2015

Straipsnių sąrašas

 SAUSIS

13 d. – Biržuose vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiai: pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“; tradicinis pagarbos bėgimas „Atžalyno“ vidurinė mokykla – memorialas Švyturio gatvėje – Nepriklausomybės paminklas centrinėje miesto aikštėje; dokumentinis Juozo Saboliaus ir Jono Ohmano filmas „Laisvės trajektorijos“ pilies arsenalo salėje; šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; mi-nėjimas-koncertas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje „Uždekim žvakę šventą“, dalyvavo dainuojamo-sios poezijos ir giesmių atlikėjos kaunietės Jūratė Dailydėnienė ir Daiva Mažeikaitė; prie įvažiavimo į Biržų tvirtovę uždegtas Atminimo laužas.
14 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su rašytoju, filosofu Jaroslavu Melniku.
17 d. – Biržų kultūros centre vyko grupės „Laikas“ koncertas. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ veikė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus moksleivių kūrybinių darbų paroda.
18 d. – Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko klubo „Krivulė“ renginys "Nuo mūsų Apaščios". Jis buvo skirtas poetės Almos Karosaitės 70-osioms gimimo metinėms paminėti ir rašytojo Algimanto Zurbos knygai "Voveriukai, voveriukai" pristatyti.
21 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta vilnietės tapytojos Rūtos Eidukaitytės darbų paroda „Įvykiai debesyse“.
22 d. – Biržų regioninio parko direkcijos lankytojų centro salėje vyko Jolitos Gradauskaitės-Levčenkienės personalinės parodos „Aukštaitijos regiono žirgai“ pristatymas. Renginyje dalyvavo „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“.
22 d. – pilies salėje įvyko geriausių 2014 m. Biržų rajono sportininkų pagerbimo vakaras.
23 d. – Biržų rajono Ančiškių bendruomenės namuose atidaryta kaimo gyventojų Kristinos Aukštikal-nienės, Reginos Valeckienės ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriaus mo-kytojos Sigitos Čibinskienės bei jos mokinių darbų paroda. Šukionietė Rita Bėliakienė pristatė dekupažo technika puoštas dėžutes, surengė kūrybines dirbtuves.
23-25 d. – asociacija "Biržų turizmo klasteris" ir Biržų turizmo informacijos centras dalyvavo Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre "Litexpo", vykusioje Tarptautinėje turizmo, laisvalaikio ir sporto parodoje.
24 d. – surengta Meilūnų kultūros namų Teatriuko 15-ojo gimtadienio šventė. 26-30 d. – Biržuose vyko krikščionių vienybės savaitė.
29 d. – Biržų TAU Turizmo fakultetas surengė susitikimą su Nijole Paukšte tema „Kelionės įspūdžiai Šveicarijoje“.
31 d. – Biržų kultūros centre vyko Aukštaitijos kaimo kapelų varžytuvės „Grok, Jurgeli 2015“.
31 d. – Biržuose sutiktas Lietuvos jaunimo dienų kryžius. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko baž-nytinė šventė: šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, giedojo krikščioniška grupė iš Vilniaus ICHTHUS.


VASARIS

6 d. – Biržų kultūros centre vyko vaikų liaudies šokių festivalis „Apaščios polka“.
8 d. – asociacija „Biržėnai“ surengė popietę „Tas gražus viduržiemis“.
10 d. – Smilgių ir Pačeriaukštės bendruomenės namuose paskaitą „Kaip valdyti stresą, kad jis neužvaldytų mūsų“ skaitė socialinių mokslų daktarė Roma Paukštienė.
14 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ atidarymas. Kauno dramos teatro spektaklis „Gentis“. Festivalio metu eksponuota Dmitrijaus Matvejevo fotografijų paro-da “Oskaro Koršunovo spektaklių repeticijos“ ir dailininko Egilo Skujos darbų paroda.
14 d. – pilies salėje vyko koncertas „Meilės pakylėti...“. Koncertavo Vilija Kuprevičienė (sopranas), Ieva Otilija Kuprevičiūtė (fleita), Jurga Umaraitė (koncertmeisterė).
14 d. – Gulbinų bendruomenės namuose vyko Dainos ir poezijos šventė. Paminėta Lietuvos neprik-lausomybės atkūrimo diena, Šv. Valentino diena, Užgavėnės. 14 d. –Šukionių bendruomenėje paminėta Vasario 16-oji bei Valentino diena.
16 d. –Kučgalio bendruomenėje paminėta Vasario 16-oji, švęstos Užgavėnės. 15 d. – Butautų dvare atidengta memorialinė lenta signatarui Petrui Poškui. Pristatytas tarptautinis „Širdžių kelio“ projektas.
15 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Valstybinis Vilniaus mažasis teatras pristatė spektaklį „Dėdės ir dėdienės“.
15 d. – Germaniškio bendruomenė paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, surengė „Protų mūšį“, kuriame dalyvavo komandos iš Suosto ir Nemunėlio Radviliškio.
15-16 d. – Biržuose vyko Vasario 16-ajai skirti renginiai.
15 d.: dokumentiniai filmai: „Dr. Jonas Ba-sanavičius“, G. Balčiūnaičio ir P. Ramanausko filmas „1863-ųjų metų sukilimas Pasvalio krašte“.
16 d. : Atminties valanda ir gėlių padėjimas prie Jokūbo Šerno kapo Nemunėlio Radviliškyje, Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Biržų šaulių 1-osios kuopos narių priesaika prie memorialo Švyturio gatvėje, tinklinio turnyras, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai „Saulės“ gimnazijos salėje, šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, gėlių padėjimas prie paminklo Žuvusiems už Lietuvos Neprik-lausomybę, Vasario 16-osios signatarų klubo vicepirmininko Kęstučio Petrulio pranešimas apie biržiečius signatarus Alfonsą Petrulį ir Jokūbą Šerną, Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo Algimantui Baubliui ir Algirdui Vladislovui Butkevičiui suteikimo ceremonija, Kauno miesto mišraus choro „Saluto“ koncertas pilies salėje.
17 d. – Biržų pagyvenusių žmonių asociacija surengė Užgavėnių šventę, vyko konkursas „Mano firminiai blynai“.
17 d. – Biržų kultūros centro kiemelyje surengta Užgavėnių šventė.
18 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Klaipėdos dramos teatro komedija „Įnamis“.
18 d. – Vabalninko krašto muziejuje atidaryta vabalninkietės Genės Janušonytės-Indriliūnienės autorinė rankdarbių paroda "Nuo siūlo iki meno".
19 d. – Biržų kultūros centre vyko edukacinė programa „Žaidžiame teatrą“ pradinių klasių mokiniams.
19 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakultetas surengė literatūrinę popietę „Poezija. Prisiminimai. Datos“.
20 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Menų spaustuvės „Atvira erdvė“ muzikinis koliažų spektaklis paaugliams ir jaunimui „59'Online“.
21 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Valstybinio jaunimo teatro spektaklis „Nykstančios rūšys“.
22 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Oskaro Koršunovo režisuotas spektaklis „Miranda“. Po spektaklio – diskusijos su teatro režisieriumi Oskaru Koršunovu, filosofu, teatralu Ervinu Koršunovu ir jų draugais.
24 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklis mistinė muzikinė drama „Dibukas“ bei pasaka vaikams „Mikė“.
26 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Teatro „Utopia“ spektaklis „YOLO“.
27 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ uždarymas. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro trupės šokio spektaklis „Altorių šešėly“.
28 d. – Parovėjos bendruomenės namuose vyko vaizdo seminaras „Per juokus į geresnę santuoką“.
28 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta biržiečių tautodailininkų darbų paroda.
28 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Virginijaus Benašo (Panevėžys) fotografijų, skulptūrų, papuošalų paroda.
28 d. – Smilgiuose surengtas romansų vakaras „Nelaimėj ar laimėj tavy pažino“.


