2011 m.

Straipsnių sąrašas

Sausis

4 d. – krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta Romualdo Ozolo knyga „Aušros raudoniai“.
– Biržų rajono savivaldybė kartu su Rokiškio savivaldybės administracija krašto muziejuje „Sėla“ surengė 5 dienų mokymus abiejų rajonų amatininkams.
6 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta verslininkės Zitos Mejerienės kolekcionuojamų rankinių ir megztų šalikų paroda.


7 d. – kultūros centre vykusioje vakaronėje grojo ir dainavo Biržų rajono saviveiklininkai.
8 d. – Pabiržės bendruomenės namuose įvyko bendruomenės narių visuotins susirinkimas, vakaronė – „Pabūkime kartu“.
13 d. – Biržuose paminėta Laisvės gynėjų diena: vyko tradicinis bėgimas miesto gatvėmis, atminimo akcija prie Nepriklausomybės paminklo, šv. Mišios Jono Krikštytojo bažnyčioje, minėjimas-koncertas pilies salėje. Sausio 13-oji paminėta ir Vabalninke.
15 d. – kultūros centre vyko Saigūnės Rožėnienės ir Valentino Dagio parengtos knygos „Gyvenimas, į dainas ir juostas įaustas“, skirtos tautodailininkės Adelės Sadauskienės atminimui, pristatymas.
20 d. – kultūros centre parodytas miuziklas “Taboras žengia į dangų“. Atlikėjai – I. Kvik ir čigonų šou grupė „Sare Roma“.
20 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Masu Yamamoto kimono ir kitų autorių tradicinio japonų meno kūrinių paroda. Atidaryme dalyvavo Japonijos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Lietuvoje Miyoko Akashi.
21 d. – Germaniškyje vyko renginys iš ciklo „Vakaras su žvaigžde“ – koncertavo grupė „Patruliai“.
22 d. – Pačeriaukštėje vyko renginys „Senoviškos vakaruškos“. Dalyvavo Parovėjos, Pasvaliečių, Pače-riaukštės ir Juostaviečių meno kolektyvai.
28 d. – krašto muziejaus „Sėla“ kunigaikščių Radvilų menėje vyko klavesino muzikos popietė. Dalyvavo Kauno I ir Miko Petrausko, Veiverių Antano Kučingio bei Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklų moki-niai.
28 d. – Viešosios bibliotekos salėje įvyko susitikimas su LR Seimo nariu A. Salamakinu.
29 d. – kultūros centre vyko Aukštaitijos kapelų varžytuvės „Grok, Jurgeli“.
29 d. – motokroso trasoje prie Biržų aerodromo surengta Žiemos motokroso šventė.


 

Vasaris

1, 8, 22 d. – Viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriuje vyko projekto „Bibliotekos pažangai“ renginiai – nacionalinės „Protų kovos“ su Gustavu.
4 d. – kultūros centre bei Papilyje vyko susitikimas su serialo „Naisių vasara“ kūrėjais.
5 d. – įvyko Biržų pagyvenusių žmonių asociacijos narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.
11 d. – viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko baigiamasis Metų knygos rinkimų 2010 rengi-nys.
11 d. – Pačeriaukštės kaimo kapela „Čeriaukšta“, paminėdama Pasaulinę ligonių dieną, aplankė Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namų gyventojus.
11 d. – Pasvaliečiuose vyko renginys „Meilei amžius – ne riba“.
11–13 d. – Biržų turizmo informacijos centras Biržų kraštą pristatė Rygoje vykusioje tarptautinėje turizmo mugėje „Balttour 11“.
– Ramongalių kaimo bendruomenėje surengta „Duonos diena“.
– Vabalninko biblioteka ir muziejus surengė rašytojo Balio Sruogos 115-ųjų gimimo metinių minėjimą.
11 d. – Kratiškių bibliotekoje vyko literatūrinė popietė „Knygų knyga“, susumuoti 2010 Metų knygos rinkimo rezultatai.
12–20 d. – Teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ metu kultūros centre veikė Virginijos Valaškevičienės, Jūratės Maldutienės ir „Saulės“ gimnazijos moksleivių kūrybinių darbų paroda.
12 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Valstybinio jaunimo dramos teatro spektaklis „Raštininkas Bartlbis“.
13 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Kauno dramos teatro spektaklis „Amerika pirtyje“.
14–15 d. – pilies salėje vyko konferencija jaunimo verslumo klausimais „Jaunimo verslumas. Problemos ir galimybės“.
16 d. – kultūros centre, Vabalninke, Pačeriaukštėje vyko Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimai.
– „Biržiečių žodis“ paskelbė rašinių ir fotografijų konkursą „ Grožį kuriančios ir dovanojančios moterys“.
17 d. – Biržų rajone lankėsi LR Seimo narys ir LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius. Viešosios bibliotekos salėje įvyko  susitikimas su biržiečiais.
18 d. – LTV laidoje „Duokim garo!“ varžėsi kultūros centro „Kaziuko kapela“.
18 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro spektakliai: S. Maršako pasaka vaikams „Katės namai“, tragikomedija „Meilės eliksyras“.
19 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Klaipėdos dramos teatro spektaklis – komedija „Iš miglos išniro angelas“.
19 d. – Biržų rajono savivaldybės taryba už nuopelnus Biržų kraštui Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardus suteikė sportininkui Žydrūnui Savickui, poetui Jonui Strielkūnui (po mirties), monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui (po mirties) bei Vokietijos ir Lietuvos „Draugystės tiltai“ pirmininkui Aleksandrui Zeltiniui.
20 d. – kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Vilniaus mažojo teatro spektaklis „Vestonai“.
22 d. – Nemunėlio Radviliškio bibliotekos skaitytojų grupė „Ad astra“ surengė susitikimą su literate Maryte Undzėniene.
22 d. – pilies rūmų menėje vyko Sergejaus Krinicino koncertas „Gitaros šedevrai“.
– d. – Smilgiuose vyko Padėkos popietė.
25 d. – Biržų „Kaziuko kapela“ dalyvavo LTV „Duokim garo“ varžytuvėse.
26 d. – Kučgalyje surengtas Žiemos ralis.
25–27 d. – Biržų turizmo informacijos centras Biržų kraštą pristatė Vilniuje vykusioje tarptautinėje parodoje „Vivattur 11“.


