2004 m.

Straipsnių sąrašas


Rugsėjis

1 d. — Rugsėjo 1-oji Biržuose: šv. Mišios Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, mokslo metų renginiai miesto mokyklose, sveikinimai ir atlikėjo Luko grupės koncertas aikštėje prie Biržų kultūros centro; linksmasis tvarkaraštis: ilgiausio sakinio rašymas, šventinis geltonųjų autobusų maršrutas„Biržų miesto mokyklos“, žaidimai ir atrakcionai, nemokamas kino filmas Biržų kultūros centre.
4 d. — įvyko 1704 metų įvykių Biržuose minėjimas: šv. Mišios už žuvusius karius katalikų bažnyčioje, pamaldos evangelikų reformatų bažnyčioje; Biržų tvirtovėje senąsias karo dainas ir sutartines, rekrūtų ir tarpukario Lietuvos kariškas dainas atliko folkloro kolektyvai „Siaudela“ ir „Žemyna“, šventės dalyvių įžygiavimas į tvirtovę, iškilminga rikiuotė, istorinių įvykių minėjimas; grojo „Garso“ orkestras, karinę techniką ir ginkluotę pristatė Lietuvos didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko Rukloje kariai, karo istorijos klubai iš Rygos ir Kauno parodys XVIII a. įvykius, karybą, ginkluotę, „Sėlos“ muziejuje veikė parodos. Renginį organizavo krašto muziejus.
4 d. — šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „Biržai 2004“ koncertas. Koncertavo Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir dirigentas G. Rinkevičius, dirigentas M. Pitrėnas), Zbigniev Levicki (smuikas).
7 d. — pilies salėje pristatyta Valdemaro Michalausko parengta knyga „Gėrio šviesa“ (Lembertų šeimos istorijos pėdsakais). Renginyje dalyvavo Prano Lemberto sūnus Vitalijus Lembertas su dukra Audrute iš Santa Monikos.
11 d. — krašto muziejuje „Sėla“ surengtos parodos: „Šiaurės rytų Lietuvos tautinių mažumų kultūros paveldas“ (fotografijų paroda) ir „Žydai Biržų krašte“ (dokumentinė paroda iš muziejaus fondų).
12 d. — šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „Biržai 2004“ koncertas. Koncertavo Petras Vyšniauskas (saksofonas), Bernardas Vasiliauskas (vargonai).
12 d. — Lietuvos šaulių sąjungos Biržų kuopos šauliai Vabalninke surengė padėkos už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvės apgynimo dienos minėjimą: Mišios už kritusius dėl Lietuvos nepriklausomybės, kritusiųjų pagerbimas kapinėse, renginio metu giedojo bei dainavo Panevėžio rinktinės Šaulių choras.
18 d. — pilies salėje vyko baigiamasis Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „Biržai 2004“ koncertas. Koncertavo Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Dainius Puišys (baritonas), Čiurlionio kvartetas: Jonas Tankevičius (I smuikas), Darius Dikšaitis (II smuikas), Gediminas Dačinskas (altas), Saulius Lipčius (violončelė), dalyvavo muzikologas Viktoras Gerulaitis.
18 d. — kultūros centre vyko Vestuvinių ansamblių šventė — konkursas. Šventėje dalyvavo vestuvių muzikantai iš Joniškio, Rokiškio, Biržų, Kvetkų, Vabalninko.
18 d. — Pabiržėje bendruomenės namuose vyko renginys „Pabūkime kartu“. Pašventintas bendruomenės kryžius, grojo Šukionių kaimo kapela.
18 d. — Parovėjoje vyko seniūnijos bendruomenių šventė „Rudens gėrybės ant mūsų stalo“.
18 d. — Biržų literatų klubas „Versmė“ organizavo tradicinius literatūrinius skaitymus „Keturių vėjų pagairėje“, skirtus poetui, publicistui, dramaturgui Kaziui Binkiui atminti. Skaitymai vyko poeto gimtajame Papilyje.
21 d. — krašto muziejuje „Sėla“ surengta tautodailininkės Sigutės Selevičienės siūtų lėlių „Lietuvos kunigaikščiai“ paroda.
22 d. — kultūros centre Panevėžio teatras „Menas“ parodė J. Dautarto režisuotą spektaklį pagal Š. Pero pasaką „Raudonkepuraitė“.
24 d. — įvyko Kirkilų kaimo bendruomenės krikštynos.
24 d. — kultūros centre įvyko invalidų draugijos mėgėjiško meno kolektyvų apžiūra.
25 d. — surengtas Pilėnų tėvonijos vado Stepo Giedriko žuvimo 50-ųjų metinių paminėjimas: mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, išvyka į Biržų girią, kur kovojo ir žuvo partizanai, iškilmingas minėjimas kultūros centre.
25 d. — „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko kalbų diena.
26 d. — šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Dalyvavo Judita Leitaitė ( mecosopranas), Paulina Daukšytė (smuikas), Audronė Driskiuvienė (fleita), Zita Lukošiūnienė (vargonai)
27 d. — pažymint Pasaulinę turizmo dieną, krašto muziejaus „Sėla“ muziejininkai organizavo ekskursiją po žymias rajono vietas.
27 d. — „Kodak“ fotoateljė atidaryta biržiečio fotomenininko Alio Balbieriaus fotografijų paroda.
29 d. — Švietimo skyriaus galerijoje surengta fotomenininko Algio Kalninio nuotraukų paroda „Biržų tvirtovės šturmas po 300 metų“.
29 d. — Kirdonių klube vyko Pabiržės seniūnijos bendruomenių rudens šventė paroda „Derlius 2004“.