2010 m.

Straipsnių sąrašas

Sausis

4-24 d. – krašto muziejuje „Sėla“ eksponuota kilnojamoji paroda „Vidurio Baltijos karo amatai. XVI-XVIII a.“.
– d. – Papilyje vyko vaikų ir jaunimo šventinis talentų šou „Aš jums parodysiu, ką moku“.
13 d. – Biržuose vyko Sausio 13 dienos minėjimo renginiai: Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, minėjimas pilies salėje. Sausio 13-osios renginiai vyko Vabalninke, Medeikiuose ir kt.
14 d. – Panevėžio fotografijos galerijoje atidaryta fotomenininko Alio Balbieriaus paroda „Iš „Peizažų“.


16 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Alio Balbieriaus personalinė paroda „Iš asambliažų ir fotografijų“.
16 d. – Biržuose vyko Žiemos motokroso šventė.
16 d. – Nemunėlio Radviliškyje vyko Žiemos šventė.
16 d. – pilies salėje pristatyta Janinos Čižauskienės knyga „Kai krito obelų žiedai“.
21 d. – pilies salėje įvyko susitikimas-diskusija „Lietuva – naktinio mokesčio perversmo metinės“ su žurnalistu Rimvydu Valatka.
23 d. – Biržuose, miesto centriniame pliaže, įvyko Žiemos šventė.
27 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Algimanto Kezio fotonuotraukų paroda.
30 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta dailininkų grupės „8 plius“ darbų paroda-pardavimas.
26 d. – kultūros centre parodyta „Domino“ teatro komedija „Mano žmonos vyras“.
30 d. – kultūros centre vyko Aukštaitijos kaimo kapelų „Grok, Jurgeli 2010“ regioninis koncertas-varžytuvės.
30 d. – Nemunėlio Radviliškio bibliotekoje surengta popietė „Šaltis išrašys languos...“.
31 d. – kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė „Raitytinis“ dalyvavo Marijampolėje vykusiame respublikiniame konkurse „Pora už poros 2010“


Vasaris

3 d. – kultūros centre įvyko Radžio ir Merūno koncertas.
4 d. – kultūros centre vyko Panevėžio apskrities Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ atrankinis turas.
6 d. – kultūros centre vyko dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ koncertas „Šok mergelės vainikuotos“, skirtas choreografo Juozo Lingio 90-mečiui.
10 d. – kultūros centre koncertavo Džordana Butkutė.
10 d. – Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko moksleivių meninio skaitymo konkursas.
12 d. – pilies salėje įvyko susitikimas su misijos „Sibiras 2009“ dalyviais.
13 d. – įvyko Biržų jungtinės metodistų bažnyčios pastato atidarymo koncertas.
13 d. – pilies salėje vyko renginys jaunimui – filosofo R. Pagojaus paskaita apie vaikinų ir merginų santykius „Beprotiškai myliu! O ar galima protingai?“. Renginį organizavo Ev. reformatų jaunimo draugija „Radvila“.
13 d. – Pabiržės mėgėjiško teatro grupė Gulbinuose suvaidino komediją „Tamošius Bekepurės“.
13 d. – miesto estradoje vyko Užgavėnių šventė.
13-16 d. – Užgavėnių renginiai vyko Kratiškiuose, Obelaukiuose, Klausučiuose, Gulbinuose, Papilyje, Pabiržėje, Likėnuose, Vabalninke.
14 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose vyko poilsio vakaras „Meilės niekada per daug nebūna“ su dainininke Irma Jurgelevičiūte.
14 d. – Kratiškių kultūros namuose vyko popietė pagal Zodiako ženklus – Vandenių šventė.
15 d. – Paąžuolės karjere vyko Keturračių motociklų šventė.
16 d. – Biržuose vyko renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Kultūros centre vyko šventinis minėjimas, koncertavo Biržų kultūros centro chorai „Agluona“ ir „Viktorija“. Evangelikų reformatų jaunimo draugija „Radvila“ pilies salėje organizavo konferenciją pilietiškumo tema „Laisvė veikti: ar viskas priklauso nuo mūsų?“ ir ledo aikštėje prie J. Janonio paminklo – akciją „Geltona. Žalia. Raudona“.
16 d. – Vabalninke paminėta Vasario 16-oji, vyko koncertas „Šokame Lietuvai“.
20 d. – kultūros centre XIV profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas 2010“. Nacionalinio dramos teatro spektaklis – B. Dauguviečio komedija „Žaldokynė“.
21 d. – Nemunėlio Radviliškio biblioteka surengė Elenos Freder eilėraščių rinkinio ir dainų albumo „Apie meilę, rudenį, lietų...“ pristatymą.
21 d. – kultūros centre XIV profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas 2010“. Andželikos Cholinos šokio teatro spektaklis „Vyrai ir moterys“.
25 d. – kultūros centre XIV profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas 2010“. Keistuolių teatro spektakliai: „Nepaprasto orkestro koncertas“ (vaikams), muzikinis spektaklis „Išėjau aš stotin“.
26 d. – kultūros centre XIV profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas 2010“. Klaipėdos dramos teatro spektaklis – E. Šmito kostiuminė situacijų komedija „Paleistuvis“.
26 d. – pilies salėje vyko koncertas, skirtas F. Šopeno 200-osioms gimimo metinėms. Grojo A. Vasiliauskas (fortepijonas).
26-28 d. – tarptautinėje turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje VIVATTUR 2010 buvo pristatyti Biržų krašto turizmo ištekliai bei amatai.
27 d. – kultūros centre XIV profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas 2010“. Juozo Miltinio dramos teatro premjera – N. Saimono komedija „Kalifornijos viešbutis“.
27 d. – krašto muziejuje „Sėla“ įvyko tautodailininkų darbų parodos atidarymas ir susitikimas su tautodailininkais.
27 d. – Pačeriaukštėje vyko renginys „Senelė mano jauna“.
28 d. – kultūros centre koncertavo Kauno valstybinis choras.
– d. – Vabalninke vyko Mažosios Mis rinkimai.


