2010 m.

Straipsnių sąrašas

Kovas

1 d. – pilies salėje įvyko seminaras „Lietuvos okupacijų laikotarpio istorija. Šių temų pateikimo priemonės ir metodai mokykloje“. Seminarą organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams įvertinti ir Biržų rajono Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai švietimo centras.
1 d. – pilies salėje vyko diskusija „Patyčios, smurtas mokyklose, galimos psichotropinių medžiagų vartojimo ir smurto sąsajos“. Renginyje dalyvavo psichologas Evaldas Karmaza.
1 d. – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras surengė seminarą „Vaikų konfliktai: pasekmės ir sprendimai“. Lektorius – psichologas Evaldas Karmaza.
2 d. – Pagyvenusių žmonių asociacijos Biržų skyriaus valdybos iniciatyva surengtas renginys medikams senjorams.
4 d. – Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko koncertas. Dalyvavo nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Pučiamųjų instrumentų skyriaus moksleiviai – varinių pučiamųjų instrumentų kvintetas, kurį parengė mokytojas Antanas Ladyga.
5 d. – Meilūnuose kaimo dramos būrelio artistai parodė J. Boffoco komediją „Uošvė į namus – ramybės nebus“.
7 d. – Seimo antruosiuose rūmuose atidaryta Pabiržės klebono Vytauto Dagelio fotografijų darbų paroda.
7 d. – kultūros centre parodytas Rokiškio liaudies teatro spektaklis – Juozo Montvilos drama „Didysis geismas“.
7 d. – Vabalninko krašto muziejuje atidaryta Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos mokytojos, tautodailininkės Stasės Valintelienės rankdarbių paroda.
8 d. – pilies salėje surengta paroda, kurioje buvo eksponuojami dailininko Šarūno Leonavičiaus ofortai (vario raižiniai), iliustruojantys Chylinskio Bibliją.
8 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko Biržų miesto mokyklų jaunųjų kūrėjų kūrybos pristatymas „Auginami auga – lai žydės!“.
9 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta paroda – diskusija „Biržų miesto centrinės dalies tyrimai ir išsaugojimo problemos“, joje pristatyti 2009 m. vykdytų archeologinių tyrimų metu Biržuose rasti radiniai, iliustruoti kartografine ir faktografine medžiaga.
9 d. – Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ dalyvavo Lietuvos televizijos laidoje „Duokim garo“ vykstančiose ansamblių varžytuvėse.
9 d. – kultūros centre vyko Vudžio koncertas.
– Pačeriaukštėje vyko šauniausios šeimynėlės konkursas.
10 d. – kultūros centre parodyta cirko „Jaunystė“ programa.
10 d. – Biržuose vyko Pavasario mugė.
10 d. – Germaniškyje vyko vakaronė su grupe „Dinamika“.
10 d. – kultūros centro meno mėgėjų kolektyvas „Bočiai“ dalyvavo Bauskės rajono Iecavos kultūros namuose organizuotame Pavasario šokio festivalyje.
11 d. – Pagyvenusių žmonių asociacija surengė tradicinę Atvelykio šventę.
11 d. – Kirdonių kaimo bendruomenėje įvyko ataskaitinis susirinkimas. Po jo Pabiržės mėgėjiško teatro grupė parodė spektaklį „Tamošius Bekepurės“.
14 d. – Biržų regioninio parko direkcija Jaunimo parke surengė Pavasario šventę.
14 d. – kultūros centre vyko Raigardo Tautkaus Šampaninio Kauno choro koncertas. Koncerto svečiai – grupė N. E. O.
16 d. – įvyko Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakulteto narių parengto leidinio „Tautinio šokio atgimimas Biržų krašte“ pristatymas.
17 d. – krašto muziejus „Sėla“ surengė Boguslavo Chilinskio 350-ųjų metinių minėjimą. Biržų pilies salėje įvyko susitikimas su mokslininkėmis, Samuelio Boguslavo Chylinskio gyvenimo ir veiklos tyrinėtojomis: dr. Gina Kavaliūnaite-Holvoet, 2009 m. išleistos Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijos sudarytoja, ir dr. Inge Lukšaite – iškiliausia reformacijos istorijos tyrinėtoja Lietuvoje.
17 d. – Agluonos upėje vyko Medžiotojų ir žvejų draugijos Biržų skyriaus surengtos meškeriojimo varžybos „Agluonos kuoja 2010“.
18 d. – pilies salėje vyko koncertas, skirtas pasaulinei Kultūros dienai Nepriklausomybės aušros giesmės iš koncertų ciklo „Laisvės muzika“. Koncertavo Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“.
22 d. – viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Tėvams apie vaikų skaitymo svarbą“.
23 d. – viešoji biblioteka surengė susitikimą su literatūrologu, profesoriumi Kęstučiu Nastopka ir dailėtyrininke, daktare Ingrida Korsakaite.
23 d. – „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko moksleivių polkos konkursas „Šokim trypkim“.
24 d. – kultūros centro mėgėjų teatras parodė premjerą – Vitos Vorienės komediją „Cirkas be pinigų“.
24 d. – trys kultūros centro kolektyvai dalyvavo Ramygaloje vykusiame respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“.
24 d. – Pačeriaukštės kultūros namuose surengtas Humoro vakaras. Dalyvavo Medeikių vaikų namų darbuotojų grupė „Zacirka“ ir Pačeriaukštės grupė „Smičius“.
24 d. – įvyko Vabalninko miesto šventė, paminėtas etnografinio ansamblio „Saulala“ 50-metis.
25 d. – Biržų ev. reformatų bažnyčioje vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių koncertas „Pavasario mozaika“.
26-29 d. – viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai.
29 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su aktore Jūrate Budriūnaite ir kompozitoriumi Vadimu Kamrazeriu.
30 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose vyko „Žentų“ koncertas.
30 d. – Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ dalyvavo Lietuvos televizijos laidoje „Duokim garo“ vykstančiose ansamblių pusfinalio varžytuvėse.
30 d. – Germaniškyje Motinos dienos proga surengtas renginys „Vakaras su žvaigžde“, jame dalyvavo grupė „Žentai“.
30 d. – kultūros centre vyko koncertas, skirtas Motinos dienai „Su saule širdyje“.
30 d. – Kupreliškyje surengtas šventinis minėjimas, skirtas Motinos dienai. Dramos mėgėjų kolektyvas parodė K. Sajos komediją „Pasimatymas sodo namelyje“.