2013 m.

Straipsnių sąrašas

KULTŪROS KRONIKA 2013 M.
BIRŽŲ RAJONAS

 

SAUSIS

 

4 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko bibliotekos senjorų susitikimas.
6 d. – Ukmergės kultūros centre vyko 2012 m. „Aukso vainiko“ konkurso laureatų apdovanojimo ceremonija. Vertinimo komisijos sprendimu specialus diplomas įteiktas margučių margintojai vabalninkietei Vitenei Repšienei.
9 d. – Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondas miestelio bažnyčioje surengė iškilmingą minėjimą, skirtą vargonininko Kazimiero Pugžlio 100-osioms giminėms metinėms.
12 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje bei parapijos namuose paminėtos kanauninko A. Balaišio 90-osios gimimo metinės.
12-13 d. – Vabalninke vyko rekolekcijos jaunimui „Stipriau už neapykantą...“.
13 d. – Biržuose vyko renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai paminėti: akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, pilies salėje pristatyta Juozo Girdvainio knyga „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“, vyko diskusija, muzikavo Panevėžio karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono vyresnysis seržantas Donatas Voveris, prie tvirtovės vartų Trispalvėje uždegtos žvakutės už Lietuvą, pagerbti bėgimo, skirto Sausio 13-ajai, dalyviai.
18 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta skulptoriaus Stefano Wierzbickio (Lenkija) skulptūrų paroda.
– Kratiškių bibliotekoje surengta Kristinos Raudonikytės fotografijų paroda „Gamtos stebuklai“.
21 d. – Trečiojo amžiaus universiteto renginyje doc. Genovaitė Jusaitienė skaitė paskaitą „Kaip įveikti stresą ir nerimą“.
21-24 d. – Biržuose vyko Maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.
22 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta Danutės Garbauskienės (Panevėžys) tapybos darbų paroda „Šviesi kasdienybė“.
25 d. – Biržų kultūros centre muzikinis tarptautinis projektas – teatralizuotas koncertas „Čigonų baronas“. Koncertavo grupė „Sare Roma“ su atlikėjais iš Latvijos ir Lenkijos.
26 d. – Biržų kultūros centre vyko geriausių Aukštaitijos regiono kaimo kapelų šventė - varžytuvės „Grok, Jurgeli 2013“.
26 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis, vadovaujamas vyresniosios mokytojos Violetos Sabonienės, dalyvavo IX respublikiniame styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų žiemos konkurse-festivalyje „Trakai 2013“.
29 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje pristatyta Virginijaus Savukyno knyga „Istorija ir mitologijos: tapatybės raiškos XVII–XIX amžiaus Lietuvoje“.


 

 

VASARIS

 

1 d. – Biržų „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje surengta tradicinė Draugų diena.
1-3 d. – „Litexpo“ parodų centre Vilniuje vyko tarptautinė turizmo, laisvalaikio ir sporto paroda ADVENTUR 2013. Biržų turizmo informacijos centras, asociacija „Biržų turizmo klasteris“ pristatė turizmo galimybes Biržų krašte.
– Meilūnų bibliotekoje vyko geriausios vaikiškos knygos rinkimai.
7 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriaus socialinių darbuotojų padėjėjo specialybės mokinių kūrybinių darbų paroda.
8 d. – „Senjorų seklyčioje“ literatūrinė-muzikinė popietė „Jesenino kūryba eilėse ir dainose“. Koncertavo Papilio „Sentimentai“, skaitovas Eugenijus Mikalajūnas.
8 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko baigiamasis „Metų knygos“ rinkimų renginys „Aš renkuosi savo knygą“.
8 d. – Medeikiuose surengta Užgavėnių šventė.
8 d. – Biržuose, „Senjorų seklyčioje“, įvyko Kosto Viederio romano „Vienos klaidos kaina“ 1 dalies pristatymas.
9 d. – pilies salėje įvyko susitikimas su prozininku, dramaturgu, žurnalistu, režisieriumi Mariumi Ivaškevičiumi.
9 d. – Biržų kultūros centre vyko klubo „Svaja“ organizuotas renginys „Pasitinkant šv. Valentino dieną“.
10 d. – Pabiržės bendruomenės namuose vyko ataskaitinis susirinkimas, Užgavėnių šventė „Žiema, žiema bėk iš kiemo“.
10 d. – Vabalninke surengta Užgavėnių šventė.
12 d. – Biržų miesto estradoje vyko Užgavėnių šventė „Šalta žiema šalin eina...“.
12 d. – Pačeriaukštėje surengta Užgavėnių šventė.
14 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ Valentino dienos proga surengta „Žaldoko alaus“ programa.
14 d. – Biržų „Skrybėlės“ brolija bare „Senas rūsys“ Valentino dienos proga surengė Vakarą su skrybėle.
14 d. – įvyko literatų klubo „Svajokliai“ popietė, joje svečiavosi Biržų „Saulės“ gimnazijos Pilietinės iniciatyvos klubas. 15 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“ atidarymas. Teatro „Cezario grupė“ spektaklis „Drąsi šalis“.
16 d. – Kučgalyje, Skrebiškių bendruomenėje buvo paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena.
16-17 d. – Biržuose vyko Vasario 16-osios renginiai: gėlės padėtos ant Vasario 16-osios signataro Jokūbo Šerno kapo Nemunėlio Radviliškyje; šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; gėlės padėtos prie Nepriklausomybės paminklų; pilies salėje atidaryta dailininko Juozo Galkaus paroda „Lietuvos vytis“ ir pristatyta to paties pavadinimo knyga, muzikos mokyklos moksleivių ir mokytojų koncertas; kultūros centre parodytas mėgėjų teatro spektaklis „Tėvas jau leido“, istorinių vietų Biržų girioje lankymas, pamaldos Evangelikų reformatų, Jungtinėje metodistų, Sekmininkų bažnyčiose.
17 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Šokio teatro „Aura“ spektaklis „Išplautas dangus“.
17 d. – ant Širvėnos ežero įvyko žvejų-mėgėjų poledinės žūklės individualios-komandinės varžybos.
20 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. „Menų spaustuvės“ menininkų programos „Atvira erdvė“ spektaklis jaunimui „Ribos“.
21 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Vilniaus mažojo teatro spektaklis – Mariaus Ivaškevičiaus pjesė „Madagaskaras“.
22 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Vilniaus mažojo teatro dviejų dalių spektaklis vaikams „Mama katinas“.
22 d. – Kirdonių kaime vyko bendruomenės visuotinis-ataskaitinis susirinkimas. Po jo koncertavo Medeikių humoro grupė „Bobos“, Pabiržės vokalinis ansamblis.
23 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų krašto tautodailininkų kūrybinių darbų paroda.
23 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Jūratės Maldutienės siuvinėtų paveikslų paroda.
24 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Oskaro Koršunovo teatro spektaklis – M. Gorkio pjesė „Dugne“.
24 d. – centriniame miesto pliaže surengta Žiemos šventė.
26 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Teatro laboratorijos „Atviras ratas“ spektaklis jaunimui „Brangioji mokytoja“.
26 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje įvyko rajono kultūros darbuotojų susitikimas su Kultūros ministerijos viceministru Romu Jarockiu ir kultūros ministro patarėja Dalia Vancevičiene.
27 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Juozo Miltinio romantinė drama vaikams „Anė iš Žaliastogių“.
27 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakultetas surengė popietę „Atsivėrimai“.
28 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Monospektaklis pagal poeto ir vertėjo Vlado Šlaito eiles „Geležis ir sidabras“. Vaidino Rolandas Kazlas.


KOVAS 

 