Kovas

4 d. – Vabalninko muziejuje surengta tradicinė Kaziuko mugė.
5 d. – kultūros centre vyko „Žvaigždžių kvarteto“ koncertas.
5 d. – Pabiržės bendruomenės namų kiemelyje surengta Užgavėnių šventė „Žiema, žiema eik iš kiemo“, Užgavėnių šventė vyko ir Gulbinuose.
5 d. – Kupreliškio bendruomenės namuose surengtas koncertas: koncertavo kupreliškiečių moterų ansamblis, pasirodė humoro grupė iš Medeikių „Bobos“.
6 d. – Rotušės aikštėje Vilniuje, „Aukštaičių dienų“ renginyje koncertavo Biržų kultūros centro kolektyvai „Siaudela“ bei „Kaziuko kapela“.
6 d. – Rinkuškių bendruomenė surengė Užgavėnių karavaną po bendruomenės apylinkes, Užgavėnių renginys vyko Parovėjoje.
6 d. – Vabalninko parke vyko Žiemos palydos.
8 d. – Biržų miesto estradoje surengta Užgavėnių šventė „Čiuž čiužela, vež vežela“. Pagyvenusių žmonių asociacijos valdyba Užgavėnių šventę surengė A. Dauguviečio parke.
10 d. – miesto centrinėje aikštėje rajono mokinių taryba surengė akciją „Gyvoji vėliava“, jos metu tautinės vėliavos spalvomis pasipuošę moksleiviai suformavo Trispalvę.
10 d. – krašto muziejuje „Sėla“ pristatyti nauji parodos „Vidurio Baltijos amatai“ eksponatai – XVI–XVII a. LDK husaro apranga ir ginkluotė. Atidaryta paroda „Naujai atrasta senoji Ariana“, parengta iš dviejose Lietuvos archeologų ekspedicijose Afganistano Goro provincijoje sukauptos vizualinės medžiagos.
11 d. – kultūros namuose vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas.
11 d. – Biržų „Saulės“ gimnazijos choras koncertavo Anykščių koplyčioje.
12 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose surengtas vakaras-koncertas „Pasitikime pavasarį su šypsena“.
12 d. – „Saulės“ gimnazijos sporto salėje prasidėjo tarptautinis Algirdo Žulono dziudo turnyras.
15 d. – pilies salėje vyko instrumentinės grupės „Subtilu-Z“ koncertas.
16 d. – kultūros centre vyko aktorės Nijolės Narmontaitės kūrybinis vakaras „Negaliu gyventi be scenos“.
16 d. – viešojoje bibliotekoje surengta edukacinė pamoka apie knygnešį Jurgį Bielinį. Joje dalyvavo moki-niai iš „Atžalyno“ ir „Aušros“ vidurinių mokyklų.
17 d. – krašto muziejuj „Sėla“ vyko tradicinė „Saulės“ gimnazijos Pilietiškumo diena, skirta Lietuvos nepri-klausomybės atkūrimo dienai paminėti.
17 d. – Vabalninko muziejuje surengta tautodailininkės Vitenės Repšienės autorinė jubiliejinė darbų paroda.
18 d. – kultūros centre vyko Andriaus Rimiškio koncertas.
18 d. – Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje vyko tradicinis Kermošius.
19 d. – Pačeriaukštėje vyko renginys „Senelė mano jauna“, jame dalyvavo ir literatų klubo „Svajokliai“ nariai.
20 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta biržiečių tautodailininkų kūrybinių darbų paroda.
– Vabalninko žemės ūkio mokykloje vyko tradicinis meninio skaitymo konkursas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
24 d. – Biržų „Saulės“ gimnazijos choras koncertavo Vilniaus rotušėje.
25 d. – kultūros centre surengta Melpomenės šventė, skirta tarptautinei teatro dienai paminėti. Joniškio kultūros centro mėgėjų teatras parodė A. Čechovo komediją „Piršlybos“.
25 d. – Germaniškyje vyko renginys „Vakaras su žvaigžde“ – koncertavo grupė „Dinamika“.
26 d. – Biržų „Saulės“ gimnazijos choras dalyvavo Panevėžyje vykusio konkurso-festivalio „Mes Lietuvos vaikai 2011“ apskrities ture.
26 d. – Pabiržės parke vyko paukščių sutiktuvės.
30 d. – kultūros centre Alytaus miesto teatras parodė spektaklį vaikams – H. K. Anderseno „Lakštingala“, spektaklį jaunimui pagal J. Grušo pjesę „Meilė, džiazas ir velnias“.
31 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko rajono bibliotekų specialistų seminaras „Bendravimo su paaugliais spe-cifika bibliotekose“.


Balandis

1 d. – Užušilių kultūros namuose surengta pasakorių šventė.
1 d. – Pačeriaukštėje įvyko renginys „Melagi, iš ausų dūmai rūksta“, dalyvavo humoro grupė „Zacirka“.
1 d. – Skrebiškiuose vyko Melagių dienai skirtas renginys.
– Kratiškų kaimo biblioteka kartu su pagrindine mokykla organizavo šventę „Vaikystės delnuos – vaikiškos knygos pasaulis“.
3 d. – Medeikių humoro grupė „Zacirka“ dalyvavo Utenos kultūros centre vykusioje Lietuvos humoro šventėje „Juokis 2011“.
6 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Dvasinio tobulėjimo fakultetas surengė susitikimą su Nemunėlio Radviliškio bažnyčios klebonu Andriumi Šukiu, susitikimo tema – “Gailestingumas – kaip priemonė pasaulį regint prisikėlusį“.
6 d. – kultūros centre parodyta jungtinė cirko artistų programa.
8 d. – kultūros centre vyko ansamblio „Lietuva“ premjera – muzikinis choreografinis spektaklis „Kelk, bro-leli“.
8 d. – Kaštonų pagrindinėje mokykloje pasirodė improvizacijų vakaras „Impro241“.
9 d. – Parovėjoje vyko bendruomenės ataskaitinis susirinkimas, po jo – vakaronė.
9 d. – krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta Biržų krašto fotografų paroda.
14 d. – Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pavasario sesijos metu Biržų rajono savivaldybei paskirtas Europos garbės vėliavos apdovanojimas.
13 d. – „Siūlo“ fabrike įvyko Trečiojo amžiaus universiteto kultūros fakulteto užsiėmimas „Trečiais amžius ir mada“.
15 d. – Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su kraštiete Jolanta Antanaitiene, grigališkasis choralas „Vox laetitiae“ atliko bažnytinę muziką.
15 d. – Skrebiškių kaimo bibliotekoje vyko Valentino Dagio knygos „Prabėgę metai“ pristatymas.
16 d. – Biržuose, J. Janonio aikštėje, vyko Pavasarinė mugė.
16 d. – paminėtas Biržų pagalbos centro dešimties metų jubiliejus.
16 d. – kultūros centre vyko Biržų kultūros centro mėgėjų teatro spektaklio pagal F. Buliakovą „Šventas reikalas“ premjera.
17 d. – įvyko žvejų-mėgėjų pavasarinės žūklės Agluonos upėje „Agluonos kuoja 2011“ individualios-komandinės plūdine meškere varžybos.
– Vabalninko muziejus kartu su biblioteka pasikvietė tautodailininkę Vitenę Repšiene į tradicinį tęstinį edukacinį užsiėmimą „Kiaušinių marginimas vašku“ iš ciklo „Senosios tradicijos Vabalninko krašte“.
20 d. – kultūros centre koncertavo dainų autorius ir atlikėjas Paulius Stalionis.
21 d. – pilies salėje įvyko Palmyros vardo premijos konkursas. Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai.
22 d. – pilies salėje Lietuvos krepšinio federacija (LKF), Biržų sporto mokykla ir Biržų krašto muziejus „Sėla“ surengė krepšinio vakarą, skirtą pirmosioms krepšinio varžyboms 1922 m. Lietuvoje paminėti, krepšinio istorijai Biržų krašte priminti ir Europos vyrų krepšinio čempionatui Lietuvoje 2011 m. pristatyti.
26 d. – kultūros centre vyko neįgaliųjų draugijos šventinė popietė, kur paminėtos Motinos, Tėvo dienos, pasidžiaugta Velykomis.
26–27 d. – Biržuose viešėjo Turkijos savivaldybių sąjungos, Golbasio ir Kahtos savivaldybių atstovų delegacija.
27 d. – klubas „Šalpusnis“ surengė velykinę popietę.
28 d. – kultūros centre vyko koncertas „Auksiniai Lietuvos balsai“. Koncertavo Liudas Mikalauskas (bosas), Egidijus Bavikinas (tenoras), Ona Kolobovaitė (sopranas), Paulius Zdanavičius (fortepijonas).
28 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Renkuosi muziką...“. Pilies salėje vyko koncertas „Liepsnojantis akordeonas“. Koncertavo Kupiškio muzikos mokyklos mokiniai.
29 d. – kultūros centre vyko Atvelykio šventė vaikams „Ridu ridu riduolėlį...“.
29 d. – viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su istoriku ir poetu Valdu Striužu.
29 – 05. 01 d. – Biržų rajono savivaldybės delegacija lankėsi Verderyje (Vokietija).
29 d. – Ančiškiuose vyko šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai.
30 d. – kultūros centre vyko šventinis koncertas, skirtas mamytėms, močiutėms „Dovanoju tau džiaugsmą“.
30 d. – Pabiržės bendruomenės namuose vyko vakaronė „Meilė motinai“.
30 d. – Vabalninkas šventė 219 metų jubiliejų. Vyko šventiniai renginiai.
– Pasvaliečiuose vyko Velykų popietė.


