2004 m.

Straipsnių sąrašas


Gegužė

1 d. — stojimo į Europos Sąjungą dienos renginiai Biržuose: šventinis minėjimas prie Biržų savivaldybės, masinis bėgimas miesto gatvėmis, aikštėje prie Kultūros centro vaikų darželių auklėtinių ir moksleivių koncertas, atrakcionai vaikams, Livetos ir Petro Kazlauskų koncertas, Panevėžio kamerinio choro „Muzika“ koncertas.
1 d. — Vabalninko kultūros namuose vyko šauniausios Vabalninko mamos rinkimas.
1 d. — Geidžiūnų kaimo bendruomenė minėjo Motinos dieną, koncertavo Anglininkų kaimo bendruomenė.
5 d. — krašto muziejuje „Sėla“ vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokytojų ir mokinių kūrybos darbų parodos „Laikas“ atidarymas.
7 d. — tvirtovės rūmų salėje vyko jaunimo mokyklų konferencija „Drauge į tikslą“. Konferencija skirta Jaunimo mokyklos 10 metų jubiliejui.
7-9 d. Vabalninke vyko IV-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Laimingas vaikų juokas“.
8 d. — fotoateljė „Kodak“ veikia Zenono Meškausko foto darbų paroda.
8-9 d. — Biržų rajone vyko renginiai, skirti Spaudos atgavimo 100-mečiui:
8 d. — minėjimas prie knygnešio Jurgio Bielinio kapo, gimtosios sodybos Purviškių kaime ir Suosto mokyklos, dalyvavo knygnešio anūkas Jurgis Bielinis;
tvirtovės aikštėje vyko knygų mugė; krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Spaudos atgavimo 100-mečiui skirta paroda;
muziejuje vyko edukacinė programa Suosto mokyklos mokiniams „Slaptoji mokykla“;
pristatytas krašto muziejaus ir savivaldybės mokyklų išleistas laikraštis „Baltasis erelis“;
savivaldybės posėdžių salėje vyko kanklių muzikos popietė „…klausyk, sesule, ką tau kanklės sakys…“;
pristatyta J. Kundroto knyga „Sakmė apie knygnešį“;
Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ parodė programą „…geriaus galvą yr duoti nukirsti, nekaipo kalbą tėvelių užmiršti…“.
9 d. — Šv. Mišios Pabiržės bažnyčioje; minėjimas prie tautinio atgimimo veikėjo, publicisto ir leidėjo A. Macijausko paminklinio biusto;
Pabiržės folkloro ansamblio „Žemyna“ pasirodymas;
inž. A. Macijausko atminimo pagerbimas Pabiržės kapinėse;
Spaudos atgavimo 100-osioms metinėms pasodintų ąžuolų lankymas.
9 — 15 d. — 100-ųjų kompozitoriaus Vlado Jakubėno gimimo metinių renginiai:
9 d. — Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje Chorų diena. Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos, „Saulės“ gimnazijos ir Pasvalio muzikos mokyklos chorai.
12 d. — Vilniuje, kompozitoriaus Stasio Vainiūno namuose vyko Vlado Jakubėno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas — koncertas. Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos atlikėjai.
13 d. - pilies salėje vyko italų dueto koncertas, Italų kultūros centro dovana: Stefano Maffizzoni (fleita) ir Guido Scano (fortepijonas) koncertas.
14 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko I respublikinis Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų festivalis — konkursas.
15 d. —  pilies salėje vyko kompozitoriaus Vlado Jakubėno 100-ųjų gimimo metinių baigiamasis koncertas. Dalyvavo: muzikologai V. Juodpusis, R. Nomickaitė, Vlado Jakubėno draugijos Lietuvos skyriaus pirmininkė I. Skomskienė, dainininkė A. Krikščiūnaitė (sopranas), A. Kisieliūtė (fortepijonas), J. Karnavičius (fortepijonas), G. Menkevičiūtė (violončelė), D. Laimutytė (fortepijonas), M. Kasperavičiūtė (smuikas), V. Daugirdienė (fortepijonas), Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkurso laimėtojai.
13 d. — kultūros centre teatras „Vakaris“ vaikams parodė spektaklį „Sviedinukas greituoliukas“.
