2012 m.

Straipsnių sąrašas

 

GRUODIS

1 d. – kultūros centre vyko mėgėjiško meno kolektyvų koncertas, skirtas neįgaliųjų dienai „Kai iš širdies daliname gerumą“.
1 d. – Svilių bendruomenėje surengta popietė „Negerk, broleli, pirmos“, pagal sveikatingumo projektą „Gydo ne tik vaistai“.
1 d. – Rokiškio kultūros centre vyko baigiamoji Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros „Atspindžiai 2012“ šventė. Biržų kultūros centro mėgėjų teatro spektaklis „Šventas reikalas“ pagal F. Buliakovą išrinktas ryškiausiu apžiūros spektakliu.
1 d. – Kratiškių bendruomenėje vyko renginys „Duonos kelias nuo grūdo iki stalo“.
1 d. – Juostaviečių bendruomenėje vyko renginys: ataskaitinis susirinkimas, koncertas, mėgėjų teatro pasirodymas.
1 d. – Skrebiškiuose vyko šventė „Ruduo lapus nubarstė...“.
1 d. – Papilyje vyko Maironio metams skirtas renginys.
1 d. – Mieliūnuose vyko popietė „Laiko tėkmėj...“.
5 d. – Trečiojo Amžiaus Universiteto Kultūros fakultetas organizavo atvirą renginį „Nepažįstami pažįstamieji“. Įvyko susitikimas su Mirdza ir Algirdu Garbauskais.
5 d. – kultūros centre „Domino“ teatro komedija „Apie ką kalba vyrai“.
6 d. – pilyje įsikūrusiame restorane „Pilies skliautai“ pristatyta A. Snitkuvienės monografija „Lietuva ir Senovės Egiptas“.
7 d. – kultūros centre vyko Radži koncertas.
7 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko Valentino Dagio knygos „Prabėgę metai“ pristatymas.
7 d. – pilyje vyko Edukacinio šv. Cecilijos senosios muzikos festivalio renginiai.
7 d. – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje atidaryta poeto, eseisto, fotografo Alio Balbieriaus fotografijų paroda „Jono Meko žemė“.
7 d. – įgyvendinant projektą „Maisto produktų gamyba, stipri materialinė bazė – aktyvi Vabalninko bendruomenė“, miestelyje surengtas renginys „Pirmasis blynas neprisvilęs“.
8 d. – Nemunėlio Radviliškyje surengtas Advento turgus, teatralizuotas Kalėdų eglės įžiebimas, padėkos vakaras-koncertas „Gerumo sušildyti“.
8 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta biržiečių klubo „Kraitė“ kūrybinių darbų paroda „Darbai mus vienija“.
8 d. – Ramongalių bendruomenės namuose surengtas teminis susitikimas „Šienapjūtės, rugiapjūtės bei kitų pasibaigusių žemės ūkio darbų aptarimas, netradicinės žemdirbystės paieškos, susipažinimas su liaudies amatais“.
– Lietuvos ūkininkių draugijos Biržų skyrius atšventė penkiolikos metų sukaktį.
8 d. – pilies salėje vyko Vilniaus muzikos mėgėjų orkestro koncertas (vadovas ir dirigentas Tadas Šileika). Koncerto solistai: Rasa Juzukonytė (sopranas), Vytenis Matutis (voltorna).
9 d. – kultūros centre pristatytas Kretingos pranciškoniškojo jaunimo sukurtas miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ apie šv. Klaros Asyžietės gyvenimą.
11 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta Sigutės Ach iliustracijų paroda „Spalvotai ir nerimtai“, pristatyta M. Leino knyga „Kalėdų istorija“, vyko „Nieko rimto“ leidyklos kalėdinė knygų mugė.
12 d. – onkoklubas „Stenkimės nugalėti ligas“ surengė tradicinį renginį „Gerumo paukšte, nenuskrisk“.
12 d. – pilies salėje pagerbti aplinkos apžiūros konkurso nugalėtojai ir prizininkai.
13 d. – kultūros centre koncertavo Olegas Ditkovskis ir Neda Malūnavičiūtė.