Kovas

1 d. – pilies salėje įvyko seminaras „Lietuvos okupacijų laikotarpio istorija. Šių temų pateikimo priemonės ir metodai mokykloje“. Seminarą organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams įvertinti ir Biržų rajono Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai švietimo centras.
1 d. – pilies salėje vyko diskusija „Patyčios, smurtas mokyklose, galimos psichotropinių medžiagų vartojimo ir smurto sąsajos“. Renginyje dalyvavo psichologas Evaldas Karmaza.
1 d. – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras surengė seminarą „Vaikų konfliktai: pasekmės ir sprendimai“. Lektorius – psichologas Evaldas Karmaza.
2 d. – Pagyvenusių žmonių asociacijos Biržų skyriaus valdybos iniciatyva surengtas renginys medikams senjorams.
4 d. – Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko koncertas. Dalyvavo nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Pučiamųjų instrumentų skyriaus moksleiviai – varinių pučiamųjų instrumentų kvintetas, kurį parengė mokytojas Antanas Ladyga.
5 d. – Meilūnuose kaimo dramos būrelio artistai parodė J. Boffoco komediją „Uošvė į namus – ramybės nebus“.
7 d. – Seimo antruosiuose rūmuose atidaryta Pabiržės klebono Vytauto Dagelio fotografijų darbų paroda.
7 d. – kultūros centre parodytas Rokiškio liaudies teatro spektaklis – Juozo Montvilos drama „Didysis geismas“.
7 d. – Vabalninko krašto muziejuje atidaryta Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos mokytojos, tautodailininkės Stasės Valintelienės rankdarbių paroda.
8 d. – pilies salėje surengta paroda, kurioje buvo eksponuojami dailininko Šarūno Leonavičiaus ofortai (vario raižiniai), iliustruojantys Chylinskio Bibliją.
8 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko Biržų miesto mokyklų jaunųjų kūrėjų kūrybos pristatymas „Auginami auga – lai žydės!“.
9 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta paroda – diskusija „Biržų miesto centrinės dalies tyrimai ir išsaugojimo problemos“, joje pristatyti 2009 m. vykdytų archeologinių tyrimų metu Biržuose rasti radiniai, iliustruoti kartografine ir faktografine medžiaga.
9 d. – Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ dalyvavo Lietuvos televizijos laidoje „Duokim garo“ vykstančiose ansamblių varžytuvėse.
9 d. – kultūros centre vyko Vudžio koncertas.
– Pačeriaukštėje vyko šauniausios šeimynėlės konkursas.
10 d. – kultūros centre parodyta cirko „Jaunystė“ programa.
10 d. – Biržuose vyko Pavasario mugė.
10 d. – Germaniškyje vyko vakaronė su grupe „Dinamika“.
10 d. – kultūros centro meno mėgėjų kolektyvas „Bočiai“ dalyvavo Bauskės rajono Iecavos kultūros namuose organizuotame Pavasario šokio festivalyje.
11 d. – Pagyvenusių žmonių asociacija surengė tradicinę Atvelykio šventę.
11 d. – Kirdonių kaimo bendruomenėje įvyko ataskaitinis susirinkimas. Po jo Pabiržės mėgėjiško teatro grupė parodė spektaklį „Tamošius Bekepurės“.
14 d. – Biržų regioninio parko direkcija Jaunimo parke surengė Pavasario šventę.
14 d. – kultūros centre vyko Raigardo Tautkaus Šampaninio Kauno choro koncertas. Koncerto svečiai – grupė N. E. O.
16 d. – įvyko Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakulteto narių parengto leidinio „Tautinio šokio atgimimas Biržų krašte“ pristatymas.
17 d. – krašto muziejus „Sėla“ surengė Boguslavo Chilinskio 350-ųjų metinių minėjimą. Biržų pilies salėje įvyko susitikimas su mokslininkėmis, Samuelio Boguslavo Chylinskio gyvenimo ir veiklos tyrinėtojomis: dr. Gina Kavaliūnaite-Holvoet, 2009 m. išleistos Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijos sudarytoja, ir dr. Inge Lukšaite – iškiliausia reformacijos istorijos tyrinėtoja Lietuvoje.
17 d. – Agluonos upėje vyko Medžiotojų ir žvejų draugijos Biržų skyriaus surengtos meškeriojimo varžybos „Agluonos kuoja 2010“.
18 d. – pilies salėje vyko koncertas, skirtas pasaulinei Kultūros dienai Nepriklausomybės aušros giesmės iš koncertų ciklo „Laisvės muzika“. Koncertavo Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“.
22 d. – viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Tėvams apie vaikų skaitymo svarbą“.
23 d. – viešoji biblioteka surengė susitikimą su literatūrologu, profesoriumi Kęstučiu Nastopka ir dailėtyrininke, daktare Ingrida Korsakaite.
23 d. – „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko moksleivių polkos konkursas „Šokim trypkim“.
24 d. – kultūros centro mėgėjų teatras parodė premjerą – Vitos Vorienės komediją „Cirkas be pinigų“.
24 d. – trys kultūros centro kolektyvai dalyvavo Ramygaloje vykusiame respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“.
24 d. – Pačeriaukštės kultūros namuose surengtas Humoro vakaras. Dalyvavo Medeikių vaikų namų darbuotojų grupė „Zacirka“ ir Pačeriaukštės grupė „Smičius“.
24 d. – įvyko Vabalninko miesto šventė, paminėtas etnografinio ansamblio „Saulala“ 50-metis.
25 d. – Biržų ev. reformatų bažnyčioje vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių koncertas „Pavasario mozaika“.
26-29 d. – viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai.
29 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su aktore Jūrate Budriūnaite ir kompozitoriumi Vadimu Kamrazeriu.
30 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose vyko „Žentų“ koncertas.
30 d. – Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ dalyvavo Lietuvos televizijos laidoje „Duokim garo“ vykstančiose ansamblių pusfinalio varžytuvėse.
30 d. – Germaniškyje Motinos dienos proga surengtas renginys „Vakaras su žvaigžde“, jame dalyvavo grupė „Žentai“.
30 d. – kultūros centre vyko koncertas, skirtas Motinos dienai „Su saule širdyje“.
30 d. – Kupreliškyje surengtas šventinis minėjimas, skirtas Motinos dienai. Dramos mėgėjų kolektyvas parodė K. Sajos komediją „Pasimatymas sodo namelyje“.