Gegužė

1 d. – Germaniškyje vyko Motinos dienos minėjimas ir Biržų krašto baikerių sezono atidarymo šventė; Motinos dienos proga Papilyje vyko koncertas „Tavo širdis mums reikalinga, mama...“; šventės vyko Kučgalyje, Kvetkuose.
2 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Renkuosi muziką...“. Pilies salėje „Milana ir draugai“. Koncertavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai (skirta Motinos dienai).
3 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko rajono mokinių literatūrinės kūrybos vakaras „Pasikinkę jauną vėją“.
3 d. – Viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriuje įvyko tradicinė pavasario šventė „Skaitau – stebuklą kuriu...“.
4 d. – Pasvalio krašto muziejuje atidaryta biržiečio poeto, fotomenininko Alio Balbieriaus asambliažų ir skaitmeninių fotografijų – koliažų personalinė paroda, įvyko Alio Balbieriaus ir poeto, vertėjo ir fotografo Vlado Braziūno poezijos skaitymai.
4 d. – Biržų neįgaliųjų draugijos humoro grupė „Sugrįžki, jaunyste“ dalyvavo Kėdainiuose vykusiame satyros ir humoro festivalyje.
– savivaldybės administraciniame pastate surengta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės sky-riaus jaunųjų keramikų darbų paroda „Svajoju ir kuriu“.
7 d. – Biržuose vyko gatvės muzikos diena.
7 d. – Pučiakalnės kaimo kapinėse vyko kryžiaus šventinimo iškilmė.
7 d. – kultūros namuose koncertavo reprezentacinis lenkų dainų ir šokių ansamblis „Wilenszczyzna“.
7 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2011. Pilies salėje koncertavo D. Geringas (violončelė). Koncertą vedė A. Žigaitytė-Nekrošienė.
10 d. – kultūros centre „Domino“ teatras parodė komediją „Nuodėmių miestas“.
12 d. – Vabalninko muziejuje įvyko Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos mokinės Dominykos Jankauskaitės ir jos mamos, Vabalninko ŽŪM dailės mokytojos Rasos Jankauskienės, darbų parodos atidarymas.
12 d. – Biržų „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko devintasis rajoninis polkos konkursas „Šokim, trypkim“.
12 d. – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka 2011 metus paskelbė tarmių metais ir kaimyninius rajonus pakvietė į meninio skaitymo konkursą „Kalbėkime savo protėvių kalba“. Rinkuškių biblioteka kartu su darželiu „Rugelis“ konkursui pristatė humoristinį lietuvių liaudies tautosakos kūrinį biržiečių tarme. Skaitovė Radvilė Skurdelytė su pagalbininkais Nojumi Kazlausku ir Emiliu Margeniu mažųjų grupėje pelnė nugalėtojos vardą.
13 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2011. Pilies salėje koncertavo Lietuvos kamerinis orkest-ras. D. Bidva (smuikas), koncertą vedė muzikologas V. Gerulaitis.
13 d. – kultūros centre vaikų darželis „Drugelis“ surengė Šeimų šventę.
14 d. – kultūros centre įvyko asociacijos „Bočiai“ ataskaitinis susirinkimas.
14 d. – Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Muziejaus nakties renginyje – „Biržų stilius ir mada“.
14 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Fotoexpress.lt klubo paroda „Atrask Lietuvą“ ir paroda „Biržų fotografai 2011“.
14 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta paroda iš muziejaus rinkinių „Biržiečių spintas pravėrus“. Paroda iš muziejaus rinkinių.
15 d. – Biržuose paminėta Šeimos, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Aplankyti keletas paminklų, skirtų partizanų atminimui.
16 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2011. Pilies salėje koncertavo D. Kirilauskas (fortepijonas).
18 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių paroda, skirta aktoriui ir režisieriui Borisui Dauguviečiui.
20 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2011. Pilies salėje koncertavo Kamerinės muzikos ansamblis AMBER TRIO. V. Makrickienė (smuikas), M. Makrickas (altas), E. Kižytė-Ramonienė (fortepijonas).
– Skrebiškių dramos mylėtojų kolektyvas bendruomenės scenoje pristatė premjerą – K. Čiplio-Vijūno pjesę „Motinos meilė“.
20 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Renkuosi muziką...“. Pilies salėje vyko respublikinis kamerinių ansamblių festivalis, skirtas kompozitoriui Vladui Jakubėnui.
21 d. – kultūros centre vyko nevyriausybinių miesto organizacijų surengta dainos ir poezijos šventė „Išsakysiu aš savo gyvenimą...“.
25 d. – kultūros centre vyko LNK televizijos atranka į talentų šou laidą „Dvi minutės šlovės“.
27 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Renkuosi muziką...“. Vilniuje, kompozitoriaus Stasio Vainiūno namuose, vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių kon-certas.
27 d. – Viešojoje bibliotekoje ir Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje vyko susitikimas su poete Alma Karosaite.
27 d. – Germaniškyje surengtos tarptautinės kaimo kapelų varžytuvės „Dovanokime šypseną draugams“.
27 d. – Šv. Vincento Pauliečio globos namų kiemelyje sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Biržų viltis“ surengė šeimų popietę.
– Suoste surengta vakaronė „Graži tu, mano brangi tėvyne“.
28 d. – Pačeriaukštėje surengta Bekelės maratono 4x4 perimetras stovykla „Pačeriaukštės 2011“.
28 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Renkuosi muziką...“. Kultūros centre vyko pučiamųjų orkestrų fiesta. Dalyvavo Biržų, Rokiškio, Pasvalio vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestrai.
28 d. – pilies salėje vyko penkioliktoji Biržų literatų klubo „Versmė“ poezijos šventė. Literatė Irena Naktinienė-Malaiškienė pristatė knygą „Artimi toliai“.
28–29 d. – Biržų kultūros centro mėgėjų teatro kolektyvas dalyvavo Paįstryje (Panevėžio rajone) vykusiame tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Tiltai 2011“. Biržiečiai pristatė komediją „Cirkas be pinigų“.
29 d. – per Sumos Mišias Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje biržiečiai meldėsi už 20 metų kunigystės sukaktį švenčiantį kleboną, Biržų dekaną Dalių Tubį. Šia proga pilyje koncertavo „Viktorijos“ choras.
31 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Renkuosi muziką...“. Pilies salėje vyko chorinės muzikos koncertas „Mes – Lietuvos vaikai“. Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių ir jaunučių chorai (skirta Vaikų gynimo dienai).