1 d. – pilies salėje vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos edukacinis koncertas „Vario garsai“.
1 d. – evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenės bažnyčioje vyko pasaulinė moterų maldos diena. Palaikyti moterų Biržuose susirinko ev. reformatų, metodistų, katalikų bei evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenės nariai.
1 d. – Vabalninke surengta Kaziuko mugė.
2 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Valstybinio jaunimo dramos teatro spektaklis „Gupelė“.
2 d. – Svilių bendruomenės kiemelyje vyko Kaziuko mugė.
6 d. – pilies Kunigaikščių menėje vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos edukacinis koncertas „Klavesino muzika“.
7 d. – Biržų kultūros centre vyko Andriaus Rimiškio koncertas.
7 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko rajono vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas.
8 d. – Biržų pilies salėje vyko susitikimas su švedų publicistu, vertėju, žurnalistu ir kino filmų kūrėju Jonu Ohmanu. Renginyje dalyvavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti direktoriaus pavaduotoja Ingrida Vilkienė, kuri pristatė J. Ohmaną ir jo dokumentinį filmą "Laisvės trajektorijos".
8 d. – Medeikių vaikų globos namuose vietos humoro grupė „Zacirka“ pristatė naują programą „Dovana“.
9 d. – Nemunėlio Radviliškio bibliotekos skaitytojų grupė „Ad Astra“ surengė sveikatingumo ir tarmių metams skirtą popietę.
9 d. – Satkūnų bendruomenės namuose vyko ataskaitinis susirinkimas, rankdarbių paroda, Moters dienos minėjimas, jubiliatų sveikinimas ir vakaronė.
9 d. – Pabiržės bendruomenės namuose vyko šventė Moters dienai paminėti.
9, 16, 23 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko kiaušinių marginimo vašku pamokėlės.
10 d. – Biržų kultūros centre vyko koncertas „Tai gražiai mane augina Lietuva“, dokumentinio filmo „Kovo 11-osios kontekstai“ peržiūra. Renginys skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
11 d. – vyko renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti: gėlių padėjimas prie memorialo Švyturio gatvėje bei Nepriklausomybės paminklo, Šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, ekskursija į Biržų girią (maršrutas: paminklas 24 žuvusiems Laisvės gynėjams, 1863 m. sukilimo mūšio vieta ir sukilėlių kapas, paminklas Stepono Giedriko atminimui, 1863 m. sukilėlių kapinės, Kojeliškio mūšio vieta).
11 d. – „Saulės“ gimnazijoje surengta tinklinio šventė „Biržai 2013“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.
11 d. – Papilio bendruomenės namuose vyko Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas. Renginio metu pristatyta Valentino Dagio istorinio romano „Prabėgę metai“ trečia dalis.
12 d. – Biržų kultūros centre vyko Vytauto Šapranausko „Juodojo humoro turo“ pasirodymas.
13 d. – Medžiotojų ir žvejų draugijos Biržų skyriuje vyko 2012–2013 metų medžioklės sezono trofėjų apžiūra.
13 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Viliaus Kavaliausko sudarytos knygos „Žmogus laiko taikinyje: Algirdas Brazauskas draugų ir oponentų akimis“ pristatymas. Knygą pristatė žurnalistas, politikas, signataras Česlovas Juršėnas.
15 d. – „Senjorų seklyčioje“ muzikinė popietė „Prisiminimai“, viešnia – dainininkė Onutė Karkauskaitė.
15 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje koncertavo dainų autorius ir atlikėjas Kazimieras Jakutis.
16 d. – Biržų kultūros centre vyko folkloro ansamblio „Siaudela“ koncertas, skirtas 15 metų darbo sukakčiai paminėti.
16 d. – Kaune, „Fluxus ministerijoje“, atidaryta rašytojo ir fotografo Alio Balbieriaus fotografijų paroda „Jono Meko žemė/The land of Jonas Mekas“.
18 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su aktoriais Vaiva Mainelyte, Ramučiu Rimeikiu ir Algimantu Butvilu.
18 d. – Generalinė miškų urėdija kartu su Aplinkos ministerija ir miškų urėdijomis kovo mėnesį organizavo visuotinę akciją. Prie akcijos prisidėjo ir biržiečiai. Inkilėliai buvo keliami Jaunimo parke prie Širvėnos ežero.
19 d. – Biržų kultūros centre vyko Arvydo Vilčinsko dainų spektaklis „Į didelį kelią“.
– Kaune, Juozo Tumo Vaižganto muziejuje, pristatyta Alio Balbieriaus esė knyga „Vaivorykštė ir neandertalietis“.
20 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros ir meno fakultetas surengė užsiėmimą „Žymios Biržų krašto moterys“.
21 d. – Biržų kultūros centre parodytas Domino teatro spektaklis „Sex guru“.
– Jelgavos miesto viešojoje bibliotekoje surengta biržiečio dailininko Egilo Skujos akvarelių paroda „Lietuvos peizažai“. Dailininko darbai eksponuojami ir Jūrmalos miesto muziejuje atidarytoje parodoje „50 metų mene“.
22 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta „Pavasarinė paroda“. Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos XIII laidos absolventė, pedagogė Danė Vileišytė-Dubinienė (Šiauliai) pristatė savo hobi – varpelių kolekciją. Muziejaus dailininkas Vidas Vaitiekūnas pristatys popieriaus karpinį pavasario tematika.
27 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta dailininkų Saulės ir Vinco Kisarauskų kūrybinių darbų paroda iš Šiaulių muziejaus rinkinių „2 K Kisarauskai: Saulės moliotipijos, Vinco linoraižiniai“.
23 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Aistės Laisonaitės ir Dariaus Jurevičiaus fotografijų paroda „Paslaptys ir melagystės“.
27 d. – Biržų kultūros centre vyko „Melpomenės“ šventė. Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo „Aukso paukštės“ apdovanojimas įteiktas Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio mėgėjų teatrui ir vadovei Vitai Vorienei.
30 d. – Biržų kultūros centre vyko Biržų kultūros centro netradicinio folkloro grupės „Navija“ ir jų draugų – roko grupės „Regentas“ koncertas „Seniai tai buvo...“.
30 d. – Biržuose, J. Janonio aikštėje, surengta Velykinė mugė.

 


 

BALANDIS

 

1 d. – Skrebiškiuose surengta Juoko diena.
2 d. – „Senorų seklyčioje“ vyko velykinė šventė Aklųjų ir silpnaregių draugijos nariams.
3 d. – Biržų kultūros centre Šiaulių dramos teatras parodė komediją „Skerdynių dievas“.
5 d. – Biržų kultūros centre vyko Edmundo Kučinsko koncertas „Laiko kelionėje arba po 50-ties“.
6 d. – Biržų kultūros centre surengta Atvelykio šventė vaikams „Ridu ridu riduolėlį...“.
6 d. – Medeikių bendruomenėje vyko ataskaitinis susirinkimas. Koncertavo „Kaziuko“ kapela, moterų ansamblis.
6 d. – Gulbinų bendruomenės namuose įvyko renginys „Prisimindami senas tradicijas, sutikime grįžtančius gandrus“.
6 d. – Medeikių žemės ūkio bendrovė šventė 20-ąjį gimtadienį.
6 d. – Šukionių bibliotekoje surengta Velykėlių šventė.
– d. – Ramongaliuose surengta vaikų knygos diena.
7 d. – pilies salėje koncertavo Biržų kultūros centro mišrus choras „Agluona“ ir kamerinis choras „Viktorija“.
7 d. – Ančiškiuose surengtos Vaikų Velykėlės.
10 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko literatūrinis-muzikinis vakaras, skirtas Tarmių metams. Dalyvavo poetas, eseistas, vertėjas, fotografas Vladas Braziūnas. Tai pirmasis projekto „Tarmėse – tikroji kalbos gyvastis“ renginys.
12 d. – Biržų kultūros centre surengta Neįgaliųjų draugijos popietė.
12 d. – Meilūnų bibliotekoje pristatyta K. Viederio knyga „Vienos klaidos kaina“.
13 d. – Kvedariškio karjere vyko kulkinio šaudymo varžybos „Bėgantis šernas“.
13 d. – pilies salėje vyko Panevėžio apskrities suaugusiųjų chorų konkursas, atrankos į 2014-ųjų Lietuvos dainų šventę I turas.
13 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje giedojo Lietuvos edukologijos universiteto mišrus choras „Ave vita“.
15 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje įvyko vertėjo Povilo Gasiulio kūrybos pristatymas. Vertėją kalbino poetas, fotografas, publicistas Alis Balbierius.
16 d. – Biržų kultūros centre vyko Karjeros diena.
– Biržų kultūros centro šokėjų kolektyvas „Raitytinis“ bei „Aušros“ vidurinės mokyklos „Aušros“ šokėjai dalyvavo Kuršėnuose vykusiame tarprajoniniame suaugusiųjų tautinių šokių konkurse „Pora už poros“.
17 d. – pilies salėje parodytas Knygos teatro spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ III dalį.
17 d. – Papilio biblioteka surengė popietę, skirtą Tarmių metams.
17 d. – Vabalninko biblioteka surengė Tarmių metams skirtą literatūrinę-muzikinę popietę „Buva laime kėp kepure...“.
– Skrebiškių bendruomenė paminėjo dešimties metų sukaktį.
19 d. – Biržų kultūros centre koncertavo grupė „Rondo“ ir „Chorų karų“ laimėtojas – „Božolė“ choras.
19 d. – Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje surengta tradicinė pavasarinė mugė.
19 d. – TV laidų vedėjas ir rašytojas Andrius Tapinas Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje pristatė debiutinį stimpanko žanro romaną „Vilko valanda“.
19 d. – Vilniaus biržiečių „Krivulės“ taryba surengė rašytojo Algimanto Zurbos knygos „Gal taip reikėjo“ pristatymą, renginyje koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai.
20 d. – Biržų kultūros centre parodytas mono spektaklis „Seneliukas“ su aktoriumi R. Rudoku.
20 d. – Biržuose, „Senjorų seklyčioje“, pristatyta Benedikto Medvedevo satyros knyga „Mėlynbarzdžiai“.
20 d. – Kučgalio bendruomenės dramos kolektyvas dalyvavo Kupiškio rajone, Noriūnuose, vykusiame respublikiniame kaimo teatrų festivalyje.
21 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Jūratės Garnelienės pintų juostų ir Vydo Vareikos medžio drožinių paroda.
21 d. – Smilgių bendruomenėje surengta tradicinė sūrių šventė.
24 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2013. Pilies salėje – atidarymo koncertas. Luigi Tufano (barokinė fleita, Italija), Nijolė Dorotėja Beniušytė (klavesinas, Italija).
24 d. – Vabalninko muziejuje vyko edukacinis renginys „Pavasaris provincijoj“.
26 d. – Biržų kultūros centro šokėjų kolektyvas „Raitytinis“ bei „Aušros“ vidurinės mokyklos „Aušros“ šokėjai dalyvavo respublikiniame finaliniame tautinių šokių konkurse „Pora už poros“ Prienuose.
26 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Kupiškio krašto tautodailininkų Virginijos Jurevičienės karpinių ir Vytauto Jasinsko akmens skulptūrų paroda.
26 d. – Biržų kultūros centre vyko šventinis renginys, skirtas Biržų „Saulės“ gimnazijos 95-osioms metinėms.
27 d. – Paąžuolės žvyro karjere vyko motokroso Cross Country čempionato Lietuvos ir Baltijos šalių II etapai.
27 d. – Biržų literatų klubo „Versmė“ nariai dalyvavo Šimonių miestelyje vykusiuose poezijos skaitymuose.
28 d. – vyko Vabalninko miesto dienos šventė „Mano mažas miestas lygumoj prigludęs“.
30 d. – Biržų kultūros centre vyko susitikimas su Seimo nariais Aleksandru Zeltiniu, Gediminu Kirkilu ir Lietuvos socialdemokratų partijos garbės pirmininku Česlovu Juršėnu. Koncertavo alternatyvaus folkloro ansamblis „Navija“.