Balandis

1 d. – pilies salėje įvyko seminaras „Lietuvos okupacijų laikotarpio istorija. Šių temų pateikimo priemonės ir metodai mokykloje“. Seminarą organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams įvertinti ir Biržų rajono Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai švietimo centras.
1 d. – pilies salėje vyko diskusija „Patyčios, smurtas mokyklose, galimos psichotropinių medžiagų vartojimo ir smurto sąsajos“. Renginyje dalyvavo psichologas Evaldas Karmaza.
1 d. – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras surengė seminarą „Vaikų konfliktai: pasekmės ir sprendimai“. Lektorius – psichologas Evaldas Karmaza.
2 d. – Pagyvenusių žmonių asociacijos Biržų skyriaus valdybos iniciatyva surengtas renginys medikams senjorams.
4 d. – Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko koncertas. Dalyvavo nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Pučiamųjų instrumentų skyriaus moksleiviai – varinių pučiamųjų instrumentų kvintetas, kurį parengė mokytojas Antanas Ladyga.
5 d. – Meilūnuose kaimo dramos būrelio artistai parodė J. Boffoco komediją „Uošvė į namus – ramybės nebus“.
7 d. – Seimo antruosiuose rūmuose atidaryta Pabiržės klebono Vytauto Dagelio fotografijų darbų paroda.
7 d. – kultūros centre parodytas Rokiškio liaudies teatro spektaklis – Juozo Montvilos drama „Didysis geismas“.
7 d. – Vabalninko krašto muziejuje atidaryta Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos mokytojos, tautodailininkės Stasės Valintelienės rankdarbių paroda.
8 d. – pilies salėje surengta paroda, kurioje buvo eksponuojami dailininko Šarūno Leonavičiaus ofortai (vario raižiniai), iliustruojantys Chylinskio Bibliją.
8 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko Biržų miesto mokyklų jaunųjų kūrėjų kūrybos pristatymas „Auginami auga – lai žydės!“.
9 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta paroda – diskusija „Biržų miesto centrinės dalies tyrimai ir išsaugojimo problemos“, joje pristatyti 2009 m. vykdytų archeologinių tyrimų metu Biržuose rasti radiniai, iliustruoti kartografine ir faktografine medžiaga.
9 d. – Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ dalyvavo Lietuvos televizijos laidoje „Duokim garo“ vykstančiose ansamblių varžytuvėse.
9 d. – kultūros centre vyko Vudžio koncertas.
– Pačeriaukštėje vyko šauniausios šeimynėlės konkursas.
10 d. – kultūros centre parodyta cirko „Jaunystė“ programa.
10 d. – Biržuose vyko Pavasario mugė.
10 d. – Germaniškyje vyko vakaronė su grupe „Dinamika“.
10 d. – kultūros centro meno mėgėjų kolektyvas „Bočiai“ dalyvavo Bauskės rajono Iecavos kultūros namuose organizuotame Pavasario šokio festivalyje.
11 d. – Pagyvenusių žmonių asociacija surengė tradicinę Atvelykio šventę.
11 d. – Kirdonių kaimo bendruomenėje įvyko ataskaitinis susirinkimas. Po jo Pabiržės mėgėjiško teatro grupė parodė spektaklį „Tamošius Bekepurės“.
14 d. – Biržų regioninio parko direkcija Jaunimo parke surengė Pavasario šventę.
14 d. – kultūros centre vyko Raigardo Tautkaus Šampaninio Kauno choro koncertas. Koncerto svečiai – grupė N. E. O.
16 d. – įvyko Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakulteto narių parengto leidinio „Tautinio šokio atgimimas Biržų krašte“ pristatymas.
17 d. – krašto muziejus „Sėla“ surengė Boguslavo Chilinskio 350-ųjų metinių minėjimą. Biržų pilies salėje įvyko susitikimas su mokslininkėmis, Samuelio Boguslavo Chylinskio gyvenimo ir veiklos tyrinėtojomis: dr. Gina Kavaliūnaite-Holvoet, 2009 m. išleistos Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijos sudarytoja, ir dr. Inge Lukšaite – iškiliausia reformacijos istorijos tyrinėtoja Lietuvoje.
17 d. – Agluonos upėje vyko Medžiotojų ir žvejų draugijos Biržų skyriaus surengtos meškeriojimo varžybos „Agluonos kuoja 2010“.
18 d. – pilies salėje vyko koncertas, skirtas pasaulinei Kultūros dienai Nepriklausomybės aušros giesmės iš koncertų ciklo „Laisvės muzika“. Koncertavo Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“.
22 d. – viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Tėvams apie vaikų skaitymo svarbą“.
23 d. – viešoji biblioteka surengė susitikimą su literatūrologu, profesoriumi Kęstučiu Nastopka ir dailėtyrininke, daktare Ingrida Korsakaite.
23 d. – „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko moksleivių polkos konkursas „Šokim trypkim“.
24 d. – kultūros centro mėgėjų teatras parodė premjerą – Vitos Vorienės komediją „Cirkas be pinigų“.
24 d. – trys kultūros centro kolektyvai dalyvavo Ramygaloje vykusiame respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“.
24 d. – Pačeriaukštės kultūros namuose surengtas Humoro vakaras. Dalyvavo Medeikių vaikų namų darbuotojų grupė „Zacirka“ ir Pačeriaukštės grupė „Smičius“.
24 d. – įvyko Vabalninko miesto šventė, paminėtas etnografinio ansamblio „Saulala“ 50-metis.
25 d. – Biržų ev. reformatų bažnyčioje vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių koncertas „Pavasario mozaika“.
26-29 d. – viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai.
29 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su aktore Jūrate Budriūnaite ir kompozitoriumi Vadimu Kamrazeriu.
30 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose vyko „Žentų“ koncertas.
30 d. – Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ dalyvavo Lietuvos televizijos laidoje „Duokim garo“ vykstančiose ansamblių pusfinalio varžytuvėse.
30 d. – Germaniškyje Motinos dienos proga surengtas renginys „Vakaras su žvaigžde“, jame dalyvavo grupė „Žentai“.
30 d. – kultūros centre vyko koncertas, skirtas Motinos dienai „Su saule širdyje“.
30 d. – Kupreliškyje surengtas šventinis minėjimas, skirtas Motinos dienai. Dramos mėgėjų kolektyvas parodė K. Sajos komediją „Pasimatymas sodo namelyje“.


Gegužė

1 d. – J. Janonio aikštėje, Biržuose, vyko Gatvės muzikos diena.
1 d. – Nemunėlio Radviliškyje parodytas Rokiškio kultūros namų teatro spektaklis „Geismas“.
1 d. – „Klausučių ulytėlės“ bendruomenėje surengta šventė „Pasveikink mamą“.
4 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta dailininko Vlado Lisaičio tapybos ir grafikos paroda „Kunigaikščiai“.
5 d. – Vabalninko žemės ūkio mokykloje, Parovėjos kultūros namuose, Biržų kultūros centre vyko susitikimai su serialo „Naisių vasara“ aktoriais ir kūrybine grupe. Koncertavo roko grupė „Perkūno sakmė“.
6 d. – kultūros centre parodyta muzikinė komedija „Meilė ir taika“.
7 d. – kultūros centre vyko „Saulės“ gimnazijos choro jubiliejinis koncertas.
8 d. – kultūros centre vyko neformalaus ugdymo seminaras jaunimui „Noriu gyventi prasmingai ir produktyviai!“.
8 d. – Pačeriaukštėje buvo švenčiamos Stasinės. Koncertavo vietos kultūros namų, Biržų pagalbos centro meno mėgėjai, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji smuikininkai.
8-9 d. – Vabalninke vyko tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Laimingas vaikų juokas“.
14 d. – pilies salėje vyko trečiasis tarptautinis Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkursas.
15 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta Naktis muziejuje.
15 d. – krašto muziejus „Sėla“ ir Laiconų giminė pilies salėje surengė konferenciją „400 Laiconų giminės metų“.
16 d. – pilies salėje vyko Vlado Jakubėno muzikos mokyklos tradicinis renginys – jaunųjų atlikėjų ir dailininkų konkursas Palmyros vardo premijai gauti.
16 d. – įvyko žvejų-mėgėjų pavasarinės žūklės Širvėnos ežere individualios-komandinės spiningavimo varžybos.
16 d. – Evangelikų reformatų bažnyčioje koncertavo grupė „VM-Brasset“ iš Švedijos.
9 d. – Juostaviečiuose vietos dramos mėgėjų kolektyvas parodė V. Raminavičiūtės pjesę „Sunki našta“.
21 d. – kultūros centre į „Šeimos šventę“ kvietė vaikų darželis „Drugelis“.
21 d. – Ramongalių bendruomenės namuose surengta popietė.
22 d. – Biržuose surengta Krepšinio šventė.
22 d. – Lamokų kaime, Petro Aukštikalnio ir Vitalijos Kopūstinės sodyboje, surengta tradicinė gyvulių išginimo į ganyklas šventė.
22 d. – Biržuose vyko tarptautinė alaus atributikos kolekcininkų birža.
23 d. – prie Pabiržės bendruomenės namų vyko Sekminių šventės popietė.
24 d. – pilies salėje įvyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dienos Biržuose. Akordeonininkų E. Gabnio ir G. Savkovo koncertas.
25 d. – krašto muziejuje „Sėla“ įvyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dienos Biržuose. Koncertavo Vargonų ir klavesino katedros studentė Raminta Milišauskaitė. Dalyvavo Vilma Kuprytė (sopranas), Edita Mikantavičiūtė (fleita), Justina Orlovskytė (fleita), Gabrielė Samolytė (violončelė), Linas Pranulis (kontrabosas).
26 d. – Biržų visuomenės sveikatos biuras ir konsorciumas „Nordic Walking Style“ Biržuose pristatė naują sveikatingumo formą Lietuvoje „Šiaurietiško ėjimo mokymus“.
26 d. – Biržų viešojoje bibliotekoje ir Vabalninke įvyko susitikimas su dainų autoriumi ir atlikėju Kazimieru Jakučiu.
– Biržuose įvyko „Nedelsk!“ projekto surengtas maratonas už sveikas moteris ir šiaurietiško ėjimo mokymai.
27 d. – Panevėžio fotografijos galerijoje atidarytas Biržų krašto fotografų paroda.
28 d. – Biržų viešojoje bibliotekoje vyko tarptautinio poezijos pavasario „Poezijos pavasaris 2010“ renginys.
28 d. – Germaniškio bendruomenės namuose koncertavo grupė „16 Hz“.
28 d. – Biržų muzikos mokyklos jaunieji pianistai koncertavo Vilniuje, kompozitoriaus Stasio Vainiūno namuose, surengtame koncerte.
– Kratiškių bibliotekoje surengta Vabalninko žemės ūkio mokyklos moksleivės Kristinos Raudonikytės fotografijų paroda.
29 d. – Peleniškių kaime surengtas kraštiečių susitikimas.
29 d. – Kirkiluose surengta kraštiečių vakaronė.
29 d. – pilies menėje Biržų pilies teatro artistai surengė šventę visai šeimai „Vasara su pasaka“.