 KOVAS

2-3 d. – Kučgalio kaimo bendruomenės jaunimo erdvės patalpose vyko vaizdo seminaras „Per juokus į geresnę santuoką“.
3 d. – Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje vyko Atminimo vakaras, skirtas bibliotekos direktoriaus Vyganto Muralio mirties metinėms paminėti.
3-4 d. – Biržų turgaus aikštėje viešėjo cirkas su tarptautine programa.
4 d. – Vabalninko kultūros namų kieme surengta seniūnijos Kaziuko mugė – 2015.
5 d. – Biržų kultūros centre vyko grupės „Vairas“ koncertas.
6 d. – Biržų kultūros centre Pasvalio kultūros centro teatras parodė spektaklį „Bernardos Albos namai“.
6 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko respublikinio vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ rajoninis turas.
7 d. – Biržų pilies salėje vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentės Ievos Morkūnaitės dirigavimo koncertas-egzaminas. Dalyvavo kamerinis choras „Viktorija“.
8 d. – Svilių kaimo bendruomenėje surengta Kaziuko mugė.
10 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“, pilies arsenalo salėje, vyko nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“.
10 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“, arsenale, parodytas Arvydo Baryso filmas „Lietuvos dvarų atgimimas“.
10 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko koncertas „Šokame Lietuvai!“.
10 d. – Kovo 11-osios renginiai vyko Nausėdžiuose.
10-11 d. – vyko renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
10 d. – susiti-kimas su Nepriklausomybės akto signatare Birute Valionyte LR Seime; gėlių padėjimas ant signataro Petro Poškaus kapo Vilniuje; LR Seime konferencija, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti; perkusininko, šiuolaikinės muzikos atlikėjo Arkadijaus Gotesmano solo projektas „Big Business“ Biržų pilies salėje.
11 d. – atminties valanda, gėlių padėjimas prie memorialo Švyturio g., 1941 m. birželio sukilėlių kapų centrinėse Kęstučio g. kapinėse, karininko Jono Nastopkos kapo evangelikų reformatų kapinėse, prie Nepriklausomybės paminklo centrinėje miesto aikštėje; šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; folkloro ansamblis „Žemyna“ pristatė aukštaičių tautinį kostiumą Biržų kultūros centre; koncertas kultūros centre „ Laisvės dvasia visoms kartoms sava“.
11 d. – prie Biržų kultūros centro vyko Jaunimo iniciatyva „Mes mylim Lietuvą“, skirta Lietuvos Nep-riklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti.
11 d. – Papilyje vyko renginiai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui: Papilio Nekaltosios Švč. M. Marijos katalikų bažnyčioje pašventinta Papilio miestelio vėliava, bendruomenės namuose vyko koncertas „Kad būtum amžiams gyva...“, pirmąkart iškelta miestelio vėliava.
11 d. – Kovo 11-osios renginiai vyko Parovėjoje.
11 d. – Nemunėlio Radviliškyje paminėta Kovo 11-oji. Surengtame „Protų mūšyje“ dalyvavo ir komanda iš Germaniškio bendruomenės.
12 d. – Biržų kultūros centre koncertavo humoro grupė „Ambrozija“.
13 d. – Biržų kultūros centro „Kaziuko kapela“ varžėsi LRT televizijos laidoje „Duokim garo“.
13 d. – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Biržų skyriuje vyko 2014-2015 metų medžioklės sezono trofėjų apžiūra.
14 d. – Biržų pilies arsenale vyko Astravo kapinyno katalogo pristatymas. Dalyvavo Lietuvos edukologijos universiteto profesorė Ilona Vaškevičiūtė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto lektorė dr. Natalija Juščenko, archeologas Karolis Duderis, svečiai iš Joniškio, pademonstravę žiemgalių kostiumų bei papuošalų rekonstrukcijas.
16 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos bendruomenė knygnešio Jurgio Bielinio gimtadienį minėjo jo gimtosiose Suosto kaimo apylinkėse. Minėjime dalyvavo "Saulės" gimnazijos mokiniai su mokytoja Virginija Kalniniene.
18 d. – Biržų kultūros centre parodyta nauja Ingos Valinskienės koncertinė programa.
18 d. – Biržų pilies arsenalo konferencijų salėje „Jaunimo linija“, muzikantas Andrius Mamontovas, televizijos laidų vedėja Beata Tiškevič, psichologas Paulius Skruibis pakvietė pokalbiams tema „Nebijok kalbėti“.
20 d. – Biržų kultūros centre parodytas valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ miuziklas „Devynbėdžiai“.
20 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje įvyko Andriaus Tapino knygos "Maro diena" pristatymas.
21 d. – Biržų pilyje surengta literatų klubo „Versmė“ 20-mečio šventė, pristatytas almanachas „Prisiliesti širdimi“.
21 d. – Ramongalių bendruomenės namuose surengtas mokytojo, poeto, dramaturgo, kraštotyrininko Juozo Petrulio 120-ųjų gimimo metinių paminėjimas.
21 d. – Kratiškių kaimo bendruomenėje vyko poezijos ir muzikos renginys, skirtas Tarptautinei poezijos dienai.
24 d. – Vabalninko biblioteka ir krašto muziejus Biržų technologijos ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriaus mokinius pakvietė į Etnografinių regionų metams skirtą renginį. Tautodailininkė Vitenė Repšienė moksleivius supažindino su margučių marginimo tradicijomis, mokė moksleivius marginimo vašku paslapčių.
22 d. – Germaniškyje surengta mugė „Velykos ateina“.
26 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakultetas surengė užsiėmimą „Įžymios Biržų krašto moterys. Biržietės už Atlanto“.
26 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla kartu su krašto muziejumi "Sėla" surengė festivalį „Baroko pavasaris Biržuose“. Pirmasis renginys – doc. A. Žigaitytės-Nekrošienės projekto – muzikinio teatro "Tarp natų" programa "Affetti musicali", koncertavo senosios muzikos ansamblis "Chiaroscuro".
27 d. – Biržų kultūros centre paminėta Teatro diena ir B. Dauguviečio 130-osios gimimo metinės. Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras parodė tragikomediją pagal Igorį Murenko „Išbandymas mirtimi“.
27 d. – Pabiržės bažnyčioje koncertavo Panevėžio styginių kvartetas, esė skaitė kunigas Vytautas Dagelis.
28 d. – Biržų pilies kiemelyje surengtas Žemės valandos renginys.
28 d. – Biržų pagyvenusių žmonių asociacija surengė Zigmo Rupšio knygos „Ąžuolo kerštas“ pristatymą.
28 d. – įvyko žvejų-mėgėjų pavasarinės žūklės individualios-komandinės plūdine meškere varžybos „Agluonos kuoja 2015“.
31 d. – Biržų kultūros centre „Domino“ teatras parodė spektaklį „Primadonos“. 