 


 

GEGUŽĖ

2 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko baigiamasis projekto „Tarmėse – tikroji kalbos gyvastis“ renginys.
3 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2013. Pilies salėje – styginių kvartetas „Quarchi“: Dainius Peseckas (smuikas), Simona Venslovaitė (smuikas), Dovilė Juozapaitienė (altas), Ignė Pikalavičiūtė (violončelė), solistė Aistė Miknytė (sopranas).
4 d. – Biržų kultūros centre vyko vaikų ir jaunimo mėgėjiško meno kolektyvų šventinis koncertas „Raganėlių puota“, skirtas Motinos dienai paminėti.
4 d. – Pačeriaukštėje vyko Nepriklausomų Biržų motociklininkų sezono atidarymo šventė, motociklininkai dalyvavo Germaniškyje vykusiame Motinos dienai skirtame renginyje.
4 d. – Ančiškių kaimo bendruomenėje surengta popietė, skirta Motinos dienai paminėti.
– Kučgalyje, Papilyje, Mieliūnuose paminėta Motinos diena.
– Kratiškių kaimo biblioteka kartu su mokykla Nacionalinės bibliotekų savaitės metu organizavo renginį, skirtą mažiesiems skaitytojams.
5 d. – Pabiržės bendruomenėje surengta popietė „Mielai Motinai“. Parodyta K. Čiplio-Vijūno komedija „Čigonėlė nemeluoja“, Kučgalio kaimo bendruomenės koncertinė programa.
7 d. – Biržų kultūros centre paminėtas lopšelio-darželio „Drugelis“ 30-metis.
7 d. – Biržų krašto muziejus „Sėla“ organizavo renginius, skirtus 1863 m. sukilimui įamžint: žygis sukilėlių takais: Papilys-Kraštų dvaras-Skrebiškio dvaras-Anglių kalnas; 1863 m. sukilimo įvykių paminėjimas Daumėnų ir Semeniškių kapinėse.
7 d. – minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje surengtas jaunųjų kūrėjų kūrybos pristatymas ir talentingų moksleivių pasirodymas „Svajonių sparnai“.
8 d. – Smilgiuose surengta stanislovinių šventė – Cibulinė.
8 d. – Biržų kultūros centre vyko Biržų „Saulės“ gimnazijos choro surengtas koncertas-festivalis „Šypsokimės saulei, atrakinkime pavasarį“, skirtas gimnazijos 95-mečiui paminėti. Renginyje dalyvavo mišrūs jaunimo chorai iš Prienų „Žiburio“ ir Ukmergės A. Smetonos gimnazijų.
9 d. – literatų klubo „Svajokliai“ nariai surengė popietę, skirtą Tarmių metams.
9 d. – Vabalninko bibliotekoje surengta viktorina vaikams „Europos mozaika“.
10 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje įvyko IV tarptautinis Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkursas.
10 d. – Kratiškių pagrindinėje mokykloje vyko rajono kaimo mokyklų pradinukų konkursas "Mažieji talentai"
11 d. – Biržų kultūros centre Boriso Dauguviečio mėgėjų teatro premjera – lyrinė komedija pagal F. Buliakovą „Švelnus ilgesys“.
– Biržų kultūros centro senjorų kolektyvas „Bočiai“ viešėjo Latvijoje, Iecavoje. Į ansamblio 35 metų gimtadienio šventę biržiečius pakvietė Iecavos senjorų šokių ansamblis „Iecavnieks“.
11 d. – Skrebiškių bendruomenės namuose surengtas Motinos dienai skirtas renginys.
12 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2013. Evangelikų reformatų bažnyčioje – Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“.
13 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko renginys „Ku tujė?“, skirtas tarmių metams paminėti. Renginį kartu su biblioteka organizavo Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras (PMMMC) bei rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis.
15 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje surengta tradicinė pavasario šventė „Mus jungia žavesys knyga“.
15, 18, 19 d. – biržiečiai dalyvavo Lietuvoje vykusiuose renginiuose, skirtuose Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės dienai paminėti.
16 d. – Pačeriaukštės pagalbos centre vyko renginys, skirtas šeimos stiprinimui ir mamų pagerbimui. Dalyvavo svečiai iš Norvegijos.
17 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta tautodailininko Vyto Jarecko jubiliejinė metalo darbų paroda..
18 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta gydytojo, keliautojo Valentino Kabašinsko fotografijų paroda „Kinija: vakarai-rytai“.
18 d. – Biržuose surengta Gatvės muzikos diena.
18 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko „Nakties muziejuje“ renginiai.
18 d. – paminėtas Pabiržės pagrindinės mokyklos 90-mečio jubiliejus, mokyklos kiemelyje vyko vakaronė su ansambliu „Žemyna“.
18 d. – Biržų literatų klubo „Versmė“ narės Lolita Čeponienė ir Vitalija Kairienė dalyvavo Ariogaloje vykusiame 45-ajame medikų poezijos pavasaryje.
19 d. – įvyko žvejų mėgėjų pavasarinės žūklės Širvėnos ežere individualios ir komandinės spiningavimo varžybos „Širvėnos plėšrūnė 2013“.
25 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2013. Pilies salėje – trio „Nodus“: Vilija Grencevičiūtė (arfa), Giedrė Mišeikytė (smuikas), Asta Jankauskienė (altas).
25 d. – Skrebiškių bendruomenės namuose surengta konferencija „Puoselėkime savo gyvenamosios vietos aplinką“, parodyta koncertinė programa.
25 d. – Kilučių kaime vyko bendruomenės organizuota konferencija „Pažinimas, bendravimas, dalinimasis patirtimi – Kilučių bendruomenės bendruomeniškumo pagrindai“.
25 d. – Obelaukių kaimo bibliotekoje lankėsi Nemunėlio Radviliškio bibliotekos skaitytojų klubo narės. Surengtoje popietėje paminėti ir sveikatingumo, ir tarmių metai.
26 d. – Papilyje surengta romansų popietė „Tarp alyvų mačiau tavo veidą“.
– Pabiržės parapijos namuose, Šv. Luko galerijoje, atidaryta Normantės Ribokaitės fotografijos darbų paroda „Sartų žirgai“.
– Biržų regioninio parko administraciniame pastate įsikūrusioje Vaikų dailės galerijoje surengta Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos dailės būrelio „Keramika“ paroda.
26 d. – Kaštonų pagrindinės mokyklos stadione vyko Neįgaliųjų draugijos sporto šventė.
– Biržų regioninio parko lankytojų centre eksponuojama viešosios įstaigos „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ fotografijų paroda „Mažieji ereliai rėksniai ir jų apsauga Lietuvoje“.
28 d. – Biržų kultūros centre lietuviškų trumpametražinių filmų agentūra „Lithuanian Shorts“ pristatė filmų programą “LT trumpai: trumpametražiniai iš Lietuvos“.
28 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje tarptautinės įmonės „Safege Baltija“ projektų vadovė Iveta Baltina pristatė tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kaimiškuose rajonuose strategiją.
29 d. – atviroje jaunimo erdvėje vyko „Europos jaunimo savaitės“ renginys Biržuose „Veiklus jaunimas“.
29 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokinių diplominių darbų gynimas ir paroda.
31 d. – Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus „Galerijoje XX“ atidaryta Egilo Skujos, Vidmanto Jažausko, Sandros Sukarevičiūtės ir Gražinos Visockienės darbų paroda

