2014 m.

Straipsnių sąrašas

KULTŪROS KRONIKA 2014 M.
BIRŽŲ RAJONAS

SAUSIS
 – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ veikė Magdalenos Birutės Stankūnaitės-Stankūnienės tapybos paroda iš „Sėlos“ muziejaus rinkinių.  – pilies arsenale veikė senųjų žemėlapių ir graviūrų paroda „Magni Ducatus Lithuaniae“.  – Vaikų meno galerijoje atidaryta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių keramikos darbų paroda (mokytoja Gražina Visockienė).
2 d. – „Senjorų seklyčioje“ įvyko Aklųjų ir silpnaregių sąjungos Biržų skyriaus narių kalėdinė šventė.
3 d. – naujametinė eglutė vaikams Ramongalių kultūros namuose.
3 d. – Biržų literatų klubo "Versmė", Pasvalio literatų klubo "Užuovėja", Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialo atstovų grupė susirinko prie poeto Petro Zablocko kapo Biržų senosiose reformatų kapinėse – paminėtas poeto 100 metų jubiliejus.
5 d. – Kratiškių kultūros namuose surengta popietė „Trijų karalių belaukiant“.
5 d. – persirengėlių vaikštynės lankant vienišus, sergančius senolius surengtos Smilgių kaime.
6 d. – Trijų karalių linksmybės Nausėdžių kultūros namuose.
6 d. – Trijų karalių vaikštynės Obelaukių kultūros namuose, Obelaukių kaime. – Biržų krašto muziejus „Sėla“ įgyvendino projektą "Žiemos savaitgaliai muziejuje".
10 d. – popietė „Su Naujais, 2014 metais“ surengta Mieliūnų kultūros namuose.
11-13 d. – Biržuose vyko renginiai Laisvės gynėjų dienai paminėti: Biržų I kuopos jaunieji šauliai dalyvavo XXIII tradiciniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“ Vilniuje; pamaldos už Laisvės gynėjus Biržų evangelikų reformatų, metodistų ir Sekmininkų maldos namuose, šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ – languose uždegtos atminties žvakutės; pilies salėje „Dr. V. Kudirka – žmogaus misterija“ (dalyvavo aktorė Virginija Kochanskytė); tradicinis pagarbos bėgimas žuvusiems Laisvės gynėjams atminti; atminimo laužas, arbata (prie paminklo Žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę); Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos jaunimo akcija „Tikėki, Lietuva, mumis“.
11 d. – popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti vyko Šukionių kultūros namuose.
11 d. – Biržų kultūros centre vyko kultūros centro diksilendo „Jump jazz“ ir varinių pučiamųjų ansamblio „Biržų brass band“ 3 metų sukakčiai skirtas koncertas.
14 d. – Jono Naktinio ir Marytės Undzėnienės parengta knyga "Ar do atomanum sanojų kalbų" pristatyta Papilio bendruomenės namuose.
18 d. – Papilio bendruomenės namuose pristatyta Jono Alberto Naktinio ir Marytės Undzėnienės parengta knyga "Ar do atomanum sanojų kalbų".
22 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko vaikų ir moksleivių konkurso "Dainų dainelė" antrasis turas – atranka į zoninį turą.
22 d. – Biržų „Artrito“ klubas surengė popietę „Retro stiliumi prisiminkime jaunystę“.
23 d. – įvyko Smilgių bendruomenės ataskaitinis susirinkimas, koncertas Smilgių bendruomenės namuose.
24 d. – Biržų kultūros centre vyko Raisos Šarkienės humoristinis mono šou „Moterims apie vyrus“.
25 d. – Biržų kultūros centre vyko Aukštaitijos krašto liaudiškų kapelų varžytuvės „Grok, Jurgeli“.
25 d. – Meilūnų kultūros namuose vyko vakaronė „Balta žiema“.
25 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko šventinis koncertas, skirtas renovuotų kultūros namų atidarymui.
25 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta 2013 m. vasaros atostogų metu vykusio projekto "Keliaujančios architektūros dirbtuvės" rezultatų paroda. Tarp šešiolikos projektų buvo pristatomos trys realizacijos šiaurės Lietuvos miesteliuose – Žadeikonyse, Nemunėlio Radviliškyje bei Panemunėlio geležinkelio stotyje.
25 d. – Biržų krašto muziejuje "Sėla" atidaryta Dalios Varnaitės ir Gedimino Gražio autorinės juvelyrikos ir fotografijos paroda "Moterys juveLYRIKOJE", pristatyta naujausia Eugenijaus Gražio muzikinė kūryba.
25 d. – Skrebiškių bendruomenėje vyko ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, po jo – koncertas.