BALANDIS

3 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta paroda „Aukštaitijos fotografija šiandien“.
4 d. – Biržuose, J. Janonio aikštėje, surengta velykinė mugė.
7 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko 2014 metų geriausių skaitytojų apdovanojimas, bibliotekos draugų susitikimas bei "Teatriuko" spektaklis.
8 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Dvasinis fakultetas surengė užsiėmimą „Velykinio laikotarpio susitikimai“ su tikybos mokytoja Sigute Sakalauskiene.
9 d. – Biržų rajono neįgaliųjų draugija surengė velykinę popietę.
9 d. – Biržų pilies salėje koncertavo Robertas Grod (violončelė) ir Austėja Valušytė (fortepijonas).
9 d. – Biržų kultūros centre Nacionalinio dramos teatro premjera „Kankinys“.
10 d. – Biržų kultūros centre parodyta cirko 3D programa „Paslapčių kambarys“.
10 d. – Kaune vykusiame konkurse dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mergaičių choras ir Biržų kultūros centro kamerinis choras "Viktorija" (vad. V. Morkūnienė).
11 d. – Biržų kultūros centre vyko Atvelykio šventė vaikams „Ridu ridu riduolėlį“.
11 d. – Biržų kultūros centre vyko jaunimo savanorių projekto „Ekologijos dienos Biržuose“ baigia-masis renginys – „Bundanti žemė“.
11 d. – Skrebiškių kaimo bibliotekoje surengtas renginys „Seku seku pasaką...“. Jame dalyvavo ir vai-kiškas knygas bibliotekai dovanojo leidyklos "Debesų ganyklos" atstovė Vaiva Pėtelienė.
12 d. – Biržų pagyvenusių žmonių asociacija organizavo renginį senjorams „Atvelykis“.
12 d. – Smilgių bendruomenės namuose vyko Petro Remeikos poezijos, publicistikos knygos „Gimti-nės šauksmas“ pristatymas.
16 d. – Biržų kultūros centre koncertavo Vytautas Šiškauskas.
16 d. – Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajokliai“ surengė šventinį susitikimą.
17 d. – Vabalninke vyko bendruomenės namų atidarymo šventė.
18 d. – prie Kvedariškio karjero surengtos šaudymo varžybos Biržų miesto taurei laimėti.
18 d. – Biržų kultūros centre kultūros centro Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras parodė tragikomediją pagal Igorį Murenko „Išbandymas mirtimi“.
18 d. – Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje chorai iš visos Lietuvos siekė ilgiausio vaikų choro koncerto rekordo. Koncerte dalyvavo ir du chorai iš Biržų: "Saulės" gimnazijos mišrus jaunimo choras "Solis Ortus" bei Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos merginų choras.
18 d. – Linkuvoje vyko vokalinės muzikos festivalis "Kur aukštas klevas". Biržams atstovavo Papilio moterų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Vigilijos Macienės. Mažųjų ansamblių kategorijoje kvarte-tas laimėjo pirmosios vietos diplomą.
18 d. – Aizkrauklės (Latvija) miesto kultūros namuose įvyko Biržų kultūros centro kolektyvo „Bočiai“ koncertas.
19 d. – asociacija „Biržėnai“ surengė popietę „Džiaukimės, juokimės, dainuokim pasitikdami pavasarį“.
19 d. – pilies salėje festivalio „Baroko pavasaris Biržuose“ renginys – kamerinio ansamblio Musica Humana koncertas.
19 d. – Nemunėlio Radviliškio mėgėjų teatras miestelio gyventojams parodė A. Kazakevičienės pjesę „Kaip velnias akmenį nešė“.
21 d. – Vabalninko krašto muziejus ir kaimo biblioteka surengė kalbininkės Antanės Kučinskaitės 100-ųjų gimimo metinių sukakties minėjimą.
21 d. – Vabalninko miesto dienos paminėjimo renginys Vabalninke – Tarpukario Lietuvos finansų ministro Vytauto Petrulio 125-osioms gimimo metinėms skirti renginiai (minėjimas, paroda „Pinigai Lietuvoje“ ir Vabalninko valiutos VABOLIO projektų konkurso-parodos ekspozicija) muziejuje ir bibliotekoje.
22 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių koncertų ciklas „Muzika ir mes“. Kon-certas „Muzikinė paletė“ – dalyvavo mokytojų Viktorijos Morkūnienės ir Inos Valotkienės mokiniai.
22 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakultetas surengė popietę „Atėjom iš motinos glėbio“.
23 d. – Vabalninko miesto dienos paminėjimo renginys Vabalninke – Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos renginys „Dainuojantis pavasaris Vabalninke“ prie gimnazijos.
23 d. – Nemunėlio Radviliškio bibliotekoje pristatyta Zigmo Petro Rupšio novelių knyga "Ąžuolo kerštas". Kučgalio biblioteka parodė literatūrinę-muzikinę kompoziciją, skirtą poeto Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms.
24 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių koncertų ciklas „Muzika ir mes“. Ugnės Stirkaitės ir Ugnės Savonytės (smuikas), baigiamojo egzamino koncertas. Dalyvavo R. Stirkaitė, inst-rumentinis ansamblis, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis.
24 d. – Biržuose vyko tradicinė Lietuvos maironiečių draugijos Jurginių ir poezijos konkurso „Pavasa-rio balsai“ diena.
24 d. – Biržų rajono Kratiškių bibliotekoje vyko renginys, skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. Jame dalyvavo Kratiškių pagrindinės mokyklos dramos būrelio artistai (vadovė N. Baltrušaitienė), ikimokyklinukai (mokytoja I. Tamonienė), Socialinių paslaugų centro lankytojai. Savo kurtas lėles atvežė Sigutė Kiaulėnienė, Danutės Kairienės rankdarbius pristatė jos dukra Vanda Dubinienė.
25 d. – Biržų kultūros centre folkloro festivalis „Pragyda gyda“.
25 d. – Skrebiškių bibliotekoje vyko Nacionalinei bibliotekų savaitei skirta viktorina „Surask atsakymus savo bibliotekoje“.
25 d. – įvyko renovuotų Papilio kultūros namų atidarymo šventė. Surengta mugė, vyko koncertas.
25 d. – Lamokėlių koplyčioje vyko Šv. Jurgio atlaidai. Pakermošis – Meilūnų kaimo bendruomenės namuose. Pristatyta Zigmo Rupšio knyga „Ąžuolo kerštas“.
25 d. – Biržų kultūros centro mišrus choras "Agluona" vyko į Aizkrauklės miestą (Latvija), kur vyko chorų koncertas.
23-29 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai: konkurso „Pieštukinė bibliotekai“ apdovanojimai, steigiamos Skaitymo grupės pirmasis susitikimas, Vaikų literatūros skyriuje veikė „Knygiuko arbatinė“, išklausytos paskaitos „Mano teisės Europos Sąjungoje: ES užtikrinama teisinė pagalba piliečiui“ ir „Europos vartotojų centrų tinklo veikla bei pag-rindinės vartotojų teisės ES“, vyko kultūrinės edukacijos projekto „Teatro karalystės išdaigos“ renginys „Aš – aktorius“.
26 d. – Medeikių bendruomenėje paminėtos poeto Vaidoto Spudo 100-osios gimimo metinės.
26 d. – Vabalninko miesto dienos „Tau, gimtasis Vabalninke“ renginiai Žolinės aikštėje: senovinės technikos klubo „Ekipažas“ automobilių paradas, iškilmingas miesto vėliavos pakėlimas, „Lino žiedo“ žymens įteikimas, koncertas. Stanislovo Vadapolo fotografijų parodos „Akimirkos“ kultūros namuose atidarymas, Vabalninko folkloro ansamblio „Saulala“ 55-ųjų metinių koncertas.
26 d. – Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko festivalio „Baroko pavasaris Biržuose“ koncertas „Sonatos gimimas“. Koncertavo Ūla Kinderytė (barokinis smuikas), Vilimas Norkūnas (vargonai).
26 d. – Nemunėlio Radviliškio mėgėjų teatras Germaniškio bendruomenėje parodė A. Kazakevičienės pjesę „Kaip velnias akmenį nešė“.
27 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su dr. Ingrida Ilgauskiene ir teisininku Aušvydu Čebatoriumi. Išklausyti pranešimai Europos Sąjungos teisės tema, biržiečiams teiktos nemokamos individualios teisinės konsultacijos.
28 d. – Biržų kultūros centre vyko Kęstučio Jablonskio ir grupės koncertas.
28 d. – pilies salėje vyko koncertas: profesorė Raminta Lampsatytė pristatė Lataną Phoung (mecosop-ranas, Prancūzija), Vilija Mozuraitytė (sopranas, Vokietija), David Hughey (baritonas, JAV), Raminta Lampsatytė (fortepijonas, Vokietija), Andrius Vasiliauskas (fortepijonas, Lietuva).
29 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko kultūrinės edukacijos projekto „Teatro karalystės išdaigos“ renginys „Aš – aktorius“. Užsiėmimo vadovė – Šiaulių dramos teatro aktorė, pedagogė Silvija Povilaitytė.
29 d. – Vabalninko muziejuje pristatytas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengtas atlasas „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“.
29 d. – Nemunėlio Radviliškio bibliotekoje surengta popietė kraštietės vertėjos Bronės Brazauskaitės-Balčienės 70-mečiui.
29 d. – Biržų kultūros centre vyko darželio „Drugelis“ šventė, skirta Motinos dienai paminėti.
30 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Bibliotekos perspektyva – edukacinė veikla“.
30 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta atnaujinta Sovietinio laikotarpio ekspozicija, vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengto atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ pristatymas.
30 d. – J. Janonio aikštėje surengtas Šiaurietiško ėjimo užsiėmimas.