 


 

BIRŽELIS

 

1 d. – Biržuose vyko Vaikų gynimo dienai skirtas šventinis koncertas, senovinės technikos klubo „Ekipažas“ paroda, baikerių pasirodymas.
1 d. – literatų klubas „Versmė“ pilies salėje surengė Poezijos pavasario šventę.
1 d. – Biržų pilotų klubas, minint S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-ąsias metines, „Širvėnos“ seniūnijos vaikams surengė renginį „Svajonės link...“.
1 d. – įvyko Kirkilų kaimo bendruomenės renginys: šv. Mišios, Kirkilų bendruomenės amatininkų leidinio ir darbų pristatymas pagal bendruomenės vykdomą projektą, vakaronė.
1 d. – Kupreliškio bendruomenėje paminėta Tėvo diena.
2 d. – Nemunėlio Radviliškyje surengta Tėvo dienai skirta popietė.
– Skrebiškių bendruomenėje surengta Vaikų gynimo ir Tėvų dienos šventė.
4 d. – „Senjorų seklyčioje“ vyko aklųjų ir silpnaregių draugijos renginys skirtas tarmių metams „Prisiminkime savo tarmę šeimose!“.
6 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2013. Pilies salėje – Gintaras Januševičius (fortepijonas, Vokietija).
– Upeliškio kaimo gyventojai surengė kraštiečių susitikimą.
8 d. – Biržų kultūros centro kiemelyje vyko armonikininkų šventė – varžytuvės.
8 d. – Biržų kultūros centro kiemelyje vyko pasaulinės Mezgimo viešumoje dienos renginys.
8 d. – vyko Papilio seniūnijos sporto šventė.
8 d. – vyko Svilių kaimo bendruomenės dešimtmečio šventė.
8 d. – Nausėdžių bendruomenėje pristatyta literato Kosto Viederio knygos „Vienos klaidos kaina“ antroji dalis.
8 d. – Rovėjos kaimo bendruomenė Būginiuose surengė kraštiečių šventę „Gimtinėn grįžtam su idėjom“.
8-9 d. – Biržų senovinės technikos klubo „Ekipažas“ nariai dalyvavo istorinės technikos sąskrydyje „Senas motociklas 2013“ Šakių rajone, Pavilkijyje.
9 d. – Utenos rajone, Juknėnuose, Antano Miškinio literatūrinė premija įteikta biržiečiui rašytojui ir fotografui Aliui Balbieriui.
10-14 d. – rajono socialinių paslaugų centro Dienos globos grupės neįgaliųjų kolektyvas dalyvavo Lenkijoje vykusiame 11-ajame tarptautiniame festivalyje.
13 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2013. Pilies rūmų IĮ aukšto arkadoje – varinių pučiamųjų kvintetas „Brasspalvos“: Tadas Česnauskas (trimitas), Augustinas Malikėnas (trimitas), Jurgita Staniulytė-Jankevičienė (valtorna), Valentas Marozas (trombonas), Mindaugas Rarivanas (tūba), Almantas Puidokas (mušamieji).
13 d. – literatų klubo „Svajokliai“ nariai surengė literatūrinę išvyką į Naciūnų kaimo Vorų parką.
14 d. – Biržų krašto muziejus „Sėla“ pakvietė biržiečius aplankyti Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signataro Jokūbo Šerno gimtuosius namus Jasiškiuose, Nemunėlio Radviliškio kapines.
15 d. – Kvetkų bendruomenės namuose surengta konferencija „Tradicinių amatų išsaugojimo ir populiarinimo galimybės“.
15 d. – Anglininkų bendruomenė šventė dešimtmetį, surengta amatininkų mugė.
15 d. – Biržuose surengtas trėmimo operacijos „Vesna“ 65-ųjų metinių minėjimas ir visų trėmimų buvusių tremtinių susitikimas.
15 d. – Būginių kaimo bendruomenė surengė išvyką po Biržų kraštą.
– Juostaviečiuose surengta šventė – Vaikų diena.
15 d. – Vabalninke vyko Biržų rajono seniūnijų sporto žaidynės.
15 d. – Pučiakalnės bendruomenėje surengta konferencija „Bendruomenės indėlis į kaimo papročių, tradicijų atgaivinimą ir plėtojimą“.
15-16 d. – rajono bibliotekininkų komanda dalyvavo Aukštaitijos bibliotekininkų sąskrydyje Kupiškyje.
16 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2013. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje – Renata Marcinkutė-Lesieur (vargonai), Ieva Morkūnaitė (vargonai), Aušra Pačegonytė (vargonai), Vera Talerko (sopranas).
16 d. – Parovėjoje surengta Šeimos sporto šventė.
18 d. – „Senjorų seklyčioje“ vyko sveikatos popietė tema „Kad maistas būtų vaistas ir vaistas būtų maistas“, lektorius – profesorius Arkadijus Gamperis.
18 d. – Vilniuje, Signatarų namų salėje, vyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jokūbo Šerno 125-ųjų gimimo metinių minėjimas. Renginyje koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
21 d. – Ančiškiuose surengta Jaunimo sporto ir meno šventė „Moki? Gali? Parodyk“.
22 d. – Obelaukių bendruomenė šventė dešimtmetį ir Jonines, surengta konferencija „Veiklos patirtis ir galimybės plėtojant verslą ir amatus“, vyko kaimo kapelijos „Santaka“ ir Obelaukių kultūros namų saviveiklininkų pasirodymai, sportinės varžybos.
22 d. – centriniame miesto pliaže įvyko Biržų miesto seniūno taurės paplūdimio tinklinio varžybos.
23 d. – Biržų miesto estradoje – Joninių šventė.
23 d. – Kučgalyje, Germaniškyje vyko Joninių šventė.
23 d. – Biržuose vyko pedagogės Janinos Pangonienės 85-mečio paminėjimo renginys.
26 d. – onkoklubas „Stenkimės nugalėti ligas“ surengė 15 metų veiklos jubiliejaus vakaronę.
27 d. – pilies salėje vyko koncertas „Silva rerum 1562“. Dainos, giesmės ir šokiai Žygimanto Augusto dvare. Choras „Brevis“ pristatė to laikotarpio muzikos panoramą.
28-29 d. – Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio miestelyje vyko architektūrinė stovykla „KAD: Keliaujančios architektūros dirbtuvės“.

 


 

LIEPA

 