Birželis

1 d. – Biržuose vyko Birželio 1-osios dienos renginiai. Renginiai vyko Germaniškyje, Parovėjoje.
2 d. – pilies salėje vyko autorinių dainų vakaras „Baltojo vėjo sparnais“. Dalyvavo Biržų pilies teatro vadovė Loreta Gasiūnaitė, aktorių trupė „Teatriukas“ bei smuikininkas Sigitas Rubis.
2 d. – Anglininkų bibliotekoje literatas Valentinas Dagys pristatė savo istorinį romaną „Prabėgę metai“.
3 d. – kultūros centre vyko Biržų sporto ir turizmo bendrijos „Dauguvietynė“ pristatymas. Viešintų klojimo teatro spektaklis – K. Būgos ir M. Palionio komedija „Dėdė atvažiavo“.
3 d. – pilies salėje vyko „Jono ir Martyno Yčų jubiliejinės konferencijos Vilniaus universitete (2010 m.) atšvaitai gimtinėje“, pranešimus skaitė profesoriai Sigitas Kregždė, Arnoldas Piročkinas ir Dobilas Kirvelis.
3 d. – pilies salėje vyko saloninės muzikos ansamblio „Miestelėnai“ koncertas.
3 d. – viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus teatriukas „Pelėsiukas“ dalyvavo XV-oje Aukštaitijos regiono Lėlių teatrų šventėje „Kai atgyja lėlės“. Renginys vyko Rokiškio rajono Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
4 d. – Papilyje surengta Tėvo dienai skirta šventė.
4 d. – Rundalės (Latvija) meno šventėje Lietuvai atstovavo Vabalninko ir Pakruojo meno mėgėjų de-legacijos.
4 d. – kultūros centre vyko armonikininkų varžytuvės „Aukštaitijos armonika 2011“.
– Biržų rajono savivaldybė paskelbė trumpametražių filmų konkursą „Sekant Jonu Meku“.
5 d. – Biržų vasaros estradoje vyko Superfiesta: unikali cirko programa, dainininkas V. Šiškauskas, grupės „Ba'kardi“, „Lemon joy“, „Išjunk šviesą“, „Yva“.
8 d. – biržiečių klubas „Krivulė“ Vilniaus Įgulos Karininkų Ramovės aktų salėje surengė Konstantino Bogdano jubiliejinį kūrybos vakarą „Konstantinas su mumis“. Renginio metu parodytas filmas „Konstantinas Bogdanas“. Vyko Vytauto Didžiojo biusto, pastatyto Griunvaldo muziejuje, kopijos pristatymas ir įteikimas Biržų rajono savivaldybei bei albumo „Konstantinas Bogdanas“ pristatymas.
9 d. – pilies salėje įvyko mokslo metų baigimo šventė, skirta gabiausiems rajono mokiniams ir geriausiems mokytojams.
10 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2011. Pilies salėje pristatyta knyga „Orkestro byla“. Dalyvavo knygos autorius muzikologas V. Gerulaitis, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas prof. J. Domarkas, A. Krikščiūnaitė (sopranas), A. Kisieliūtė (fortepijonas), D. Butkevičius (kontrabosas), D. Pamakštytė (fortepijonas).
10 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Pasvalio muzikos mokyklos dailės skyriaus moksleivių keramikos baigiamųjų darbų paroda.
10–12 d. – Biržų rajono savivaldybės delegacija viešėjo Didžiosios Lenkijos Grodziske.
10–17 d. – Biržuose vyko tarptautinis dailės pleneras „Biržietiškas motyvas“. Menininkų darbų paroda atidaryta Biržų regioninio parko direkcijos patalpose.
– Vabalninko bibliotekoje įvyko Kosto Viederio knygos „Nausėdžiai audroje“ pristatymas.
11 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2011. Pilies salėje koncertavo P. Geniušas (fortepijonas).
11 d. – Pabiržės pagrindinės mokyklos stadione vyko Biržų rajono seniūnijų sporto žaidynės.
11 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Panevėžio styginių kvarteto koncertas.
11–12 d. – Širvėnos ežere įvyko burlenčių varžybos „Biržai 2011“.
11–12 d. – biržiečių delegacija dalyvavo Giruliuose vykusiame tradiciniame Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje.
12 d. – Pačeriaukštės trasoje vyko 2011 m. regioninių kroso varžybų III ir Aukštaitijos autokroso II etapų varžybos.
14 d. – Biržuose ir Vabalninke paminėta Tautos gedulo ir vilties diena, skirta 1941 metų trėmimų 70-mečiui.
17 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2011. Pilies kieme koncertavo Valstybinis choras Vilnius, meno vadovas ir dirigentas prof. P. Gilys.
18 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2011. Pilies salėje „Čiurlionio pasaulis“, koncertavo Rokas ir Sonata Zubovai.
18 d. – vaikų socializacijos centre „Širvėna“ Kučgalyje vyko sporto šventė „Draugų diena“.
18 d. – Biržuose vyko nekomercinio projekto „Keliaujančios socialinės virtuvės“ renginiai.
18 d. – Juostaviečiuose vyko Vasaros šventė.
18–19 d. – rajono bibliotekininkai dalyvavo Molėtų rajone, Šniūrų kaimo turizmo sodyboje, vykusiame trečiajame Aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydyje.
19–07. 02 d. – Biržų aerodrome vyko Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas.
20–25 d. – pilies teritorijoje surengta vaikų vasaros studija „5 katino dienos“.
23 d. – Astrave prie paminklo žuvusiems sukilimo dalyviams paminėtas 1941 m. birželio sukilimo 70-metis.
23 d. – Biržuose surengta Joninių šventė – folklorinė programa su senosiomis liaudies tradicijomis, apeigomis „Kupole rože“.
23 d. – Kašeliškių kaime surengta Kraštiečių šventė.
25 d. – onkoklubo nariai Pitiškių kaime surengė Sodų žydėjimo šventę.
23–26 d. – Joninių renginiai vyko Ančiškiuose, Kirdonyse, Anglininkuose, Medeikiuose, Kučgalyje, Pasvaliečiuose, Nemunėlio Radviliškyje.
23–29 d. – Pačeriaukštės parke stovyklavo rajono socialiai remtinų šeimų vaikai.
24–26 d. – Biržuose vyko eilinis 2011 m. Lietuvos evangelikų reformatų sinodo suvažiavimas.
25–26 d. – kultūros centro folkloro ansamblis „Siaudela“ koncertavo XIII tarptautiniame folkloro fes-tivalyje Nidoje „Tek saulužė ant maračių“.
26 d. – Biržų centriniame paplūdimyje vyko tinklinio varžybos.
26 d. – Biržuose vyko saugaus eismo renginys.
26 d. – kultūros centro mėgėjų teatras dalyvavo Vilkaviškyje vykusiuose tradiciniuose mėgėjų teatro vakaruose „Po paupio gluosniais“, parodyta komedija „Cirkas be pinigų“.
26–27 d. – Biržuose viešėjo Turkijos savivaldybių sąjungos, Golbasio ir Kahtos savivaldybių atstovų delegacija.
27 d. – Nemunėlio Radviliškyje ir Biržų viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimai su poete Alma Karosaite.
27 d. – Kiršonių kaime, Daivos ir Arūno Giedrikų ekologiniame daržininkystės ūkyje, vyko Tatulos progra-mos seminaras „Ekologinė daržininkystė nedideliame šeimos gamybos ūkyje“.
30 d. – rajono Tarybos posėdyje poetui ir kinematografininkui Jonui Mekui suteiktas Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas.
– Papilyje vyko tradiciniai šv. Apaštalų Petro ir Povilo atlaidai, po jų – kermošius.


