2015

Straipsnių sąrašas

 SAUSIS

13 d. – Biržuose vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiai: pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“; tradicinis pagarbos bėgimas „Atžalyno“ vidurinė mokykla – memorialas Švyturio gatvėje – Nepriklausomybės paminklas centrinėje miesto aikštėje; dokumentinis Juozo Saboliaus ir Jono Ohmano filmas „Laisvės trajektorijos“ pilies arsenalo salėje; šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; mi-nėjimas-koncertas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje „Uždekim žvakę šventą“, dalyvavo dainuojamo-sios poezijos ir giesmių atlikėjos kaunietės Jūratė Dailydėnienė ir Daiva Mažeikaitė; prie įvažiavimo į Biržų tvirtovę uždegtas Atminimo laužas.
14 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su rašytoju, filosofu Jaroslavu Melniku.
17 d. – Biržų kultūros centre vyko grupės „Laikas“ koncertas. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ veikė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus moksleivių kūrybinių darbų paroda.
18 d. – Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko klubo „Krivulė“ renginys "Nuo mūsų Apaščios". Jis buvo skirtas poetės Almos Karosaitės 70-osioms gimimo metinėms paminėti ir rašytojo Algimanto Zurbos knygai "Voveriukai, voveriukai" pristatyti.
21 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta vilnietės tapytojos Rūtos Eidukaitytės darbų paroda „Įvykiai debesyse“.
22 d. – Biržų regioninio parko direkcijos lankytojų centro salėje vyko Jolitos Gradauskaitės-Levčenkienės personalinės parodos „Aukštaitijos regiono žirgai“ pristatymas. Renginyje dalyvavo „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“.
22 d. – pilies salėje įvyko geriausių 2014 m. Biržų rajono sportininkų pagerbimo vakaras.
23 d. – Biržų rajono Ančiškių bendruomenės namuose atidaryta kaimo gyventojų Kristinos Aukštikal-nienės, Reginos Valeckienės ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriaus mo-kytojos Sigitos Čibinskienės bei jos mokinių darbų paroda. Šukionietė Rita Bėliakienė pristatė dekupažo technika puoštas dėžutes, surengė kūrybines dirbtuves.
23-25 d. – asociacija "Biržų turizmo klasteris" ir Biržų turizmo informacijos centras dalyvavo Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre "Litexpo", vykusioje Tarptautinėje turizmo, laisvalaikio ir sporto parodoje.
24 d. – surengta Meilūnų kultūros namų Teatriuko 15-ojo gimtadienio šventė. 26-30 d. – Biržuose vyko krikščionių vienybės savaitė.
29 d. – Biržų TAU Turizmo fakultetas surengė susitikimą su Nijole Paukšte tema „Kelionės įspūdžiai Šveicarijoje“.
31 d. – Biržų kultūros centre vyko Aukštaitijos kaimo kapelų varžytuvės „Grok, Jurgeli 2015“.
31 d. – Biržuose sutiktas Lietuvos jaunimo dienų kryžius. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko baž-nytinė šventė: šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, giedojo krikščioniška grupė iš Vilniaus ICHTHUS.