1-5 d. – vykdant Biržų vietos veiklos grupės projektą „Jono Strielkūno gyvenimo ir kūrybos takais“, Vabalninke vyko pirmasis medžio drožėjų pleneras.
2-4 d. – Biržų delegacija lankėsi Nesvyžiuje (Baltarusija).
3 d. – Biržų delegacija lankėsi Aizkrauklėje (Latvija).
5 d. – biržiečiai prisijungė prie Sveikatingumo metų akcijos ir dalyvavo bėgime „Už sveiką ir blaivią Lietuvą“.
5-6 d. – Biržuose vyko šventė Valstybės, Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai paminėti: muzikinis-šventinis kelias nuo miesto aikštės iki Biržų Radvilų tvirtovės, Radvilų tvirtovės prieigose iškilminga amžių sandūros misterija ir šventinis koncertas, melodijų pynė ant Širvėnos ežero kranto, šv. Mišios šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje bei Anglių kalne, Tautiškos giesmės giedojimas.
6 d. – Mieliūnų bendruomenėje vyko kraštiečių suvažiavimas ir bendruomenės 10-mečio paminėjimas.
6 d. – Kupreliškyje vyko vasaros šventė.
6 d. – Kučgalyje, Skrebiškiuose, Papilyje paminėta Valstybės diena.
6 d. – Biržų senovinės technikos klubas „Ekipažas“ svečiavosi archeologijos festivalyje Kernavėje.
9 d. – Vabalninko krašto muziejuje atidaryta aktorės, režisierės Angėlės Fišaraitės-Šakalienės tapytų paveikslų paroda.
13 d. – Gulbinų bendruomenėje vyko kraštiečių šventė „Gulbinų bendruomenė dešimtmečio veikloje“.
13 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta dailininko Vlado Lisaičio darbų paroda.
13 d. – Papilyje surengta dainų popietė.
13 d. – vyko Širvėnos seniūnijos vasaros šventė „Ten, prie ežerėlių“.
13 d. – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Vargonų muzikos koncertas. Vargonavo Gražina Petrauskaitė.
8-14 d. – aktyvaus jaunimo organizacijų nariai dalyvavo Aizkraukleje (Latvija) vykusiuose mokymuose, seminaruose.
15 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2013. Koncertas „Meilės skambesys“, skirtas Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto sutuoktuvių 470-osioms metinėms. Pilies rūmų salėje – Vilma Pigagaitė (sopranas), Vytautas Giedraitis (klarnetas), Virginija Daugirdienė-Balčiauskaitė (fortepijonas), Urtė Daugirdaitė (baletas), Petras Venslovas (aktorius).
16 d. – įvyko kūrybinio konkurso žurnalistams Antano Macijausko premijai gauti vertinimo komisijos posėdis. Premija skirta Romui Sadauskui Kvietkevičiui.
16 d. – Baltijos muzeologijos mokyklos dalyviai susipažino su Biržų pilimi ir muziejumi.
19 d. – Biržų „Saulės“ gimnazijos stadione surengta pagyvenusių žmonių sveikatingumo diena, po jos – „Sename rūsyje“ pagerbtas visuomenininko Mykolo Taujansko atminimas.
19-21 d. – Pabiržėje Švč. M. Marijos Škaplierinės atlaidai: šv. Mišios, Šv. Luko galerijoje atidaryta Sonatos Vasiliūtės-Čepukienės tapybos paroda, bendruomenės kiemelyje vyko kraštiečių šventė „Sugrįžį prisiminkim sava tarmį“, folkloro ansamblio „Žemyna“ pasirodymas.
20 d. – Satkūnų kaimo bendruomenėje vyko kraštiečių šventė „Nuo Apaščios pagal Dunojėlio krantus“.
20 d. – Pačeriaukštėje surengta kraštiečių šventė „Prisiminkime buvusių metų takus“.
20 d. – Klausučiuose surengta Amatų diena.
– d. – Biržuose esančioje kavinukėje-kepyklėlėje surengta jaunos fotografės Akvilinos Morkūnaitės fotografijų paroda.
– d. – Suosto bendruomenės nariai surengė išvyką po įdomias Biržų rajono vietas.
– d. – Būginių kaimo bendruomenė pagal Biržų rajono savivaldybės visuomeninės Sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą “Sveikas žmogus – nepaisant metų“ suorganizavo konferenciją-žygį po kaimo apylinkes.
21-22 d. – Verderyje (Vokietija) vyko 2-asis tarptautinis dailės pleneras „Žmogus savo mieste“, jame dalyvavo ir biržietės Irena Vegienė bei Sandra Sukarevičiūtė.
21 d. – Medeikių bendruomenėje surengta konferencija „Tesklinda vis platyn mūsų širdžių gerumas“, paminėtas bendruomenės veiklos dešimtmetis.
20-27 d. – Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugija Nemunėlio Radviliškyje surengė Vaikų stovyklą.
26 d. – Lietuvos motociklininkų klubas, išsirengęs į trijų dienų tradicinį žygį aplink Lietuvą, pirmąjai nakvynei pasirinko Biržus. Biržuose pirmą kartą buvo švenčiama šv. Kristoforo – keliautojų globėjo diena.
26-27 d. – Biržuose vyko profesionalaus kilnojamojo cirko „Amber cirkas“ pasirodymai.
27 d. – Biržų rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė dalyvavo Klaipėdoje, Jūros šventės metu vykusioje vainikų nuleidimo žuvusiems jūroje ceremonijoje.
27 d. – įvyko Kirdonių krašto žmonių susitikimo šventė „Į tėviškę lyg ant sparnų“.
27 d. – Ančiškiuose vyko kraštiečių šventė „Trijų kartų susitikimas“.
27 d. – Juostaviečių kaimo parke vyko renginys – „Juostaviečių bendruomenei – 10 metų“.
27 d. – įvyko Parovėjos seniūnijos šventė „Būkime linksmi“.
27 d. – rankdarbių asociacijos „Fantazijų skrynia“ nariai, pažymėdami metų sukaktį, surengė iškylą.
29 d. – Biržų jaunimo atviros erdvės patalpose įvyko kultūros centro projekto „Mano svajonių erdvė“ pirmasis renginys. Buvusi biržietė Donalda Sinkutė, aktyvaus jaunimo organizacijos COFA narė, vedė mokymus apie šiuolaikinės medijos naudojimą.

 


 

RUGPJŪTIS

 

1 d. – populiariausia Lietuvoje išankstinio mokėjimo paslauga „Pildyk“ Biržuose surengė nemokamą „Pildyk kino“ šventę.
– Ločerų kaime, ūkininkų Misevičių sodyboje, vyko X tarptautinė tradicinių šokių, muzikavimo ir amatų vasaros stovykla, kurią rengia Lietuvių etninės kultūros draugija.
3 d. – Svilių bendruomenės kiemelyje surengta Kraštiečių šventė „Sviliams – 385“.
3 d. – Vaikų meno galerijoje atidaryta buvusių Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių Birutės Želvytės ir Rytės Milišiūnaitės diplominių keramikos darbų paroda.
4 d. – Germaniškyje surengta kraštiečių šventė „Gera sugrįžti į savo kaimą“.
2-4 d. – Biržuose vyko miesto šventė. 2 d.: šiuolaikinio meno projektas „Įkvėpimo vienetas – 1 KLEMAS“ – menininko Anatolijaus Klemencovo paroda („Portfolio“ meno galerija); Alio Balbieriaus fotografijų „Prisilietimas prie Indijos“ ir Gražinos Visockienė keramikos darbų parodų atidarymas, muzikavo Giedrius Balbierius (krašto muziejus „Sėla“); Domanto Razausko ir grupės koncertas „Vėjų namai“ (krašto muziejus „Sėla“); vakaras „Sparnams atminti“, dokumentinio filmo „Skrydis per Atlantą“ peržiūra (pilies rūmų salė); jaunimo vakaras su teatrinės improvizacijos trupe IMPRO 241 ir atlikėjais JAMA&W. 3 d. šventė Biržų aeroklubo teritorijoje: aviacinės technikos paroda, aviaciniai atrakcionai vaikams, linksmos varžybos vaikams ir suaugusiems; šventės atidarymas; aviacijos šventė: orlaivių paradas, sklandytuvų pasirodymai, akrobatiniai skrydžiai, aviamodeliai, skraidyklės, parasparniai, oro balionai, sraigtasparniai, parašiutininkų šuoliai; liaudiškos muzikos kapelos „Sadūnai“ koncertas; technikos klubo „Klasika“ senovinių automobilių paroda; muzikos grupių „Pelenai“, „Rondo“, „Thundertale“, „Rebelheart“ koncertai; fejerverkai; diskoteka. 4 d.: šv Mišios ir pamaldos visose miesto bažnyčiose; respublikinė edukacinių pramogų mugė „Visokių gudryčių mokinu, ale tu kalbu, katru patsai šneku“ (krašto muziejus „Sėla“); vakaronė su etnografiniais ansambliais (prie Biržų pilies).
4 d. – Ukrainos režisierius ir prodiuseris, ilgametis populiarios televizijos laidos „Vzgliad“ režisierius Piotras Olaras bei kultūrinės televizijos laidos vedėja Ana Agiševa filmavo krašto muziejuje „Sėla“, apie Antaną Macijauską jiems pasakojo muziejininkas Antanas Seibutis. Svečiai taip pat filmavo pilies kieme vykusią vakaronę.
5 d. – „Senjorų seklyčioje“ surengta sveikatos popietė „Sveikata mūsų rankose“. Lektorius – medicinos mokslų daktaras, profesorius Arkadijus Gamperis.
6-11 d. – Biržuose vyko tarptautinė tiriamoji ekspedicija. Rusijos mokslininkų bendruomenę vienijančio „Sefer“ centro, įsikūrusio Maskvoje, studentų ir profesorių delegacija rinko informaciją apie Biržų krašto žydus (medžiaga bus naudojama monografijos leidimui). 8 d.: bendra senųjų Biržų žydų ir karaimų kapinių tvarkymo akcija; minėjimas masinių Biržų krašto žydų žudynių vietoje Pakamponyse; Biržų žydų atminimo minėjimas; Klezmerių muzikos festivalio atidarymas, Žydų muzikos koncertas.
10 d. – Muimeliškių ir kitų kaimų gyventojai surengė susitikimą „Kapų diena“: kapinėse buvo fotografuojami kryžiai, paminklai, nuotraukos perduotos Vabalninko krašto muziejui.
10 d. – „Senjorų seklyčioje“ parodytas Kučgalio bendruomenės mėgėjiškas dramos spektaklis „Nekviesta viešnia“.
– „Versmės“ klubo literatai tradicinę jubiliatų pagerbimo šventę surengė Skaistkalnėje.
13 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta lenkų dailininko Arturo Grottgerio kūrybos kilnojamoji paroda. Joje – dviejų 1863 m. sukilimo įvykius atspindinčių paveikslų ciklų „Lietuva“ (Lituania) ir „Lenkija“ (Polonia) kopijos.
15 d. – Biržų kultūros centras prie Karvės olos surengė Žolinių šventę; Žolinių šventė surengta Skrebiškiuose.
17 d. – Žolinės renginiai vyko Kučgalyje.
16 d. – neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajokliai“ pilies salėje surengė poezijos ir draugystės šventę.
17 d. Vabalninke vyko tradicinis 21-asis Žolinės gatvės krepšinio turnyras.
17 d. – Meilūnuose surengta sporto ir sveikatingumo šventė pagal programą „Mūsų sveikata – mūsų pačių rankose“.
17 d. – prie „Klausučių ulytėlės“ bendruomenės namų vyko Kraštiečių šventė „Jaunimas kviečia – atsiliepkit“.
17 d. – Biržų aerodrome vyko Superfiesta.
17 d. – Nemunėlio Radviliškyje surengta kraštiečių šventė „Ilgesys gimtinės susitikti kviečia“.
18 d. – įvyko žvejų mėgėjų vasarinės žūklės plūdine meškere individualios ir komandinės varžybos „Širvėnos tiltas 2013“.
23 d. – Biržuose vyko Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienos renginiai: gėlių padėjimas prie atnaujinto paminklo-kapo 1863 m. sukilėliams Gudiškyje; paminklo, skirto Kučgalio kaimo partizanams šventinimo ceremonija; Šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
23-25 d. – pilies salėje vyko Tarptautinis šiuolaikinės literatūros forumas „Šiaurės vasara. Laisvė rašyti“.
24-25 d. – Kirkilų bendruomenė surengė kelionę pas Latvijos, Estijos amatininkus.
24 d. – Papilio kultūros namai šventė 65 metų sukaktį.
24 d. – Smilgių kaimo parke vyko jaunimo sporto šventė „Sveikam kūne – sveika siela“.
31 d. – Mieleišių koplyčioje vyko kanauninko, tautosakininko, poeto, vertėjo Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos 140-ųjų gimimo metinių minėjimas.
31 d. – Ramongalių bendruomenės namuose vyko teminis susitikimas „Pasidžiaukime pasibaigusia šienapjūte, rugiapjūte ir pasisemkime naujų jėgų likusiems rudens darbams užbaigti“.
31 d. – Pabiržės Šv. Luko galerijoje atidaryta V Pabiržės dailės plenero paroda.
31 d. – prie Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčios vyko IV vasaros kino festivalis „Sidabrinės gervės naktys 2013“.
– Nausėdžiuose surengta vasaros palydėtuvių šventė.
31 d. – Biržų neįgaliųjų draugijos nariai dalyvavo tarptautinėje sporto šventėje Bauskėje (Latvija).
31 d. – Biržų „Kraitės“ klubo narės rinkosi į tradicinę popietę.
30 d. – rugsėjo 4 d. – Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Aušra“ dalyvavo tarptautiniame tautinių šokių festivalyje Turkijoje.

