2007 m.

Straipsnių sąrašasBalandis

1 d. — kultūros centre vyko pasakorių šventė „Melagis melavo per tiltą važiavo...“
— Vabalninko krašto muziejuje surengta tautodailininkės Vitenės Repšienės pintų verbų, margučių ir mokytojos Lilonės Tebelytės iš gamtinės medžiagos sukurtų atvirukų, paveikslėlių paroda.
— Bauskės krašto muziejuje surengta vabalninkietės tautodailininkės Vitenės Repšienės margučių paroda.
4 d. — viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko renginys „Man patinka skaityti“, jo metu išrinktos skaitomiausios knygos, apdovanoti geriausi skaitytojai.
6 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Alio Balbieriaus asambliažų paroda.
— Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos instrumentinis ansamblis ir pianistė Vaida Vireliūnaitė koncertavo Krokuvoje.
10 d. — bare „Senas rūsys“ vyko margučių ridenimo varžybos.
11 d. — pilies salėje koncertavo Vaida Kirvelytė (fortepijonas).
11 d. — kultūros centre vyko Biržų rajono moksleivių štangos spaudimo čempionatas. Vyko susitikimas su galiūnu Žydrūnu Savicku.
12 d. — kultūros centre vyko Edmundo Kučinsko ir jo brolio Rimvydo koncertas.
14 d. — kultūros centre vyko Biržų rajono mėgėjų teatrų šventė.
14 d. — Kvetkuose startavo bendromis lietuvių ir latvių jėgomis paruoštas turizmo Nemunėlio upe DETOMENE projektas.
14 d. — „Saulės“ gimnazijos choras tapo Kaune vykusio kasmetinio Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų mišrių chorų konkurso „Dainuok ir keliauk 2007“ nugalėtoju.
14-15 d. — Atvelykio ir pavasario šventės vyko Parovėjoje, Užušiliuose, Anglininkuose, Pučiakalnėje, Pačeriaukštėje, Ančiškiuose, Ramongaliuose, Vabalninke.
14 d. — Juostaviečiuose vyko kaimo bendruomenės ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Koncertavo kaimo saviveiklininkai, parodytas Rinkuškių kaimo bendruomenės ir bibliotekos vaidinimas pagal K. Čiplio-Vijūno pjesę „Čigonėlė nemeluoja“.
15 d. — kultūros centre vyko renginys, skirtas vaikų velykėlėms (kultūrinės veiklos vadybos III kurso studento A. Afanasjevo praktinis darbas).
16 d. — kultūros centre vyko „Major group“ modelių atranka.
18 d. — kultūros centre „Raganiukės“ teatras parodė spektaklį vaikams „Karlsonas ir mažylis“.
18 d. — kultūros centre Užupio teatras parodė spektaklį „Tyla“ pagal A. Daškaus pjesę.
19 d. — viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas-diskusija su profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi tema „Ką reiškia naujausia emigracijos banga Lietuvai.
19 d. — Papilio pagrindinėje mokykloje atidaryta dailininko V. Vaitkevičiaus šilkografijos darbų paroda „Biržų kraštas“. Pristatyme dalyvavo projekto iniciatorius Valdemaras Valkiūnas.
19 d. — įvyko Biržų literatų klubo „Versmė“ ataskaitinis susirinkimas.
20 d. — Šukionių kaime atidarytas sveikatingumo centras.
20 d. — krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta nauja edukacinė pamoka: “Ką paukšteliai čiulba ulba“.
21 d. — Papilyje vyko tradicinė pavasarinė mugė.
21 d. — kultūros centre vyko asociacijos „Biržėnai“ susirinkimas.
23 d. — viešosios bibliotekos salėje vyko susitikimas-paskaita „Savęs valdymas ir praktinis dvasingumas“. Paskaitą skaitė socialinių mokslų daktarė Egidija Laumenskaitė.
24 d. — viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius ir kaimo filialai surengė knygų mylėtojų šventę „Aš draugauju su knyga“.
25 d. — viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Laikas ir mes“.
26, 27, 28 d. — Vabalninkas šventė 215 metų miesto statuso suteikimo jubiliejų: Žemės ūkio mokykloje vyko paroda-pardavinmas, Balio Sruogos vidurinėje mokykloje vyko mokinių renginys „Pavasaris provincijoje“, Žolinės aikštėje įvyko miesto vėliavos pakėlimo ceremonija, Žemės ūkio mokykloje — poetinė kompozicija „Iš senų sąsiuvinių. Jonas Strielkūnas“, pristatyta Mirdzos ir Algirdo Garbauskų sudaryta knyga „XX a. Vabalninkas“, koncertavo Vilniaus karininkų namų liaudies muzikos ansamblis „Vilnija“.
26 d. — pilies salėje vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos koncertas „Pavasario muzika“.
26 d. — viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos miesto vaikams surengė teatralizuotą siaubo pasakų popietę „Tegu siaubas tave užvaldo“.
20-22, 27-29 d. — pilies salėje vyko programa jaunimui apie krikščioniškojo gyvenimo būdą ir tikėjimo tiesas — „Dingę“. Projektą vykdė Septintosios dienos adventistų bažnyčios jaunimo klubas internete „Jaunimo Arka“.
27 d. — kultūros centre Biržų mėgėjų teatras parodė S. Mrožeko pjesę „Našlės“.
28 d. — Šukionių kaimo bendruomenės namuose surengta Stanislovo Vadapalo fotografijų paroda „Moters portretas“.
28 d. — Vilniaus „Rūtos galerijoje“ atidaryta biržietės menininkės Vitos Kiseliūnienės lėlių paroda.
28 d. — kultūros centre surengta dvasinio atsinaujinimo diena. Renginį vedė kunigas pranciškonas brolis Gediminas Numgaudis su pranciškoniškojo jaunimo šlovinimo grupe.
28 d. — Kaune vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis 2007“. Jame Biržų „Saulės“ gimnazijos skudutininkai tapo konkurso laureatais.
— „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko tradicinis rajono moksleivių polkos konkursas „Šokim trypkim — 2007“