 

 GEGUŽĖ

2 d. – Biržų kultūros centre vyko vaikų ir jaunimo mėgėjų kolektyvų koncertas, skirtas Motinos dienai paminėti „Ant tavo rankų supasi gerumas“.
2 d. – pilies salėje pianistas Egidijus Buožis pristatė solinę programą „Vienos kompozicijos rečitalis“.
2 d. – Kupreliškyje vyko Motinos dienos minėjimas. Mėgėjų teatras parodė E. Untulio melodramą „Meilės kvadratas“. 3 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje vyko koncertas, skirtas Motinos dienai. Koncertavo Panevėžio kvartetas. 3 d. – Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko Motinos dienai skirtas renginys. Vargonavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojos Inos Valotkienės mokiniai.
3 d. – Skrebiškių bendruomenės teatro kolektyvas parodė spektaklį pagal Žemaitės komediją „Trys mylimos“.
5 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Europos dienai skirtas renginys – „Tolimi kraštai – artimi gyvenimai“, susitikimas su žurnalistu, TV laidų vedėju, keliautoju Vytaru Radzevičiumi.
6 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Europos dienai skirtas renginys „Atradimai – mūsų visų ateitis!“. Bibliotekos fojė įsikūrė sferinis kinas.
6 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių koncertų ciklas „Muzika ir mes“. Koncertas „Dainų karuselė“ – dalyvavo mokytojos Jūratės Duderienės chorinio dainavimo mokiniai.
7 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Europos dienai skirtas renginys – „Ateities Biržai – ateities Europa!“. Mažieji biržiečiai miesto aikštėje spalvotomis kreidelėmis piešė ateitis Biržų paveikslą.
7 d. – Biržų pilies salėje vyko Europos jaunimo savaitės renginys.
8 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių koncertų ciklas „Muzika ir mes“. Igno Šakuro (fortepijonas) baigiamojo egzamino koncertas. Dalyvavo Paulina Stačkūnaitė, fortepijoninis kvartetas.
8 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka darbuotojams surengė Pavasario kelionę į Anykščius. Lankytasi Anykščių savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje, vyko ekskursinė programa su Anykščių TIC gidu.
9-10 d. – Vabalninke vyko XII tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Laimingas vaikų juokas“.
10 d. – Biržų pilies arsenalo salėje vyko popietė tema „Prancūzijos istorinis ir dvasinis paveldas“. Dalyvavo Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas dekanas Algis Neverauskas ir tikybos mokytoja Genovaitė Makrickienė.
12 d. – Biržų pilies arsenalo salėje rajono slaugytojos paminėjo profesinę šventę – Tarptautinę slaugy-tojų dieną. Koncertavo rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Ištvermingieji“.
14 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių koncertų ciklas „Muzika ir mes“. Indrės Kučinskaitės (fleita) ir Modesto Kunčio (saksofonas) baigiamojo egzamino koncertas. Dalyvavo inst-rumentinis ansamblis.
15 d. – Šiaulių „Laiptų“ galerijoje atidaryta biržiečio Vidmanto Jažausko tapybos paroda „Deja vu“.
15 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta keramikos darbų paroda „Ženklai ir simboliai“. Projekto „Keramikos dirbtuvės Ramygaloje“. 2014 m. vasaros kūrybiniai darbai.
16 d. – Biržuose vyko Gatvės muzikos diena.
16 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko renginys „Muziejų naktis“ – „Svarbiausia – įžvelgti stebuklus paprastuose dalykuose...“.
16 d. – Biržų rajono literatų klubo ''Versmė'' narės Virginija Virkutienė, Lolita Čeponienė ir Lina Kiškienė lankėsi Joniškyje. Čia vyko konkursas ''Baltojo balandžio sugrįžimas'', skirtas tragiškai žuvusio anykštėno, jauno literato, tautodailininko Karolio Širvinsko atminimui. Renginyje įvertintos Linos Kiškienės skaitytos eilės.
17 d. – Rovėjos bendruomenėje (Būginių k.) vyko visuotinis susirinkimas. Parodyta V. Ruminavičiūtės komedija „Sunki našta“.
18 d. – Lietuvos muziejų asociacijos valdyba 2014 Metų muziejininko vardą suteikė Biržų krašto muziejaus "Sėla" muziejininkei, Jadvygai Krikščiūnienei. Pilies arsenalo salėje vyko muziejininko vardo suteikimo ceremonija.
19 d. – Pačeriaukštės bibliotekoje vyko popietė, skirta kompozitoriaus M. K. Oginskio 250 metų su-kakčiai paminėti.
19 d. – Pabiržės bibliotekoje surengta Vaikų knygos šventė.
– d. Kelionių agentūra "Quo Vadis" Vilniuje pristatė Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo, SJ knygą "Šventoji žemė. Kelionės vadovas". Pristatyme dalyvavo ir biržiečiai, su šia agentūra vasario mėnesį keliavę po Izraelį.
23 d. – Papilio kultūros namuose surengtas romansų vakaras „Būna šalnos, kai obelys žydi...“.
23 d. – biržiečiai dalyvavo Klaipėdoje vykusiame respublikiniame kryžiažodžių sprendimo turnyre.
25 d. – Biržuose, J. Janonio skverelyje bei Rinkuškiuose vyko biržietiško Burbuliatoriaus „Nevienodi burbulai“ ciklo renginys „Vakariniai burbulai“.
26 d. – pilies salėje vyko šventė „Susitikt tave norėčiau vėlei...“, skirta poeto Vaidoto Spudo 80-osioms gimimo metinėms.
27 d. – Biržų miesto aikštėje vyko Judėjimo dienai skirtas renginys „Judėkime linksmai“.
29 d. – Istorikas, publicistas, visuomenės bei politikos veikėjas Arvydas Anušauskas Biržų krašto mu-ziejuje „Sėla“ pristatė savo naują knygą "KGB. Visiškai slaptai".
30 d. – „Senjorų seklyčioje“ vyko Onos Baranauskaitės-Juospaitienės knygos „O, baltas jazminų atodūsi“ pristatymas.
30 d. – vyko Medeikių pagrindinės mokyklos 110-ųjų metų jubiliejaus šventė.
30 d. – Pabiržės parapijos Šv. Luko galerijoje atidaryta klebono Vytauto Dagelio fotografijų paroda.
30 d. – Pabiržės miestelyje, šalia bažnyčios, kunigo Vytauto Dagelio iniciatyva atidaryta mažoji bibliotekėlė.
30 d. – Biržų kultūros centro kamerinis choras "Viktorija" dalyvavo tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje "Džiūgaukim… Aleliuja" Marijampolėje.
30 d. – Skrebiškiuose surengta Vaikų šventė.
31 d. – Biržų kultūros centro kamerinis choras "Viktorija" dalyvavo Aukštaitijos krašto chorų festiva-lyje Pasvalyje.
31 d. – Papilio kultūros namuose vyko renginys, skirtas Motinos dienos, Vaikų gynimo ir Tėvo dienos progoms.
31 d. – Biržų evangelikų liuteronų bažnyčioje muzikavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.


 BIRŽELIS

1 d. – Biržuose vyko Vaikų gynimo šventė „Mes labai mylim Lietuvą“ 2015.
6 d. – Biržų kultūros centro kiemelyje vyko armonikininkų varžytuvės „Aukštaitijos armonika – 2015“.
6 d. – Biržų krašto muziejuje „Kraitės“ rankdarbių klubas atidarė parodą „Rasos rasoja“.
6 d. – Biržų literatų klubo "Versmė" atstovai dalyvavo Kupiškio rajono literatų klubo "Kupiškio balsai" Palėvenėlėje surengtoje poezijos šventėje.
7 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje vyko koncertas, skirtas Tėvo dienai. Koncertavo solistė Laima Česlauskaitė ir Panevėžio styginių kvartetas.
7 d. – Biržų krikščioniškos religinės bendruomenės ir asociacija „Biržai mūsų namai“ biržiečius pakvietė Tėvo dieną paminėti kartu aikštėje prie pilies.
8 d. – Biržuose vyko antrasis Burbuliatoriaus renginys „Šokoladiniai burbulai“.
9 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Kaimas-kine, kinas-kaime“ pristatymas.
13 d. – Biržų tremtinių choras "Tremties aidai" dalyvavo Gedulo ir vilties dienos minėjime Joniškėlyje.
13 d. – Bauskės jaunimo amatų centre „Bauskas Skapis“ (Latvija) vyko Biržų rankdarbių asociacijos „Fantazijų skrynia“ parodos uždarymas, amatų demonstravimas. Koncertavo Biržų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Dijūta“.
13-14 d. – Klaipėdoje vyko Lietuvos moksleivių chorų festivalis konkursas "Mes Lietuvos vaikai". Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių ir jaunučių, "Aušros" vidurinės mo-kyklos, "Saulės" gimnazijos chorai.
14 d. – Biržuose vyko Gedulo ir vilties dienai skirti renginiai: šv. Mišios šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, minėjimas, šventinis koncertas, skirtas tremtinių choro „Tremties aidai“ 25-mečiui.
16 d. – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Biržuose ir Šukionių kaimo bendruo-menėje surengė paskaitą „Vaistažolių receptai žmonėms gydyti“. Lektorius – Virgilijus Skirkevičius, natūralios medicinos žinovas, farmakologas.
17 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko "X-oji Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla "Skambantys kankleliai – 2015".
18 d. – Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo "Svajokliai" nariai surengė popietę, kurioje aptarė kūrybos meilės tema skelbtą konkursą, skaitė savo eiles.
18 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje vyko Vilniaus universiteto bibliotekos diena. Atidaryta paroda "Biržų krašto istorija Vilniaus universiteto bibliotekos dokumentuose".
19 d. – Ančiškių bendruomenės kiemelyje vyko renginys „Mes jau švenčiame Jonines“.
20 d. – Anglininkuose vyko vasaros šventė „Buvo naktis šv. Jono“.
20 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2015. Biržų pilies menėje festivalio atidarymas. Koncertavo Kauno vokalinis ansamblis „Acusto“.
21 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2015. Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Vargonų muzikos valanda, Leopoldas Digrys (vargonai).
21 d. – Biržų „Senjorų seklyčioje“ vyko Valentino Dagio ketvirtosios istorinio romano „Prabėgę me-tai“ knygos pristatymas.
22 d. – Biržų miesto bendruomenė „Biržai mūsų namai“ surengė trečiąjį biržietiško Burbuliatoriaus „Nevienodi burbulai“ ciklo renginį „Rasoti burbulai“.
23 d. – Biržų kultūros centras Astravo dvaro teritorijoje surengė Joninių gegužinę.
23 d. – Joninių renginiai vyko Kučgalyje, Juostaviečiuose, Germaniškyje.
25-30 d. – penki Biržų rajono neįgaliųjų draugijos nariai dalyvavo Lietuvos neįgaliųjų draugijos litera-tų surengtame seminare Šventojoje.
27 d. – Karajimiškio kaime surengta Širvėnos seniūnijos 20-mečiui skirta šventė.
27 d. – Biržų aerodrome vyko aviamodelistų klubų čempionatas „Biržų taurė 2015“.
27-28 d. – gausus būrys Biržų jaunimo dalyvavo Lietuvos jaunimo dienose Alytuje.
28 d. – Papilyje vyko tradiciniai Šv. Petro ir Povilo atlaidai. Po jų – koncertas, amatininkų turgelis.