 


 

RUGSĖJIS

 

1 d. – Biržų miesto aikštėje vyko šventė „Mokyklėlėn su gera nuotaika“, mokslo ir žinių dienai paminėti.
1 d. – Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Biržų skyriaus valdyba organizavo Rugsėjo pirmosios šventę mokytojams senjorams.
1 d. – Meilūnų kaime, buvusioje mokykloje, vyko Mokslo metų pradžios šventė.
– Geidžiūnų kaimo bendruomenėje surengta jaunimo šventė „Gyvenkime sveikai, linksmai ir sportiškai“.
6-8 d. – Biržų Vlado muzikos mokykloje vyko III tarptautinė kūrybinė-edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge“.
– biržiečiai tautodailininkai Idilija Dumbrauskienė ir Kęstutis Preidžius dalyvavo Alantos (Molėtų raj.) dvaro galerijoje vykusioje pirmojoje šalies natiurmortų parodoje.
– grupės „8+“ dailininkai Egils Skuja, Sonata Vasiliūtė-Čepukėnienė, Vidmantas Jažauskas, Lilijana Žutautienė Biržų pilyje surengė parodą.
7-8 d. – Panevėžyje vykusioje miesto 510-ojo gimtadienio šventėje Panevėžio katedroje giedojo Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choras. Biržiečiai choristai dalyvavo Aukštaitijos regioninėje dainų šventėje.
8 d. – Biržų rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos nariai dalyvavo Vilniuje vykusioje šventėje – respublikinėje neįgaliųjų darbų parodoje mugėje bei koncerte.
– grupė Biržų neįgaliųjų draugijos narių dalyvavo Lietuvos neįgaliųjų draugijos Šventojoje surengtame seminare.
13 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta Elenos Eugenijos Palšytės-Jašinskienės-Kasperavičienės skulptūrų ir Jono Kasperavičiaus tapybos darbų paroda. Iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“ rinkinių.
– Vabalninko krašto muziejuje surengta kraštiečio Jono Klingos tapybos darbų paroda.
13 d. – pilies salėje vyko Padėkos kultūros rėmėjams vakaras.
14 d. – Biržų krašto muziejus „Sėla“ Europos paveldo dienoms surengė edukacinę kelionę 1863 m. sukilimo takais.
14 d. – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga kartu su sąjungos Kaišiadorių filialu organizavo tradicinį žygį Didžiosios Kovų apygardos partizanų takais.
18 d. – Biržų savivaldybės merė Irutė Varzienė Vilniaus mero Artūro Zuoko kvietimu dalyvavo „Fluxus“ ministerijoje" Kaune vykusiame susitikime su menininku Jonu Meku. Renginyje dalyvavo ir fotoparodos „Jono Meko žemė“ autorius Alis Balbierius.
– Liesiškio kaimo bendruomenė surengė popietę „Ainam pasikieminėti“, skirtą Tarmių metams.
22 d. – Vabalninke surengta seniūnijos rudens derliaus šventė „Kuc kuc rudens mugėn Vabalninke pirkt“.
23 d. – Biržuose vyko Lietuvos žydų genocido ir Vilniaus geto aukų atminimo dienos renginiai: žygis nuo Biržų geto teritorijos, senosios sinagogos iki Pakamponių. Aukų atminimo paminėjimas. Piles salėje parodytas filmas „Vilniaus getas“.
26 d. – Biržuose svečiavosi karo laivo „Aukštaitis“ įgula.
27 d. – Biržuose įvyko renginys, skirtas Europos judriajai savaitei ir Tarptautinei dienai be automobilio.
27 d. – Kaune, Laisvės alėjoje, vyko respublikinė „Derliaus šventė 2013“. Derliaus gėrybių, amatų ir tautinio paveldo mugėje tarp 12 rajonų kiemelių įsikūrė ir Biržų rajono Rinkuškių bendruomenė. Buvo pristatomas Biržų rajono derlius, tradicijos, amatai ir kultūra.
28 d. – Medeikių bendruomenės namuose vyko juoko festivalis „Kai paslysta liežuvis...“.
28 d. – Rundalės savivaldybės Svitenės bendruomenės namuose (Latvija) vyko tradicinė rudens mugė Mykolinės. Šventėje dalyvavo folkloro ansamblis „Žemyna“ iš Pabiržės, jaunimo tautinių šokių grupė iš Vabalninko, amatininkė Zita Kumpelienė

 

.

 

SPALIS

 