Birželis

1 d. – kultūros centre Vabalninko kultūros namų teatro studija „Domino“ parodė spektaklį vaikams „Sidabriniai kiaušiniai“, Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos teatriukas – spektaklį „Skruzdėlė atsiskyrėlė“. Surengta jaunųjų fotografų paroda „Žmonių istorijos“.
1 d. – Biržų Nepriklausomybės aikštėje vyko vaikų kūrybos ir meno šventė „Mano vaikystės pasaka“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
1 d. – Parovėjos bendruomenės namuose, Obelaukiuose surengtos popietės, skirtos vaikų gynimo dienai.
3 d. – Vilniuje, Lietuvos dailininkų sąjungos parodų salėje, atidaryta dailininko Vidmanto Jažausko tapybos darbų paroda.
4 d. – Biržų „Versmės“ klubo literatai surengė tradicinę pavasario poezijos šventę, skirtą poetui Jonui Strielkūnui atminti.
5 d. – kultūros centre vyko armonikininkų varžytuvės „Aukštaitijos armonika“.
5 d. – evangelikų reformatų bažnyčioje vyko dvasinės muzikos koncertas-vakaras. Dalyvavo Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos choras, jaunimo ir pučiamųjų grupės.
5 d. – Nemunėlio Radviliškio mokykla šventė 420-ąjį gimtadienį.
5 d. – surengta Kvetkų kaimo bendruomenės sporto šventė.
5 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta tautodailininkės Alvinos Unglininkienės jubiliejinė tapybos paroda.
5-6 d. – Širvėnos ežere vyko burlenčių varžybos „Biržai 2010“.
– Vabalninko folkloro ansamblis „Saulala“ ir vaikų teatras „Domino“ dalyvavo Rundalės (Latvija) seniūnijos šventėje
6 d. – Pačeriaukštės trasoje Biržų ekstremalaus sporto klubas surengė mėgėjų autokroso čempionato antrojo etapo varžybas.
11-13 d. – Biržų rajono savivaldybės delegacija lankėsi Grodziske (Lenkija), dalyvavo ten vykusiuose miesto dienoms skirtuose renginiuose.
12 d. – Biržų aeroklube vyko aviamodeliavimo klubų čempionatas 2010 ir aviamodeliavimo senjorų varžybos.
12 d. – įvyko Rinkuškių bendruomenės įkūrimo 10-mečio šventė.
12 d. – Biržų regioninio parko patalpose atidaryta Biržų rajono medžioklės ir žūklės trofėjų paroda.
12 d. – Biržų Nepriklausomybės aikštėje vyko „Idėjų diena“.
12 d. – Skrebiškių bendruomenėje surengta sporto šventė.
12-13 d. – rajono kaimo bendruomenių delegacija dalyvavo Klaipėdos rajone, Karklėje, vykusiame šeštajame Lietuvos bendruomenių sąskrydyje „Lietuvos kaimo judėjimo iššūkiai ir galimybės“.
13-14 d. – Biržuose paminėta Gedulo ir vilties diena bei sovietinės okupacijos 70 metų sukaktis.
18-20 d. – Biržų rajono savivaldybės delegacija dalyvavo Tčevo miesto (Lenkija) 750-ųjų metinių paminėjimo renginiuose.
19 d. – „Aušros“ vidurinės mokyklos salėje įvyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialo ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Jos metu vyko choro „Tremties aidai“ 20-mečio paminėjimas.
19 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų „Kraitės“ klubo rankdarbių paroda „Grožį kuriame kartu“.
19-20 d. – Biržų aerodrome vyko Lietuvos moksleivių aviamodelių laisvo skridimo čempionatas.
20 d. – Kaštonų pagrindinės mokyklos stadione vyko rajono seniūnijų sporto žaidynės.
20 d. – Biržų kultūros centro mėgėjų teatras dalyvavo Rokiškio rajono Bajorų miestelyje vykusiame teatrų festivalyje „Jonvabalis“.
20 d. – Pabiržės švč. Trejybės bažnyčioje vyko Ukmergės kultūros centro moterų vokalinio ansamblio KANTILENA koncertas.
21-25 d. – Biržuose vyko evangelikų reformatų bažnyčios surengta vaikų dieninė stovykla „Padovanok šypseną“.
23-24 d. – Biržuose, Anglininkuose, Vabalninke, Parovėjoje, Nemunėlio Radviliškyje, Obelaukiuose, Kučgalyje, Kratiškiuose, Kirdonyse, Pasvaliečiuose, Būginiuose vyko Joninių renginiai.
24 d. – Biržuose vyko Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas.
27 d. – Papilio katalikų bažnyčioje vyko šv. Apaštalų Petro ir Povilo atlaidai. Po jų vyko vasaros mugė, koncertavo Panevėžio rajono Paliūniškio kaimo liaudiškos muzikos kapela „Kaimynai“, vyko klubo „Klasika“ senovinių automobilių paroda.