 

 LIEPA

1 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2015. Biržų pilies salėje koncertavo Styginių ansamb-lis „Duo Oktava“, Povilas Syrrist-Gelgota (altas), Toril Syrrist-Gelgota (violončelė).
1 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko siuvinėtų rankdarbių parodos iš Aizkrauklės (Latvija) muziejaus rinkinių atidarymas.
3 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko Viktoro Binkio fotografijos parodos „Dialogai su vizulumu“ atidarymas.
3-7 d. – Užpaliuose (Utenos r.) vyko Lietuvos tradicinių kanklių ansamblių vasaros stovykla "Skambantys kankleliai". Joje dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblio "Untytė" tradicinių kanklių grupė (vadovė Aušra Butkauskienė) ir Biržų "Saulės" gimnazijos folkloro ansamblis "Saulala" (vadovė Nijolė Kaulinienė).
4 d. – Drąseikių kaime vyko akmens atidengimo šventė, skirta Drąseikių mokyklos atminimui įamžinti.
4 d. – Biržų aerodrome vyko Superfiesta. Koncertavo dainininkai Radži, Birutė Dambrauskaitė, muzikinės grupės E.G.O, MAN-GO, PIKASO, MAD MONEY. Renginio vedėjai – grupė HUSARAI.
5-6 d. – Biržuose vyko Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimo rengi-niai.
6 d. – Valstybės dienos renginiai vyko Kučgalyje.
6 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2015. Biržų piles menėje muzikos ir poezijos valanda „Yra tiktai Tėvynė“. Juozas Malikonis (bosas), Virginija Daugirdienė (fortepijonas), Petras Venslovas (aktorius).
11 d. – surengta Vabalninko bendruomenės sporto šventė.
11 d. – Juostaviečių parke vyko tradicinė Vaikų šventė.
12 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2015. Biržų pilies rūmų menėje vyko Fortepijoninės muzikos rečitalis. Ieva Jokubavičiūtė (fortepijonas).
12 d. – asociacija „Biržėnai“ paminėjo savo veiklos dešimtmetį.
16 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2015. Biržų pilies rūmų menėje koncertavo ansamb-lis „Trio Ventis Nova“. Justė Gelgotaitė (obojus), Eglė Andrejevaitė (fortepijonas), Andrius Puplauskis (fagotas).
18 d. – Užušilių kaimo parke vyko folkloro ansamblio 30-ies metų sukakties šventė.
18 d. – Papilyje vyko seniūnijos vasaros šventė.
19 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2015. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje kon-certavo Styginių kvartetas „Archi Quartett“: Vitalija Makrickienė (smuikas), Kristina Morozova (smui-kas), Mantas Makrickas (altas), Mykolas Rutkauskas (violončelė), solistė Ilona Pliavgo (sopranas).
19 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Švč. Mergelės Marijos Škalpierinės atlaidai. Šv. Luko galerijoje atidaryta fotomenininko Antano Jono Miežansko paroda. Pasirodė Pabiržės folkloro an-samblis „Žemyna“.
19-26 d. – Kretingoje vyko jungtinės Vokietijos Lipės žemės liuteronų ir reformatų grupės bei Biržų VšĮ "Nojaus arka" tarptautinis projektas „Atsargiai: diskriminacija!“.
20 d. – Biržuose surengtas močiučių, senelių ir anūkų Burbuliatorius „Senjorų burbulai“.
23 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2015. Biržų pilies rūmų menėje Roberto Šumano kelias. Verene Andronikof (sopranas), Tatjana Fedosejeva (Rusija), Alexy Lundin (smuikas), Erik Wenbo Xu (altas), Vytautas Sondeckis (violončelė).
25 d. – Satkūnų kaimo bendruomenė šventė 10-ąjį gimtadienį.
25 d. – Kirdonyse surengta Didžioji vasaros šventė.
25 d. – įvyko žvejų-mėgėjų vasarinės žūklės individualios-komandinės plūdine meškere varžybos „Širvėnos tiltas 2015“.
26 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2015. Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Sakrali-nės muzikos valanda. Ieva Morkūnaitė (vargonai), Pranas Dapšauskas (trombonas).
26 d. – Biržuose surengta Vasaros vandens šventė.
29 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2015. Biržų pilies rūmų menė. Jaunieji virtuozai. Julija Ivanovaitė (smuikas), Augustas Gocentas (violončelė), Deividas Dumčius (violončelė), Eglė Kižytė-Ramonienė (fortepijonas).
30 d. – liepos 22-29 d. 20 žmonių su negalia, judančių neįgaliųjų vežimėliais-varytuvais, pravažiavo maršrutą trijų Baltijos šalių keliais. Baigiamasis šio projekto renginys vyko Biržų pilies arsenalo konferencijų salėje.
31 d. – 2015 m. Biržų miesto šventė „Radvilų Biržai“ (pirmoji diena). Parodos „Pusbroliai Mikalojai (Rudasis ir Juodasis) Radvilos – kunigaikščių epochos pradžia“ atidarymas-konferencija (krašto muziejus „Sėla“). Biržų ir Aizkrauklės (Latvija) chorų koncertas. Senosios muzikos ir šokio trupės „Festa cortese“ teatralizuota renesansinė programa „Chiara Stella“. Rimvydo Laužiko knygos „Istorinė Lietuvos virtuvė. Maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ pristatymas. Jaunimo vakaras: BMX dviračių varžybos, gatvės krepšinio 3x3 turnyras, filmas po atviru dangumi.