1 d. – pilies salėje vyko koncertas, skirtas Tarptautinei muzikos dienai. Koncertavo kamerinis choras „Viktorija“.
1 d. – Vilniaus Rotušėje vyko koncertas, skirtas Pasaulinei muzikos dienai. Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
3 d. – pilies salėje vyko koncertas, skirtas Tarptautinei mokytojo dienai „Muzikos erdvės vaikui ir mokytojui“ (minint Meilės Lukšienės 100-asias gimimo metines). Koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
5 d. – Biržuose, J. Janonio aikštėje, vyko rudens gėrybių ir amatų mugė.
12 d. – Rovėjos bendruomenėje vyko renginys tarmių metams paminėti „Gyva tarmė – gyva kalba“.
12 d. – Vilniaus mokytojų namų organizuotas tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai – aš“ savo atidarymą šventė muzikine akcija „Bardų vilkikas“, muzikantai koncertavo ir Biržuose.
12 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko ekumeninis renginys „Skirtingai vieningi“, skirtas Brastos Biblijos (1563 m.) išleidimo 450 metų jubiliejui: „Brastos Biblijos fenomenas“ (pranešėjas kun. Rimas Mikalauskas), senosios religinės giesmės (giedojo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos, Biržų evangelikų reformatų parapijos, Biržų evangelinio tikėjimo krikščionių Sekmininkų bažnyčios giedotojai, skambino Biržų metodistų bažnyčios varpelių ansamblis), „Sūnus palaidūnas“ – Pabiržės folkloro ansamblio „Žemyna“ improvizacija pagal kunigų Broniaus Šlapelio ir Edmundo Rinkevičiaus pjesę „Palaidūnas“, bendravimas atnaujintos ekspozicijos „Biržų krašto religinių konfesijų istorija, raštija ir menas“ salėse.
12 d. – Šukionių bendruomenės centre atidaryta Stanislovo Vadapolo portretų paroda „Akimirkos grožis portrete“.
12 d. – Šukionių bendruomenės namuose surengta ketvirtoji rajono kaimo teatriukų šventė. Pasirodė Kučgalio, Kupreliškio, Obelaukių, Parovėjos teatrų kolektyvai ir svečiai iš Radviliškio rajono Alksniupių kultūros centro.
13 d. – įvyko žvejų-mėgėjų rudeninės žūklės Širvėnos ežere individualios-komandinės spiningavimo varžybos „Ruduo Širvėnoje 2013“.
15 d. – Biržuose, „Senjorų seklyčioje“, vyko Pasaulinės baltosios lazdelės dienos šventė.
16 d. – pilies salėje vyko koncertas „Laikas praeina“. Koncertavo kamerinis ansamblis „Art Vivo“.
17 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje įvyko dainuojamosios poezijos vakaras „Ko nerimsti, žmogau, it paukštis...“. Koncertavo „Aušros“ vidurinės mokyklos mokiniai.
– Biržų savivaldybės administracijos pastatą papuošė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus buvusių mokinių Rytės Milišiūnaitės ir Birutės Želvytės diplominiai keramikos darbai.
19 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko grupės „8+“ dailininkų Egilo Skujos, Sonatos Vasyliūtės-Čepukėnienės, Vidmanto Jažausko, Lilijanos Žutautienės tapybos darbų parodos „Vasaros spalvos“ uždarymas.
22 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje paminėtas vokiečių rašytojo Otfrydo Proislerio 90-asis gimtadienis.
23 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta fotomenininko Valentyn Odnoviun paroda „Tęsinys“.
25 d. – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko sakralinės muzikos popietė. Koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
26 d. – Meilūnuose vyko tarmių metams skirtas renginys „Susitiksim subartoj – Meilūnų ulyčioj“.
– Kučgalio bendruomenėje surengta Rudens šventė.
28 d. – pilies salėje vyko koncertas „R. Wagnerio ir G. Verdi skambesiai“. Dalyvavo V. Mozūraitytė (sopranas), R. Kudriašovas (baritonas), R. Lampsatytė (fortepijonas), A. Vasiliauskas (fortepijonas).
d. – Vabalninko muziejuje veikia Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos 1-4 klasių mokinių dailės būrelio „Teptukas“ darbų paroda „Metų ratas“ (mokytoja Birutė Kairienė).
29 d. – Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su poetu Antanu A. Jonynu.

 


 

LAPKRITIS

 

5 d. – Biržų kultūros centre vyko Biržų ir Aizkrauklės (Latvija) miestų senjorų draugystės popietė.
6 d. – Biržų kultūros centre vyko humoro grupės „Ambrozija“ ir atlikėjo, dainų autoriaus Pauliaus Stalionio koncertas.
7 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta skulptoriaus Kęstučio Krasausko paroda „Nuo eskizų iki skulptūros“.
–Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondas kartu su „Biržiečių žodžio“ redakcija paskelbė rašinių ir eilėraščių konkursą, skirtą poeto Jono Strielkūno 75-osioms gimimo metinėms.
8 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko poeto Kazio Binkio 120-ųjų gimimo metinių paminėjimo vakaras „Keturių vėjų pagairėje“.
8 d. – Ančiškių bendruomenės namuose surengtas rudens vakaras.
9 d. – Biržų kultūros centre vyko Biržų ir Panevėžio proginių muzikantų fiesta „Melodijos iš širdies arba šventė biržietiškai“.
–Ramongalių bendruomenės namuose surengta trijų kartų popietė „Mano hobis“.
11 d. – Vaikų dailės galerijoje atidaryta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių keramikos paroda pavadinimu „Cirkas“.
11 d. – Pabiržės biblioteka surengė Šviesos ir žodžio šventę.
11 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginys.
12 d. – Šukionių kultūros namuose vyko popietė „Rudens spalvos“.
12 d. – Vabalninko bibliotekoje surengtas rytmetis vaikams „Auštant žiemos rytui šiaurėje“.
13 d. – Biržų kultūros centre vyko Iljos Vatkino ir legendinės rusų šansono grupės „Kupe“ jubiliejinis koncertas „Sielos prisiminimai“.
14 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Muzikinė paletė“. Pilies menėje koncertavo Guoda Gedvilaitė (fortepijonas, Vokietija). Koncertas „Temperamentinga elegancija“.
15 d. – Biržų kultūros centre vyko folkloro festivalis „Pragyda gyda“, skirtas Tarmių metams.
15 d. – Papilio pagrindinėje mokykloje, pilies salėje įvyko K. Binkio 120-ųjų metinių minėjimas, knygos apie Kazį Binkį „Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas“ pristatymas. Dalyvavo knygos autorius Laimonas Inis, poetas Robertas Keturakis, aktorius Petras Venslovas.
16 d. – Meilūnų bibliotekoje surengta popietė vaikams „Žiema šiaurėje“.
16 d. – Papilio bendruomenės namuose surengta šventė „Tai bent šeimynėlė“.
16 d. – klubas Svaja „Senjorų seklyčioje“ surengė renginį, skirtą Tarmių metams „Ateikit, svetelė, pasikieminėt...“.
16 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Muzikinė paletė“. Rygos Jazepa Medina mokykloje koncertas „Muzikuojame drauge“. Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno, Rokiškio Rudolfo Lymano, Rygos Jazepa Medina muzikos mokyklų mokiniai ir mokytojai.
19 d. – pilies salėje vyko literatūros ir muzikos popietė iš ciklo „Salvete, juvenes“. Dalyvavo jaunieji poetai Ramunė Brunzaitė, Ernestas Noreika, Aivaras Veiknys, prozininkė Jurga Tumasonytė ir dainų atlikėjas Gytis Ambrazevičius.
20 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Muzikinė paletė“. Koncertas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje – profesionalaus pučiamųjų instrumentų orkestro „Panevėžio garsas“ edukacinė-koncertinė programa „Instrumentais groja lėlės“.
20 d. – Nemunėlio Radviliškio biblioteka surengė susitikimą su aktore, radijo ir televizijų laidų vedėja Bernadeta Lukošiūte.
22 d. – Kvetkų bendruomenės namuose surengta rudens vakaronė.
22 d. – Germaniškio bendruomenės namuose vyko vakaronė „Ilgais rudens vakarais“.
22 d. – Parovėjos bendruomenės namuose surengta vakaronė „Kad vakarai neprailgtų“.
22 d. – Biržų krašto muziejus „Sėla“ surengė konferenciją „Biržų tvirtovė XVI–XVIII a. karuose“. Konferencija skirta muziejaus įkūrimo 85-osioms metinėms ir Biržų tvirtovės arsenalui pristatyti.
– Skrebiškių bibliotekoje vyko renginys, skirtas Tarmių metams paminėti. Jo metu buvo pristatyta kraštiečių J. A. Naktinio ir M. Undzėnienės parengta knyga „Ar do atomanum sanojų kalbų“.
23 d. – Kratiškių kultūros namuose surengtas romantiškos muzikos vakaras.
23 d. – Juostaviečių bendruomenėje vyko vakaronė „Po visų darbų ateina metas pasilinksminti“.
23 d. – Juostaviečiuose Obelaukių mėgėjų teatras parodė spektaklį „Sienlaikraštis“.
23 d. – Anglininkų kultūros namuose surengta vakaronė „Rudens darbų pabaigtuvės“.
23 d. – Mieliūnų bendruomenės namuose vyko Padėkos popietė.
23 d. – Biržuose vyko tarptautinis seminaras „Krašto kultūros savitumo išsaugojimas“.
26 d. – kultūros centre vyko Šiaulių dramos teatro gastrolės: spektaklis suaugusiems M. Panjolio dviejų dalių pasakojimas „Duonkepio žmona“, spektaklis vaikams pagal S. Kozlovo knygą – „Ežiukas rūke“.
26 d. – Biržų kultūros centre atidaryta klaipėdiečio knygų leidėjo, Lietuvos fotomenininkų sąjungos nario Antano Stanevičiaus fotografijos darbų paroda „Jeigu tave užmirščiau, Jeruzale“.
26 d. – Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos salėje vyko LPKTS Biržų filialo 25-mečio šventinis minėjimas.
26 d. – pilies salėje koncertavo Styginių kvartetas Chordos: Ieva Sipaitytė (I smuikas), Vaida Paukštienė (II smuikas), Robertas Bliškevičius (altas), Vita Šiugždinienė (violončelė).
27 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Muzikinė paletė“. Koncertas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje. Projekto „Išsipildymo akcijos įkvėpti...“ koncertas. Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
29 d. – Ramongalių kultūros namuose surengta popietė neįgaliesiems.
29 d. – Anglininkų kultūros namuose surengta vakaronė „Rudens darbų pabaigtuvės“.
30 d. – Pačeriaukštėje vyko romansų vakaras.
30 d. – Biržų kultūros centre – savaitgalis su mėgėjų teatrais: Kauno tautos namų Kazio Binkio teatras parodė Petro Vaičiūno „Donžuanas iš Lietuvos kaimo arba filosofijos daktaras 2013“, Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio teatras – komediją pagal F. Buliakovą „Švelnus ilgesys“.
30 d. – Kratiškių kultūros namuose surengtas romantiškos muzikos vakaras.
30 d. – Vabalninko bibliotekoje vyko popietė „Ir šiandien galima džiaugtis“. Dalyvavo akių gydytoja, docentė Genovaitė Jusaitienė, žurnalistas leidėjas Danielius Mickevičius.
– Biržų rajono Skrebiškių kaimo bendruomenėje surengtas teatralizuotas renginys „Ate, rudenėli“.