Liepa

2-4 d. – Pačeriaukštėje stovyklavo Metodistų bažnyčios globojamų šeimų vaikai.
3 d. – vyko Papilio seniūnijos kaimų teatriukų šventė.
4 d. – Kupreliškio kaimo bendruomenė surengė tradicinę kaimo šventę „Elžbietos kermošius“.
6 d. – krašto muziejus „Sėla“ surengė Lietuvos Valstybės dienos minėjimą: pilies kieme pristatyta paroda – respublikinis vaikų skulptūrų projektas „LDK kariuomenė Žalgirio mūšyje“, surengtas vakaras-koncertas, skirtas Jurgiui Baltrušaičiui ir Linai Brogai, tautiškos giesmės giedojimas miesto aikštėje. Krašto muziejuje atidaryta Lino Brogos fotografijų paroda.
6 d. – Valstybės dienos minėjimas vyko Papilyje, surengta tradicinė puokščių paroda. Liepos 6-oji paminėta Vabalninke, Parovėjoje.
6 d. – grupė biržiečių Valstybės dieną paminėjo nuvykę į Biržų girią, kur lankė Anglių kalne esantį 1863 metais žuvusių sukilėlių kapą.
– senovinės technikos klubas „Klasika“ ir „Biržiečių žodis“ surengė fotografijų konkursą „Visada jauna klasika“
9 d. – Biržų estradoje vyko Superfiesta.
10 d. – surengta Gulbinų krašto žmonių tradicinė susiėjimo šventė.
10 d. – Papilyje vyko tradicinė seniūnijos mėgėjiško teatro kolektyvų šventė.
12 d. – krašto muziejaus „Sėla“ direktoriui Gintarui Butkevičiui įteiktas prezidentės Dalios Grybauskaitės padėkos raštas.
17 d. – Nausėdžių parke surengta kaimo šventė.
16-18 d. – įvyko Karmelio kalno švč. Mergelės Marijos škaplierinės atlaidai bei ketvirtosios Pabiržės bažnyčios 100 metų minėjimas: po šv. Mišių koncertavo Audronė Misiukaitė (fleita), Zita Lukošiūnienė (vargonai); Pabiržės mokykloje vyko teniso turnyras; krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Pabiržės parapijos liturginių rūbų paveldo paroda; Pabiržės ansamblio „Žemyna“ programa „Žemės takais ėjusiems atminti“; bendruomenių kiemelių programa.
19-20 d. – Šikšnosparnių apsaugos draugija ir Biržų regioninio parko direkcija sukvietė besidomintį gamta ir šikšnosparniais 12-20 metų jaunimą į stovyklą „Pažinkime šikšnosparnius drauge“.
22-24 d. – Šukionyse surengta praktinė konferencija „Biržų rajono bendruomenių veiklos patirtis ir galimybės plėtojant amatus“, vyko Amatų dienos.
23 d. – Mieleišių kaime įvyko Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos 60-ųjų mirties metinių minėjimas.
23 d. – Anglininkų bendruomenės kieme surengta vasaros šventė.
23 d. – Biržų pagyvenusių žmonių asociacijos valdyba surengė popietę A. Dauguviečio parke „Pabūkime kartu...“.
24 d. – Biržų rajono savivaldybės delegacija dalyvavo Aizkrauklės (Latvija) krašto šventėje;
– Papilyje vyko seniūnijos vasaros šventė.
– Germaniškyje vyko vaikų ir jaunimo sporto šventė.
24 d. – Vabalninko krašto muziejuje surengta Bronės Padleckienės rankdarbių paroda „Ne vien smilkinių turtas“.
25 – rugpj. 8 d. – Biržų aeroklube vyko Atviro Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas.
29 d. – pilies salėje įvyko neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ surengtas literatūrinis festivalis „Biržų vasara 2010“.
29 d. – Pačeriaukštės kultūros namuose surengta popietė neįgaliesiems „Tarp žiedų“.
30 d. – Nemunėlio Radviliškyje lankėsi Šilutės rajono bibliotekininkai, kartu su jais atvyko poetas Marijus Budraitis. Vakare surengtas susitikimas su vietos gyventojais.
31 d. – Rovėjos bendruomenėje surengta kraštiečių šventė.
31 d. – Biržų miesto centriniame pliaže vyko Vasaros vandens šventė.
31 d. – Vabalninko krašto muziejuje vyko jubiliejinė šventė „Vabalninko muziejui – 15“: atidengta V. Jarecko ir V. Jatulevičiaus skulptūrinė kompozicija, vyko šventinė konferencija, pristatyta Stanislovo Vadapalo fotografijų paroda „Vabalninko žmonės“.
31 d. – Užušilių folkloro ansamblis šventė 25-mečio jubiliejų.
31 d. – popdainų atlikėjas Aidas Manikas koncertavo Mieliūnuose, Šukionyse. 

Rugpjūtis

1 d. – popdainų atlikėjas Aidas Manikas koncertavo Anglininkuose, Germaniškyje.
4-6 d. – Vinkšniniuose, įvyko literatų vasaros seminaras – penktosios „Literatūros salos“, organizuotas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros.
– Lietuvos žurnalistų sąjunga kartu su Nacionaline žurnalistų kūrėjų asociacija ir Biržų savivaldybe tradicinę Antano Macijausko premiją skyrė žurnalistui, fotomenininkui Juozui Šalkauskui.
6 d. – Biržų vardo paminėjimo 555-ųjų metinių proga krašto muziejuje „Sėla“ surengta Atvirų durų diena. Audiogidų pristatymas muziejaus lankytojams.
6 d. – pilies salėje atidaryta paroda „Aš augu kartu su Lietuva“, kurioje eksponuojama Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinės mokyklos 6-10 klasių mokinių tekstilės kūrybiniai darbai, atlikti vykdant savivaldybių remiamą pilietiškumo projektą. Kūrybinių darbų vadovė mokytoja Dalyta Lukošiūnaitė-Sinkevičienė.
6-7 d. – Biržuose surengta miesto šventė.
7 d. – Biržų jaunimo iniciatyvinė grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Nekomerciški ratai“. 15 jaunuolių važinėjo po Lietuvos miestus ieškodami įdomaus, gabaus, veiklaus jaunimo ir kurs apie juos reportažus.
9 d. – Biržų kultūros centre vyko talentų šou „2 minutės šlovės“ atranka.
13 d. – Pabiržėje prasidėjo dailės pleneras. Plenere dalyvavo Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dailės katedros vedėja Liliana Žutautienė su grafinio dizaino specialybės studentais Vytautu Rimkumi ir Agne Berlinskaite.
13 d. – Papilyje paminėtas popchoro „Drugelis“ 15 metų jubiliejus.
14 d. – Vabalninke vyko tradicinis gatvės krepšinio Žolinės turnyras.
14 d. – vyko Narvydiškių kaimo kraštiečių susitikimas.
14 d. – Anglininkų bendruomenės namuose vyko buvusiųjų Mieleišių mokyklos moksleivių susitikimas.
14-15 d. – prie Biržų aerodromo vyko Biržų draugystės taurės motokroso varžybos.
15 d. – Biržų aeroklube surengtas aviacinės, patriotinės dainos konkursas, aviacijos sporto klubo įkūrėjui ir jo vadovui Viliui Juodgudžiui atminti.
15 d. – Nemunėlio Radviliškio Dainų slėnyje vyko Žolinės šventė.
20 d. – pilies salėje vyko minėjimas, skirtas Baltijos keliui atminti.
20 d. – kultūros centre įvyko Kučgalio socializacijos centro auklėtinių piešinių parodos atidarymas.
20 d. – pilies menėje vyko koncertas, skirtas Robert Schumann 200-ioms gimimo metinėms. Dalyvavo: Raminta Lampsatytė (fortepijonas), Skaidra Jančiatė (sopranas), Helga von Wangen Heim (skaitovė), Joana Čižauskaitė (skaitovė). Eksponuoti Židrijos Janušaitės tapybos darbai.
21 d. – surengta šventė – 370-oji Ramongalių krašto vasara.
21 d. –Kilučiuose vyko „Vasaros palydėtuvių“ šventė.
21 d. – Pasvaliečių kaimo estradoje vyko sporto šventė.
21 d. – Obelaukių kultūros namai ir bendruomenė surengė etnografinę šventę „Išsaugokime senovės papročius ir tradicijas“, kuri vyko gydytojo Olgerto Kvedaravičiaus tėvų sodyboje, Pamūriškio kaime.
22 d. – „Klausučių ulytėlės“ bendruomenės namuose surengta derliaus šventė „Moliūginė“.
22 d. – Pačeriaukštės trasoje vyko autokroso varžybų penktasis etapas.
24 d. – pilies salėje koncertavo Justina Zajančauskaitė (smuikas), Simona Zajančauskaitė (fortepijonas).
24 d. – Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubas vykdo projektą „Kūryba – mūsų galia“. Surengtas seminaras „Eilėraščio gimimas“, kurį vedė poetė Alma Karosaitė.
26 d. – Biržų neįgaliųjų draugijos vaikų ir jaunimo klubas Šukionyse surengė vienos dienos stovyklą.
27 d. – kultūros centre vyko Biržų jaunimo iniciatyvinės grupės surengtas renginys „Nekomerciškos naktys Biržuose“.
28 d. – kultūros centre atidaryta Aistės Laisonaitės fotografijų paroda „Kieno ten sesuo“.
28 d. – prie Biržų pilies vyko vasaros kino festivalis „Sidabrinės gervės naktys“.
29 d. – Pabiržės bendruomenės namuose vyko popietė „Sudie, gražuole vasara“. Biržų kultūros centro mėgėjų teatras parodė spektaklį „Cirkas be pinigų.
29 d. – prie Obelaukių kultūros namų vyko vasaros palydos. Obelaukių kultūros namuose dramos būrelis parodė Žemaitės komediją „Trys mylimos“.
29 d. – Pačeriaukštės seniūnijos vaikai atsisveikino su vasara. 