Liepa

1 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Panevėžio architektų kūrybos paroda.
1 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2011. Pilies salėje vyko knygos „Konstantinas Bogdanas“ sutiktuvės „Vytauto Didžiojo kelias per Lietuvą“. Pristatyta Vytauto Didžiojo biusto, kurį Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga dovanojo Griunvaldo muziejui, kopija, skulptūros autorius prof. Konstantinas Bogdanas. Dalyvavo J. Valikonis (bosas), V. Balčiauskaitė-Daugirdienė (fortepijonas).
2 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų dailės grupės „8 plius“ kūrybinė paroda.
4–10 d. – Biržų rajone, buvusio Biržų valsčiaus ribose, „Versmės“ leidykla, leidžianti šimtatomę mo-nografijų „Lietuvos valsčiai“ seriją, vykdė tiriamąją ekspediciją.
5 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2011. Pilies salėje koncertavo koncertavo Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Petras Bingelis.
6 d. – Biržuose paminėta Valstybės diena: šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; šv. Mišios 1863 m. sukilėlių kapinėse Anglių kalne; diskusija pilies salėje „Ar reikia Lietuvai ir Europai lietuvių kalbos?“, dalyvavo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas A. Smetona, diskusiją moderavo „Aušros“ vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja D. Laumienė; „Tautiška giesmė“ centrinėje miesto aikštėje.
6 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2011. Baigiamasis koncertas. Pilies salėje vyko Senosios muzikos ansamblis IN MODO DI BAROCCO. V. Kurpytė (sopranas), V. Makrickienė (smuikas), M. Makrickas (altas), G. Samolytė (violončelė), R. Milišauskaitė (klavesinas).
7 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta Algirdo Garbausko paroda „Darbai ir rinkiniai.
8 d. – Biržų regioninio parko direkcijos konferencijų salėje vyko diskusija „Karstinių reiškinių aktyvumo didėjimo įtaka Biržų rajono ateičiai“. Dalyvavo geologai: V. Narbutas, A. Linčius, J. Taminskas.
8–9 d. – Biržų pilyje vyko Lietuvos ūkininkių draugijos devintasis suvažiavimas.
9 d. – surengta Geidžiūnų kaimo 400 metų jubiliejaus šventė.
– vabalninkietis tautodailininkas Vidas Jatulevičius dalyvavo tradiciniame medžio drožėjų plenere „Žmogus ir vanduo“, vykusiame Kupiškyje.
– Germaniškio kapela „Santaka“ dalyvavo Latvijos miestelio Lubanos šventėje „Aviekstes svetki“.
16 d. – Kilučiuose surengtas Gatvės krepšinio turnyras 3x3, motoklubas „Aquila“ surengė renginį „Motociklininkai, ne gatvės chuliganai“.
16 d. – Pabiržės bendruomenės namuose vyko teatralizuota programa „Gryčioj buva...“.
17 d. – Pabiržėje vyko Karmelio kalno švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai. Po šv. Mišių koncertavo populiarios klasikos ansamblis „In mezzo“
23 d. – Latvelių kaime surengta Kraštiečių šventė.
23 d. – vyko Papilio seniūnijos Vasaros šventė.
23 d. – Užušiliuose vyko Vasaros šventė.
23 d. – A. Dauguviečio parke vyko tradicinė „Sveikatingumo ir sporto diena“. Renginį organizavo Biržų pagyvenusių žmonių asociacija.
23 d. – Kirkilų kaime lankėsi Biržų senovinės technikos klubas „Klasika“, kultūros centro mėgėjų teatras pristatė spektaklį „Cirkas be pinigų“.
30 d. – Pabiržėje įvyko Aldonos Jaronytės, unikalios sodybos savininkės, jubiliejaus paminėjimas ir knygos „Lieknas“ pristatymas.
30 d. – Beržinių kaime paminėtos poeto Juliaus Janonio 115-osios gimimo metinės.
30 d. – Pačeriaukštėje vyko kaimo bendruomenių vasaros šventė.
31 d. – Biržuose vyko Vasaros vandens šventė.


Rugpjūtis

5–7 d. – Biržuose vyko miesto šventė: 5 d. : tarptautinio dailininkų plenero „Biržietiškas motyvas“ darbų paroda Biržų regioninio parko direkcijos administracinio pastate. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus 2011 m. laidos absolventų diplominių darbų paroda Biržų regioninio parko direkcijos administraciniame pastate, Vaikų dailės darbų galerijoje. Jono Meko filmų peržiūra „Portfolio“ meno galerijoje. Alio Balbieriaus fotografijų parodos „Jono Meko žemė“ atidarymas krašto muziejaus „Sėla“ parodų salėje. Trumpametražių konkursinių filmų „Sekant Jonu Meku“ peržiūra, nugalėtojų apdovanojimas. Gedimino Storpirščio koncertas (Jono Meko ir lietuvių poetų tekstai) pilies rūmų posėdžių salėje. Komedija „Cirkas be pinigų“ (režisierė V. Vorienė) kultūros centre. 6 d. : amatininkų, tautodailininkų, prekeivių, kulinarinio paveldo meistrų mugė J. Janonio aikštėje. Savivaldybės tarybos narių, svečių ir miestelėnų susitikimas pilies rūmų salėje. Europos tarybos vėliavos įteikimas Biržų miestui. A. Macijausko premijos 2011 metų laureato apdovanojimas. Savivaldybės garbės piliečių paskelbimas ir apdovanojimas. Biržų kultūros centro kolektyvų, jaunimo ir jų svečių koncertai mieste. Susitikimas su Mantu Kvedaravičiumi, filmo „Barzakh“ premjera pilies rūmų salėje. Miestelėnų ir svečių eitynės nuo Savivaldybės pastato į J. Janonio aikštę. Baikerių klubo „Iron X“ ir motoklubo „AQUILA“ bei jų draugų motociklų paroda miesto centrinėje aikštėje. Iškilmingas šventės atidarymas, sveikinimai. Pučiamųjų orkestro „Pane-vėžio garsas“ koncertas. Renginio vedėja – Panevėžio J. Miltinio dramos teatro aktorė A. Preidytė. Retro muzikos koncertas J. Janonio aikštėje „Atsiliepki tu manoj dainoj“, atlikėjai: V. Noreika, G. Skerytė, D. Puišys; instrumentinis trio: P. Jaraminas, A. Chalikovas, Z. Žukas; šoka K. Voropaj ir V. Šuško. M. Jankavičiaus koncertinė programa „Čiuožki“. Muzikiniai fejerverkai. Diskoteka. 7 d. : Šv. Mišios už miestą ir miestiečius Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje ir pamaldos Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Sakralinės muzikos ir poezijos valanda „Po angelo sparnu“ Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, atlikėjai: G. Urbonaitė (aktorė), A. Krikščiūnaitė (sopranas), D. Puišys (baritonas), B. Vasiliauskas (vargonai).
7–12 d. – Laužadiškių kaime esančioje M. Bartuškevičiaus kaimo turizmo sodyboje veikė tarptautinė jaunųjų gamtininkų vasaros stovykla.
9 d. – žygio „Varom už Lietuvą“ estafetę perėmė Biržai.
11–15 d. – Biržuose vyko tarptautinis Baltijos ir Lietuvos motorizuotų parasparnių čempionatas.
13 d. – vyko Toliūnų ir aplinkinių kaimų Kraštiečių šventė.
13 d. – Muimeliškiuose įvyko kraštiečių susitikimas.
13 d. – Gulbinų bendruomenė Gulbinų, Daumėnų, Spalviškių, Paringužės, Užugulbinės kaimuose augusius kraštiečius pakvietė į šventę „Idėjos ir projektinė veikla keičia kaimą“.
13 d. – Vabalninke vyko tradicinis Žolinės krepšinio turnyras.
14 d. – Nemunėlio Radviliškyje vyko Žolinės atlaidai, po jų – tradicinė Kraštiečių šventė.
14 d. – vyko Kučgalio 405-ųjų metų ir Žolinės šventė.
19 d. – prie pilies vyko šiuolaikinio kino šventė. Pristatytas režisieriaus Petro Abukevičiaus Žaliasis kino festivalis.
20 d. – „Klausučių ulytėlės“ bendruomenės namuose vyko tradicinė šventė „Moliūginė“.
20 d. – prie Biržų aeroklubo atidengtas stogastulpis Biržų aeroklubo įkūrėjams atminti.
20 d. – Obelaukių bendruomenėje surengta konferencija „Atverkime vartus jaunimui senovės papročiams ir tradicijoms“.
23 d. – Biržuose surengtas Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienos minėjimas.
23–24 d. – Rinkuškių bendruomenės jaunimas dalyvavo dviračių žygyje, skirtame savanoriškos veiklos mėnesiui.
26 d. – prisiminti Biržuose gyvenę žydai, pilyje vyko vakaras, skirtas Biržų rajono žydų atminimui pagerbti.
27 d. – Pabiržėje vyko kraštiečių suėjimas „Mano tėviškė Tatulos vingis“.
28 d. – Medeikiai šventė kaimo 400 metų jubiliejų.