 


 

GRUODIS

 

1 d. – Biržų kultūros centre – savaitgalis su mėgėjų teatrais. Rietavo savivaldybės kultūros centro mėgėjų teatras parodė B. Sruogos komediją „Pagunda“, Kupiškio rajono Skapiškio kultūros namų teatras „Stebulė“ ir vaikų bei jaunimo teatro studija „Ku-Kū“ – spektaklį pagal P. Zulono atsiminimus „Pasakoja kupiškėnai“.
1 d. – Kučgalyje, Kratiškiuose surengtos Adventinės popietės.
3 d. – Biržų kultūros centre vyko Gerumo akcijos finalinis koncertas „Su rūpesčiu ir meile“, skirtas neįgaliųjų dienai paminėti.
3 d. – Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta tradicinių lietuviškų šiaudinių kabančių sodų paroda „Sesė sodų sodina“. Sodų parodoje viešėjo ir vabalninkietės Vitenės Repšienės rišti sodai.
3 d. – Meilūnuose surengta adventinė popietė „Žvakučių spindesy“.
5 d. – Biržų kultūros centre vyko romansų vakaras „Aš ant balto smėlio parašiau tau laišką...“.
6 d. – Biržų kultūros centre vyko Kosto Smorigino monošou „Purvas“ pagal S. Parulskio kūrinį (dedikuotas aktoriui Vytautui Šapranauskui).
6 d. – pilyje buvo pagerbti 2013 metų aplinkos apžiūros konkurso nugalėtojai: gražiausių miesto ir gyvenviečių sodybų, įmonių teritorijų šeimininkai.
6 d. – N. Radviliškio aikštėje surengtas adventinis turgus-mugė.
6 d. – Juostaviečių bendruomenėje surengta adventinė popietė „Pinam advento vainiką“.
7 d. – Nausėdžių kultūros namuose vyko adventinis susitikimas su floriste.
7 d. – Vilniaus mažajame teatre buvo atidaryta rokiškietės Dalios Varnaitės ir biržiečio Gedimino Gražio autorinės juvelyrikos ir fotografijos paroda „Moterys juvelyriškoje“.
7 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose surengta adventinė popietė.
7 d. – „Biržų duona“ šventė jubiliejinį 60 metų gimtadienį. Biržiečiams J. Janonio aikštėje parodytas muzikinis fejerverkas.
8 d. – Kratiškių kultūros namuose surengta adventinė popietė.
8 d. – pilies salėje įvyko klaipėdiečių grupės „ATIKA“ dainų kūrėjo Dariaus Žvirblio naujos grupės koncertas.
10 d. – Biržų kultūros centre – jungtinė cirko artistų programa.
10 d. – Meilūnų kultūros namuose surengta adventinė popietė „Advento rimty“.
11 d. – Mieliūnų kultūros namuose paskaita „Sveikame kūne sveika siela“.
11 d. – Biržų rajono Kratiškių kaimo bibliotekoje vyko popietė „Gyvenk sveikai ir dvasingai“.
12 d. – Vabalninko Žolinės aikštėje surengta teatralizuota miesto Kalėdų eglės įžiebimo šventė.
12 d. – Biržuose vyko adventinė popietė tikybos ir etikos mokytojams ir Trečiojo amžiaus universiteto dvasingumo fakulteto studentams.
13 d. – Biržų miesto aikštėje vyko eglutės įžiebimo šventė.
13-15, 20-22 d. – „Portfolio“ meno galerijoje surengta Kalėdinė mugė.
14 d. – Ramongalių kultūros namuose surengta literatūrinė adventinė popietė. Jos metu pristatyta vabalninkietės Angelės Skardžiūtės eilėraščių knygelė „Gimtinės žiburys“ bei ramongalietės Rasos Gabrėnienės knyga „Gyvenimo keliu“.
14 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta floristės Ramunės Banelienės kalėdinių kompozicijų paroda „Kalėdų šviesa“.
14 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta menininkės Vitos Kiseliūnienės paroda „Ten, kur pasaka beldžias į širdį...“.
14 d. – Papilio kultūros namuose surengta popietė „Tai bent šeimynėlė“.
17 d. – Meilūnų kultūros namuose surengta adventinė popietė „Kalėdų žvaigždės belaukiant“.
17 d. – Ančiškių kaime vyko konferencija „Mano ateities strategija savame kaime“. Konferencija – paskutinis kaimo bendruomenės projekto „Gyvenkime linksmiau ir aktyviau“ renginys.
18 d. – Biržų kultūros centre surengta kalėdinė eglutė neįgaliesiems „Su Pėpe švenčiam Kalėdas...“.
20 d. – Pabiržės bendruomenės namuose surengta kalėdinė popietė vaikams.
20 d. – Ančiškių kultūros namuose vyko vakaras su A. Skardžiūte, pristatyta jos poezijos knyga.
20 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ menininkės Vitos Kiseliūnienės darbų parodos erdvėje pasakas gyvai skaitė žinomi biržiečiai.
20 d. – Kvetkų bibliotekoje vyko Tarmių metams skirtas renginys – popietė „Kalba ne po knygas guli, bet žmonių burnoje upeliais teka, ir, gyva būdama, pamažėl dyla ir mainos“.
21 d. – J. Janonio aikštėje vyko Kalėdinė mugė.
21 d. – Šukionių kultūros namuose surengta kalėdinė eglutė vaikams.
21 d. – Vabalninko miesto bibliotekoje surengta adventinė popietė „Balto angelo rimty“.
21 d. – pilies salėje koncertavo Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“.
21 d. – į adventinį renginį rinkosi biržiečiai, kareivių motinų sąjungos nariai.
22 d. – Kratiškių kultūros namuose surengta adventinė popietė.
22 d. – „Senjorų seklyčioje“ surengta adventinė popietė „Šalpusnio“ asociacijos nariams.
26 d. – Skrebiškių bendruomenės namuose surengta eglutė vaikams.
26 d. – Biržų kultūros centre surengtas didysis metų koncertas „Gražiausios pasakos – gyvenimo sukurtos“. Programoje – Biržų krašto mėgėjiško meno kolektyvų paruošti koncertiniai numeriai.
26 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros centre surengtas kalėdinis kaukių balius.
26 d. – Mieliūnų kaime surengta Kalėdų senelio kelionė po kaimą.
27 d. – „Senjorų seklyčioje“ surengta adventinė popietė „Senovės tradicijų perdavimas iš kartų į kartas“.
27 d. – Kučgalio bendruomenės namuose surengta kalėdinė eglutė vaikams.
27 d. – Kalėdų senelio viešnagė pas vaikus Smilgių bendruomenės namuose.
27 d. – eglutė vaikams „Po Kalėdų eglute“ Papilio kultūros namuose.
– Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakultetas surengė susitikimą su Biržus paliekančiais gydytojais Živile ir Česlovu Kasparavičiais.
28 d. – šventinė popietė „Iš širdies į širdį“ Smilgių bendruomenės namuose“.
28 d. – popietė šeimai „Nuo Kalėdų iki Naujųjų“ Juostaviečių bendruomenės namuose.
28 d. – kalėdinė vakaronė Pabiržės bendruomenės namuose.
28 d. – vakaronė „Linksmų šventų Kalėdų ir Naujųjų metų“ Obelaukių kultūros namuose.
28 d. – vakaronė „Eisiu sutikti Naujųjų“ Skrebiškių bendruomenės namuose.
29 d. – kalėdinė eglutė vaikams „Senuosius palydint, Naujuosius sutinkant“ Parovėjos bendruomenės namuose.
29 d. – naujametinė eglutė vaikams Anglininkų kultūros namuose.
30 d. – Papilio seniūnijos bibliotekos surengė popietę „Aš moteris“.
31 d. – Naujųjų metų sutiktuvės Kupreliškio bendruomenės namuose.
31 d. – vakaronė „Sudie, Senieji, sveiki, Naujieji“ Papilio kultūros namuose.
31 d. – naujametinė vakaronė „Senuosius palydint“ Šukionių kultūros namuose.
31 d. – Naujųjų metų sutikimas Nemunėlio Radviliškio kultūros centre.
31 d. – Naujųjų metų sutiktuvės Juostaviečių parke, prie kaimo eglės.

Parengė Zita Balaišienė