2004 m.

Straipsnių sąrašas


Spalis

1 d. — krašto muziejuje „Sėla“ veikia Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Biržų skyriaus narių kūrybos darbų paroda.
2 d. — Vabalninke buvo surengta pirmoji Pagyvenusių žmonių dienos šventė.
2 d. — Pačeriaukštės klube salėje vyko šventė „Užeikit, sveteliai, mūsų kieman“. Šventė skirta seniūnijos neįgaliesiems.
2 d. — kultūros centre „Svajos“ klubas surengė popietę brandaus amžiaus žmonėms „Aš rudeninis paukštis, rudeninis…“. Joje dalyvavo Ustukių (Pasvalio raj.) kaimo kapelos bei klubo „Svaja“ muzikantai, dainininkai, pokštininkai.
3 d. — Pabiržėje surengtas kompozitoriaus Broniaus Budriūno 95-osioms gimimo metinėms skirtas minėjimas — koncertas „Giesmė į tėviškės namus parves“. Šv. Mišiose Pabiržės bažnyčioje skambėjo B. Budriūno giesmės, giedojo Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios sumos choras, Biržų kamerinis choras „Viktorija“; minėjimas vyko parapijos namų salėje; aplankytas Budriūnų namas — muziejus bei muzikų tėvų kapai.
5 d. — Kratiškiuose surengtas Mokytojo dienai skirtas koncertas.
7 d. — kultūros centre įvyko susitikimas su kandidate į Seimą Nida Dagiene. Koncertavo humoro grupė iš Skapiškio.
8 d. — kultūros centre įvyko susitikimas su kandidatu į Seimą Viktoru Rinkevičiumi. Koncertavo Vitalija Katunskytė ir Adolfas Jarulis.
8 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykla pradėjo renginių ciklą moksleiviams „Pažintis su menu“. Muzikos mokykloje vyko popietė „Valanda su M. K. Čiurlioniu“. Joje dalyvavo kompozitoriaus proanūkis pianistas Rokas Zubovas.
8 d. — pilies salėje koncertavo Rokas Zubovas (fortepijonas).
9 d. — Vabalninke vyko renginys - „Pakermošis pas Pranienę“.
9 d. — Šiauliuose vyko respublikinė derliaus diena „Ievaro giesmė“. Panevėžio apskričiai atstovavo Biržų savivaldybė, šventėje dalyvavo jaunieji ūkininkai, koncertavo meno mėgėjų kolektyvai.
10 d. — kultūros centre savo piešinių, grafikos darbų parodą pristatė Papilio pagrindinės mokyklos dailės mokytoja Dalia Skiauterytė.
15 d. — kultūros centro Pačeriaukštės filiale vyko popietė moksleiviams.
15 — 16 d. kultūros centre vyko Vaikų dienos:
15 d. — vaikų piešinių parodos „Skaniausias saldainis“ atidarymas, Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis vaikams „Šaltoji širdis“.
16 d. — popchorų šventė „Smaližių šalis“.
16 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta biržietės dailininkės Kristinos Čyžiūtės tekstilės darbų paroda „Taškas prie taško“.
16 d. — kultūros centro Nausėdžių filialas organizavo Šeimininkių vakaronę.
16 d. — kultūros centro Pasvaliečių filiale vyko vakaronė ir rudens gėrybių mugė.
16 d. — šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje įvyko vargonų muzikos koncertas, vargonavo Vytenis M. Vasyliūnas.
16 d. — Biržuose J. Janonio aikštėje vyko Rudens gėrybių mugė. Joje — „Tatulos programos“ dalininkų išaugintos ekologiškos daržovės, tautodailininkų, amatininkų dirbiniai, muzikantų koncertas.
16 d. — Gulbinų bendruomenės namuose paminėtos poeto Pauliaus Drevinio 85-osios gimimo metinės.
17 d. — Vabalninke įvyko Vabalninko krašto mugė.
17 d. — Pačeriaukštėje vyko „bulių kautynės“ ir automobilių kroso varžybos.
19 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykloje tęsiamas renginių ciklas moksleiviams „Pažintis su menu“- koncertavo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro smuikininkų kvartetas.
22 d. — Vilniuje „Rūtos“ galerijoje atidaryta biržietės lėlininkės Vitos Kiseliūnienės personalinė lėlių paroda.
23 d. — Vilniuje vykusioje 38-ojoje Baltijos šalių muzikologų konferencijoje „Muzikos kūrinys — jo ribos bei interpretacijos“, skirtoje Vlado Jakubėno 100-osioms metinėms, dalyvavo grupė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų.
25 d. — švietimo skyriuje eksponuojami Medeikių pagrindinės mokyklos moksleivių piešiniai tema „Paukščiai skrenda“.
27 d. — viešoji biblioteka organizavo literatūrinį renginį. Jame dalyvavo poetė Eglė Juodvalkė, rašytojas Vytautas Bubnys, žurnalistė Elena Kurklietytė, kūrybą skaitė Juozas Šalkauskas.
29 d. — kultūros centre vyko Vėlinių vakaro renginys.
29 d. — šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Susikaupimo valanda (Requiem), skirta mirusiųjų pagerbimui. Koncertavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai, eksponuoti Dailės skyriaus mokinių darbai.
29 d. — kultūros centro Meilūnų filiale vyko skaitovų konkursas.
29 d. — kultūros centro Juostaviečių filiale parodytas Smilgių mėgėjiško dramos kolektyvo spektaklis.
29 d. — kultūros centre įvyko rajono Aklųjų ir silpnaregių organizacijos ataskaitinis susirinkimas.
30 d. — Biržų kultūros centro Nemunėlio Radviliškio filiale vyko pagyvenusių žmonių susitikimas su „Svajos“ klubu.