 

RUGPJŪTIS

1 d. – 2015 m. Biržų miesto šventė „Radvilų Biržai“ (antroji diena). Tautodailininkų mugė, seniūnijų kiemeliai. Filmas „Radvilų Biržai – pasižvalgymai po Biržų kunigaikštystę“. Teatralizuotas atvykstančiųjų į šventę sutikimas prie Apaščios upės tilto – „Muitinė“. Biržų rajono ir svečių mėgėjiško meno kolektyvų koncertai. Bėgimas „Biržų kilometrai“. Iškilmingas savivaldybės tarybos posėdis. Pažintinis turas po Biržų kraštą. Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio Biržai 2015 uždarymas – pilies menėje koncertas „Pokalbiai be žodžių“ (Vytautas Sondeckis (violončelė), Egidijus Buožys (fortepijonas)). „Raganiukės“ teatro programa vaikams. Futbolo varžybos Biržų „Širvėna“– Gargždų „Pramogos“. Technikos klubo „Klasika“ teatralizuota senovinių automobilių paroda. Šventinė eisena. Oficialus šventės atidarymas. Vakarinis koncertas J. Janonio aikštėje (Panevėžio muzikinio teatro trio, Jonavos „Pavasario choras“ ir Arvydas Vičinskas, grupė „Studentės“, jaunimo grupė „Benjamins“, roko grupė „The Road Band“. Renginio vedėja – aktorė Nijolė Narmontaitė. Fejerverkai, diskoteka.
2 d. – 2015 m. Biržų miesto šventė „Radvilų Biržai“ (trečioji) diena. Šv. Mišios ir pamaldos už miestą ir miestiečius Biržų miesto bažnyčiose. Virgio Stakėno koncertas. Haiku konkurso baigiamasis renginys. Lėlių spektaklis vaikams ir visai šeimai „Lietuviška pasaka apie tris seseris“. Teatro „Lino lėlės projekto „Teatras be nuotolio“ dalis. Vaidoto Spudo knygos „Aš mėlyna pušis“ pristatymas.
3 d. – J. Janonio skverelyje vyko Burbuliatorius su šuniukais – „Draugiški burbulai“.
5 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Olgos Mikulskienės-Grow autobiografinės knygos „Gyvenimo kelias“ pristatymas.
6 d. – Biržų miesto bendruomenė „Biržai mūsų namai“ įgyvendino projektą – bendruomenės nariai J. Janonio aikštės skvere kūrė floristinį kilimą.
7 d. – Biržų miesto bendruomenė „Biržai mūsų namai“ įgyvendino projektą – J. Janonio aikštėje buvo kuriamas filmukas bei radijo reportažas apie Biržus ir miesto bendruomenę.
8 d. – vyko šventė, skirta Lapiškių kaimo 300-osioms metinėms.
8 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Panevėžio apskrities tautodailininkų „Aukso vainikų 2015“ atrankinė paroda.
8 d. – Germaniškyje vyko bendruomenės stadiono ir parko atidarymo šventė.
8 d. – Pakamponių memoriale pagerbtas 1941 metais nužudytų Biržų žydų atminimas.
8 d. – „Portfolio“ meno galerijoje vyko tarptautinio projekto – mokymo kursų „Tutorials ir Education“ paroda-pristatymas.
12 d. – Vabalninko bibliotekoje pristatyta Angėlės Skeberdytės-Jurevičienės knyga „Toks pasirinkimas“. – Biržų regioninio parko direkcijoje surengta Biržų krašto tautodailininkų darbų paroda „Tėviške – tu kampeli širdžiai brangus“.
14 d. – Biržų aerodrome vyko šventė „Ošiam 2015“. Dalyvavo Romas Dambrauskas, Audrius Jano-nis, Monika Linkytė, Lauris Reiniks, muzikinės grupės „HIT“, „69 danguje“, renginį vedė Juozas Zavaliauskas.
15 d. – Natiškiuose vyko kraštiečių šventė. Joje buvo paminėtos šiame kaime gimusio dailininko Al-girdo Petrulio 100-osios gimimo metinės, pristatyta Algirdo Garbausko parengta knyga "Natiškiai".
15 d. – Nemunėlio Radviliškyje surengta Kraštiečių šventė.
15 d. – Kučgaliečiai šventė Žolinę. 16 d. – Vabalninke vyko tradicinis Žolinės gatvės krepšinio turnyras. 16 d. – Nemunėlio Radviliškyje vyko Žolinės atlaidai. Bažnyčios šventoriuje pastatytas kryžius (autorius – Vytautas Dūminis).
16 d. – Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ dalyvavo Rygos miesto šventėje.
17 d. – miesto bendruomenė „Biržai mūsų namai“ ir VšĮ „Nojaus arka“ surengė Burbuliatorių „Moliniai burbulai“.
18 d. – Biržų pilyje surengta tradicinė Biržų neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ poezijos šventė.
20 d. – Biržų pilies salėje koncertavo Daumantas Kirilauskas (mažorinis rečitalis, fortepijonas).
21-23 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko Tarptautinis šiuolaikinės literatūros forumas Šiaurės vasara tema „Knyga kaip projektas“.
22 d. – Gulbinuose surengta kraštiečių šventė, atidengtas stogastulpis Gulbinų krašto šviesuoliams (autorius Vaidotas Butkevičius).
22 d. – Lebeniškiuose surengta kaimo šventė „Lebeniškiams 430 metų“. 22 d. – Pačeriaukštėje vyko rajono seniūnijų sporto žaidynės.
22 d. – „Klausučių ulytėlės“ bendruomenėje surengta tradicinė „Moliūginės“ šventė. 23 d. – Biržuose vyko Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienos minėjimas.
26 d. – Skrebiškių ir Kučgalio bibliotekos surengė renginį vaikams. 26, 27, 29, 30, rugsėjo 4 d. – Biržų jaunimo mėnesio filmų po atviru dangumi prie kultūros centro savaitė.
28 d. – Biržų pilies arsenale pristatyta Jūratės Murnikienės (Mozūraitės) knyga „Kaip išgyventi... ir toliau gyventi“.
28 d. – Rinkuškių bendruomenės kiemelyje vyko Vasaros ir Rudens pasimatymo vakaras.
28 d. – Meilūnuose surengta etnokultūros pamoka. 28 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Sakralinės muzikos pusvalandis. Dalyvavo Ieva Morkūnaitė, Pranas Dapšauskas, Laima Aukštuolienė, Vita Džiulna, Pijus Valotka, Rokas Jasikas, Viktorija Morkūnienė.
29 d. – Papilio kultūros namuose Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras parodė lyrinę komediją „Švelnus ilgesys“.
29 d. – Biržų centriniame pliaže vyko jaunimo mėnesio renginys – vasaros uždarymo šventė.
29 d. – Biržų pilies kieme vyko tarptautinė tautodailininkų mugė ir tradicinių amatų demonstravimas.
29 d. – Biržų motokroso trasoje vyko Lietuvos „Cross Country“ čempionato paskutiniojo etapo var-žybos ir Pabaltijo „Cross Country“ čempionato 7-ojo etapo varžybos.
30 d. – pilies arsenalo salėje vyko neįgaliųjų draugijos šventė „Rudenėjančios vasaros dvelksmas“.
31 d. – Biržuose vyko Burbuliatoriaus renginys – „Žaismingi burbulai“.
31 d. – Biržų pilies salėje vyko ansamblio „Artistico“ koncertas.

 