Rugsėjis

1 d. – Pagyvenusių žmonių asociacijos taryba pilyje surengė šventę mokytojams senjorams „Kai nebekviečia skambutis...“.
1 d. – paminėtas Meilūnų pradinės mokyklos 95-metis.
2 d. – Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ nariai rinkosi į literatūrinę popietę ūkininko Juozo Užkurėlio namuose.
– Nausėdžiuose vyko vasaros palydų šventė.
4 d. – Biržų vasaros estradoje vykusioje Megafiestoje koncertavo dainininkai Rytis Cicėnas, Radži, Irma Jurgelevičiūtė, Mia, Taja, muzikinės grupės Ba'Kardi, Kastaneda, 69 danguje.
8 d. – Japonijos ambasadorė Lietuvoje Miyoko Akashi atvyko mandagumo vizito į Biržų rajono savivaldybę. Vakare tvirtovės rūmų Radvilų menėje vyko Japonijos atlikėjų Yoshiko Ieki (klavesinas) ir Mutsuyuki Motomura (fleita) baroko muzikos koncertas.
11 d. – prie Kirdonių miško vyko šventė „Gamta – sielos ir kūno atgaiva“.
– VšĮ „Portfolio meno galerija“ rengia kūrybinį projektą jaunimui, į kurį įtraukia Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos ir „Saulės“ gimnazijos bei Pasvalio P. Vileišio gimnazijos moksleivius. Vaikai pateikė fotografijas parodai.
14 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko Europos paveldo dienų 2010 renginys – Lietuvos banko išleistos monetos su Biržų pilies vaizdu pristatymas. Dalyvavo Lietuvos banko valdybos pirmininkas R. Šarkinas.
15 d. – krašto muziejuje įvyko Biržų dailininkų grupės „8 plius““ kūrybinių darbų parodos atidarymas.
15 d. – biržiečių delegacija lankėsi Aizkrauklėje (Latvija), kur dalyvavo susitikime su vietos valdžios atstovais ir verslininkais. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės švietimo, kultūros, turizmo bei verslo srityse.
15 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta dailininko Vladislovo Vaišvilos tapybos darbų paroda.
17 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko Europos paveldo dienų 2010 renginys – Europos paveldo dienų Biržuose atidarymas – fotografijų albumo „Didžioji Lietuva“ pristatymas. Dalyvavo knygos autorė, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatarė Birutė Valionytė.
18 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko Europos paveldo dienų 2010 renginys – seminaras istorijos mokytojams „Kunigaikščių Radvilų kultūrinis palikimas – vietinės medžiagos integravimo galimybės į Lietuvos istorijos dėstymą“, atvirukų rinkinio „Biržai – kunigaikščių Radvilų miestas“ pristatymas.
18 d. – krašto muziejus „Sėla“ surengė Olitos Dautartaitės kūrybos vakarą „Barbora Radvilaitė: aš būsiu ne pageltęs pergamentas...“. (J. Vaičiūnaitės, J. Grušo, V. Daujotytės kūrinių motyvais).
19 d. – Rinkuškių bendruomenė surengė renginį, skirtą akcijai „Diena be automobilio“.
21 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko Europos paveldo dienų 2010 renginys – edukacinės pamokos „Kelionė po Biržų kunigaikštystę pagal J. Naronovičiaus-Naronskio žemėlapį“ pristatymas buvusios Biržų kunigaikštystės valdų mokiniams. Mokinių fotografijos parodos „Radvilų palikimas mano miestelyje“ atidarymas (paroda eksponuota Viešosios bibliotekos salėje).
– Aukštaitijos dailės projekte „Ženklai“ – Panevėžio dailės galerijoje ir restauruotame Bistrampolio dvare eksponuoti ir biržiečių menininkų V. Jažausko, J. Pranciliauskienės, I. Vegienės, A. Balbieriaus, E. Skujos, S. Sukarevičiūtės darbai.
21 d. – kultūros centre „Raganiukės“ teatras parodė spektaklį vaikams „Šmurliuko nuotykiai“, komediją „Nebrendylos“.
22 d. – Biržuose vyko Europos judriosios savaitės renginys.
24 d. – kultūros centre parodyta Panevėžio muzikinio teatro barokinė komiška opera – miniatiūra „Kavos kantata“ ir komiška opera „Tarnaitė ponia“.
24 d. – Biržų rajone vyko žygis „Algimanto apygardos partizanų takais“.
24 d. – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Martinonis ir Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Aidas Glemža dalyvavo 4-ajame Lietuvos-Latvijos forumo suvažiavime „Kaimyninių valstybių bendradarbiavimo perspektyvos“ Duobelėje (Latvija).
25 d. – krašto muziejus „Sėla“ surengė pažintinę ekskursiją Europos paveldo ir turizmo dienų progą „Biržų kunigaikštystė XVII a. ir šiandien“ (Biržai-Saločiai-Nemunėlio Radviliškis).
25 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko knygos „Žydrūnas Savickas – žmogus iš geležies“ pristatymas – susitikimas su jos autoriumi Andriumi Guginiu ir Žydrūnu Savicku.
25 d. – Kirkilų kaimo kapinėse buvo šventinami statiniai, bendruomenės koplyčioje buvo aukojamos mišios už mirusiuosius, po jų – bendravimas prie suneštinių vaišių.
25 d. – Papilio kultūros namuose vyko jubiliejinis koncertas „Ir atskris dainų paukštė marga“, skirta Papilio moterų kvarteto 5 metų sukakčiai.
25 d. – Germaniškyje surengta Rudens šventė.
25 d. – Biržuose vyko baikerių sezono uždarymas.
25 d. – kultūros centre parodytas Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklis – S. Čiurlionienės-Kymantaitės komedija „Pinigėliai“.
25 d. – Muimeliškiuose vyko kraštiečių susitikimas. Kaimo atminimas įamžintas iš vietos akmenų sukurtame paminkle.
26 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Aukštaitijos XVI vargonų muzikos festivalio koncertas. Dalyvavo Konstantinas Anikinas (baritonas) ir Kamilė Danilevičiūtė (vargonai).
29 d. – kultūros centre vyko Tarptautinės Pagyvenusių žmonių dienos minėjimas ir Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų atidarymas.
29 d. – pilyje koncertavo Klaipėdos kamerinis orkestras ir violončelininkas M. Bačkus. 

