2012 m.

Straipsnių sąrašas

KULTŪROS KRONIKA 2012 M.
BIRŽŲ RAJONAS

 

SAUSIS

5 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta paroda „Valdovų rūmų muziejaus vertybės“.
7 d. – kultūros centre vyko knygos „Su daina per gyvenimą“ pristatymas ir koncertas, skirtas visuomenės veikėjo, saviveiklinio meno mėgėjo, Biržų miesto kultūros namų direktoriaus Stanislovo Jankausko 85-mečiui paminėti.
7 d. – įvyko „Šalpusnio“ klubo narių šventinė popietė.
7 d. – Pabiržės bendruomenės namuose įvyko visuotinis bendruomenės narių susirinkimas bei vakarėlis „Praėjusių 2011 metų eglutės pokštai“.
12 d. – Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko rajono vaikų ir mokinių konkursas „Dainų dainelė“.
13 d. – Biržuose vyko sausio 13-osios renginiai: visuotinė politinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, simbolinis laisvės laužas centrinėje miesto aikštėje, tradicinis bėgimas Sausio 13-osios aukoms atminti, renginys prie Laisvės laužo, šv. Mišios už laisvės gynėjus ir Tėvynę bei klasikinės muzikos koncertas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje – dalyvavo E. Seilius, K. Zmailaitė, A. Juozauskaitė.
13 d. – Laisvės gynėjų dienos renginiai vyko Vabalninke.
15 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta lakūnui Vytautui Lapėnui skirta fotografo Andriaus Repšio paroda „Žmogus paukštis“.
18-19 d. – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Edukacijos grupės specialistai krašto muziejuje „Sėla“ pristatė keturis edukacinius užsiėmimus įvairių amžiaus moksleivių grupėms.
18 d. – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų bendruomenė surengė biržiečiams kultūros vakarą. Apie valstybės paveldą pasakojo Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Edukacijos ir lankytojų centro vedėjas G. Gendrėnas, gotikine arfa ir išilginėmis fleitomis muzikavo I. Baublytė, tekstus skaitė D. Jokubaitis.
20 d. – Maironio lietuvių literatūros muziejuje pristatyta poeto, eseisto, fotomenininko Alio Balbieriaus fotografijų paroda "Jono Meko žemė" ir eilėraščių rinktinė "Skaidrumos".
24 d. – viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko baigiamais Metų knygos rinkimo renginys.
25 d. – viešoji biblioteka surengė susitikimą su aktoriumi Vytautu Tomkumi.
27 d. – kultūros centre įvyko susitikimas su rašytoju ir žurnalistu Algimantu Čekuoliu „Kas laidon nesudėta..“.
27 d. – viešojoje bibliotekoje vyko Tarptautinės holokausto aukų atminimo dienos minėjimas, kurį surengė Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos Tolerancijos centras.
28 d. – kultūros centre vyko Aukštaitijos kaimo kapelų varžytuvės „Grok, Jurgeli“.
28 d. – Skrebiškiuose vyko bendruomenės narių susirinkimas, koncertavo Smilgių kultūros namų saviveiklininkai.
28 d. – J. Janonio aikštėje pradėjo veikti čiuožykla.


 

VASARIS

2 d. – Vabalninko muziejuje vyko renginys Linų dienai pažymėti „Linas ir Vabalninkas“. Edukacinį užsiėmimą „Nepabuvus audėjėle...“ vedė audėja Genė Indriliūnienė.
2 d. – Biržuose vyko moksleivių meninio skaitymo konkursas.
3 d. – kultūros centre vyko susitikimas su Seimo nariu Valdemaru Valkiūnu.
4 d. – kultūros centre vyko dainininko Vytauto Šiškausko koncertas.
8 d. – Vilniuje, Rašytojų klube, vyko rašytojo Algimanto Zurbos jubiliejinis vakaras. Renginyje da-lyvavo biržiečių delegacija.
9 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje įvyko moksleivių meninio skaitymo konkursas.
9 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta Elenos Naprienės darbų paroda „Gyvenu ir dirbu“.
11 d. – kultūros centre vyko koncertas, skirtas įsimylėjusiųjų dienai „Tai tiesiog meilė“.
11 d. – Drąseikių bendruomenė šventė Valentino dieną.
14 d. – Medeikių humoro grupė „Zacirka“ Likėnų reabilitacinėje ligoninėje pristatė naują koncertinę programą „Skerstuvės“.
15 d. – kultūros centre koncertavo dainininkas Paulius Stalionis ir grupė „Ambrozija“.
15 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose įvyko renginys, skirtas pagerbti karius savanorius, kovojusius dėl Lietuvos nepriklausomybės. Dalyvavo choras „Tremties aidai“.
15 d. – Pasvaliečiuose Pačeriaukštės, Juostaviečių, Pasvaliečių bendruomenės paminėjo Valentino dieną.
16 d. – kultūros centre vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventinis minėjimas: dokumentinis filmas „Įsimylėję Lietuvą“, šventinis koncertas.
16 d. – Biržuose surengta žiemos šventė.
16 d. – Medeikių kaimo bendruomenė ir vaikų globos namai „Vaiko užuovėja“ surengė popietę Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Dalyvavo literatų klubo „Versmė“ nariai. Vasario 16-osios minėjimai vyko Nemunėlio Radviliškyje, Vabalninke.
16 d. – Papilio bendruomenės namuose vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas. Jo metu papiliečiams savo romano "Prabėgę metai" antrąją dalį pristatė rajono literatų klubo "Versmė" narys Valentinas Dagys.
17 d. – viešoji biblioteka surengė susitikimą su chemiku, politologu, visuomenės veikėju Egidijumi Vareikiu.
17 d. – Kauno aviacijos muziejuje prisimintos aviacijos istorijos patriarcho, kraštiečio Jono Balčiūno mirties metinės. Pagerbtuvėse dalyvavo biržiečiai: vicemerė Stasė Eitavičienė, žurnalistas ir kraštotyrininkas Algirdas Butkevičius, muziejininkas Antanas Seibutis.
19 d. – Biržų miesto estradoje surengta Užgavėnių šventė.
19 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko blynų šventė-mugė.
– Užgavėnių šventė surengta Kvetkuose, Užušiliuose, Pačeriaukštėje, Satkūnuose, Anglininkuose, Medeikiuose, Rovėjos bendruomenėje.
21 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. „Domino“ teatras pristatė miuziklą „Tadas Blinda“.
21 d. – Biržų vaikų galerijoje atidaryta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių Ievos ir Gretos Petronyčių keramikos darbų paroda (mokytoja Gražina Visockienė).
– Biržų rajono savivaldybės I aukšte veikia Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių grafikos ir tapybos ant šilko darbų parodos (mokytojos Sandra Sukarevičiūtės ir Irena Vegienės).
– Biržų rajono savivaldybės III aukšte veikia Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių keramikos darbų paroda (mokytoja Gražina Visockienė).
22 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. „Trupė liūdi“ parodė poezijos spektaklį jaunimui pagal Justino Marcinkevičiaus ir Henriko Radausko kūrybą „Kokia čia teisybė?“
23 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Parodytas „Menų spaustuvės“ gatvės šokio spektaklis jaunimui „Feel link“.
23 d. – viešoji biblioteka surengė išvyką į Vilniaus knygų mugę 2012.
23 d. – tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje poetas Alis Balbierius pristatė eilėraščių rinktinę „Skaidrumos“.
24 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Vilniaus Mažojo teatro spektaklis – M. Gorkio „Motina“.
25 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Valstybinio jaunimo teatro spektaklis – drama „Skrydis virš gegutės lizdo“.
25 d. – Parovėjos kaimo bendruomenėje įvyko ataskaitinis rinkiminis bendruomenės susirinkimas, po jo – koncertas ir vakaronė.
25 d. – šalia Biržų aerodromo surengta Žiemos motokroso šventė.
25 d. – Juostaviečiuose surengta vakaronė šeimoms „Ilgai ir laimingai...“.
26 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Klaipėdos dramos teatro tragikomedija – E. Kišono „Ei, Džiuljeta!“.
27 d. – pilies salėje profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Kamerinis literatūrinis spektaklis „Jis ir ji“ pagal Jono Biliūno ir jo žmonos Julijos Jasulaitytės-Biliūnienės laiškus ir kūrybą. Dalyvavo smuikininkas Sigitas Rubis.
27 d. – pilies salėje profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Birutės Marcinkevičiūtės-Mar monospektaklis „Žodžiai smėlyje“ S. Beketo pjesės „Laimingos dienos“ motyvais.
27 d. – Lietuvos nacionalinės televizijos laidoje „Duokim garo!“ koncertavo kultūros centro folkloro ansamblis „Siaudela“.
28 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Nacionalinio dramos teatro spektaklis vaikams „Grybų karas“.
28 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. „Vakaras su Valentinu Masalskiu“: suvaidintas jo režisuotas „Trupės p. s.“ dainų spektaklis „Gaidos“, pristatyta knyga „Va-lentinas Masalskis: ieškant teatro“.
29 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. „Keistuolių teatro“ spektaklis vaikams „Pati labiausia pasaka“.
29 d. – krašto muziejuje „Sėla“ Kunigaikščių menėje vyko Klavesino muzikos vakaras. Koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.


