2007 m.

Straipsnių sąrašas

Vasaris

2 d. — kultūros centre parodytas Alytaus miesto teatro spektaklis „Bandymų dienos“ pagal V. Mykolaičio-Putino romaną „Altorių šešėly“.
2 d. — Biržų savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Trečiojo universiteto (TAU) kultūros, meno ir tautodailės fakulteto studentų užsiėmimai.
2 d. — Nemunėlio Radviliškyje vyko žiemos šventė.
3 d. — kultūros centre vyko kaimo kapelų šventė-varžytuvės „Grok, Jurgeli 2007“.
4 d. — duris atvėrė Papilio bendruomenės namai.
6 d. — įvyko rajono jaunųjų skaitovų konkursas.
9 d. — pilies salėje vyko Ramutės Kalnėnaitės (violončelė) jubiliejinis koncertas. Dalyvavo Carsten Johannes Hustedt (fleita, Vokietija) ir Jurgis Karpavičius (fortepijonas.
10 d. — kultūros centre „Tatulos“ programa ir žemdirbių asociacija surengė žemdirbių popietę-vakaronę.
10 d. — Biržuose vyko žiemos motokrosas.
10d. — gimnazijos salėje vyko seniūnijų tinklinio turnyras.
14 d. — kultūros centre vyko Valentino dienai skirtas koncertas „Svaigesnė už svaigiausią vyną...“.
15 d. — viešojoje bibliotekoje įvyko poezijos ir muzikos vakaras, skirtas B. Brazdžionio 100-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vaidybos ir režisūros katedros III kurso studentai Mindaugas Ancevičius, Gabrielė Aničaitė, Mantas Cegelskas, Saulius Čiučelis, Inga Mikutavičiūtė su poetine muzikine kompozicija „Kas šviečia virš pavasarių visų...“ (vadovė — scenos kalbos mokytoja Judita Ušinskaitė).
16 d. — Biržuose vyko renginiai, skirti Vasario 16-ajai — Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai: Šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; minėjimas prie Nepriklausomybės paminklo; kultūros centre — Lietuvos karo akademijos pristatymas Biržų bendruomenei, rodytas filmas „Kol kardas guls ant peties“, veikė Lietuvos kariuomenėje naudojamų ginklų ekspozicija, fotografijų paroda; meninėje programoje dalyvavo Lietuvos karo akademijos kariūnai ir Biržų jaunieji šauliai.
16 d. — Vasario 16-osios renginiai Vabalninke: pagerbtas iš Kateliškių kilusių brolių Petrulių — Nepriklausomybės akto signataro Alfonso ir finansų ministro Vytauto atminimas; padėtos gėlės ant Lietuvos savanorių, švietimo ministro K. Šakenio ir viršaičio S. Šimonio kapų Vabalninko kapinėse., kultūros namuose vyko koncertas.
16 d. — jaunieji pianistai, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleiviai, Mindaugas Variakojis ir Arūnė Trečiokaitė koncertavo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
17 d. — kultūros centre vyko Juozo Erlicko humoro vakaras „Juozas Erlickas — kita programa“. Dalyvavo „Vilniaus salonistai“ — Daumantas Slipkus (klavišai), Sigitas Rubis (smuikas, gitara).
20 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Muzikos mokyklos dailės skyriaus mokytojos metodininkės Irenos Vegienės ir jos mokinių darbų paroda.
20 d. — pilies salėje koncertavo Petras Geniušas ir Lukas Geniušas (fortepijonas). Dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Vaida Vireliūnaitė (fortepijonas).
20 d. — Užgavėnių renginiai vyko Papilyje, Biržuose, Užušiliuose, Nemunėlio Radviliškyje.
20 d. — viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro surengtas seminaras „Vartotojų aptarnavimas bibliotekoje“.
23 d. — viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas-diskusija su Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos katedros vedėju dr. Algiu Dobravolsku „Ko trūksta, kad Lietuvos visuomenė atrastų savo galias?”.
23 d. — pilyje vyko projekto „Turizmo vystymas palei Mėmeles/Nemunėlio pasienio upę/Detomene“ baigiamoji konferencija.
24 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta biržiečių tautodailininkų kūrybinių darbų paroda.
28 d. — Biržų čiuožykloje surengtos įvairios varžytuvės.