Spalis

1 d. – kultūros centre vyko koncertas, skirtas Tarptautinei muzikos dienai “Tegyvuoja muzika‘. Dalyvavo mišrus choras „Aizkrauklė“ (Aizkrauklė), kamerinis choras „Saules majas“ (Ryga), Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos instrumentinis ansamblis, Biržų kultūros centro kamerinis choras „Viktorija“, mišrus choras „Agluona“.
– kultūros centre surengta Pirmos tarptautinės vaikų vasaros akademijos Verderio mieste (Vokietija) piešinių paroda.
2 d. – Pačeriaukštės kultūros namuose vyko renginys „Dvi minutės šlovės“.
2 d. – Parovėjoje surengta rudens šventė.
2 d. – gamtininkų klubas „Šilinis“ surengė paukščių palydėtuves.
2 d. – pilies salėje vyko koncertas „Dovana mokytojui“. Dalyvavo kamerinės muzikos ansamblis „AmberTrio“: Eglė Kižytė (fortepijonas), Vitalija Makrickienė (smuikas), Mantas Makrickas (altas).
2-3 d. – Vabalninke vyko Biržų rajono kaimo teatrų šventė. Pasirodė Nausėdžių, Kvetkų, Papilio, Meilūnų, Parovėjos kultūros namų, Skrebiškių, Kupreliškio kaimo bendruomenių mėgėjų teatrai.
3 d. – įvyko žvejų-mėgėjų rudeninės žūklės Širvėnos ežere „Ruduo Širvėnoje 2010“ individualios-komandinės spiningavimo varžybos.
5 d. – pilies salėje buvo pristatytas Virginijos Vareikytės dokumentinis filmas „Tiškevičiai. Šeimos portretas“.
6 d. – kultūros centre vyko Juozo Erlicko humoro vakaras. Dalyvavo „Vilniaus salonistai“ (S. Rubis, smuikas ir gitara, D. Slipkus , fortepijonas).
6 d. – neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajokliai“ Likėnų reabilitacinės ligoninės salėje surengė literatūrinius skaitymus „Ruduo Likėnuose“. Koncertavo Pakruojo neįgaliųjų draugijos ansamblis „Lemtis‘.
8 d. – kultūros centre parodytas Nacionalinio dramos teatro muzikinis spektaklis – improvizacijų reviu „Baronienės gimtadienio puota“.
9 d. – Biržuose surengta rudens gėrybių mugė.
9 d. – Kirdonių bendruomenės namų kiemelyje surengta rudeninė mugė „Blusų turgus“.
9 d. – Kratiškiuose surengta bendruomenės šventė.
13 d. – kultūros centre vyko Panevėžio, Pasvalio ir Biržų „Bočių“ jungtinis koncertas „Su daina būkime žvalūs ir stiprūs“.
15 d. – kultūros centre vyko humoro grupės „Ambrozija“ 20 metų jubiliejaus koncertas.
15 d. – viešojoje bibliotekoje parodytas monospektaklis pagal P. Širvį „Velnioniškai vienas“, skirtas poeto 90-osioms gimimo metinėms.
15-16 d. – Biržuose vyko tarptautinė ūkininkių konferencija „Moteris – kaimo atrama ir siela“
16 d. – kultūros centre parodytas Biržų kultūros centro mėgėjų teatro spektaklis „Cirkas be pinigų“.
16 d. – Pabiržės bendruomenės namuose pristatytas R. ir J. Gruodžių filmas „Lieknas“, kuriame pasakojama apie 80-metę pabiržietę Aldoną Jaronytę.
16 d. – pilies salėje vykusiame Operečių vakare dalyvavo M. K. Čiurlionio kvartetas, dainininkai Kristina Zmailaitė (sopranas), Edmundas Seilius (tenoras).
16 d. – Ramongalių kaimo kapela „Susiedai“ šventė penkiolikos metų veiklos jubiliejų.
18 d. – Vilniuje, „Fluxus ministerijos“ vestibiulyje, atidaryta fotografo ir poeto A. Balbieriaus ir D. Bruško (Baltarusija) fotoparoda „Už pasaulį be atominių monstrų“.
18 d. – Biržų regioninio parko direkcijos patalpose atidaryta krašto muziejaus „Sėla“ parengta kilnojamoji paroda „Vidurio Baltijos karo amatai. XVI-XVIII a.“.
19 d. – kultūros centre įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Biržų rajono filialo ataskaitinis susirinkimas.
20 d. – kultūros centre parodytas „Elfų teatro“ spektaklis vaikams „Strakaliukas ir Makaliukas“.
22 d. – Biržų regioninio parko lankytojų centre surengtos Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus dienos – eksponuoti mokinių grafikos, keramikos ir tapybos darbai.
22 d. – kultūros centre parodyta „Domino“ teatro komedija „Radijo ereliai“.
24 d. – Vabalninko bažnyčioje vyko vargonų muzikos koncertas. Vargonavo ir apie vargonus pasakojo vargonininkai Vidas Pinkevičius ir Saulius Grigonis.
25 d. – Biržų senovinės technikos klubas „Klasika“ dalyvavo Rokiškio miesto šventės renginiuose.
– Panevėžio prekybos centre, parduotuvėje „Geros akys“, surengta pabiržietės Jūratės Maldutienės siuvinėtų paveikslų paroda.
25 d. – rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ nariai dalyvavo Panevėžyje vykusioje respublikinėje konferencijoje, kurią organizavo Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“.
26 d. – Legailių globos namuose surengtas Literatūros ir muzikos vakaras, kuriame dalyvavo rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajokliai“ ir ansamblis „Ištvermingieji“.
27 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros ir meno fakultetas surengė popietę „Biržų krašto dainos“ , jame dalyvavo dainų rinkinio „Nebark manęs, tėveli“ sudarytojas Augustas Kubilius.
29 d. – Biržuose įvyko rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ organizuotas seminaras – kūrybinės pratybos.
17 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokytojos Irenos Vegienės ir mokinių kūrybinių darbų paroda.
17 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta dailininkų Osvaldo Juškos (tapyba) ir Egidijaus Radvensko (keramika) paroda.
– Papilyje vyko vaikų kolektyvų šventė – „Suskambės tuoj visos natos“.
– Papilyje surengta popietė, skirta rudeniui.
– Skrebiškių bendruomenės namuose surengta rudens šventė.
– Kučgalyje surengta rudens šventė. 