RUGSĖJIS

1 d. – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos mažieji skaitytojai dalyvavo knygų skaitymo skatinimo konkurse "Skaitome kraštiečių vaikų rašytojų knygas". Konkursą inicijavo ir koordinavo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo centras. Biržų viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriuje įvyko konkurso viktorina.
1 d. – Biržų pagyvenusių žmonių asociacijos valdyba organizavo tradicinį renginį – į susitikimą suk-vietė jau nebedirbančius rajono pedagogus.
3-5 d. – Biržuose vyko V tarptautinė kūrybinė-edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge 2015“. Evangelikų reformatų bažnyčioje vyko stovyklos dalyvių koncertas.
4 d. – Biržuose, J. Janonio aikštėje, vyko „Gyvosios bibliotekos“ renginys.
5 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų krašto tradicinės tekstilės paroda iš muziejaus rinkinių.
6 d. – Biržuose, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje, vyko Vaikystės vežimėlių šventė.
10 d. – Biržų regioniniame parke buvo surengtas Kirkilų karstinių ežerėlių apžvalgos bokšto atidarymas.
11 d. – Vabalninko miesto bibliotekoje parengtas skaitymo skatinimo projektas vaikams ir paaugliams „Berniukai ir mergaitės, būkit žmonės – skaitykit!“. Įvyko susitikimas su žurnaliste, rašytoja Gintare Adomaityte bei Gendručio Morkūno žmona Regina Morkūnienė. Parodytas Šiaulių dramos teatro spektaklis „Blusyno pasakojimai“.
11 d. – vyko atnaujinto Kučgalio šaltinio atidarymo ceremonija „Mūsų šaltinėlyje ir vanduo saldus“.
11 d. – Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje įvyko susitikimas su knygų iliustratoriumi Rolandu Dabruku.
12 d. – buvusio Papilio pradinėje mokykloje (Lansbergų sodyboje) vyko tradicinė literatūrinė popietė „Keturių vėjų pagairėje“.
12 d. – Biržuose atidarytas kempingas.
13 d. – Nemunėlio Radviliškyje įvyko susitikimas su žygeiviais, keliaujančiais istoriniame žygyje su žemaitukų žirgais aplink Lietuvą.
16 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje pradėti rengti mamyčių ir jų mažylių rytmečiai. Pirmojo renginio tema – "Maloni trijulė: mama, vaikutis ir knyga".
17 d. – sukako 70 metų, kai mūšyje Biržų girioje žuvo 24 partizanai iš Augusto Vasiulio ir Jono Krivicko vadovaujamų būrių. Prie paminklo žuvusiems partizanams įvyko jų žūties metinių paminėjimas.
18-19 d. – Biržuose vyko Europos paveldo dienų renginiai.
19 d. – Biržai įsijungė į akciją „Visa Lietuva šoka“. Biržų kultūros centro kiemelyje šokti ir dainuoti biržiečius mokė folkloro ansambliai „Siaudela“ ir „Dijūta“.
19 d. – įvyko mokytojos, literatės Aldonos Černiauskienės mirties metinių paminėjimas. Prie namo, kur ji gyveno, atidengta atminimo lenta, Biržų pilyje vyko minėjimas, dainavo choras „Tremties aidai“.
19 d. – Medeikių kaimo bendruomenė surengė poeto S. Dagilio 100-ųjų mirties metinių minėjimą. Atkurta teatralizuota karčema pagal poemą „Joninės Parovėjos karčemoje“.
19 d. – Biržiečiai dalyvavo prie Lietuvoje vykusios etninės kultūros akcijoje „Visa Lietuva šoka“. Biržų kultūros centro kiemelyje šokti ir dainuoti mokė folkloro ansambliai „Siaudela“ ir „Dijūta“. 20 d. – Vabalninke vyko seniūnijos rudens derliaus šventė „Kuc kuc rudens mugėn Vabalninke pirkti“.
21 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje atidaryta literatūros vertėjų portretų paroda „Šaligreta“. Portretų autorius – poetas Vladas Braziūnas. Savo vertimus skaitė Povilas Gasiulis ir Arvydas Valionis.
22 d. – Germaniškyje vyko Baltų vienybės dienai skirtas renginys – baltų vienybei skirta laužų sąšauka.
22-25 d. – Biržų krašto muziejus "Sėla" dalyvavo respublikiniame "Muziejų kelio" projekte. Surengta edukacinė savaitė liaudies meno temomis.
23 d. – LESTO ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka biržiečius pakvietė į Racionalaus vartojimo dieną.
23 d. – Biržuose vyko Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos renginiai: kelionė-prisiminimai po Biržų „štetlą“, žydų pagerbimas prie išlikusios sinagogos, paskutinio Biržų žydų kelio iš geto į Pakamponis pakartojimas, genocido aukų pagerbimas masinių žudynių vietoje.
25 d. – Biržų „Artrito“ klubas A. Dauguviečio parke surengė renginį „Judėk laisvai“.
26 d. – Papilio kultūros namuose vyko Papilio moterų kvarteto dešimtmečio jubiliejinis koncertas „Jaunystės vaivorykštė“.
26 d. – įvyko Baltų vienybės dienai skirtas renginys – mišrių lietuvių ir latvių šeimų susiėjimas.
26 d. – Mieliūnų bendruomenėje įvyko naujai įrengtos sporto aikštelės atidarymo šventė.
26 d. – Biržų miesto centrinėje aikštėje buvo duotas startas senovinės technikos sezono pabaigtuvių raliui „Transeksta istorinių automobilių ir motociklų ralis Radvilų keliais“.
26 d. – Pabiržės Šv. Luko galerijoje vyko Jokūbo Tūro filmo „Sapnuoju, kad einu“ peržiūra. Galerijoje veikia dailininko Vidmanto Jažausko kūrinių paroda.
27 d. – Pabiržės parapijoje buvo švenčiami Šv. Mykolo atlaidai. Vyko XIX Aukštaitijos vargonų festi-valio koncertas. Koncertavo marimbos meistras Saulius Auglys-Stanevičius.
27 d. – Biržų krašto muziejus „Sėla“ surengė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės pergalių prieš švedus – Salaspilio mūšio 410-ųjų metinių minėjimą.
27 d. – Biržų turizmo informacijos centras paminėjo Pasaulinę turizmo dieną, surengta pažintinė ekskursija po Biržų rajoną.
29 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta fotoparoda „Ana Frank – istorija šiandienai“. Paroda skirta Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai.

 

SPALIS

3 d. – Biržų pilies salėje vyko koncertas, skirtas Tarptautinei muzikos dienai paminėti.
4 d. – A. Dauguviečio parke sporto klubas „Dynamic“ surengė ėjimą „Kelio užteks visiems“.
6 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko „Auksiniai Europrotai“.
7 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje įvyko poetės Rūtos Mikulėnaitės-Jonuškienės kūrybos vakaras ir knygos „Papartynų aitvaras“ pristatymas. Renginį vedė rašytojas Petras Panavas, dainavo ansamblio "Sudeikiečių gaida" grupė.
7 d. – Biržų krašto muziejaus „Sėla“ arsenale Lietuvos architektų sąjungos atstovai surengė diskusiją-pasitarimą „Dėl Biržų miesto centrinių erdvių vystymo kūrybinių dirbtuvių“.
10 d. – įvyko mokyklos Papilyje įkūrimo 420 m. jubiliejaus šventė.
10 d. – J. Janonio aikštėje surengta rudeninė mugė ir blusturgis.
10 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta dailininkės, scenografės Sofijos Kanaverskytės paroda „Lietuvos valdovai“.
11 d. – Vabalninke surengta šeštoji „Teatriukų šventė“. Spektaklius parodė Skrebiškių, Kučgalio, Parovėjos, Obelaukių, Medeikių mėgėjų teatrai.
15 d. – pilies salėje koncertavo trio „14 stygų“. Vilhelmas Čepinskis, Viktorija Čepinskienė (smuikas), Sergej Krinicin (gitara).
15 d. – Estijos, Latvijos ir Lietuvos moterys pasaulinę kaimo moterų dieną pažymėjo Rezeknėje (Latvija) surengtoje tarptautinėje konferencijoje. Joje dalyvavo 4 Biržų rajono atstovės.
17 d. – vyko Nausėdžių kultūros namų atidarymo šventė.
19 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje VšĮ „RV Agentūra“ kartu su VšĮ „Žaliasis taškas“ organizavo renginį „Kita forma bibliotekose“.
21 d. – Biržų pilyje koncertavo Zita Martinavičiūtė-Grigienė (sopranas), Gražina Zalatorienė (fortepijonas), Wang Yu (baritonas, Kinija), Wang Xiangou (fortepijonas, Kinija).
23 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Sakralinės muzikos koncertas, skirtas bažnyčios 155-erių metų jubiliejui. Koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
24 d. – Biržų rankdarbių asociacija „Fantazijų skrynia“ kavinėje „Pas Nijolę“ surengė Tarptautinės rankdarbių dienos minėjimą.
24 d. – Kučgalio bendruomenėje surengta „Rudens šventė“.
24 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko parodos iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“ rinkinių „Moterų rankdarbių grožis: tradicijos perimamumas ir kaita“ uždarymas – meninė poetinė kompozicija-koliažas „Žmogus ir laikas“.
25 d. – įvyko žvejų-mėgėjų rudeninės žūklės Širvėnos ežere individualios-komandinės spiningavimo varžybos „Širvėnos plėšrūnė 2015“.
28 d. – Vabalninko muziejuje surengta vabalninkietės Vaidos Baltrašiūnienės rankdarbių paroda „Milijonas akių“ bei Kupiškio raj. Antašavos pagrindinės mokyklos pradinukų dailės būrelio „Teptukas“ piešinių paroda „Vaikai spalvų pasaulyje“ (vadovė B. Kairienė).
31 d. – Vabalninko kultūros namuose surengtas Vabalninko seniūnijos meno mėgėjų kolektyvų koncertas.
31 d. – Pabiržės Šv. Luko galerijoje atidaryta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės sky-riaus mokinių bei jų mokytojos Gražinos Visockienės keramikos darbų paroda.