 

KOVAS

1 d. – pilies salėje profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Teatro laboratorijos „Atviras ratas“ spektaklis-improvizacija vaikams „Senelės pasaka“.
1 d. – grupė Viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavo Vilniuje vykusiame baigiamajame projekto „Bibliotekos pažangai“ renginyje.
2 d. – pilies salėje profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Nacionalinio dramos teatro spektaklis – Juhos Jokelos „Fundamentalistai“.
2 d. – įvairių konfesijų tikintieji rinkosi į Biržų jungtinę metodistų bažnyčią, kur buvo minima Pasaulinė maldos diena.
3 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Kauno dramos teatro prisiminimų drama „Akmenų pelenai“.
3 d. – pilies salėje vyko koncertas Passioni musicali – XVII a. italų baroko muzika Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų rezidencijose. Dalyvavo Renata Dubinskaitė (mecosopranas), Ieva Baublytė (išilginė fleita, gotikinė arfa), Filipe Guerra (Čilė/Prancūzija, klavesinas).
3 d. – Kučgalyje surengta Kaziuko mugė.
4 d. – Svilių kaimo bendruomenės kiemelyje vyko Kaziuko mugė, po mugės – popietė „Kaziuk, pagrok man valsų“.
7 d. – pilies salėje įvyko susitikimas su Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarais Birute Valionyte, Bronislavu Genzeliu, Eugenijumi Petrovu, Baliu Gajausku, Mečiu Laurinkumi ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio nariu Nikolajumi Medvedevu.
7 d. – pilies salėje „Artėjančio pavasario išdaigos“. Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojos Jūratės Duderienės mokiniai ir jų draugai.
9 d. – kultūros centre koncertavo Arvydas Vilčinskas.
9 d. – viešoji biblioteka surengė susitikimą su Biržų rajono savivaldybės garbės piliečiu Aleksandru Zeltiniu.
9 d. – Suosto kaimo bendruomenė surengė popietę „Tu esi moteris“.
9 d. – Medeikių kaimo bendruomenė surengė konferenciją „Bendruomeniškumas mus vienija“.
10 d. – krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta buvusio biržiečio, dailininko Gito Markučio tapybos darbų paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys“.
10 d. – krašto muziejuje „Sėla“ įvyko Bullingerio knygos „Antrasis šveicariškasis išpažinimas (1566) pristatymo popietė: „Antrasis šveicariškas išpažinimas – evangelikų kunigaikščių Radvilų išpažinimas“.
10 d. – Kirdonių kaimo bendruomenė šventė dešimties metų sukaktuves.
11 d. – krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta instaliacija „Tautiška giesmė“. Renginyje dalyvavo idėjos autorius ir projekto vadovas poetas, fonologas bei menų sintezės tyrinėtojas Julius Žekas.
11 d. – Biržuose vyko Kovo 11-osios renginiai, kultūros centre vyko koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai „Žmogus – tai tėviškėje prasidėjęs kelias“.
11 d. – Kovo 11-osios minėjimas surengtas Vabalninke, Rovėjos bendruomenėje.
14, 21, 28 d. – Biržuose vyko intelektualaus komandinio žaidimo „Europrotai“ turnyras.
15 d. – Vabalninko muziejuje vyko renginys „Senųjų švenčių tradicijos Vabalninko krašte. Pempės diena“.
15 d. – pilies salėje koncertavo grupė „Biplan“.
16 d. – kultūros centre koncertavo Nelė Paltinienė.
16 d. – viešojoje bibliotekoje vyko edukacinė pamoka moksleiviams, skirta knygnešio dienai.
16 d. – viešojoje bibliotekoje pristatyta bibliotekos darbuotojų parengta knyga „Knygnešio žemės biblioteka“.
16 d. – Nemunėlio Radviliškyje surengtas Kermošius (Amatų diena).
16 d. – pilies salėje vyko dainuojamosios poezijos vakaras.
17 d. – kultūros centre pasirodė cirkas „Jaunystė“.
17 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta žolininkės Adelės Karaliūnaitės paskaita ir atidaryta paroda „Biržiečių spintas pravėrus: 1920–1960-ųjų metų pavasaris“.
20 d. – Nemunėlio Radviliškio bibliotekoje pristatyta Valentino Dagio knyga „Prabėgę metai“.
21 d. – kultūros centre Pasvalio Klėties teatro spektaklis – Kazio Sajos tragikomedija „Surūdijęs vanduo“.
22 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko jaunųjų atlikėjų ir menininkų Palmyros premijos konkursas.
22 d. – savivaldybės administracijos pastate atidaryta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbų paroda – eksponuojami tapybos, grafikos, keramikos, tapybos darbai.
22 d. – pilies salėje vyko koncertas „O Sole mio“. Dalyvavo Hector Palacio (tenoras), Vilija Mozūraitytė (mecosopranas, dramatinis sopranas), prof. Raminta Lampsatytė (fortepijonas), Andrius Vasiliauskas (fortepijonas).
23 d. – pilies salėje koncertavo Naujosios Vilnios muzikos mokyklos tautinių instrumentų skyriaus kolektyvai ir solistai.
23 d. – Medžiotojų ir žvejų draugijos Biržų skyriuje surengta medžioklės trofėjų paroda-apžiūra.
23 d. – kultūros centre koncertavo Rytis Cicinas ir Radžis.
23 d. – Gulbinuose surengta gandrų sutiktuvių šventė.
24 d. – vyko Užušilių bendruomenės susirinkimas, po jo parodytas Parovėjos kultūros namų spektaklis „Žentelis“.
24 d. – kultūros centre – Melpomenės šventė. Palangos „Grubusis“ teatras parodė komediją „Paskutinis kavalierius“.
24 d. – pilies salėje vyko Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso „Dainų dainelės“ apskrities etapo laimėtojų koncertas palydėtuvės.
24 d. – Vabalninke įvyko susitikimas su „Misija Sibiras'11“ dalyviu ir Pasaulio lietuvių jaunimo są-jungos pirmininku Kęstu Pikūnu.
24 d. – pilies salėje „Saulės“ gimnazijos moksleiviai Aistis ir Gailius Lansbergai, Veronika Morkvėnaitė bei Eglė Karpavičiūtė surengė dainuojamosios poezijos vakarą.
26 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje koncertavo Donatas Butkevičius (kontrabosas), Diana Gaidelytės (fortepijonas).
26 d. – Biržų vaikų dailės galerijoje surengta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių Ivetos Zemlickaitės ir Kornelijos Matulionytės keramikos darbų paroda.
27-31 d. – Kaune vykusiame 40-ajame mėgėjų teatrų festivalyje „Kauno rampa 2012“ Biržų mėgėjų teatras parodė režisierės V. Vorienės komediją „Cirkas be pinigų“.
28 d. – pilies salėje vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojų Danutės Striužienės ir Ramutės Petronytės mokinių koncertas „Muzikuojame drauge“.
28 d. – kultūros centre vyko Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro gastrolės. F. Goodrich, A. Hackett „Visada tavo, Anna Frank“.
29 d. – kultūros centre vyko trumpametražių filmų peržiūra „Trys viename“: Andriaus Blaževičiaus „Dešimt priežasčių“, Jūratės Samulionytės „Laikinai“, Roko Eltermano „Paskutinė medaus mėnesio diena“.
30 d. – pilies salėje koncertavo Pasvalio muzikos mokyklos akordeonininkai.
31 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų ir Pasvalio rajonų tautodailininkų darbų paroda.
31 d. – Pabiržės bažnyčioje koncertavo Panevėžio styginių kvartetas.


 

