2007 m.

Straipsnių sąrašas

Lapkritis

— Vabalninko krašto muziejuje surengta Genovaitės Šešeikienės mezginių ir nėrinių bei Sonatos Šulnienės iš karoliukų darytų papuošalų paroda.
5 d. — įvyko Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.
9 d. — kultūros centre naują programą parodė humoro grupė „Ambrozija“
9 d. — gruodžio 5 d. — rajono policijos komisariatas surengė renginių ciklą, skirtą narkomanijos prevencijos programos įgyvendinimui — Kaštonų pagrindinės mokyklos salėje vyko futbolo turnyras „Mes be žalingų įpročių“, pasienio ruožo mokyklose buvo organizuojami susitikimai 6-7 kl. moksleiviams su psichologais, Biržų kultūros centre vyko koncertas.
10 d. — „Saulės“ gimnazijos sporto salėje vyko A. Žulono taurės dziudo turnyras.
10-11 d. — kultūros centre vyko Aukštaitijos mėgėjiškų teatrų šventė „Atspindžiai“. Joje pasirodė Rokiškio liaudies teatras, Visagino teatras-studija „Mėlynoji paukštė“, Pasvalio kultūros centro šokio teatras, Pasvalio krašto muziejaus, Ukmergės kultūros centro bei Biržų kultūros centro teatrai.
12 d. — Biržų rajono neįgaliųjų draugija surengė išvyką į Druskininkus ir Druskininkų vandens parką.
— ? d. — Papilio pagrindinėje mokykloje surengta panevėžiečio tautodailininko Vidmanto Šilgalio darbų paroda „Keptuvė, kuri nekepa“
14-15 d. — Biržuose vyko renginiai skirti Pasaulinei Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPT) dienai paminėti: kultūros centre vyko paskaita, Biržų šeimos gydytojų centre surengta akcija, kurios metu galima buvo pasitikrinti plaučių funkciją.
12-15 d. — viešojoje bibliotekoje vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai: Šviesos ir žodžio šventėje vaikams buvo skaitoma ištrauka iš A. Lindgren knygos, suaugusiems — iš S. Undset knygos. Vaikų literatūros skyriuje surengtos rašytojai A. Lindgren skirtos parodos — vaikų piešinių paroda „Po Astridos fantazijų šalį“ bei literatūros paroda „Vaikų širdžių karalienė“. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje pristatyta paroda „Šiaurės šalių moterys rašytojos“.
16 d. — kultūros centre vyko Aukštaitijos vestuvinių ansamblių šventė.
17 d. — kultūros centre koncertavo Dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“.
17 d. — Čypėnuose įvyko Lietuvos ministro Ernesto Galvanausko 125-ųjų metinių paminėjimas. Atidengta paminklinė lenta, skirta Čypėnų respublikos 1905 m. įkūrimui.
19 d. — Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla ir ikimokyklinis skyrius kartu su miestelio biblioteka parengė projektą „Šviesos ir žodžio šventė“, skirtą švedų rašytojai Astridai Lindgren.
21 d. — Nemunėlio Radviliškio bibliotekoje vyko Biržų viešosios bibliotekos surengtos parodos „Iš miestelių istorijos“ pristatymas.
21 d. — Rūkloje Mokomojo pulko vadas pulkininkas Arūnas Gudavičius ir Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktorius Gintaras Butkevičius pasirašė bendradarbiavimo sutarties papildymą.
22 d. — Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakultete įvyko Ernesto Galvanausko tarptautinė konferencija "Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos". Iškilmingai atidaryta E. Galvanausko vardo auditorija kartu su Biržų krašto muziejaus "Sėla" muziejininkų Deimantės Prunskienės ir Antano Seibučio parengta ekspozicija "E. Galvanauską prisimenant", skirta 125-osioms jo gimimo metinėms.
22 d. — kultūros darbuotojai šventė savo šventę — lankėsi Pačeriaukštės filiale, Pačeriaukštės pagrindinėje mokykloje, Sigutės ir Valdo Kiaulėnų muziejuje, Butautuose, Smilgių bažnyčioje, Pasvaliečių “Svetainėje” vyko vakaronė.
23 d. — Vabalninke, Biržų viešojoje bibliotekoje, vyko susitikimas su kraštiečiu rašytoju, publicistu Algimantu Zurba, aktore Gražina Urbonaite ir leidyklos "Gimtasis žodis" vyriausiuoju redaktoriumi Vytautu Staneliu.
23 d. — „Aušros“ vidurinėje mokykloje pristatyta Arūno Baublio knyga „Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodas: organizacija, bažnytinė savivalda ir konfesinės inteligentijos formavimasis 1795-1830 metais“.
23 d. — Medeikių žemės ūkio bendrovė šventė 15 metų jubiliejų.
24 d. — pilyje įvyko Biržų rotary klubo inauguracija.
24 d. — kultūros centre vyko Sutartinių šventė „Sumintojo geri svečė...“.
— Kirdonių kaimo bendruomenėje surengtas renginys „Dar širdyje ne sutema“.
24 d. — įvyko Juostaviečių kaimo bendruomenės ataskaitinis susirinkimas — vakaronė „Sušilkime prie židinio ugnies“.
24 d. — Meilūnuose vyko renginys „Prie rudens gėrybių stalo“.
25 d. — kultūros centre naują programą pristatė Inga Valinskienė.
28 d. — Parovėjos kaimo biblioteka surengė „Pirmosios snaigės šventę“.
28 d. — kultūros centre vyko Aklųjų ir silpnaregių draugijos ataskaitinis susirinkimas.
29 d. — kultūros centre J. Miltinio dramos teatras vaikams parodė O. Šapko pasaką „Kaip tapti paršeliu“, suaugusiems — M. Zalytės pjesę „Žemės mokestis“.
30 d. — grupė biržiečių jaunuolių dalyvavo Anykščiuose vykusiame priešadventiniame Panevėžio vyskupijos jaunimo susitikime.
30 d. — kultūros centre įvyko Žemdirbių asociacijos 10-mečio jubiliejaus popietė-vakaronė.
— Ančiškiuose surengta tradicinė rudens vakaronė, joje buvo renkami pasižymėję kaimo žmonės.