2013 m.

Straipsnių sąrašas

KULTŪROS KRONIKA 2013 M.
BIRŽŲ RAJONAS

 

SAUSIS

 

4 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko bibliotekos senjorų susitikimas.
6 d. – Ukmergės kultūros centre vyko 2012 m. „Aukso vainiko“ konkurso laureatų apdovanojimo ceremonija. Vertinimo komisijos sprendimu specialus diplomas įteiktas margučių margintojai vabalninkietei Vitenei Repšienei.
9 d. – Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondas miestelio bažnyčioje surengė iškilmingą minėjimą, skirtą vargonininko Kazimiero Pugžlio 100-osioms giminėms metinėms.
12 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje bei parapijos namuose paminėtos kanauninko A. Balaišio 90-osios gimimo metinės.
12-13 d. – Vabalninke vyko rekolekcijos jaunimui „Stipriau už neapykantą...“.
13 d. – Biržuose vyko renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai paminėti: akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, pilies salėje pristatyta Juozo Girdvainio knyga „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“, vyko diskusija, muzikavo Panevėžio karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono vyresnysis seržantas Donatas Voveris, prie tvirtovės vartų Trispalvėje uždegtos žvakutės už Lietuvą, pagerbti bėgimo, skirto Sausio 13-ajai, dalyviai.
18 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta skulptoriaus Stefano Wierzbickio (Lenkija) skulptūrų paroda.
– Kratiškių bibliotekoje surengta Kristinos Raudonikytės fotografijų paroda „Gamtos stebuklai“.
21 d. – Trečiojo amžiaus universiteto renginyje doc. Genovaitė Jusaitienė skaitė paskaitą „Kaip įveikti stresą ir nerimą“.
21-24 d. – Biržuose vyko Maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.
22 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta Danutės Garbauskienės (Panevėžys) tapybos darbų paroda „Šviesi kasdienybė“.
25 d. – Biržų kultūros centre muzikinis tarptautinis projektas – teatralizuotas koncertas „Čigonų baronas“. Koncertavo grupė „Sare Roma“ su atlikėjais iš Latvijos ir Lenkijos.
26 d. – Biržų kultūros centre vyko geriausių Aukštaitijos regiono kaimo kapelų šventė - varžytuvės „Grok, Jurgeli 2013“.
26 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis, vadovaujamas vyresniosios mokytojos Violetos Sabonienės, dalyvavo IX respublikiniame styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų žiemos konkurse-festivalyje „Trakai 2013“.
29 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje pristatyta Virginijaus Savukyno knyga „Istorija ir mitologijos: tapatybės raiškos XVII–XIX amžiaus Lietuvoje“.