BALANDIS

1 d. – Užušiliuose vyko pasakorių konkursas.
5 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta tautodailininkės Vitenės Repšienės Velykinė paroda.
7 d. – kultūros centre vyko bitininkų susirinkimas.
9 d. – Pabiržės bažnyčioje koncertavo Martynas Švėgžda von Bekeris.
11, 18 d. – Biržuose vyko „Europrotų“ turnyras.
12 d. – pilies salėje vyko Šiaulių universiteto Kamerinio orkestro koncertas, skirtas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 55-mečiui.
12 d. – Biržų urėdijos darbuotojai ir Nemunėlio Radviliškio moksleiviai Biržų girioje partizanų žūties vietoje pasodino ąžuoliukus.
13 d. – Anglininkuose surengta Atvelykio šventė, koncertavo „Miestelėnai“.
13 d. – kultūros centre vyko moksleivių dainų šventės šokių grupių atranka.
14 d. – pilies salėje koncertavo Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos jaunių choras.
14 d. – Biržuose, J. Janonio aikštėje, vyko pavasarinė mugė.
14 d. – Pabiržės bendruomenės namuose įvyko „Vakaras su skrybėle“.
14 d. – Meilūnų dramos būrelis pakvietė žiūrovus į premjerą – J. Katkevičiaus komediją „Provincijos aistros“.
15 d. – kultūros centre vyko Atvelykio šventė vaikams „Ridu ridu riduolėlį“.
15 d. – Parovėjos kultūros namuose vyko jaunimo talentų konkursas.
15 d. – vyko Medeikių kaimo bendruomenės ataskaitinis susirinkimas, po jo – popietė, pasirodė humoro grupės „Bobos“ ir „Skerstuvės“.
15 d. – Pučiakalnės kaimo bendruomenės namuose vyko Atvelykio šventė.
16 d. – kultūros centre neįgaliųjų draugija surengė velykinę popietę.
17 d. – kultūros centre parodytas Kauno K. Binkio teatro spektaklis-komedija „Meilė iki grabo lentos“.
17 d. – pilies salėje koncertavo dainininkas Aleksandras Makejevas.
18 d. – Vabalninke vyko renginys, skirtas monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 90-mečiui „Šviesios akimirkos su Monsinjoru Kazimieru Vasiliausku“. Monsinjoro gimtinėje atidengtas paminklinis akmuo.
18 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų parodos „Pavasaris“ atidarymas.
18 d. – Vabalninko bibliotekos ir muziejaus filialų vestibiulyje atidaryta šukioniečio fotomenininko Stanislovo Vadapolo paroda „Vabalninkiečiams pažįstami veidai“, skirta Vabalninko miesto 220- mečiui bei Nacionalinei bibliotekų savaitei.
19 d. – pilies salėje koncertavo instrumentinė grupė „Subtilu – Z“.
20 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta fotografijos mokytojos Aidos Dulkienės mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano mokinių darbai“.
20 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mergaičių ansamblis dalyvavo chorų festivalyje "Skriskit muzikos sparnais" Pasvalyje.
21 d. – kultūros centre „Domino“ teatras parodė P. Portner kriminalinę komediją „Žirklės“.
21 d. – Biržuose vyko baikerių sezono atidarymas.
21 d. – Šiauliuose vykusiame respublikiniame moksleivių folklorinių šokių varžytuvių „Patrepsynė“ finale dalyvavo keturios Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos šokėjų poros.
21 d. – Papilyje vyko pavasarinė mugė.
 – Germaniškio bendruomenė atšventė savo 10 metų jubiliejų.
22 d. – Vilniaus arkikatedros bazilikoje giedojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios sumos choras, Kultūros centro mišrus choras "Agluona" ir kamerinis choras "Viktorija".
22 d. – Parovėjos stadione vyko sporto šventė.
– Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaryta Panevėžio krašto tautodailės paroda. Savo darbus joje eksponavo ir biržiečiai tautodailininkai.
25 d. – kultūros centre „Raganiukės“ teatras parodė spektaklį vaikams „Pifo nuotykiai“.
25 d. – Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Biržų miesto mokyklų jaunųjų kūrėjų ir talentingų moksleivių pasirodymas „Pavasario balsai“.
25 d. – Lietuvos ambasadoje Rygoje vyko Valstybinio turizmo departamento organizuotas renginys, skirtas Lietuvos turizmo galimybėms pristatyti bei skatinti atvykstamąjį turizmą Lietuvoje. Biržų turizmo informacijos centras pristatė Biržų krašto įdomiausius turizmo objektus bei paslaugas.
26 d. – kultūros centre teatralizuotą koncertinę programą pristatė aktorius Marius Jampolskis ir Irūna. Dalyvavo grupė „Studentės“ ir Paulius.
27 d. – kultūros centre koncertavo Vitalija Katunskytė su dukra Monika, saksofonininkas Remigijus Kraptavičius.
27 d. – pilies salėje vyko muzikos mokyklos mokytojos Inos Valotkienės mokinių koncertas. Dalyvavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai Rūta Striškaitė ir Ignas Valotka.
28 d. – kultūros centre vyko Biržų pagyvenusių žmonių asociacijos organizuotas Kartų solidarumo ir bendradarbiavimo dienos paminėjimas.
28 d. – Vabalninke vyko miesto šventės „Vabalninkui – 220“ renginiai.
28 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko respublikinės moksleivių dainų šventės chorų apžiūra. Dalyvavo muzikos mokyklos jaunių ir jaunučių chorai bei „Saulės“ gimnazijos choras.
28 d. – Pačeriaukštės kaimo bendruomenė surengė konferenciją „Jaunimo verslumo skatinimas“.
28 d. – Biržų senovinės technikos klubai "Ekipažas" ir "Klasika" dalyvavo Pasvalyje vykusiame tarptautiniame istorinės technikos suvažiavime "Mes važiuojam 2012".
30 d. – pilies salėje koncertavo smuikininkas Vilhelmas Čepinskis ir „Baltijos gitarų kvarteto“ solistas Sergej Krinicin.


 

GEGUŽĖ

1 d. – Skrebiškių bendruomenės dramos mėgėjai pastatė spektaklį – rašytojo A. Kazragio komediją „Tuščia kertelė širdy“, premjera skirta Motinos dienai.
1 d. – Rinkuškių bendruomenėje, Papilyje, Kučgalyje, Kvetkuose vyko Motinos dienos minėjimai.
2 d. – kultūros centre teatras „Avilys“ parodė vaikams trimatės erdvės pasaulį, animacinį filmą-spektaklį „Lašelio kelionė“.
2-4 d. – Biržuose lankėsi Švedijos Varos savivaldybės darbuotojų delegacija.
3 d. – „Artrito“ klubo nariai paminėjo Motinos dieną.
4 d. – Kirdonių kaimo bendruomenė surengė popietę „Mielai Motinai“. Dalyvavo vokalinis ansamblis iš Pabiržės ir literatų klubas „Versmė“.
5 d. – kultūros centre vyko Motinos dienai skirtas koncertas „Su lopšine... Su pasaka... Kad patikėtum laime“.
5 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko Benedikto Medvedevo knygos „Vilniaus pokštai“ pristatymas.
5 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose įvyko Motinos dienai skirtas renginys.
9 d. – Biržuose vyko Europos dienos renginiai.
9 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta paroda – Giedriaus Kazimierėno istorinė tapyba Rimanto Dichavičiaus nuotraukose.
11 d. – Panevėžyje vyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Panevėžio ir Utenos regionų rajonų filialų meninės raiškos ir kūrybos festivalis "Aš muzika, daina ir meile dalinuos", skirtas Maironio metinėms. Festivalyje dalyvavo Biržų kolektyvai – mišrus ir vyrų vokalinis ansambliai, vadovaujami Linos Januškevičienės.
12 d. – kultūros centre Biržų kultūros centro mėgėjų teatras parodė premjerą – komediją „Tėvas jau leido...“.
12 d. – pilies salėje vyko susitikimas su geriausia Lietuvos šachmatininke, daugkartine tarptautinių turnyrų nugalėtoja ir prizininke, Europos čempione Viktorija Čmilyte.
12 d. – Širvėnos ežere įvyko žvejų mėgėjų pavasarinės žūklės individualios-komandinės spiningavimo varžybos.
13 d. – Marijampolėje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių, studijų konkursas "Aguonėlė". Konkurse dalyvavo ir nugalėtojais tapo Biržų kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė "Raitytinis" ir "Aušros" vidurinės mokyklos jaunimo liaudiškų šokių grupė "Aušra".
16 d. – S. Vainiūno name-muziejuje Vilniuje vyko Vladui Jakubėnui skirtas atminimo vakaras "Mylėjau Lietuvą iš tolo", jame koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtiniai.
18 d. – kultūros centre įvyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojų ir mokinių šventinis koncertas, skirtas mokyklos 55-rių metų sukakčiai.
18 d. – Biržų regioninio parko Lankytojų centre atidaryta ekspozicija "Prasmengančios žemės kraštas".
18 d. – Pabiržės bendruomenės namuose vyko „Talentų šou“ konkursas.
18 d. – Lietuvos nacionalinės televizijos laidoje „Duokim garo!“ koncertavo Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“.
18 d. – Kučgalio biblioteka paminėjo veiklos 60-metį.
19 d. – Biržuose surengta V tarptautinė alaus atributikos kolekcionierių birža.
19 d. – kultūros centre šventiniu koncertu 20-metį paminėjo „Bočiai“.
19 d. – Biržuose vyko Gatvės muzikantų diena.
19 d. – viešojoje bibliotekoje vyko popietė, skirta tautodailininkės, knygų autorės Saigūnės Rožėnienės 80-mečiui. Krašto muziejuje „Sėla“ surengta tautodailininkių Saigūnės Rožėnienės, Jolantos Janonienės ir Romanos Žekienės karpinių paroda.
19 d. – krašto muziejaus "Sėla" bendruomenė surengė istorinį žygį iš Papilio į Biržus senuoju Vilniaus-Rygos vieškeliu. Vyko „Nakties muziejuje“ renginiai.
19 d. – Lietuvos televizijos laidoje „Duokim garo!“ pusfinalio kapelų varžytuvėse varžėsi Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“.
21 d. – kultūros centre vyko Neįgaliųjų draugijos konferencija.
– Ramongaliuose vyko kaimo muzikanto Jono Karinausko meno saviveiklos keturiasdešimt penkių metų jubiliejaus šventė.
23 d. – pagal Latvijos-Lietuvos programą „Bendradarbiavimas abipus sienos“ Biržuose lankėsi bibliotekininkų delegacija iš Latvijos Respublikos Rundalės krašto.
25 d. – Biržuose vyko „Poezijos pavasario“ renginiai.
25 d. – Lamokuose, Petro Aukštikalnio ūkyje, įvyko Piemenėlių šventė.
26 d. – kultūros centre vyko tarptautinis folkloro festivalis „Pragyda gyda“.
26 d. – Kirdonių kaimo bendruomenė surengė spartakiadą.
26 d. – Obelaukių kaimo bendruomenės namuose vyko talentų šou „Aš galiu“.
26-27 d. – Biržų senovinės technikos klubas „Ekipažas“ surengė senovinės technikos paradą.
26-27 d. – Biržų sekmininkų bažnyčia šventė 100 metų jubiliejų. Šventiniai minėjimai vyko Biržų pilyje, Kvedariškių sodyboje.
27 d. – pilies salėje Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2012. Marius Deksnys (klarnetas), Kvartetas Akademija. Petras Kunca (smuikas), Dalia Šešelgienė (smuikas), Remigijus Vitkauskas (altas), Ramutė Kalnėnaitė (violončelė). Koncertą vedė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė.
27 d. – centriniame miesto pliaže vyko tinklinio 2x2 turnyras.
28 d. – Biržų muziejininkai aplankė dalį Žemaitijos krašto.
28 d. – pilies salėje vyko Styginių orkestro koncertas. Dirigavo Karolis Variakojis, dalyvavo Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
31 d. – pilies salėje Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2012. SECRET SWING SOCIETY. Dominykas Vyšniauskas (trimitas), Andri Olafsson (kontrabosas, vokalas), Grimur Helgason (klarnetas, vokalas).
31 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Pasvalio dailės mokyklos ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių ir mokytojų Nerutės Čiukšienės bei Gražinos Visockienės keramikos darbų paroda.