13 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta vyresnių klasių moksleivių kūrybinių darbų paroda.
13 d. — „Aušros“ vidurinės mokyklos folkloro ansamblis „Aušrela“ pasirodė Biržų parapijos šv. Vincento Pauliečio senelių globos namų gyventojams.
14 d. — Biržų vasaros estradoje vyko „Didžioji pavasario fiesta`04“. Programoje vaikams: šauniojo piratų kapitono Flinto šou. Koncertavo V. Katunskytė, Klaipėdos „Parodijų teatras“, vyko diskoteka, kurioje dainininkas A. Chošnau pristatė naują programą.
14 d. — Vilniuje, nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje biržiečių klubas „Krivulė“ organizavo Alfonso Naktinio ir Bronislavos Šernienės knygų pristatymą. Koncertavo Germaniškio etnografinis ansamblis „Vijoklis“.
15 d. — kultūros centre įvyko Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, ir Biržų „Bočių“ bendrijos meno mėgėjų koncertas „Nupinsim draugystės vainiką“.
15 d. — Vabalninko kultūros namuose vyko poezijos pavasarėlis.
18 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta paroda, skirta Evangelikų reformatų bažnyčios superintendento Adomo Šerno 120-osioms metinėms.
18 d. — krašto muziejus „Sėla“ organizavo Tarptautinei muziejų dienai skirtą programą - viktoriną moksleiviams.
20 d. — kultūros centre Lietuvos aklųjų ir silpnaregių Biržų rajono taryba organizavo Motinos ir Tėvo dienos minėjimą.
20 d. — miesto estradoje — Trispalvės žygio per Lietuvą koncertas. Dalyvavo: Asta Pilypaitė, Povilas Meškėla, Janina Miščiukaitė, „Next“.
20 d. — viešoji biblioteka organizavo seminarą „Šviesos nešėjų keliais: spaudos atgavimo šimtmečiui“.
20 d. — pilies salėje įvyko susitikimas su vokiečių klubo „Lions“ nariais. Koncertavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
20 d. — Biržų rajone įvyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.
22 d. — įvyko Pučiakalnės kaimo bendruomenės krikštynos.
22 d. — pilies salėje įvyko poeto Alfredo Naktinio jubiliejinis kūrybos vakaras. Pristatyta jo knyga „Laikausi širdimi“. Koncertavo Germaniškio etnografinis ansamblis „Vijoklis“ ir Biržų kultūros centro kaimo kapela „Širvėna“.
22-23 d. Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos stadione vyko tarptautinio cirko „Fantazija“ gastrolės.
23 d. — Pabiržės bendruomenės namuose vyko popietė „Mėnuo be smurto prieš vaikus“.
25 d. — krašto muziejuje „Sėla“ surengta Biržų miesto ir rajono moksleivių kūrybinių darbų paroda.
25 d. — Nemunėlio Radviliškyje įvyko literatūros vakaras. Jame dalyvavo biržiečiai literatai, „Versmės“ klubo nariai: V. Virkutienė, L. Prunskienė, R. Tunkūnienė, B. Šernienė. Koncertavo miestelio saviveiklininkai.
28 d. — viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kartu Biržų pagrindine mokykla surengė rašytojai Tuvei Janson skirtą renginį „Pasisvečiuokime pas Trolius Mumius“.
28 d. — pilies salėje vyko Biržų literatų Poezijos pavasario šventė.
28 d. — tvirtovės rūmų kieme projektas „Nedelsk“ pakvietė biržiečius į jaunimo akciją. Jos metu pristatytas projektas, koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras, kieme buvo išdėstytos akcijos solidarumo simbolis — popierinės gervelės.
28 d. — kultūros centre koncertavo chorai „Agluona“ ir „Viktorija“.
28 d. — įvyko Kilučių kaimo bendruomenės krikštynos.
28 — 29 d. — Tčeve (Lenkija) vyko tarptautinis šeimyninės muzikos festivalis. Jame dalyvavo ir biržiečio muzikos mokyklos mokytojo Gito Korsako šeimyninis ansamblis.
30 d. — kultūros centro ansamblis „Siaudela“ išvyko į tarptautinį folkloro festivalį „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje.