2006 m.

Straipsnių sąrašas

Sausis

2 d. — Nausėdžiuose surengtas žaidimas vaikams „Paskutinis šansas“.
4 d. — Anglininkuose surengta Naujametinė saviveiklininkų vakaronė.
5 d. — Vilniaus rotušėje vyko susitikimas — koncertas „Biržų vardo 550 metinių paminėjimo atgarsiai“. Jame dalyvavo kraštiečiai: Mantas Makrickas, Virginija Balčiauskaitė — Daugirdienė, Antanas Ladyga, bei Biržų muzikos festivalių dalyviai: Juozas Malikonis, Živilė Karkauskaitė, Ieva Matulionytė, Elena Masliakova, Valentinas Gelgotas, Petras Geniušas, Viktoras Gerulaitis. Susitikimą rengė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, savivaldybė, Vilniaus biržiečių klubas „Krivūlė“, „Sėlos“ muziejus.

6 d. — Kultūros ir sporto skyrius surengė atsisveikinimą su šventine miesto egle.
6 d. — Šukionyse, Berniškiuose, Dumbliūnuose, Guodžiuose, Pabiržės seniūnijoje, Ramongaliuose vyko Trijų karalių vaikštynės.
7 d. — Pasvaliečių svetainėje vyko liaudiškos šeimininkių varžytuvės.
7 d. — kultūros centre vyko buvusių kooperatininkų susitikimas, vyko koncertas.
8 d. — kultūros centre vyko Lietuvos Valstiečių liaudininkų sąjungos 100-ųjų metinių minėjimas, koncertavo liaudiškos muzikos ansamblis „Jonis“.
11 d. — Biržų „Aušros“ mokykloje koncertavo šalies muzikos žvaigždės: „Biplan“, „InCulto“. „Hokšila & b. J. Fighters“.
13 d. — Biržuose vyko Laisvės gynimo 15-ųjų metinių minėjimas: Šv. Mišios už Tėvynę Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; gėlių padėjimas Švyturio gatvės kapinėse; minėjimas — koncertas, skirtas Laisvės gynėjams pilies salėje; simbolinis „Prisiminimų laužas“ pilies prieigose.
13 d. — Laisvės gynėjų dienos minėjimai vyko Vabalninke, Meilūnuose, Kratiškiuose, Nemunėlio Radviliškyje, Germaniškyje, Parovėjoje.
14 d. — pilies salėje vyko Baltijos gitarų kvartetas. Grojo Ieva Baltmiškytė, Sergej Krinicin, Saulius S. Lipčius, Zigmas Čepulėnas.
14 d. — kultūros centre vyko Biržų rajono vaikų ir moksleivių konkursas „Dainų dainelė“.
15 d. — Nausėdžių kaimo vaikai vyko į televizijos laidos Telebimbam transliaciją Vilniuje.
18 d. — viešojoje bibliotekoje „Civito“ klube įvyko susitikimas — diskusija su žurnalistu, Transparency International Lietuvos skyriaus direktoriumi Ryčiu Juozapavičiumi ir šio skyriaus darbuotoja Jolanta Piliponyte „Kodėl visi mėgsta kalbėti apie korupciją?“
16-19 d. — Biržuose vyko Ekumeninė savaitė. Visų konfesijų krikščionys rinkosi bendrai maldai.
19 d. — muzikantai M. Taujanskas ir R. Sinica surengė koncertą Legailių vienišų asmenų ir senelių globos namų gyventojams.
20 d. — krašto muziejuje „Sėla“ jubiliejaus proga pagerbtas sporto veteranas Rimantas Nemanius.
20 d. — grupė biržiečių lankėsi Rygos nacionalinėje operoje.
21 d. — viešosios bibliotekos salėje įvyko muzikinė literatūrinė popietė, skirta rašytojo Balio Sruogos gimimo 110-ųjų metinių paminėjimui. Koncertavo Panevėžio miesto retro ansamblis „Žemyna“, poeziją skaitė Biržų literatų klubo „Versmė“ poetai. Viešoji biblioteka parengė knygų parodą.
21-22 d. — Biržų Šv. Jono krikštytojo parapija organizavo seminarą „Ugdymas per žaidimus ir šokius“.
21 — vasario 2 d. — Vabalninke vyko renginių dekada, skirta rašytojo B. Sruogos 110-osioms gimimo metinėms:
21 d. — Vabalninko krašto muziejuje atidaryta paroda „B. Sruogai -110“; kultūros namų salėje vyko B. Sruogos 110-ųjų metinių minėjimas, po jo vidurinės mokyklos dramos būrelis parodė B. Sruogos spektaklį „Užgavėnės po kreivuoju tiltu“.
23 d. — Vabalninko žemės ūkio technikume surengta knygų paroda „Mes skaitome B. Sruogą“;
24 d. — Vabalninko kultūros namų salėje vyko susitikimas su meninio filmo „Dievų miškas“ kūrėjais — režisieriumi A. Puipa ir pagrindinio vaidmens atlikėju V. Masalskiu. Tos pačios dienos vakare analogiškas renginys vyko Biržuose. Parodytas filmas „Dievų miškas“.
26 d. — vyko mokomoji pažintinė ekskursija į B. Sruogos gimtinę, Baibokų kaime.
28 d. — Vabalninko kultūros namuose Vilniaus senjorų teatras parodė K. Ostrausko dramą „Kazys iš Baibokų“.
Vasario 2 d. — Vabalninko kultūros namuose renginių dekados uždarymas. Parodyta literatūrinė -muzikinė viktorina „Viskas apie B. Sruogą“. Joje dalyvavo Vabalninko B. Sruogos vidurinės mokyklos ir Vabalninko žemės ūkio mokyklos moksleiviai.
22 d. — bare „Senas rūsys“ vyko anekdotų ir baisių istorijų trečiasis turas.
25 d. — kultūros centre parodytas Teatro „Menas“ spektaklis jaunimui — M. Andersono „Bėgikas“.
28 d. — krašto muziejuje „Sėla“ vyko fotografijų parodos, skirtos generolo Kazimiero Ladigos ir jo žmonos visuomenės veikėjos Stefanijos atminimui, uždarymas.
28 d. — Biržų aerodrome vyko žiemos motokrosas.
28 d. — kultūros centre vyko rajono folkloro kolektyvų šventė „Pragyda gyda“.
28 d. — meno galerijoje „Nendrė“ vyko Jono Meko filmų popietė.
28 d. — senuosiuose Kirdonių kultūros namuose surengta popietė „Pabūkime kartu“.
28 d. — pilies salėje biržiečiai rašė Nacionalinį diktantą.
28 d. — kultūros centre įvyko tradicinė žemdirbių vakaronė, kurią organizavo „Tatulos programa“ ir Žemdirbių asociacija.
29 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleiviai dalyvavo Rokiškio krašto muziejuje vykusiame prakartėlių parodos uždaryme. Moksleiviai parodai pateikė bendrą savo darbą — prakartėlį.
31 d. — krašto muziejuje „Sėla“ veikia moksleivių konkursinių darbų paroda, skirta 2005 m. Europos kultūros paveldo dienoms „Kultūrinis paveldas ir kultūrinis turizmas. Europa — bendras paveldas“.
31 d. — krašto muziejuje „Sėla“ veikia Vabalninko B. Sruogos, Pabiržės vidurinių mokyklų ir Vabalninko žemės ūkio mokyklos mokinių bendro projekto „Sveikos gyvensenos „Tabakas, alkoholis, narkotikai — tavo problemų niekaip neišspręs“ darbų paroda „Žalingiems įpročiams NE!“
31 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko pamoka — koncertas „Grojame Balį Dvarioną ir...“.
31 d. — Biržuose, Vandentiekio salėje įvyko susitikimas su žmonėmis, besidominčiais netradicine medicina — biomedicinos mokslų daktare docente Rima Ruzgiene ir biržiete žolininke Alvida Rumbavičiene.