2012 m.

Straipsnių sąrašas

 

VASARIS

2 d. – Vabalninko muziejuje vyko renginys Linų dienai pažymėti „Linas ir Vabalninkas“. Edukacinį užsiėmimą „Nepabuvus audėjėle...“ vedė audėja Genė Indriliūnienė.
2 d. – Biržuose vyko moksleivių meninio skaitymo konkursas.
3 d. – kultūros centre vyko susitikimas su Seimo nariu Valdemaru Valkiūnu.
4 d. – kultūros centre vyko dainininko Vytauto Šiškausko koncertas.
8 d. – Vilniuje, Rašytojų klube, vyko rašytojo Algimanto Zurbos jubiliejinis vakaras. Renginyje da-lyvavo biržiečių delegacija.
9 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje įvyko moksleivių meninio skaitymo konkursas.
9 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta Elenos Naprienės darbų paroda „Gyvenu ir dirbu“.
11 d. – kultūros centre vyko koncertas, skirtas įsimylėjusiųjų dienai „Tai tiesiog meilė“.
11 d. – Drąseikių bendruomenė šventė Valentino dieną.
14 d. – Medeikių humoro grupė „Zacirka“ Likėnų reabilitacinėje ligoninėje pristatė naują koncertinę programą „Skerstuvės“.
15 d. – kultūros centre koncertavo dainininkas Paulius Stalionis ir grupė „Ambrozija“.
15 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose įvyko renginys, skirtas pagerbti karius savanorius, kovojusius dėl Lietuvos nepriklausomybės. Dalyvavo choras „Tremties aidai“.
15 d. – Pasvaliečiuose Pačeriaukštės, Juostaviečių, Pasvaliečių bendruomenės paminėjo Valentino dieną.
16 d. – kultūros centre vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventinis minėjimas: dokumentinis filmas „Įsimylėję Lietuvą“, šventinis koncertas.
16 d. – Biržuose surengta žiemos šventė.
16 d. – Medeikių kaimo bendruomenė ir vaikų globos namai „Vaiko užuovėja“ surengė popietę Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Dalyvavo literatų klubo „Versmė“ nariai. Vasario 16-osios minėjimai vyko Nemunėlio Radviliškyje, Vabalninke.
16 d. – Papilio bendruomenės namuose vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas. Jo metu papiliečiams savo romano "Prabėgę metai" antrąją dalį pristatė rajono literatų klubo "Versmė" narys Valentinas Dagys.
17 d. – viešoji biblioteka surengė susitikimą su chemiku, politologu, visuomenės veikėju Egidijumi Vareikiu.
17 d. – Kauno aviacijos muziejuje prisimintos aviacijos istorijos patriarcho, kraštiečio Jono Balčiūno mirties metinės. Pagerbtuvėse dalyvavo biržiečiai: vicemerė Stasė Eitavičienė, žurnalistas ir kraštotyrininkas Algirdas Butkevičius, muziejininkas Antanas Seibutis.
19 d. – Biržų miesto estradoje surengta Užgavėnių šventė.
19 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko blynų šventė-mugė.
– Užgavėnių šventė surengta Kvetkuose, Užušiliuose, Pačeriaukštėje, Satkūnuose, Anglininkuose, Medeikiuose, Rovėjos bendruomenėje.
21 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. „Domino“ teatras pristatė miuziklą „Tadas Blinda“.
21 d. – Biržų vaikų galerijoje atidaryta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių Ievos ir Gretos Petronyčių keramikos darbų paroda (mokytoja Gražina Visockienė).
– Biržų rajono savivaldybės I aukšte veikia Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių grafikos ir tapybos ant šilko darbų parodos (mokytojos Sandra Sukarevičiūtės ir Irena Vegienės).
– Biržų rajono savivaldybės III aukšte veikia Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių keramikos darbų paroda (mokytoja Gražina Visockienė).
22 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. „Trupė liūdi“ parodė poezijos spektaklį jaunimui pagal Justino Marcinkevičiaus ir Henriko Radausko kūrybą „Kokia čia teisybė?“
23 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Parodytas „Menų spaustuvės“ gatvės šokio spektaklis jaunimui „Feel link“.
23 d. – viešoji biblioteka surengė išvyką į Vilniaus knygų mugę 2012.
23 d. – tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje poetas Alis Balbierius pristatė eilėraščių rinktinę „Skaidrumos“.
24 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Vilniaus Mažojo teatro spektaklis – M. Gorkio „Motina“.
25 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Valstybinio jaunimo teatro spektaklis – drama „Skrydis virš gegutės lizdo“.
25 d. – Parovėjos kaimo bendruomenėje įvyko ataskaitinis rinkiminis bendruomenės susirinkimas, po jo – koncertas ir vakaronė.
25 d. – šalia Biržų aerodromo surengta Žiemos motokroso šventė.
25 d. – Juostaviečiuose surengta vakaronė šeimoms „Ilgai ir laimingai...“.
26 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Klaipėdos dramos teatro tragikomedija – E. Kišono „Ei, Džiuljeta!“.
27 d. – pilies salėje profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Kamerinis literatūrinis spektaklis „Jis ir ji“ pagal Jono Biliūno ir jo žmonos Julijos Jasulaitytės-Biliūnienės laiškus ir kūrybą. Dalyvavo smuikininkas Sigitas Rubis.
27 d. – pilies salėje profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Birutės Marcinkevičiūtės-Mar monospektaklis „Žodžiai smėlyje“ S. Beketo pjesės „Laimingos dienos“ motyvais.
27 d. – Lietuvos nacionalinės televizijos laidoje „Duokim garo!“ koncertavo kultūros centro folkloro ansamblis „Siaudela“.
28 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Nacionalinio dramos teatro spektaklis vaikams „Grybų karas“.
28 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. „Vakaras su Valentinu Masalskiu“: suvaidintas jo režisuotas „Trupės p. s.“ dainų spektaklis „Gaidos“, pristatyta knyga „Va-lentinas Masalskis: ieškant teatro“.
29 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. „Keistuolių teatro“ spektaklis vaikams „Pati labiausia pasaka“.
29 d. – krašto muziejuje „Sėla“ Kunigaikščių menėje vyko Klavesino muzikos vakaras. Koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.