Rugsėjis

1 d. – Nemunėlio Radviliškyje vyko Nijolės Šahramanjan-Vasilienės romantinės lyrinės muzikos koncertas.
1 d. – Pagyvenusių žmonių asociacijos taryba pilyje surengė šventę mokytojams senjorams.
3 d. – Ločerių kaime vyko rajono Medžiotojų ir žvejų šventė.
9 d. – Biržų miškų urėdija šventė savo veiklos devyniasdešimtmetį.
– rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajokliai“ surengė literatūrinį festivalį „Rudens takais“.
9–10 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko tarptautinė-edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge“.
10 d. – prie Kirdonių miško vyko šventė „Gamta – sielos ramybė ir kūno atgaila“.
10 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko parodos „Tapyba Fotografija Poezija“ atidarymas ir poezijos skaitymai. Eksponuojama Viktoro Binkio tapyba, Alio Balbieriaus ir Vlado Braziūno fotografija.
10 d. – pilies kieme vyko diksilendo „Sweet bannd“ koncertas – kvietimas į Europos paveldo dienų renginius, skirtus grafų Tiškevičių paveldui Biržuose.
10 d. – Nemunėlio Radviliškyje su kampanija „Emocinė parama 100-ui Lietuvos miestelių“ lankėsi „Jaunimo linijos“ savanoriai.
11 d. – Verderyje (Vokietija) atidaryta paroda, pristatysianti Biržų rajono gamtinius, istorinius ir kultūrinius išteklius bei paveldą.
16 d. – Biržuose vyko projekto „Broliai“ partizanų apygardose renginys Algimanto apygardoje: paskaitos, parodos, ekskursija, dokumentiniai filmai, viktorinos mokiniams ir Aistės Smilgevičiūtės bei grupės „Skylė“ koncertas.
16 d. – Nemunėlio Radviliškyje vyko O. Milienės senelių globos namų 15 metų sukakties šventė.
17 d. – vyko krašto muziejaus „Sėla“ organizuoti Europos paveldo dienų renginiai, skirti grafų Tiškevičių palikimui Biržuose: mokslinė konferencija „111 grafų Tiškevičių metų Biržų krašte 1811–1922 m.“; ekskursija konferencijos dalyviams ir biržiečiams po grafų Tiškevičių funduotas bažnyčias Biržuose; Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje styginių kvarteto „Arachi Quartett“ koncertas „Gražiausia XIX–XX amžių sandūros muzika.
17 d. – „Versmės“ klubo literatai Papilyje, Lansbergų sodyboje, surengė literatūrinę popietę „Keturių vėjų pagairėje“.
17 d. – Medeikių kaimo bendruomenė surengė sporto šventę „Sveikam kūne – sveika siela“.
22 d. – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena Biržų rajone. Renginiai vyko Kvetkuose, Pa-kamponyse, pilies salėje.
24 d. – vyko krašto muziejaus „Sėla“ organizuotas Europos paveldo dienų renginys, skirtas grafų Tiškevičių palikimui Biržuose – edukacinė ekskursija, supažindinanti su grafų Tiškevičių paveldu Biržų kraš-te.
24 d. – Geidžiūnų bendruomenės namuose surengta konferencija „Pasisemkime patirties iš senolių“.
18–24 d. – rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja A. Pocienė ir Kanceliarijos vyriausioji ryšių su visuomene specialistė J. Bagamolovienė dalyvavo Turkijos ir Europos Sąjungos savivaldybių partnerystės projekto trečiajame susitikime. Aptarta tolesnio bendradarbiavimo tarp Biržų, Golbasio (Turkija), Kahtos (Turkija), Rezeknės (Latvija) savivaldybių galimybė, pasirašytas draugystės ir bendradarbiavimo ryšių tarp minėtų savivaldybių skatinimą numatantis protokolas.
25 d. – turizmo informacijos centras surengė ekskursiją „Pasisemt sveikatos ir jaunystės“: aplankyta Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčią, A. Jaronytės sodyba, Likėnai, dalyvauta Pabiržės bendruomenės edukacinėje programoje.
25 d. – Vabalninke vyko seniūnijos rudens derliaus šventė „Grybai, uogos, obuoliai ir... mažyčiai vabalai“.
27 d. – viešoji biblioteka surengė susitikimą su rašytoju, poetu Mykolu Karčiausku.
29 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta buvusio vabalninkiečio A. Venckaus tapybos darbų paroda ir B. Musneckienės fotografijų paroda „Medžiai“.
30 d. – kultūros centre vyko Šiaulių dramos teatro gastrolės. Parodyta vienos dalies istorija „Blusyno pasakojimai“ pagal G. Morkūno knygą bei C. Goldini komedija „Viešbučio šeimininkė“.
30 d. – pilies salėje vyko mokslinė-praktinė konferencija „Medicininė ir socialinė pagyvenusių žmonių priežiūra Lietuvoje ir Prancūzijoje“.