 

BIRŽELIS

1 d. – kultūros centre įvyko Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtas renginys „Draugystės spalvos“.
1 d. – Parovėjos kultūros namai ir biblioteka surengė Vaikų gynimo dienos minėjimą.
– krašto muziejuje „Sėla“ surengta dailininkės Alydos Vilbrantaitės-Zajančkauskaitės gobelenų paroda (iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“ rinkinių).
2 d. – kultūros centre vyko armonikininkų šventė-varžytuvės „Aukštaitijos armonika“.
2 d. – Kirkilų kaimo bendruomenės namų kieme vyko tradicinė šventė: amatininkų darbų pristatymas, meninė programa.
2 d. – Biržų senovinės technikos klubo „Klasika“ nariai dalyvavo Ukmergės miesto šventėje.
2 d. – pilies salėje vyko tradicinė biržietiška poezijos pavasario šventė, skirta Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.
– Suosto bendruomenės namuose vyko šeimų popietė „Pabūkime kartu“, skirta Tėvo dienai.
– Papilyje įvyko Tėvo dienai skirtas renginys.
2-3 d. – Geidžiūnuose vyko sveikatingumo diena, kraštiečių šventė „Tėviškėn vis mintimis grįžtu“.
3 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namų mėgėjų teatras parodė premjerą – F. Buliakovą pjesę „Ir bobutės nori ištekėti“.
5 d. – pilies salėje Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2012. Kontrabosų kvartetas. Donatas Bagurskas, Augustinas Treznickas, Donatas Butkevičius, Dainius Rudvalis.
6 d. – Biržuose koncertavo Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro atlikėjai.
7 d. – pilies salėje Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2012. Asta Krikščiūnaitė (sopranas). Čiurlionio kvartetas. Jonas Tankavičius (smuikas), Darius Dikšaitis (smuikas), Gediminas Dačinskas (altas), Saulius Lipčius (violončelė). Viktoro Gerulaičio knygos „Pavėsinėje su Vagneriu“ pri-statymas.
7 d. – Biržų literatų klubo „Svajokliai“ nariai literatūrinę popietę surengė Dainiaus ir Kristinos Markučių sodyboje.
7 d. – pilyje vyko mokslo metų pabaigos šventė ir geriausius rezultatus olimpiadose, konkursuose bei sportinėse varžybose iškovojusių mokinių bei jų mokytojų pagerbimas ir apdovanojimai.
7-8 d. – Biržuose vyko respublikinis turizmo informacijos centrų sąskrydis-infoturas.
8 d. – Kvetkuose vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas.
8 d. – Biržų VšĮ "Pagalbos centrui" priklausantis Dienos centras paminėjo veiklos dešimtmetį.
8-10 d. Biržų rajono savivaldybės delegacija lankėsi Grodziske (Lenkija).
9 d. – Meilūnuose vyko kraštiečių suvažiavimas „Kur gimėm, kur augom...“.
9 d. – Papilio pagrindinės mokyklos stadione įvyko Biržų rajono seniūnijų sporto žaidynės.
9 d. – Juostaviečiuose surengta Vaikų vasaros šventė.
9-10 d. – Širvėnos ežere vyko burlenčių varžybos „Biržai 2012“.
10 d. – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2012. Petras Vyšniauskas (saksofonas), Mantas Pilvelis (saksofonas), Bernardas Vasiliauskas (vargonai).
11-15 d. – grupė negalią turinčių Biržų socialinių paslaugų centro Dienos globos grupės jaunuolių, kartu su jais programą "Mes esame" parengusi muzikos vadovė Vaiva Četkauskienė bei neįgaliuosius lydintys socialiniai darbuotojai dalyvavo Tčevo (Lenkija) mieste vykusiame 10-ajame tarptautiniame Nuostabiųjų teatrų festivalyje.
13-15 d. – Baltarusijos mieste Nesvyžiuje vyko Tarptautinis vaikų pleneras-konkursas, kuriame da-lyvavo ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinės Rytė Milišiūnaitė ir Birutė Želvytė. Birutės darbas konkurse laimėjo trečią vietą.
14 d. – pilies salėje Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2012. Viktoras Paukštelis (fortepijonas). Arachi Quartett. Vitalija Makrickienė (smuikas), Kristina Morozova (smuikas), Mantas Makrickas (altas), Mykolas Rutkauskas (violončelė).
14 d. – Vabalninko krašto muziejuje vyko renginys, skirtas Gedulo ir vilties dienai, atidaryta tremties daiktų paroda „Ištrėmė – išgyvenau – grįžau“.
14 d. – Biržuose vyko Gedulo ir Vilties dienos minėjimas.
15 d. – Biržuose, EMSI degalinėje, surengtoje krepšinio šventėje dalyvavo Biržų garbės pilietis, Lietuvos krepšinio federacijos garbės prezidentas legendinis treneris Vladas Garastas, olimpinis čempionas Modestas Paulauskas.
– „Šiaurės rytų“ redakcijoje veikė biržiečio tapytojo Vytauto Laisono darbų paroda.
15, 17 d. – Kilučių bendruomenė įgyvendina projektą "Stipri ta bendruomenė, kuri myli savo vaikus ir nepamiršta senolių". Gyventojai buvo pakviesti į renginius: edukacinį duonos kelią, aplankant visus bendruomenei priklausančius kaimus, prisimenant įžymius senosios kartos žmones, dalyvaujant lietuvių liaudies dainų ir šokių pamokėlėse, bendrauta šventėje "Dar pabūkime kartu".
16 d. – Rovėjos bendruomenėje vyko šventė „Be praeities nėra ateities“. Dalyvavo Pasvaliečių moterų ansamblis „Vinkšna“, muzikantas J. Strunkis.
16 d. – Biržuose vyko Lietuvos taurės III-ojo etapo motokroso varžybos.
16 d. – Biržų kultūros centro mėgėjų teatras Bajoruose (Rokiškio r.) vykusiame teatrų festivalyje „Jonvabalis 2012“ suvaidino komediją „Tėvas jau leido“.
16 d. – Ančiškiuose vyko kaimo bendruomenės 10-mečio renginys.
16 d. – Janonio aikštėje vyko Pasaulinė mezgimo viešumoje diena.
16 d. – prie Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato surengtas aplink Lietuvą bėgusio ugniagesio gelbėtojo Aido Ardzijausko sutikimas.
16 d. – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialo choras „Tremties aidai“ dalyvavo Ukmergėje vykusioje XI respublikinėje politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“.
16 d. – Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus sodelyje Krinčine vyko poezijos ir muzikos popietė „Krinčino verdenės“. Renginyje dalyvavo ir biržietis poetas Alis Balbierius.
– Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje veikė Vlado Jakubėno Muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokytojų Sandros Sukarevičiūtės bei Irenos Vegienės darbų paroda.
– savivaldybėje surengta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus keramikos mokytojos Gražinos Visockienės keramikos darbų paroda.
17 d. – Evangelikų reformatų bažnyčioje Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2012. Karolina Glinskaitė (vokalas), Stanislovas Straševičius (birbynė), Aušra Pačegonytė (vargonai).
17 d. – Pačeriaukštėje vyko Aukštaitijos automobilių sporto varžybų II etapas.
17 d. – kamerinis choras „Viktorija“ giedojo Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
19 d. – pasaulinę mezgimo viešumoje dieną Vabalninko bendruomenė paminėjo ne tradiciniu mezgimu, o mezgimu ant grėblio.
21 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Adelės Genovaitės Zinkevičiūtės metalo reljefų paroda „Žemės šiluma“.
21-27 d. – VšĮ „pagalbos centras“ Pačeriaukštėje sukvietė vaikus į nemokamą vasaros stovyklą „Noriu būti savimi“.
22 d. – krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta tautodailininkės Bronislavos Stapulionienės audinių paroda.
22 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko susitikimas su žolininku Bronislovu Kairiu.
22 d. – Obelaukiuose vyko šventinė Joninių gegužinė.
23 d. – Biržų Jaunimo parke vyko Joninių gegužinė.
23 d. – Slimaniškių kaime surengta Joninių šventė, paminėta Nemunėlio bendruomenės vienerių me-tų gyvavimo sukaktis.
23 d. – Kučgalyje surengta Joninių šventė.
23 d. – vyko Parovėjos kraštiečių šventė „Prie Rovėjos krantų“.
23 d. – Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ dalyvavo LTV laidos „Duokim garo“ sezono finalinėje laidoje Nidoje.
23-24 d. – Biržuose vyko evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas.
24 d. – Kirdonių „Gojelyje“ vyko Joninių gegužinė.
24 d. – Būginių kaimo bendruomenė surengė sporto šventę „Sveikoje aplinkoje sveika siela“.
29 d. – krašto muziejuje „Sėla“ pristatytos knygos „Karybos meno istorija“ ir „Lietuvos pilys ir tvirtovės“. Dalyvavo Lietuvos karo akademijos prorektorius doc. Dr. Valdas Rakutis, istorikas Tomas Baranauskas.
29 d. – Anglininkuose surengta konferencija, Anglininkų folklorinio ansamblio 25 m. jubiliejinė šventė, vakaronė.
29-30 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko edukaciniai užsiėmimai Biržų tvirtovės ir kunigaikštystės istorijos temomis.
30 d. – pilies salėje Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2012. Senosios muzikos ansamblis IN MODO DI BAROCCO. Vitalija Makrickienė (smuikas), Mantas Makrickas (altas), Raminta Milišauskaitė (klavesinas).
30 d. – pilyje įvyko poetės, prozininkės, LR Seimo narės Dalios Teišerskytės kūrybos ir dainų albumo „Tai tik meilė“ pristatymas.
30 d. – Pučiakalnės bendruomenė surengė renginį „Tiesiu kaimynui ranką“.
30 d. – pilies salėje koncertavo Norvegijos Molde miesto vaikų ir jaunimo choras „Soul children“.
30d. – biržiečių klubas „Kraitė“ organizavo pažintinę ekskursiją į Vabalninką, kur apžiūrėti tautodailininkų darbai.