Lapkritis

3 d. – Lietuvos Nacionalinė filharmonija rengė koncertų ciklą Biržų pilies salėje – „Dedikacija Barborai Radvilaitei“. Koncertavo ansamblis „Musica Humana“, senosios muzikos ir šokių trupė „Festa Kortese“, Marta Lukošiūtė (sopranas), Ramūnas Abukevičius (skaitovas).
– Nausėdžių bibliotekoje surengta Vilkaviškio rajono Gižų kaime gyvenančios Liudmilos Valiukevičienės kolekcionuojamų varlių paroda.
4 d. – Viešoji biblioteka surengė susitikimą su rašytoju Kaziu Saja ir poetu Valdu Kukulu.
4 d. – Panevėžyje, galerijoje „2-asis aukštas“ surengta jaunimo fotografijų paroda „Laimės džiaugsmas“. Parodos rengėja VšĮ „Portfolio meno galerija“. Jame dalyvauja Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos, Biržų „Saulės“ gimnazijos ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos moksleiviai.
5 d. – pilies salėje koncertavo ansamblis MUSICA HUMANA, senosios muzikos ir šokių trupė FESTA KORTESE, dainininkė Marta Lukošiūtė (sopranas), Ramūnas Abukevičius (skaitovas).
5 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Susikaupimo popietė. Koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
5 d. – Anglininkų bendruomenė surengė rudens darbų pabaigtuvių šventę.
6 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose vyko rudens šventė „Metų kraitė“.
6 d. – Nausėdžių kultūros namuose įvyko vakaronė „Rudenį – visi į poras...“. Pristatyta K. Viederio knyga „Nausėdžiai audroje“.
7 d. – Germaniškyje vyko renginys iš ciklo„Vakaras su žvaigžde“. Koncertavo Rytis Cicinas ir Giulija.
8, 12 d. – Viešojoje bibliotekoje įvyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės „Magiškoji šiaurė“ renginiai.
8 d. – Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai vyko Mieliūnų, Vabalninko, Pačeriaukštės ir kitose rajono bibliotekose.
10 d. – kultūros centre vyko Juozo Miltinio dramos teatro gastrolės: spektaklis vaikams „Pifo nuotykiai“ ir komedija „Girta naktis“.
11 d. – kultūros centre vyko „Trijų tigrų“ koncertas. Koncertavo V. Prudnikovas, E. Kaniava, V. Noreika.
12 d. – Biržų krašte paminėti valstybės ir visuomenės veikėjai Martynas ir Jonas Yčai: Šimpeliškių kaime atidengtas žymių kraštiečių gimtinės atminimo žymuo, vyko minėjimo vakaras pilies salėje.
12 d. – biržiečių klubas „Krivulė“ Vilniuje surengė popietę „Su Biržais suaugę“. Joje koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai, Lietuvai pagražinti draugijos Biržų skyriaus ansamblis „Miestelėnai“.
– Vabalninke vyko renginys, skirtas poeto P. Širvio 90-osios metinėms.
13 d. – Pačeriaukštėje vyko seniūnijos bendruomenių renginys „Rudens šventė sau ir bičiuliams“.
17 d. – pilies salėje pristatyta literato K. Viederio knyga „Nausėdžiai audroje“.
17 d. – kultūros centre koncertavo Aidas Manikas.
17 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta tautodailininkės Rožės Zeltinienės audinių paroda.
17 d. – Čiurlionio menų mokykloje vyko Gabių vaikų centro organizuotas koncertas. Jame grojo profesinės linkmės muzikinio ugdymo projekte dalyvaujantys biržiečiai.
18 d. – Pasvalio krašto muziejuje surengta jaunimo fotografijų paroda „Laimės džiaugsmas“. Parodos rengėja VšĮ „Portfolio meno galerija“. Jame dalyvauja Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos, Biržų „Saulės“ gimnazijos ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos moksleiviai.
18 d. – pilies salėje vyko festivalio „Muzikos ruduo 2010“ koncertas. Koncertavo R. Bliškevičius (altas), J. Punytė (fortepijonas).
19 d. – pilies salėje įvyko Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Biržų rajono savivaldybės administracijos surengta konferencija „Biržų rajono jaunimo politika permainų akivaizdoje: iššūkiai ir galimybės“.
20 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta dailininkų grupės „8 plius“ darbų paroda „Amžinas gyvenimo ratas“.
23 d. – Biržų viešojoje bibliotekoje ir Vabalninke vyko renginiai iš ciklo „Prozos dienos“. Dalyvavo rašytojas A. Zurba, literatūros kritikas A. Guščius, aktorė G. Urbonaitė. Pristatyta A. Zurbos knyga „Krisius“.
24 d. – Biržuose viešėjo ir savo knygą „Valstybės kūrimas – misija (ne) įmanoma“ pristatė ekspremjeras, Krikščionių partijos lyderis, Gediminas Vagnorius.
25 d. – viešoji biblioteka paminėjo savo veiklos 80-metį.
25 d. – kultūros centre koncertavo Romas Dambrauskas.
26 d. – Vabalninko kultūros namuose įvyko pirmosios folklorinio šokio varžytuvės.
27 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta dailininko Vidmanto Jažausko tapybos darbų paroda.
27 d. – Biržų rajono kareivių motinų sąjunga šventė 20 metų jubiliejų.
28 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje Pabiržės pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai surengė šventinę programą „Advento rytą“. Vyko kamerinės muzikos koncertas, atlikėjai: V. Makrickienė (smuikas), M. Makrickas (altas).
29 d. – viešojoje bibliotekoje vyko renginys iš knygų ciklo „Skaitome su vertėju“. Vyko A. H. Tammsaare romano „Tiesa ir teisingumas“ aptarimas su vertėja D. Sirijos Giraite, renginio vedėja N. Kvaraciejute.
29 d. – išrinkti ir apdovanoti Biržų krašto muziejus „Sėla“ ir labdaros fondo „Už Biržų krašto pažangą“ organizuoto piešinių konkurso „Biržų pilies ateitis“ nugalėtojai. 

Gruodis

1 d. – pilies salėje vyko koncertas „Muzikinis flirtas 2010“. Koncertavo Vilhelmas Čepinskis, Sergej Krinicin, Vaida Genytė.
2 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta jaunimo fotografijų paroda „Laimės džiaugsmas“. Parodos rengėja VšĮ „Portfolio meno galerija“. Jame dalyvauja Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos, Biržų „Saulės“ gimnazijos ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos moksleiviai.
2 d. – kultūros centre vyko Tarptautinės žmonių su negalia dienos minėjimas.
3 d. – įvyko neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ organizuota literatūrinė konferencija „O vakarai ilgi...“.
3 d. – vyko renginys, skirtas buvusio Lietuvos veterinarijos akademijos rektoriaus Jono Čygo atminimui įamžinti: Jono Čygo gimtinėje Jasiškių kaime atidengta memorialinė lenta, pilies salėje vyko konferencija-minėjimas.
– kultūros centre vyko šiuolaikinio šokio festivalis „Agaro žiedas“.
4 d. – kultūros centre koncertavo V. Katunskytė. Dalyvavo dukra Monika, saksofonininkas R. Kraptavičius.
4 d. – biržiečių klubas „Krivulė“ Vilniuje surengė rašytojo A. Zurbos knygos „Krisius“ pristatymą. Renginyje koncertavo Papilio kultūros namų vokalinis kvartetas, kalbėjo mokytoja I. Varzienė.
6 d. – pilies salėje koncertavo Talino styginių kvartetas.
9 d. – kultūros centre parodyta cirko programa vaikams.
10 d. – kultūros centre parodytas Rokiškio choreografijos mokyklos jaunimo teatro spektaklis „Dangus neturi išrinktųjų“.
– „Šiaurės rytų“ redakcijoje surengta surengta Jūratės Pranciliauskienės tapybos darbų paroda.
11 d. – Viešojoje bibliotekoje įvyko kraštiečio Alfredo Naktinio poezijos ir muzikos kūrybos pristatymas.
11 d. – kultūros centre vyko susitikimas su gydytoja, žurnaliste Filomena Taunyte.
11 d. – kavinėje-bare „Senas rūsys“ susitikimą surengė Biržų „Skrybėlės“ brolija.
12 d. – Germaniškyje vyko renginys iš ciklo„Vakaras su žvaigžde“. Koncertavo grupė „Patruliai“.
14 d. – Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje įvyko koncertas „Neškime Kalėdų šviesą“. Koncertavo: Vaidas Vyšniauskas (tenoras), Aušra Pačegonytė (vargonai), Karolina Baleckaitė (fleita), Gediminas Kviklys (vargonai).
15 d. – kultūros centre parodytas teatro „Cezario grupė“ spektaklis pagal P. Širvio poeziją „Nutolę toliai“.
17 d. – pilies salėje vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų Donato Butkevičiaus (kontrabosas) ir Dianos Gaidelytės (fortepijonas) koncertas.
17 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakultetas surengė popietę su biržiečiais šviesuoliais Onute ir Algirdu Butkevičiais.
17 d. – Biržų mieste iškilmingai įžiebta kalėdinė eglė.
19 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko edukacinis užsiėmimas, skirtas norintiems susipažinti su vilnos vėlimu. Užsiėmimą pravedė veltinio meistrė Zita Kumpelienė.
20-22, 27-28 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko mokymai amatininkams.
20 d. – viešojoje bibliotekoje vyko Senjorų adventinė popietė, joje dalyvavo buvę bibliotekos darbuotojai.
21 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko Klavesino vakaras. Atlikėjai – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
21 d. – Biržų rajono savivaldybės taryba 2010 m. gruodžio 21 d. posėdyje priėmė norminį teisės aktą T-272 „Dėl Jurgio Bielinio vardo suteikimo Biržų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai ir jos nuostatų pakeitimo“.
21 d. – pilies salėje vyko koncertas „Šventų Kalėdų belaukiant“. Koncertavo Judita Leitaitė (mecosopranas) ir Andrius Vasiliauskas (fortepijonas).
21 d. – Meilūnų bibliotekoje pristatyta Marytės Undzėnienės knyga Tėviškės taku“.
22 d. – kultūros centre parodytas „Domino“ teatro spektaklis „Du vyrai. Viena tiesa“.
25 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose vyko vakaronė su grupe „Dinamika“.
26 d. – kultūros centre vyko šventinis mėgėjiško meno kolektyvų koncertas „Kai žemėn nusileidžia angelai“.


Parengė Zita Balaišienė