Spalis

1 d. – įvyko žvejų-mėgėjų rudeninės žūklės Širvėnos ežere individualios-komandinės spiningavimo varžybos.
1 d. – įvyko tradicinės paukščių palydėtuvės.
1 d. – Nemunėlio Radviliškyje surengta popietė senjorams „Pabūkime kartu“.
1–2 d. – Papilyje vyko kaimo teatriukų šventė. Pasirodė Papilio, Parovėjos, Obelaukių kultūros namų, Kupreliškio, Kučgalio kaimų ir Biržų kultūros centro mėgėjų teatrai.
2 d. – pilies salėje vyko smuikininko Vilhelmo Čepinskis koncertas.
6–23 d. – Panevėžyje veikė LDS organizuota paroda „Panevėžio dailės dienos“. Joje dalyvavo biržiečiai dailininkai Egils Skuja ir Vidmantas Jažauskas.
7 d. – Vabalninke viešėjo „Naisių vasaros“ teatras.
7 d. – kultūros centre vyko Panevėžio tetaro „Menas“ gastrolės: spektaklis vaikams K. Kolodžio ir A. Tolstojaus pasakų motyvais „Ne kiekvienam lemta turėti ilgą nosį“; B. Sruogos 2-jų dalių komedija „Dobilėlis penkialapis“.
8 d. – pilies salėje vyko kamerinio choro „Viktorija“ koncertas „Pabūkime šį vakarą kartu...“.
8 d. – J. Janonio aikštėje vyko rudens gėrybių mugė.
8 d. – Lamokėlių koplyčioje buvo švenčiami tradiciniai šv. Pranciškaus atlaidai, po jų – Meilūnų kaimo bendruomenės namų kiemelyje – pakermošis.
12 d. – kultūros centre parodytas teatro laboratorijos „Atviras ratas“ spektaklis pagal M. Korenkaitės pjesę „Pabėgimas į Akropolį“.
12 d. – Jelgavos G. Elzaso istorijos ir meno muziejuje atidaryta dailininko Vidmanto Jažausko darbų paroda.
14–15 d. – kultūros centre vyko mėgėjų teatrų festivalis, pasirodė Biržų kultūros centro mėgėjų teatras, Rokiškio liaudies teatras, Pasvalio Tango & šokio teatras, Pasvalio Klėties teatras.
15 d. – Parovėjos kultūros namuose vyko Parovėjos seniūnijos kaimo bendruomenių paroda mugė „Rudens šventė 2011“.
16 d. – Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje vyko Šv. Mišios, po jų – Rudens šventė.
16 d. – kultūros centre atidaryta Pabiržės plenero, vykusio rugpjūčio mėnesį, vilniečių dailininkų paroda.
16 d. – pilies salėje vyko N. Malūnavičiūtės ir O. Ditkovskio koncertas.
16 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko vargonų demonstracija „Pažinkite instrumentų karalių“. Ją vedė vargonininkai Vidas Pinkevičius, Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė ir Paulius Grigonis.
19 d. – labdaros ir paramos fondas „Už Biržų krašto ateitį“ ir Biržų krašto muziejus „Sėla“ kvietė visas rajono bendrojo lavinimo mokyklas dalyvauti pilies maketo konkurse. Maketai eksponuojami pilyje, surengtas jų pristatymas.
19 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su aktore, rašytoja Kristina Gudonyte.
21 d. – Pačeriaukštėje vyko renginys „Dvi minutės šlovės“.
21 d. – Vabalninke surengta literatūrinė popietė „Rudeniniai posmai“.
21–22 d. – Biržuose vyko respublikinis skudutininkų ansamblių bei ragų ir daudyčių pūtųjų festivalis „Dudutis“.
24 d. – kultūros centre vyko Aklųjų ir silpnaregių dienos centro 10 metų paminėjimas, ataskaitinis susirinkimas.
26 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta tautodailininko K. Preidžiaus jubiliejinė tapybos paroda.
28 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su poetu, rašytoju Sigitu Parulskiu.
28 d. – kultūros centre „Elfų teatras“ parodė spektaklį vaikams „Plėšikas Hocenplocas“.
29 d. – Pučiakalnės bendruomenėje surengta konferencija bendruomeniškumo bei projektinės veiklos klausimais pagal projektą „Bendraudami tobulėjame“ KPP priemonės veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“.
29 d. – Pasvaliečių bendruomenė surengė konferenciją „Jaunųjų ūkininkų pasiekimai ir jų rezultatai“.
29 d. – Skrebiškiuose surengta konferencija „Skrebiškių bendruomenės patirtis, papročiai ir galimybės įtraukiant jaunimą į amatų plėtojimą“.
29 d. – Biržų „Atžalyno“ vidurinė mokykla paminėjo 50-metį.
29 d. – Legailiuose vyko Tarptautinio sakralinės muzikos ir labdaros projekto PAX ET BONUM'2011 koncertas ir globos namų 20-ies metų įsteigimo jubiliejus.
– Papilyje vyko popietė „Rudens spalvos“.
29 d. – Ramongaliuose surengta Vėlinėms skirta popietė.
29 d. – Sližių kaimo kelių kryžkelėje pašventintas naujai pastatytas kryžius.
31 d. – Kučgalio kapinėse atstatytas naujas ąžuolinis kryžius.


Lapkritis

3 d. – pilies salėje vyko seminaras-diskusija „Kas yra lygios galimybės, kam jų reikia ir kaip jų siekti“.
3 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Virginijos Valaškevičienės fotonuotraukų ir papuošalų paroda „Geltona“.
4 d. – rajono bibliotekininkai vyko į dalykinę kelionę. Aplankytos Biržų rajono Ančiškių, Kratiškių, Vabalninko bibliotekos, Anykščių rajono – Svėdasų, Utenos viešoji ir Vyžuonų biblioteka.
5 d. – kultūros centre vyko romansų ir kanrti muzikos vakaras „Kai pasiklysiu tavo akyse“.
5 d. – Ančiškiuose surengta rudens šventė.
8 d. – kultūros centre parodytas dokumentinis filmas „Barzakh“, vyko susitikimas su filmo kūrėju biržiečiu M. Kvedaravičiumi.
8 d. – Biržų vaikų dailės galerijoje atidaryta mokytojos Sandros Sukarevičiūtės mokinių „Mažosios grafikos“ paroda.
9 d. – kultūros centre vyko R. Dambrausko koncertas.
9 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su rašytoju Vytautu Račicku.
10 d. – viešojoje bibliotekoje vyko dainų autoriaus, kūrėjo ir atlikėjo Kazimiero Jakučio ir grupės koncertas „Aukštaitijos dangui“.
11 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje – susikaupimo popietė. Koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
12 d. – kultūros centre vyko respublikinis polkos konkursas „Apaščios polka“.
12 d. – Šukionių bendruomenėje surengta konferencija „Bendruomenės indėlis į Šukionių krašto kultūros, tradicijų puoselėjimą“, paminėtas bendruomenės veiklos dešimtmetis.
12 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos draugų koncertų ciklas, skirtas mokyklos 55 metų sukakčiai – pilies salėje koncertavo Valstybinis Vilniaus kvartetas. Dalyvavo A. Vainiūnaitė (I smuikas), A. Šilalė (IĮ smuikas), G. Jakaitis (altas), A. Vasiliauskas (violončelė), J. Gedmintaitė (sopranas), muzikologė Z. Kelmickaitė.
12 d. – Biržų aerodrome vyko Motokroso šventė.
13 d. – krašto muziejuje „Sėla“ įvyko K. Sabaliauskaitės istorinio romano „Silva Rerum“ pristatymas.
13 d. – Panevėžio bendruomenės namuose vyko 18-oji Lietuvos humoro šventė „Juokis“. Joje koncertavo ir Medeikių vaikų globos namų humoro grupė „Zacirka“.
13 d. – Medeikių bendruomenės namuose vyko „Ambrozijos“ humoro koncertas.
14–20 d. – rajono bibliotekose vyko renginiai, skirti Šiaurės šalių bibliotekų savaitei. 14 d. – viešojoje bibliotekoje surengta Šviesos ir žodžio šventė vaikams „Brėkštant“, suaugusiems – „Sutemų valanda“.
15 d. – onkoklubas „Stenkimės nugalėti ligas“ organizavo tradicinį renginį „Gerumo paukšte, nenuskrisk“.
16 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos draugų koncertų ciklas, skirtas mokyklos 55 metų sukakčiai – pilies salėje vyko akordeono muzikos koncertas. Dalyvavo Kauno I muzikos mokyklos mokiniai.
17 d. – kultūros centre koncertavo grupė „Čili'nam“: M. Jampolskis, Stano ir R. Rudokas.
– Verderio meno galerijoje (Vokietija) atidaryta Andrėjos Andriotos Vodak fotodarbų paroda apie Biržus. Parodą surengti padėjo menininkas A. Balbierius, Biržų krašto muziejus „Sėla“, Biržų turizmo informacijos centras ir Biržų savivaldybė.
18 d. – krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta R. Ozolo knyga „Per lėtinį bankrotą“.
18 d. – Vilniuje, Rašytojų kube, įvyko A. Balbieriaus kūrybos vakaras. Pristatyta poezijos rinktinė „Skaidrumos“, atidaryta fotografijų paroda „Jono Meko žemė“.
18 d. – Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ dalyvavo LTV laidoje „Duokim garo“.
– Smilgių bendruomenėje surengta popietė.
19 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos draugų koncertų ciklas, skirtas mokyklos 55 metų sukakčiai. Pilies salėje vyko pučiamųjų instrumentų muzikos koncertas, dalyvavo M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniai.
22 d. – viešoji biblioteka surengė susitikimą su aktoriumi, dainų atlikėju Henriku Savickiu.
23 d. – viešoji biblioteka surengė susitikimą su vaikų ir jaunimo rašytoja Edita Milaševičiūte.
25 d. – kultūros centre Biržų pagyvenusių žmonių asociacijos nariai šventė organizacijos įkūrimo penkerių metų sukaktį.
25 d. – pilies salėje vyko Biržų „Saulės“ gimnazijos mišraus jaunimo choro ir Vilniaus Užupio gimnazijos mišraus choro CANTUS VERIS koncertas „Dėl tos dainos“.
25 d. – literatų klubas „Svajokliai“ surengė seminarą „Eilėraštis: turinio ir formos vienovė“.
26 d. – Pabiržės bendruomenės namuose vyko vakarėlis „Mišrainių mišrainė“.
26 d. – kultūros centre vyko „Tatulos programos“ sveikatinimo diena. Ekologiškų produktų pristatymas. Paskaita skaitė provizorė, farmakognostė Jadvyga Balvočiūtė.
26 d. – asociacija „Juostaviečių bendruomenė“ surengė konferenciją bendruomeniškumo bei projektinės veiklos klausimais.
27 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko ilgakasių konkursas „O! Kokia ilga kasa!“.
– rajono moksleiviai dalyvavo savivaldybėje surengtoje Veiksmo dienoje.
30 d. – kultūros centre Nacionalinis dramos teatras parodė spektaklį – R. Granausko „Duburys“.