 

LIEPA

1 d. – Papilyje vyko Petrinių šventė.
2 d. – pilies salėje Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2012. Skirta Radvilų metams. Sonata ir Rokas Zubovai (fortepijonas), Vilma Pigagaitė (sopranas), Virginija Daugiadienė (fortepijonas), Vytautas Giedraitis (klarnetas), Urtė Daugirdaitė (baletas).
2 d. – pilies salėje įvyko susitikimas su socialdemokratais: LR Seimo nariais Algirdu Butkevičiumi, Vyteniu Povilu Andriukaičiu, socialinių mokslų daktare Giedre Purvaneckiene, Lietuvos biodujų asociacijos direktoriumi Jonu Budrevičiumi, Biržų rajono savivaldybės garbės piliečiu Aleksandru Zeltiniu, Arūnu Dudėnu.
6 d. – Biržuose vyko Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos renginiai: šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; šv. Mišios Biržų girioje, Anglių kalne; vyko neįgaliųjų integracijai į visuomenę skirti renginiai „Mes esame“; dainos, muzika, poezija, skirta Maironiui ir Lietuvai.
6 d. – Valstybės dieną Papilyje tradiciškai surengta puokščių paroda, sugiedota V. Kudirkos Tautiška giesmė.
6 d. – Kučgalyje prie kaimo kryžiaus paminėta Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena.
6 d. – Dubingių piliavietėje buvo švenčiama karaliaus Mindaugo karūnavimo diena ir Mikalojaus Radvilos Rudojo 500-osios gimimo metinės. Renginyje dalyvavo ir grupė biržiečių.
6-14 d. – Biržuose lankėsi miesto partnerio Vokietijoje Verderio/Havelo atstovai menininkai, vyras ir žmona Frankas Veberis ir Andreja Andreota Vodak. Jų kelionės tikslas buvo gamybos proceso fo-tografavimas ir filmavimas "Siūlo" fabrike.
7 d. – savivaldybės delegacija lankėsi Aizkrauklėje (Latvija), dalyvavo miesto 45 metų minėjime.
7 d. – Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugija „Radvila“ Nemunėlio Radviliškyje surengė kasmetinę vaikų vasaros stovyklą.
6-8 d. – Vilniuje vykusioje Moksleivių dainų šventėje dalyvavo 7 Biržų kolektyvai.
8 d. – Kupreliškyje – Šv. Elžbieta – kaimo kraštiečių susibūrimas.
9-13 d. – Pabiržėje vyko jaunimui skirta stovykla „Mums pakeliui“, ją organizavo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo grupė „Svajonių bažnyčia“.
12 d. – Biržų kultūros centro mėgėjų teatras Taujėnuose (Ukmergės r.) vykusiame teatrų festivalyje suvaidino komediją „Cirkas be pinigų“.
13 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko kamerinės muzikos ansamblio „Reversio“ koncertas.
13 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko parodos „Dvarų kultūros atspindžiai“ pristatymas ir „bajorvakaris“. Parodoje buvo eksponuojamos Skrebiškio dvaro vertybės.
14 d. – krašto muziejus „Sėla“ rengia ekskursiją po Biržų rajono dvarus.
14 d. – senovinės technikos klubas „Klasika“ pilies teritorijoje eksponavo istorinę techniką.
14 d. – Biržų senovinės technikos klubas „Ekipažas“ dalyvavo Žagarės vyšnių festivalyje.
14 d. – Nemunėlio Radviliškio bibliotekos skaitytojų grupė "Ad Astra" surengė popietę "Susitikt tave norėčiau vėlei…", kurioje dalyvavo bardas, dainų autorius ir atlikėjas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, LSMU ir KTU profesorius Leonardas Rinkevičius. Tą pačią dieną susitikimą surengė ir Nemunėlio Radviliškio vidurinės mokyklos II-oji abiturientų laida.
14 d. – Ramongaliuose vyko renginys, kuriame savo kūrybą skaitė kaimo moterys.
15 d. – asociacija „Biržėnai“ surengė popietę „Kur skubi, vasarėle“.
15 d. – senovinės technikos klubas „Klasika“ Linkuvoje surengė automobilių paradą ir parodą.
19 d. – Olimpinis projektas „Lietuvos liepsna“ aplankė Biržus. Buvo pagerbta lengvaatletė Austra Skujytė.
20 d. – Klausučiuose vyko Širvėnos seniūnijos šventė ir konferencija „Bendravimas bei patirtis – didelė jėga“.
21 d. – Kvetkuose vyko Kraštiečių susibūrimas.
21 d. – Užušilių parke vyko renginys „Kaimas po 400 metų“.
21 d. – Smilgiuose vyko kraštiečių šventė „Prisiminimų atminty sušilti“. Paminėtas kaimo 425-metis, atidengtas kaimų atminimą įamžinantis paminklas.
22 d. – Pučiakalnėje surengta Kraštiečių sueiga.
22 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Karmelio kalno švč. M. Marijos atlaidai, po jų – vyko koncertas, skirtas folkloro ansamblio „Žemyna“ 15-os metų sukakčiai paminėti.
24 d. – Biržuose lankėsi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė ir specialistai.
25 d. – Biržų pagyvenusių žmonių asociacija savo žmonėms surengė pažintinę ekskursiją po Zarasų rajono įžymias vietas.
26 d. – į Biržus atvežtas karo laivo „Aukštaitis“ įgulos dovanotas senas inkaras.
27 d. – kultūros centre vyko teatro „Naisių vasara“ spektaklis „Škac, mirtie, visados škac“.
27 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko kultūros vakaras „Radvilų moterys“. Dalyvavo Radvilų giminės tyrinėtojai, humanitarinių mokslų daktarai Raimonda Ragauskienė ir Deimantas Karvelis.
28 d. – Kirkilų kaimo bendruomenės sporto aikštyne surengta sporto šventė.
– Vabalninko muziejuje surengta Plungės fotobienalės 2012“ paroda „Kaimas ir miestas“ autoriaus ir dalyvio Algirdo Musneckio (Šiauliai) fotografijų serijos „Narvydiškių kraštiečių susitikimas – 2012“ (Vabalninko seniūnija).
29 d. – Biržų miesto centriniame pliaže surengta Vasaros vandens šventė.
29 d. – įvyko žvejų-mėgėjų vasarinės žūklės individualios-komandinės plūdine meškere varžybos „Širvėnos tiltas 2012“.
29 d. – Mieliūnų bendruomenėje įvyko konferencija „Tradicijų ir papročių puoselėjimas Mieliūnų bendruomenėje“.
30 d. – „Versmės“ literatų klubas vidurvasario šventę surengė verslininkų B. ir V. Rinkevičių poilsiavietėje.


 

