantų susibūrime „Aleksiuko bandonija“.
7 d. — kultūros centre teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ uždarymas. Valstybinio jaunimo teatro O. Danilovo drama „Geltonoji neužauga“.
9 d. — jaunimo mokykloje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas renginys „Lietuvą širdy nešuos…“.
10 d. — kultūros centre vyko vaikų ir jaunimo liaudiškos kapelos „Ventukai“ koncertas.
10 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko Kęstučio Grybausko pianistų kvarteto koncertas.
11 d. — Lietuvos Nepriklausomybės dienai, Kovo 11-ajai skirti renginiai: prie kultūros centro rajono meno mėgėjų koncertas, tautodailininkų mugė; viešojoje bibliotekoje paroda „Nepriklausomybei išaušus“; pamaldos Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje; Mišios už Tėvynę šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklausomybę pagerbimas prie Nepriklausomybės paminklo; šventinis Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncertas kultūros centre.
13 d. — kultūros centre koncertavo „Olia lia“ dainininkai. Parodyta muzikinė pasaka „Vilkas ir septyni ožiukai“.
16 d. — Suosto kaime buvo organizuotas Knygnešio dienos minėjimas.
16 d. — kultūros centre pradėti rodyti kino filmai. Įvyko lietuvių kino filmo „Vienui vieni“ premjera — susitikimas su jame vaidinusiu aktoriumi Sauliu Balandžiu.
17 d. — kultūros centre humoro vakaras „Rakauckų šposai“.
19 d. — kultūros centre vaikų lopšelio darželio „Drugelis“ 20 metų minėjimas — koncertas.
19 d. — pilies salėje įvyko UPBEAT projekto (Šiaurės šalių kamerinės muzikos atlikėjai) koncertas. Dalyvavo Ivo Lille (saksofonas, Estija), Jrma Toots (fortepijonas, Estija), INDRA styginių kvartetas (Švedija).
19 d. — Panevėžyje vyko vaikų ir jaunimo chorų festivalis — konkursas „Mes Lietuvos vaikai“ regiono turas. Jame dalyvavo Biržų „Saulės“ gimnazijos mišrus choras ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių ir jaunučių chorai.
20 d. - kultūros centre dainininko Ryčio Cicino 10 metų scenoje jubiliejinis koncertas. Dalyvauja: Birutė Petrikytė, Vitalija Katunskytė, šokių grupė „Rokada“, Giulija ir kt.
20 d. — „Aušros“ vidurinėje mokykloje įvyko Žemės dienai skirtas renginys.
20 d. — pilies salėje įvyko renginys „Arkivyskupas Mečislovas Reinys. Kankinys, Dievo tarnas“ (minint 120-ąsias gimimo metines).
22 d. — Vabalninko krašto muziejuje atidaryta mokytojos Rasos Jankauskienės ir jos mokinių dailės darbų paroda.
24 d. — Vabalninko žemės ūkio mokykloje koncertavo ansamblis „Ventukai“.
25 d. — Biržų regioninis parkas ir „Sėlos“ muziejus Biržų pilies parke organizavo Gandro šventę.
26 d. — kultūros centre vyko šou grupės „Mango“ naujos programos „100 dienų“ pristatymas.
27 d. — Biržuose vyko Teatro dienos minėjimas. Kultūros centre vyko rajoninė vaikų ir jaunimo dramos kolektyvų apžiūra, „Aušros“ vidurinėje mokykloje ir „Saulės“ gimnazijoje buvo vaidinami angliški scenos vaizdeliai.
29 d. — „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko „Talentų vakaras“.
30 d. — kultūros centre vyko seminaras „Velykų papročiai, margučių marginimo technika“.
30 d. — kultūros centre vyko Juozo Erlicko autorinis humoro vakaras.
31 d. — kultūros centre vaikams parodytas Panevėžio teatro „Menas“ spektaklis vaikams „Pasaka ne pasaka apie bjaurųjį ančiuką“.