Gruodis

1 d. – Suosto bendruomenėje surengta literatūros popietė.
2 d. – „Portfolio“ šiuolaikinio meno galerijoje pristatyta menininkų Vitalio Čepkausko ir Lijanos Judickaitės paroda „Laiko srautas“.
2 d. – kultūros centre vyko valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ koncertas – choreografo Alfredo Kondratavičiaus kūrybinis vakaras „Atogrąžos“.
2 d. – pilies salėje vyko tradicinio aplinkos tvarkymo konkurso laimėtojų pagerbimas ir apdovanojimas.
3 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta Biržų „Kraitės“ klubo kūrybinių darbų paroda „Ir vėl Kalėdos...“.
3 d. – kultūros centre vyko Tarptautinės žmonių su negalia dienos paminėjimas.
3 d. – viešojoje bibliotekoje pristatyta literato V. Dagio romano „Prabėgę metai“ antroji knyga.
3 d. – Biržuose įvyko Būginių bendruomenės inicijuotas seminaras-popietė, kuriame buvo mokomasi skrebinimo – atvirukų, kvietimų, nuotraukų apipavidalinimo.
3 d. – kultūros centro mišrus choras „Agluona“ ir kamerinis choras „Viktorija“ su koncertine programa lankėsi Aizkrauklėje (Latvija).
4 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Sakralinės muzikos koncertas. Koncertavo Jurgita Lopetaitė (sopranas), pianistė Nijolė Baranauskaitė, Trūdiškių Brass band vadovas ir dirigentas trombonininkas Vytautas Pilipavičius.
5 d. – krašto muziejus „Sėla“ surengė ekskursiją į Valdovų rūmus.
6 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta paroda „Biržiečių spintas pravėrus. 1920–1960 metų žiemos“, paroda iš muziejaus rinkinių.
7 d. – Kupreliškio bibliotekoje atidarytas viešojo interneto prieigos taškas. Nuo šios dienos kompiu-terizuotos visos rajono bibliotekos.
7 d. – Likėnų reabilitacijos ligoninėje vyko literatų klubo „Svajokliai“ literatūriniai skaitymai.
8 d. – Vabalninko muziejuje surengtas Meilūnų pradinės mokyklos mokinių ir mokytojos Irenos Ne-vierienės kūrybinių darbų pristatymas.
8 d. – vyko literatų klubo „Svajokliai“ seminaro II dalis „Miniatiūra, impresija, reminiscencija – nedidelės formos literatūriniai kūriniai: teorija apie juos ir praktinė veikla – kūrimas“.
9 d. – Jungtinė Biržų metodistų bendruomenė surengė kalėdinę vakaronę, parodytas spektaklis „Mergaitė su degtukais“.
9 d. – Biržuose surengta Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.
– krašto muziejuje „Sėla“ rengiamos edukacinės pamokos 1–5 klasių mokiniams „Kalėdų stebuklo belaukiant“.
10 d. – kultūros centre vyko „Tatulos programos“ sveikatinimo diena. Lektorė – Lietuvos vegetarų draugijos pirmininkė, chemijos mokslų daktarė, docentė Ksavera Vaištarienė.
10 d. – Nemunėlio Radviliškyje surengtas Advento turgus.
10 d. – Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Dvasinio tobulėjimo fakultetas surengė adventinę popietę.
10 d. – įvyko literatų klubo „Svajokliai“ literatūrinė konferencija „Aš esu“.
10 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos draugų koncertų ciklas, skirtas mokyklos 55 metų sukakčiai – pilies salėje vyko kamerinių ansamblių muzikos koncertas. Dalyvavo Rygos I Jazepa Medina muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
10 d. – Meilūnuose surengta šventė „Ir skaitoma, ir dainuojama“ skirtą knygai ir kūrėjams.
13, 14, 15, 17 d. – vyko rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ renginiai: aplankyti mirusiųjų literatų kapai, literatūriniai skaitymai vyko Likėnų sanatorijoje, Socialinių paslaugų centre, Panevėžio sveikatos centro Biržų skyriuje.
13–17 d. – adventiniai renginiai vyko Vabalninke, Parovėjoje, Pabiržėje, Medeikiuose.
14 d. – Pabiržės pagrindinės mokyklos salėje vyko „Advento popietė“.
14 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakultete apžvelgta veikla, išklausyta lektorės R. Samukaitienės paskaita „Kultūros įvairenybės“.
14 d. – Vabalninko muziejuje surengtas adventinius edukacinis vakaras – dalelė respublikinės „Gerumo“ akcijos.
15 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko seminaras-diskusija „Kaimo bibliotekų prioritetai ir problemos“.
– vykdydami Kaimo tinklo projektą „Mus vienija bendri tikslai“ Kratiškių kaimo bendruomenė organizavo konferenciją „Menas gyventi“.
– krašto muziejuje „Sėla“ surengta tautodailininko Klaido Navicko karpinių paroda „Senieji mūsų dievai, dievybės ir mitinės būtybės“.
17 d. – kultūros centre Vilniaus mažasis teatras parodė spektaklį „Trys aukštos moterys“.
17 d. – rajono neįgaliųjų sergančių IG iniciatyvinė grupė „Padėkime sau“ surengė adventinę vakaronę.
17 d. – Biržuose, J. Janonio aikštėje, vyko Kalėdinė mugė.
17 d. – Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapijos namuose surengta advento popietė „Tolimos žvaigždės šviesa“.
17 d. – Kratiškių biblioteka paminėjo veiklos 60-metį.
20 d. – pilies salėje vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos draugų koncertas, skirtas mokyklos 55 metų sukakčiai. Koncertavo Čiurlionio kvartetas, dainininkė Judita Leitaitė.
20 d. – Vabalninko muziejuje surengtas adventinis edukacinis vakaras „Likimas lėmė su jais susitikti“.
21 d. – kultūros centre pasirodė cirkas „Arino“.
22 d. – viešoji biblioteka surengė Skaitymo skatinimo programos baigiamąjį renginį.
22 d. – Meilūnų bibliotekoje surengti tradiciniai Adventinius knygų skaitymai. Renginyje dalyvavo Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja S. Eitavičienė, Tarybos narys V. Rinkevičius.
26 d. – kultūros centre vyko mėgėjiško meno kolektyvų koncertas „Su svajone, džiaugsmu ir saule širdyje“.
27 d. – kultūros centre įvyko Livetos, Ingridos ir Petro Kazlauskų koncertas.
28 d. – kultūros centre vyko grupių „Tautinis brandas“ ir „Braškės“ koncertas jaunimui.
30 d. – kultūros centre įvyko „Aušros“ mokyklos tautinių šokių kolektyvo „Aušra“ 15 metų sukakties šventinis koncertas.

Parengė Zita Balaišienė