RUGPJŪTIS

3 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta paroda „Išsaugota tiesa“: Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinės dokumentai ir fotografijos 1944-1958 m. Dalyvavo parodos autoriai Klaudijus Driskius ir Andrius Dručkus.
3-5 d. – vyko Biržų miesto šventė: 3 d.: asambliažų „Laiko dygsniai“ kūrimas Kęstučio ir Parodos gatvės kampe, VšĮ „Tautos paveldo tyrimai“ parengtos parodos „Išsaugota tiesa“ atidarymas krašto muziejuje „Sėla“, Kauno šokio teatro „Aura“ spektaklis „Ar aš tas, kas aš esu?“ „Portfolio“ meno galerijoje, Biržų kultūros centro mėgėjų teatro spektaklis „Šventas reikalas“ kultūros centre, Biržų ir Didžiosios Lenkijos Grodzisko moksleivių atliekama misterija „Legendos atgyja“ ant pėsčiųjų tilto per ežerą, prie Astravo dvaro rūmų; 4 d.: tradicinė mugė J. Janonio aikštėje, Aizkrauklės (Latvija), Panevėžio rajono ir Biržų kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncertas J. Janonio aikštėje, konkursas „Biržų daina“ kultūros centre, aktorių trupės „Teatriukas“ programa vaikams J. Janonio aikštėje, Ramūno Danisevičiaus fotografijų parodos atidarymas ir jo albumo „Būti laiku“ pristatymas krašto muziejuje „Sėla“, perfomansai „Suvaldytos stichijos“, „Tarp žemės ir dangaus“ J. Janonio aikštėje, šventinė eisena, senovinės technikos klubo „Klasika“ paroda prie Nepriklausomybės paminklo, iškilmingas šventės atidarymas – savivaldybės merės Irutės Varzienės pasveikinimas, dalyvavo operos solistai Genovaitė Bigenytė, Antanas Tveraga, koncertmeisteris Aleksandras Viz-baras, Antano Macijausko vardo premijos įteikimas žurnalistei Daivai Grikšienei, profesionalių atlikėjų: „Broadway Ladies“, „El Fuego“, „Lemon Joy“, „Biplan“ koncertai, fejerverkai, diskoteka; 5 d.: Šv. Mišios ir pamaldos Biržų miesto bažnyčiose, dailininko A. Petrulio parodos atidarymas krašto muziejuje „Sėla“, Alio Balbieriaus fotoalbumo „Biržai. Kraštas ir miestas“ pristatymas vie-šojoje bibliotekoje, koncertavo bardas Domantas Razauskas, Klezmerių kvarteto koncertas (vadovas Arkadijus Gotesmanas) pilies rūmų arkadoje.
4 d. – Skrebiškiuose vyko Kraštiečių susibūrimas.
4 d. – grupė biržiečių dalyvavo Ariogaloje vykusiame Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje "Su Lietuva širdy".
8 d. – pilyje vyko Biržų žydų atminimo minėjimas ir renginys „Mes už toleranciją“ bei žydų muzikinės grupės „Fajerlech“ koncertas.
9-12 d. – Biržų delegacija vyko į Vokietijos Verderio miestą dalyvauti miesto dienų renginiuose.
10 d. – pilies salėje vyko Poezijos šventė, skirta literatų klubo „Svajokliai“ 20 metų sukakčiai paminėti.
11 d. – Vabalninke surengtas tradicinis 20-as gatvės krepšinio turnyras Algimanto Šato taurei laimėti.
15 d. – Biržų kultūros centro folkloro ansamblis prie Karvės olos surengė Žolinių šventę.
15 d. – Rovėjos bendruomenė surengė sporto ir žvejybos renginį „Pagauk auksinę žuvelę“.
15-16 d. – Pasvaliečių kaimo estrados aikštyne vyko jaunimo sporto stovykla.
17-19 d. – Astrave vyko Baltijos šalių baikerių fiesta „Bike Dreem“.
18 d. – Pasvaliečių kaime surengta konferencija „Amatų ir grožio puoselėjimas Pasvaliečių bendruomenėje“, konkursas „ Mūsų kaimo auksarankis“, kraštiečių šventė.
18 d. – Kučgalyje buvo švenčiama Žolinė: vyko sporto varžybos, meninė programa.
18 d. – Medeikių bendruomenės namuose surengta sveikatingumo diena „Noriu būti sveikas“.
19 d. – Papilyje vyko Europos stalinizmo ir nacizmo aukų atminimo dienos minėjimo renginiai.
19 d. – Nemunėlio Radviliškyje vyko Žolinės atlaidai, Šarūno Mačiulio („Poliarizuoti stiklai“) ir Leonardo Rinkevičiaus koncertas.
23 d. – Biržuose paminėta Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti, Baltijos kelio diena.
24 d. – Biržų vasaros estradoje vyko Superfiesta.
24 d. – Kirdonių kaimo bendruomenė surengė viktoriną „Sveikatiada“.
25 d. – Šukionyse vyko kraštiečių šventė.
25 d. – Juostaviečiuose surengta konferencija „Mus vienija bendri tikslai“.
25 d. – Klausučiuose vyko „Moliūginės“ šventė.
25 d. – Kratiškiuose surengta sporto ir sveikatingumo šventė.
25 d. – Gulbinų bendruomenėje surengta kraštiečių šventė bei Gulbinų etnografinio ansamblio 50-ies metų minėjimas.
26 d. – Pabiržės bendruomenės namų kiemelyje surengta šventė „Palydėkime vasarą kartu“.
26 d. – Nausėdžių parke vyko šventė „Bendraukime ir džiaukimės aktyviu poilsiu“. Paminėtas Nausėdžių bendruomenės dešimtmetis.


 

RUGSĖJIS

1 d. – pilies salėje Biržų pagyvenusių žmonių asociacijos valdyba surengė tradicinį renginį mokytojams – senjorams.
5 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta dailininko Broniaus Rutkausko tapybos (freskos perkeltos ant drobės) paroda.
5 d. – Pasvalio rajono Baukų kaime atidengtas paminklinis akmuo, skirtas grafikui, knygų iliustratoriui Petrui Rauduvei atminti. Pasvalio krašto muziejuje vyko minėjimas, naujos knygos apie menininką pristatymas. Renginiuose dalyvavo ir biržiečiai.
6-spalio 2 d. – Kauno muziejuose vyko Savivaldybių muziejų bendrijos projekto "Parodų tiltai: informacija ir komunikacija" savivaldybių muziejų parodų mugė. Jos pagrindinis tikslas – viename mieste vienu metu parodyti lankytojams iš 25 skirtingų muziejų atvežtas parodas ir edukacines programas. Mugėje dalyvavo ir Biržų krašto muziejus "Sėla".
6-8 d. – Biržuose vyko tarptautinė kūrybinė edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge 2012“: krašto muziejaus „Sėla“ menėje vyko kompozitorės, Lietuvos muzikų sąjungos prezidentės Audronės Žigaitytės-Nekrošienės paskaita „Edukacijos ir atlikimo meno sąsajos Lietuvos muzikų sąjungos veikloje“; Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko meistriškumo kursų pamokos; pilies salėje vyko uždarymo koncertas.
8 d. – Paąžuolėje vyko Lietuvos Cross Country čempionato IV etapas.
8 d. – Biržų senovinės technikos klubas „Ekipažas“ surengė senovinių motociklų parodą Nepriklausomybės aikštėje, po to vyko į šiauriausią Lietuvos tašką aplankyti rajono įžymybių.
8 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta dailininkės Elenos Gailiūnienės batikos darbų paroda.
15 d. – Rinkuškiuose vyko bendruomenės šventė, konferencija „Bendruomenės indėlis į Rinkuškių kaimo praeities ir dabarties sąsajas“.
15 d. – Biržų rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos muzikos akademija pasirašė sutartį dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą "Lietuvos muzikos ir teatro akademijos jaunųjų muzikos, teatro ir kino profesionalų kūrybinių novacijų sklaida Lietuvos regionuose". Krašto muziejuje "Sėla" vyko susitikimas su režisieriumi Algimantu Puipa ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kino ir televizijos katedros studentais, būsimu operatoriumi Martynu Norvaišu, režisieriais Martynu Grašiu ir Gabriele Nazaraite.
15 d. – Svilių bendruomenėje vyko konferencija pagal kaimo tinklo projektą „Tik pirmyn“.
20 d. – prie Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos vyko renginys, skirtas Europos judriajai savaitei ir Tarptautinei dienai be automobilio paminėti.
21 d. – Vabalninko bendruomenė organizavo akciją "Pasodinkime medelį", skirtą Tarptautinei medelių sodinimo dienai; pastatė koplytstulpį, kurį restauravo Vydas Vareika.
21-22 d. – Biržuose vyko Europos paveldo dienų renginiai: renginys Mantagailiškio dvare; pilyje vyko renginys, skirtas Radviloms pašlovinti, baigiamoji mokinių kūrybos konkurso „Pašlovinkime kunigaikštį Radvilą, atvykusį į mūsų miestą“ dalis.
22 d. – Pasaulinės turizmo dienos proga Biržų turizmo informacijos centras surengė ekskursiją „Nuo pagoniškos mistikos iki savitos gamtos“. Lankytasi Pasvalio rajone.
22 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose, Pučiakalnėje vyko „Baltų vienybės dienos“ minėjimas.
23 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje vyko vienas iš Aukštaitijos vargonų festivalio koncertų. Giedojo Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Sumos choras. Koncertas skirtas Antano Budriūno 110-osioms gimimo metinėms.
25 d. – žydų masinių žudynių vietoje Pakamponių miške įvyko minėjimas, skirtas Lietuvos ir Biržų žydų genocido aukoms atminti.
27 d. – kultūros centre koncertavo operos solistas Liudas Mikalauskas bei violončelių ir kontraboso kvartetas „Bass Arco“.
28 d. – pilies salėje vyko koncertas-minėjimas, skirtas Maironio 150-ojo jubiliejaus paminėjimui, koncertavo kamerinis choras „Viktorija“.
29 d. – minint tarptautinę Turizmo dieną, krašto muziejus „Sėla“ surengė pažintinę kelionę įžymių žmonių takais Kupreliškio link.
29-30 d. – Parovėjoje vyko „Kaimo teatrų šventė 2012“.
30 d. – Pabiržės Šv. Luko galerijoje atidaryta ketvirtojo plenero dalyvės Lilianos Žutautienės darbų paroda.
30 d. – Editos ir Gintaro Lansbergų sodyboje Papilyje vyko rudeniniai poezijos skaitymai „Keturių vėjų pagairėje“.