13 d. – Vabalninko miesto centrinėje aikštėje vyko teatralizuotas kalėdinės eglutės įžiebimas.
13 d. – pilies salėje Biržų Rotary klubas, VŠĮ "Versli Lietuva", bankai SEB, DnB, Swedbank, Šiaulių bankas, Biržų kredito unija, ERGO bei "Lietuvos draudimas" surengė labdaros vakarą, kuriame ne tik paminėjo Rotary klubo penkmetį, bet ir pagerbė laimėjimų pasiekusius verslininkus, bei surengė meno darbų aukcioną.
14 d. – Vabalninko biblioteka ir kultūros namai surengė adventinę vakaronę.
14 d. – miesto aikštėje vyko Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė „Stebuklo sūkury“, kultūros centre – šventinė vakaronė.
14 d. – krašto muziejuje "Sėla" atidaryta paroda "Adventai tamsūs – namai šviesūs (XVIII a. II pusės – XX a. apšvietimo priemonės)“. Parodoje eksponatai iš muziejaus rinkinių bei Gintaro Lansbergo kolekcijos.
15 d. – Biržų kareivių motinų klubas organizavo renginį „Kalėdų belaukiant“.
15 d. – Meilūnų kaimo bendruomenė paminėjo savo veiklos 10-metį.
16 d. – surengta literatų klubo „Versmė“ narių adventinė popietė.
17 d. – pilies salėje vyko koncertas „Pabūkime baltumo šventėje“, koncertavo „Saulės“ gimnazijos mišrus jaunimo choras.
18 d. – kultūros centre vyko Ingos Valinskienės koncertas „Mūsų meilė – mūsų turtas“. Koncerto svečiai – Andrius Butkus, Dainius Dimša, Tadas Rimgaila.
18 d. – pilies salėje vyko adventinis koncertas „Švenčių laukimo šviesa“. Koncertavo Papilio moterų kvartetas.
18 d. – pilies salėje vyko tradicinis vaikų globėjų susitikimas. Koncertavo Biržų neįgaliųjų draugijos ansamblis „Ištvermingieji“.
18 d. – įkurtas Biržų turizmo klasteris.
19 d. – surengta „Biržėnų“ asociacijos narių adventinė popietė „Kad ir tavoj širdy kažkas užgimtų“.
19 d. – viešojoje bibliotekoje Fluxus judėjimo ir Jono Meko kūrybos tyrėjas, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas Ramūnas Čičelis pristatė Jono Meko kūrybą ir filmą "Zefiro Torna, arba vaizdai iš Jurgio Mačiūno gyvenimo".
19 d. – Vabalninko bendruomenėje atidaryta paroda „Kalėdiniai sveikinimai vabalninkiečiams“. Dalyvavo Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos bendruomenė su šventine programa bei kūrybiniais darbais ir Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos jaunieji dailininkai.
20 d. – pilies salėje vyko koncertas Kalėdų mozaika. Koncertavo Nacionalinės filharmonijos ansamblis MUSICA HUMANA.
20 d. – Biržų rajono mokinių taryba surengė renginį prie papuoštos Kalėdų eglės.
20 d. – Vaikų meno galerijoje Biržuose atidaryta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių Ievos Baronaitės ir Gabrielės Grigaitės keramikos darbų paroda.
21 d. – pilies salėje koncertavo instrumentinis trio „Port Mone“ iš Baltarusijos.
22 d. – J. Janonio aikštėje surengta kalėdinė mugė.
– Lietuvos Žemės ūkio ministerijoje Biržų rajono ūkininkių draugija pristatė kulinarinio paveldo tradicinius krašto Kūčių ir Kalėdų valgius.
26 d. – kultūros centre vyko šventinis koncertas „Viskam kas tikra, niekada nebūna blogo oro“.
28 d. – Skrebiškių bibliotekos filiale vyko popietė „Ištikimi knygai“.
– Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo "Svajokliai" nariai rinkosi į Socialinių paslaugų centrą paminėti Kalėdų. Meninę programą parodė "Saulės" gimnazijos mokinių folkloro ansamblis "Saulala".


Parengė Zita Balaišienė