2005 m.

Straipsnių sąrašas


Birželis

1 d. — kultūros centre vyko Vaikų teisių apsaugos tarnybos surengtas Vaikų gynimo dienos minėjimas. Tai — kartu ir baigiamasis akcijos „Mėnuo be smurto prieš vaikus“ renginys.
1 d. Kultūros centre atidaryta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus absolventų diplominių darbų paroda.
3 d. — miesto estradoje vyko koncertas „Susitikimas su vasara“. Koncertavo Romas Dambrauskas, grupė InCulto., vyko diskoteka jaunimui.
4 d. — Nemunėlio Radviliškyje vyko sporto šventė „Pasitikime vasarą kartu“: surengtas bėgimas, skirtas Vasario 16-osios akto signataro Jokūbo Šerno atminimui, koncertavo meno mėgėjai, vyko Biržų kultūros centro diskoteka.
5 d. — Biržų kultūros centro mėgėjų teatras dalyvavo sakralinės dramos ir muzikos šventėje „Sielos ilgesys“, kuri vyko Kupiškio rajono Palėvenės domininkonų vienuolyne, suvaidinta K. Čyplio — Vijūno komedija „Čigonėlė nemeluoja“.
6-10 d. — Biržuose vyko tarptautinis jaunųjų menininkų pleneras, jį organizavo Vlado Jakubėno muzikos mokykla.
6-7 d. — Kvetkų pagrindinėje mokykloje vyko renginys „Mes — Nemunėlio vaikai“, jame dalyvavo Biržų ir Rokiškio rajonų mokyklos.
7 d. — krašto muziejuje „Sėla“ lankėsi dailininkė iš Čikagos Magdalena Birutė Stankūnaitė — Stankūnienė, surengta jos muziejui dovanotų darbų paroda.
7 d. — Vilniuje, Nacionalinėje bibliotekoje pristatyta rašytojo Algimanto Zurbos knyga „Melnragės akmenys“. Knygos pristatymą organizavo kraštiečių klubas „Krivulė“, renginyje dalyvavo biržiečių delegacija.
10 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Žaidžiame pasaką“.
11 d. — paminėtos Šukionių kaimo 450-osios metinės: šv. Mišios Šukionių koplyčioje, foto menininko Stanislovo Vadapolo parodos atidarymas, konferencija, koncertas, vakaronė.
11 d. — Smilgiuose vyko Vaikų šventė „Vasaros dovanos“.
12 d. — tvirtovės rūmų salėje vyko krikščioniško roko grupės SARAH iš Vokietijos koncertas — pokalbis „Kodėl tu verki?“.
12 d. — Širvėnos ežere vyko žvejų — mėgėjų plūdine meškere individualios ir komandinės varžybos.
14 d. — Biržuose vyko Gedulo ir vilties dienos paminėjimas: šv. Mišios Jono Krikštytojo baž nyčioje, minėjimas prie koplytstulpio geležinkelio stotyje.
14 d. — Užušiliuose, Vabalninke vyko Gedulo ir vilties dienos paminėjimas.
15 d. — Germaniškyje vyko mažosios „Mis Germaniškis“ rinkimai.
15 d. — kultūros centre vyko Invalidų draugijos Panevėžio apskrities poezijos šventė.
17 d. — kultūros centre vyko renginys jaunimui „Knygas į šalį, padarykim trali vali!“.
18 d. — Kvetkų pagrindinė mokykla šventė 140 metų jubiliejų.
18 d. — Ramongaliuose vyko literatūrinė — muzikinė popietė „Bandau surasti savo įmintas pėdas“. Buvo prisiminti kaimo literatai, skaitoma jų kūriniai, švenčiamas kapelos „Susiedai“ veiklos 10 — metis
19 d. — Biržų centriniame pliaže vyko Biržų jaunimo ir atviras veteranų pliažo tinklinio turnyras.
22 d. — Biržuose gastroliavo tarptautinis cirkas „Fantazija“.
22 d. — Vabalninko, Kratiškių, Papilio ir Pabiržės bibliotekose atidaryti interneto prieigos taškai.
23 d. — Joninių šventė vyko Biržų miesto estradoje, Obelaukiuose, Kvetkuose, Papilyje, Mieliūnuose, Meilūnuose, Parovėjoje, Germaniškyje, Šukionyse, Ramongaliuose, Vabalninke.
24 d. — Joninių renginiai vyko Anglininkuose, Pasvaliečiuose, Kratiškiuose.
24 d. — Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje įvyko Panevėžio styginio kvarteto koncertas.
25 d. — Janinas ir Jonus Kirdonyse pagerbė Pabiržės seniūnija.
25-26 d. — Biržuose vyko Lietuvos ev. Reformatų bažnyčios Unitas Lithuaniae Sinodas.
25-26 d. — Biržuose vyko Lietuvos XIX mokinių techninių sporto šakų spartakiados laisvojo skridimo aviamodelių varžybos.
26 d. — Petrinių renginys vyko Papilyje.
27 d. — liepos 6 d. — biržiečiai medžio drožėjai dalyvavo Rikiškyje vykusiame medžio drožėjų plenere.
30 d. — liepos 3 d. — Biržuose vyko Evangelijos šventė.