 

SPALIS

1 d. – kultūros centre vyko Pagyvenusių žmonių dienos minėjimas.
1 d. – kultūros centre vyko nusipelniusios Baltarusijos artistės Irinos Dorofejevos dainų teatro ir ansamblio „Kupalinka“ koncertas.
1 d. – Muzikos dienos proga, Vilniuje vyko pirmasis Didysis jaunųjų muzikų paradas. Vilniaus rotušėje koncertavo Tarptautinės kūrybinės-edukacinės stovyklos dalyviai, tarp kurių – ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
2 d. – kultūros centre vyko „Raganiukės“ teatro edukacinis, muzikinis interaktyvus spektaklis "Katinė@Gaidelis2"
2 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta mokytojos tautodailininkės Zitos Kumpelienės ir jos mokinių darbų iš veltinio paroda.
3 d. – vyko susitikimai su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarais: Nemunėlio Radviliškyje su A. Rudžiu, Papilyje – B. Valionyte, Vabalninke – R. Ozolu, Biržų krašto muziejuje „Sėla“ – su A. Rudžiu, B. Valionyte, R. Ozolu.
5 d. – kultūros centre vyko Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimas. Koncertavo Jokūbas ir Saulius Bareikiai.
6 d. – Biržuose surengta tradicinė rudeninė „Tatulos programos“ ekologiškų produktų mugė.
6 d. – Geidžiūnų kaimo bendruomenė surengė šventę ir konferenciją „Geidžiūnų bendruomenės indėlis į papročių ir tradicijų puoselėjimą“.
6 d. – kamerinis choras „Viktorija“ dalyvavo tarptautiniame chorų festivalyje Maironio 150-ųjų gimimo metinių paminėjime, vykusiame Raseiniuose.
6 d. – Vabalninko bendruomenės namuose surengta konferencija „Bendruomenės indėlis į Vabalninko krašto tradicijų puoselėjimą ir paveldo išsaugojimą“. Vyko bendruomenės krikštynos, vėliavos šventinimas, amatininkų pranešimai, meninė programa.
6 d. – kultūros centre parodytas Rokiškio kultūros centro spektaklis pagal J. Tumo Vaižganto apysaką „Nebylys“.
7 d. – Pabiržės bendruomenėje vyko popietė „Rudens spalvos“.
7 d. – „Širvėnos“ ežere vyko žvejų-mėgėjų rudeninės žūklės individualios ir komandinės spiningavimo varžybos „Ruduo Širvėnoje 2012“.
10 d. – kultūros centre vyko Ovidijaus Vyšniausko ir grupės koncertas.
10 d. – Biržų savivaldybės darbuotojai pilies salėje paminėjo Vietos savivaldos dieną. Koncertavo Neda Malūnavičiūtė ir Olegas Diktovskis koncertas.
11 d. – Viešosios bibliotekos salėje pristatyta misija „Kraslags’12. Ekspedicija Prezidento Aleksandro Stulginskio tremčiai atminti“.
12 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose surengtas Romansų vakaras.
12 d. – krašto muziejus „Sėla“ ir Trečio amžiaus universiteto Kultūros fakultetas surengė popietę, skirtą poeto, notaro Prano Lemberto 115-osioms gimimo metinėms.
12-13 d. – Latvijoje vyko Baltijos šalių kaimo moterų X konferencija. Lietuvos moterų delegacijoje buvo keturios biržietės: Genovaitė Valeckienė, Rita Bieliakienė, Jūratė Ratnikienė, Irena Zablackienė.
13 d. – Vabalninko bendruomenėje surengta konferencija „Bendruomenės indėlis į Vabalninko krašto tradicijų puoselėjimą ir kultūrinio paveldo išsaugojimą“.
13 d. – senovinės techninės klubo „Klasika“ nariai surengė sezono uždarymo šventę, apsilankė Piniavoje.
16 d. – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Biržų filialas paminėjo Baltosios lazdelės dieną.
17, 20 d. – vyko Biržų kultūros centro 20-ojo jubiliejaus renginiai: atidaryta paroda „Biržų kultūros centrui – 20 metų“, pristatyta filmuota medžiaga „Akimirką sugrįžtame į savo praeitį ir vėl į priekį“, šventinis jubiliejinis koncertas „Ten, kur veda širdys“.
18 d. – krašto muziejuje "Sėla" buvo surengta pamoka iš ciklo AKIM (aukštosios kultūros impulsai mokykloms). Ją "Atžalyno" vidurinės mokyklos vyresniųjų klasių moksleivėms vedė fotomenininkas, žurnalistas ir tapytojas Zinas Kazėnas ir jo pagalbininkas techninis darbuotojas Martynas Jaškūnas.
18 d. – Vabalninko miesto biblioteka ir kultūros namai organizavo popietę "Dalinam išmintį vaikams", skirtą Europos aktyvaus senėjimo ir solidarumo tarp kartų metams.
19 d. – pilies salėje vyko romansų vakaras, koncertavo Rusų dramos teatro aktorius ir muzikantas Telmanas Ragimovas.
19 d. – Kučgalio vaikų socializacijos centro „Širvėna“ bendruomenė ir kaimo jaunimas susitiko su muzikantu, dainų kūrėju ir atlikėju Andžiku.
– Pabiržės Šv. Luko galerijoje atidaryta tapytojo Vidmanto Jažausko paveikslų paroda.
21-24 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos atstovai kartu su kolegomis iš Pasvalio, Pakruojo, Bauskės ir Rundalės (Latvija) lankėsi Suomijos Helsinkio, Hamenlinos ir Espo bibliotekose. Vizitas – Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną 2007–2013 m. programos projekto "Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas" dalis.
23 d. – kultūros centre Alytaus teatro gastrolės: spektaklis vaikams „Mauglis“; spektaklis „
Raganius“.
23 d. – viešoji biblioteka moksleivius pakvietė į projekto "Veidu į paauglius" renginį – susitikimą su žurnaliste, rašytoja Gintare Adomaityte.
24 d. – kultūros centre vyko anekdotų grandų čempionatas. Dalyvavo R. Šilanskas, A. Orlauskas, R. Bingelis, A. Karpavičius, Klarkas ir humoro grupė „Alergija“.
24 d. – įgyvendindama tęstinį projektą „Veidu į paauglius“, viešoji biblioteka Kaštonų pagrindinės mokyklos 5-6 klasių mokinius ir pedagogus pakvietė į kūrybines dirbtuves. Renginį vedė menininkė Aurelija Čeredaitė.
24 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta dailininkų iš Jelgavos (Latvija) tapybos, tekstilės ir skulptūrų paroda.
26 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko susikaupimo popietė. Koncertavo ir dailės kūrinius eksponavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
26 d. – viešojoje bibliotekoje pristatyta Genovaitės Savičiūtės romanų trilogija „Meilės ir ugnies parklupdyti“.
26 d. – kultūros centro „Kaziuko“ kapela dalyvavo televizijos laidoje "Duokim garo".
27 d. – viešoji biblioteka pagal Skaitymo skatinimo programą parengė projektą „Radvilų pilyje naujai prabyla knygos“. Surengta Knygų mugė, koncertavo „Aušros“ vidurinės mokyklos Dainuojamosios poezijos ansamblis, paskaitą skaitė literatūrologė Danguolė Šakavičiūtė, teatro laboratorija „Atviras Ratas“ parodė spektaklį „Sparnuotasis Matas“.
27 d. – Kučgalio bendruomenėje surengta Rudens šventė.
27 d. – Būginiuose surengta Derliaus šventė.
27 d. – Papilio kultūros namuose vyko popietė „Krinta lapai auksiniai“.
28 d. – Biržų ekstremalaus sporto klubas aerodrome surengė automobilių slalomo varžybas.
30 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su rašytoju Algimantu Zurba, pristatyta memuarų knyga „Gal taip reikėjo“.


 

LAPKRITIS

3 d. – Ančiškių kaimo bendruomenėje vyko tradicinė rudens vakaronė.
7, 14, 21, 28 d. – pilies salėje vyko protų kovų turnyro „Europrotai“ rudens sezonas.
8 d. – pilies salėje vyko choro „Polifonija“ koncertas.
9 d. – kultūros centre parodytas ansamblio „Lietuva“ miuziklas „Žemės paukščiai“ pagal P. Cvirkos romaną „Meisteris ir sūnus“.
10 d. – Biržuose vyko 11-asis šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis "Sielos".
10-11 d. – kultūros centro mėgėjų teatras dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje "Atspindžiai", vykusioje Radviliškyje.
12 d. – viešojoje bibliotekoje vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai.
13 d. – Vabalninko bibliotekoje vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginys.
13 d. – Rinkuškių biblioteka su vaikų darželio „Rugelis“ priešmokykline grupe surengė Šviesos ir žodžio rytmetį bibliotekoje.
15 d. – kultūros centre įvyko rajono savivaldybės vadovų susitikimas su visuomene, koncertavo sve-čiai iš Gruzijos.
16 d. – kultūros centre vyko Biržų rajono žemdirbių asociacijos šventinė popietė.
16 d. – pilies salėje vyko pianisto Daumanto Kirilausko koncertas.
17 d. – kultūros centre vyko Pauliaus Stalionio koncertas.
17 d. – Užušilių kultūros namuose vyko žmonių, dirbusių „Jaunosios gvardijos“ kolūkyje, susitikimas.
17 d. – Medeikių kaimo humoro grupė „Bobos“ dalyvavo Radviliškio miesto kultūros centre vykusioje Lietuvos humoro šventėje „Juokis-2012“.
17 d. – Meilūnuose įvyko popietė-diskusija su Rokiškio krašto žolininke, Kriaunų ragana Algimanta Raugiene ir gydytoja terapeute Vida Jasinevičiene. Pristatyta A. Raugienės knyga „Į purpurinį dan-gų su šluota“.
18 d. – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko koncertas iš ciklo „Jaunųjų kamerinės muzikos atlikėjų koncertai“. AMBAER DUO Vitalija Makrickienė (smuikas), Mantas Makrickas (altas) ir Viktorija Morkūnienė (vargonai).
18 d. – Vabalninko bibliotekoje koncertavo AMBAER DUO Vitalija Makrickienė (smuikas), Mantas Makrickas (altas). Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtinės U. Savonytė (smuikas), U. Stirkaitė (smuikas) ir R. Stirkaitė (fortepijonas).
20 d. – kultūros centre parodytas miuziklas – V. Ganelino „Velnio nuotaka“.
20 d. – prie atminimo akmens Čypėnuose surengtas minėjimas, skirtas valstybės ir visuomenės veikėjo, inžinieriaus Ernesto Galvanausko 130-osioms gimimo metinėms.
22 d. – Vabalninke surengta popietė „Rudeniniai posmai“, skirta Maironio 150-osioms gimimo metinėms.
23 d. – krašto muziejuje „Sėla“ Biržų trečiojo amžiaus universitetas paminėjo septynerių metų veiklos jubiliejų. Paskaitą skaitė lektorė N. Marazienė, koncertavo kultūros centro kamerinis choras „Viktorija“.
24 d. – kultūros centre parodytas Biržų mėgėjų teatro spektaklis „Tėvas jau leido“.
24 d. – Kupreliškio kaimo bendruomenės namuose vyko konferencija „Kupreliškio kaimo bendruomenės vaidmuo, prisidedant prie savo kaimo atgaivinimo“.
24 d. – Pabiržės bendruomenės namuose vyko vakaronė „Graži mano šeimynėlė“.
24 d. – Skrebiškių bendruomenės namuose vyko renginys „Ruduo lapus nubarstė...“.
25 d. – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Biržuose paminėtos Maironio 150-osios gimimo metinės. Sumos metu ir po Mišių giedojo ir koncertavo bažnyčios Sumos, „Viktorijos“ ir „Agluonos“ jungtinis choras, kuris atliko giesmes pagal Maironio eiles. Biržų krašto muziejui "Sėla" iškilmingai perduotas saugoti daugiau nei prieš 100 metų išleistas Mišiolas, priklausęs Maironiui.
25 d. – Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko vargonų muzikos valandėlė. Vargonavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojos metodininkės Inos Valotkienės mokiniai.
25 d. – jaunimo asociacija „COFA“ Šeimos ugdymo ir laisvalaikio centre „AŠ JIS“ Vabalninke vedė interaktyvų seminarą.
28 d. – kultūros centre vyko grupės „DAR“ koncertas jaunimui.
29 d. – Biržų rajono neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis dalyvavo Ukmergėje vykusioje neįgaliųjų meno mėgėjų šventėje "Vilties paukštė".
30 d. – pilies salėje įvyko geriausių 2012 metų rajono sportininkų pagerbimas.


 

GRUODIS

1 d. – kultūros centre vyko mėgėjiško meno kolektyvų koncertas, skirtas neįgaliųjų dienai „Kai iš širdies daliname gerumą“.
1 d. – Svilių bendruomenėje surengta popietė „Negerk, broleli, pirmos“, pagal sveikatingumo projektą „Gydo ne tik vaistai“.
1 d. – Rokiškio kultūros centre vyko baigiamoji Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros „Atspindžiai 2012“ šventė. Biržų kultūros centro mėgėjų teatro spektaklis „Šventas reikalas“ pagal F. Buliakovą išrinktas ryškiausiu apžiūros spektakliu.
1 d. – Kratiškių bendruomenėje vyko renginys „Duonos kelias nuo grūdo iki stalo“.
1 d. – Juostaviečių bendruomenėje vyko renginys: ataskaitinis susirinkimas, koncertas, mėgėjų teatro pasirodymas.
1 d. – Skrebiškiuose vyko šventė „Ruduo lapus nubarstė...“.
1 d. – Papilyje vyko Maironio metams skirtas renginys.
1 d. – Mieliūnuose vyko popietė „Laiko tėkmėj...“.
5 d. – Trečiojo Amžiaus Universiteto Kultūros fakultetas organizavo atvirą renginį „Nepažįstami pažįstamieji“. Įvyko susitikimas su Mirdza ir Algirdu Garbauskais.
5 d. – kultūros centre „Domino“ teatro komedija „Apie ką kalba vyrai“.
6 d. – pilyje įsikūrusiame restorane „Pilies skliautai“ pristatyta A. Snitkuvienės monografija „Lietuva ir Senovės Egiptas“.
7 d. – kultūros centre vyko Radži koncertas.
7 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko Valentino Dagio knygos „Prabėgę metai“ pristatymas.
7 d. – pilyje vyko Edukacinio šv. Cecilijos senosios muzikos festivalio renginiai.
7 d. – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje atidaryta poeto, eseisto, fotografo Alio Balbieriaus fotografijų paroda „Jono Meko žemė“.
7 d. – įgyvendinant projektą „Maisto produktų gamyba, stipri materialinė bazė – aktyvi Vabalninko bendruomenė“, miestelyje surengtas renginys „Pirmasis blynas neprisvilęs“.
8 d. – Nemunėlio Radviliškyje surengtas Advento turgus, teatralizuotas Kalėdų eglės įžiebimas, padėkos vakaras-koncertas „Gerumo sušildyti“.
8 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta biržiečių klubo „Kraitė“ kūrybinių darbų paroda „Darbai mus vienija“.
8 d. – Ramongalių bendruomenės namuose surengtas teminis susitikimas „Šienapjūtės, rugiapjūtės bei kitų pasibaigusių žemės ūkio darbų aptarimas, netradicinės žemdirbystės paieškos, susipažinimas su liaudies amatais“.
– Lietuvos ūkininkių draugijos Biržų skyrius atšventė penkiolikos metų sukaktį.
8 d. – pilies salėje vyko Vilniaus muzikos mėgėjų orkestro koncertas (vadovas ir dirigentas Tadas Šileika). Koncerto solistai: Rasa Juzukonytė (sopranas), Vytenis Matutis (voltorna).
9 d. – kultūros centre pristatytas Kretingos pranciškoniškojo jaunimo sukurtas miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ apie šv. Klaros Asyžietės gyvenimą.
11 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta Sigutės Ach iliustracijų paroda „Spalvotai ir nerimtai“, pristatyta M. Leino knyga „Kalėdų istorija“, vyko „Nieko rimto“ leidyklos kalėdinė knygų mugė.
12 d. – onkoklubas „Stenkimės nugalėti ligas“ surengė tradicinį renginį „Gerumo paukšte, nenuskrisk“.
12 d. – pilies salėje pagerbti aplinkos apžiūros konkurso nugalėtojai ir prizininkai.
13 d. – kultūros centre koncertavo Olegas Ditkovskis ir Neda Malūnavičiūtė.
13 d. – Vabalninko miesto centrinėje aikštėje vyko teatralizuotas kalėdinės eglutės įžiebimas.
13 d. – pilies salėje Biržų Rotary klubas, VŠĮ "Versli Lietuva", bankai SEB, DnB, Swedbank, Šiaulių bankas, Biržų kredito unija, ERGO bei "Lietuvos draudimas" surengė labdaros vakarą, kuriame ne tik paminėjo Rotary klubo penkmetį, bet ir pagerbė laimėjimų pasiekusius verslininkus, bei surengė meno darbų aukcioną.
14 d. – Vabalninko biblioteka ir kultūros namai surengė adventinę vakaronę.
14 d. – miesto aikštėje vyko Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė „Stebuklo sūkury“, kultūros centre – šventinė vakaronė.
14 d. – krašto muziejuje "Sėla" atidaryta paroda "Adventai tamsūs – namai šviesūs (XVIII a. II pusės – XX a. apšvietimo priemonės)“. Parodoje eksponatai iš muziejaus rinkinių bei Gintaro Lansbergo kolekcijos.
15 d. – Biržų kareivių motinų klubas organizavo renginį „Kalėdų belaukiant“.
15 d. – Meilūnų kaimo bendruomenė paminėjo savo veiklos 10-metį.
16 d. – surengta literatų klubo „Versmė“ narių adventinė popietė.
17 d. – pilies salėje vyko koncertas „Pabūkime baltumo šventėje“, koncertavo „Saulės“ gimnazijos mišrus jaunimo choras.
18 d. – kultūros centre vyko Ingos Valinskienės koncertas „Mūsų meilė – mūsų turtas“. Koncerto svečiai – Andrius Butkus, Dainius Dimša, Tadas Rimgaila.
18 d. – pilies salėje vyko adventinis koncertas „Švenčių laukimo šviesa“. Koncertavo Papilio moterų kvartetas.
18 d. – pilies salėje vyko tradicinis vaikų globėjų susitikimas. Koncertavo Biržų neįgaliųjų draugijos ansamblis „Ištvermingieji“.
18 d. – įkurtas Biržų turizmo klasteris.
19 d. – surengta „Biržėnų“ asociacijos narių adventinė popietė „Kad ir tavoj širdy kažkas užgimtų“.
19 d. – viešojoje bibliotekoje Fluxus judėjimo ir Jono Meko kūrybos tyrėjas, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas Ramūnas Čičelis pristatė Jono Meko kūrybą ir filmą "Zefiro Torna, arba vaizdai iš Jurgio Mačiūno gyvenimo".
19 d. – Vabalninko bendruomenėje atidaryta paroda „Kalėdiniai sveikinimai vabalninkiečiams“. Dalyvavo Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos bendruomenė su šventine programa bei kūrybiniais darbais ir Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos jaunieji dailininkai.
20 d. – pilies salėje vyko koncertas Kalėdų mozaika. Koncertavo Nacionalinės filharmonijos ansamblis MUSICA HUMANA.
20 d. – Biržų rajono mokinių taryba surengė renginį prie papuoštos Kalėdų eglės.
20 d. – Vaikų meno galerijoje Biržuose atidaryta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių Ievos Baronaitės ir Gabrielės Grigaitės keramikos darbų paroda.
21 d. – pilies salėje koncertavo instrumentinis trio „Port Mone“ iš Baltarusijos.
22 d. – J. Janonio aikštėje surengta kalėdinė mugė.
– Lietuvos Žemės ūkio ministerijoje Biržų rajono ūkininkių draugija pristatė kulinarinio paveldo tradicinius krašto Kūčių ir Kalėdų valgius.
26 d. – kultūros centre vyko šventinis koncertas „Viskam kas tikra, niekada nebūna blogo oro“.
28 d. – Skrebiškių bibliotekos filiale vyko popietė „Ištikimi knygai“.
– Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo "Svajokliai" nariai rinkosi į Socialinių paslaugų centrą paminėti Kalėdų. Meninę programą parodė "Saulės" gimnazijos mokinių folkloro ansamblis "Saulala".


Parengė Zita Balaišienė