 

LAPKRITIS

4 d. – TAU kultūros ir meno fakultetas surengė literatūrinę popietę, skirtą poetų Pauliaus Širvio ir Sergejaus Jesenino kūrybai.
6 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko profesoriaus Alberto Gursko edukacinė kaligrafijos pamoka, atidaryta jubiliejinė kaligrafijos darbų paroda.
7 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų rankdarbių asociacijos „Fantazijų skrynia“ kūrybinių darbų paroda.
9-15 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Šiaurės šalių bibliotekos savaitės „Draugystė Šiaurės šalyse“ renginiai.
Nuo 10 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriuje veikė kirdonietės Agnės Drevinskaitės rankų gamybos knygų skirtukų paroda-pardavimas.
11 d. – Biržų pilies menėje vyko kamerinės muzikos koncertas „Nurimk, širdie...“. Koncertavo dainininkė E. Juškaitė, klarnetininkas V. Giedraitis ir pianistė D. Stulgytė.
12 d. – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras surengė psichologo, psichoterapeuto Zenono Streikaus paskaitas „Stresas ir jo įveika“.
13 d. – Biržų pilies arsenalo salėje vyko leidinio "Žydai Lietuvos žemėlapyje. Biržai. Žydų paveldo ir istorinės atminties išsaugojimo problemos" pristatymas.
13 d. – Biržų pilies salėje vyko Kultūros centro kolektyvų koncertas-išlydėjimas. Kaimiškos muzikos kapela „Širvėna“ išlydėta į „Grok, Jurgeli“ finalinį koncertą Kaune.
14 d. – Biržų kultūros centro liaudiška kapela „Širvėna“ dalyvavo Kaune vykusioje liaudiškų kapelų šventėje „Grok, Jurgeli“.
14 d. – biržiečių kryžiažodžių mėgėjų komanda dalyvavo Kretingoje vykusiame kryžiažodžių sprendimo turnyre. 
16 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriuje veikė dailininkės Sigutės Ach darbų paroda "Dideli ir maži, nerimti" ir leidyklos "Nieko rimto" knygų mugė.
16-22 d. d. – Biržų rajone vyko Biržų rajono PMMMC, TAU, Biržų muziejaus „Sėla“, PŽA, Biržų sa-vivaldybės sveikatos biuro surengta suaugusiųjų mokymosi savaitė.
17 d. – Biržuose surengtas Latvijos Nepriklausomybės dienos paminėjimas. Lankėsi oficiali Vecumniekų valdžios ir visuomenės atstovų delegacija, vadovaujama Tarybos pirmininko Rihardo Melgailio. Ingus Pavinkšnis ir istorikas Voldemars Barens vedė Latvijos istorijos pamokas "Saulės" gimnazijoje ir Kaštonų pagrindinėje mokykloje, Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje surengta literatūros paroda „Mūsu brāļi latvieši“.
20 d. – Biržuose vyko renginys „Atkurtai savivaldai 25-eri“.
20 d. – Biržų rajono Meilūnų kaimo bendruomenės namuose įvyko edukacinis renginys "Kulinarinio paveldo išsaugojimas bendruomenėje", skirtas Etnografinių regionų metams. Renginį organizavo kaimo bendruomenė, Meilūnų ir Nausėdžių bibliotekos, Biržų kultūros centro Meilūnų skyrius.
21 d. – Lebeniškių cerkvėje vyko Šv. Nikandro atlaidai. Po jų bendruomenės namuose surengta bend-ruomeniškumo popietė, koncertavo muzikantų grupė iš Vaškų.
23 d. – pilies salėje vyko Bauskės muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas.
24 d. – Kaune vyko šalies neįgaliųjų kūrybos festivalis "Sveika, daina". Jame dalyvavęs Biržų rajono neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis "Ištvermingieji" įvertintas II vieta ir apdovanotas diplomu.
26 d. – Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdyje žurnalistui, kultūros antropologui, žiniasklaidos, viešųjų ryšių ekspertui Virginijui Savukynui įteikta 2015 metų Antano Macijausko premija.  – Vaikų dailės galerijoje surengta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių popie-riaus plastikos darbų paroda (mokytojos – Irena Vegienė ir Sandra Sukarevičiūtė).
27 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko Biržų rajono kultūros namų duetų ir trio muzikos ir dainos šventė. Atidaryta dailininko Vidmanto Jažausko tapybos darbų paroda. 28 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko vyskupijos jaunimo susitikimas „Iš kasdienybės džiaugsmingai – į adventą“.
28 d. – Skrebiškiuose vyko renginys "Iki pasimatymo, rudenėli, būk pasveikinta, žiemuže".
28 d. – Biržų kultūros centro mišrus choras "Agluona" ir kamerinis choras "Viktorija" dalyvavo meno mėgėjų šventėje-sambūryje "Amžina daina" Panevėžyje.
28 d. – Rovėjos kaimo bendruomenės namuose vyko mažosios bibliotekėlės atidarymo šventė "Knygos sugrįžimas".

 

GRUODIS

3 d. – Biržuose surengtas Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos minėjimas.
3 d. – vyko Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos bendruomenės akcija Biržų parapijos šv. Vincento Pauliečio globos namuose „Adventiniai skaitymai“.
4 d. – Biržų rajono Nausėdžių kultūros namuose surengta Žemdirbių šventė.
5 d. – Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinėje mokykloje įvyko buvusių ir esamų sportininkų susitikimas-vakaronė.
5 d. – Biržų „Senjorų seklyčioje“ Obelaukių mėgėjų teatras parodė spektaklį „Apgamas ant nosies“.
5 d. – Vabalninko kultūros namuose koncertuos Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Virgilijus Noreika bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, choro dirigentas ir dainininkas Dainius Puišys. Dainininkams akompanuos pianistė ir koncertmeisterė Lina Giedraitytė. Koncerto vedėjas – muzikologas Viktoras Gerulaitis.
5 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta kalėdinė medžio drožėjo Rimanto Zinkevičiaus medinių angelų paroda.
6 d. – Papilio kultūros namuose koncertuos Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Virgilijus Noreika bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, choro dirigentas ir dainininkas Dainius Puišys. Dainininkams akompanuos pianistė ir koncertmeisterė Lina Giedraitytė. Koncerto vedėjas – muzikologas Viktoras Gerulaitis.
6 d. – klubo „Svaja“ popietėje Medeikių mėgėjų teatras parodė V. Ruminavičiūtės pjesę „Sunki našta“, koncertavo Nemunėlio Radviliškio kapela „Santaka“.
8 d. – Biržų rajono Papilio seniūnijos Kvetkų, Papilio, Kučgalio, Kupreliškio ir Skrebiškių bibliotekų darbuotojos surengė Etnografinių regionų metams skirtą renginį.
10 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje pristatytas literatūrinis projektas „Gimtojoj mano Šiaurės Lietuvoj...“.
11 d. – centrinėje Biržų aikštėje įžiebta Kalėdinė eglutė.
12 d. – Papilio kultūros namuose surengta advento popietė „...Kai angelas baltas ateina į širdį“.
12 d. – Nemunėlio Radviliškyje surengtas adventinis turgelis-mugė, po jo – koncertas.
13 d. – pilies salėje vyko koncertas „Pinkime draugystės juostą“. Dalyvavo Biržų ir Kupiškio kultūros centro „Bočių“ kolektyvai.
14 d. – Vabalninke surengtas šventinių instaliacijų konkursas „Baltos Kalėdos Vabalninke“. Vyko Kalėdinės eglės įžiebimo šventė.
16 d. – į Biržų Jurgio Bielinio viešąją biblioteką "Knygų Kalėdų autobusiuku" atvyko rašytojos Renata Šerelytė ir Birutė Jonuškaitė.
16 d. – onkoklubas „Stenkimės nugalėti ligas“ surengė užsiėmimą „Mūsų rankos puošia ir ramina“.
17 d. – miesto centrinėje aikštėje vyko Kalėdų karnavalas, „Tele Bim Bam“ koncertas, Kalėdų Senelio kambarys ir nykštukų dirbtuvės.
17 d. – įvyko šventinis literatų klubo „Svajokliai“ narių susitikimas.
17 d. – Biržų pilyje vyko koncertas susitikimas „Šventų Kalėdų belaukiant“. Dalyvavo Vytenis Gurstis (fleita), Virginija Survilaitė (fortepijonas), Živilė Survilaitė (fortepijonas).
18 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje prie Kalėdų eglutės vyko jaunimo diskusija apie skaitymą, politiką, gyvenimo prasmę.
18 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko tradicinė adventinė popietė „Kalėdų laukimo dvasia“.
18 d. – Biržų pilies salėje vyko išskirtinis aistringojo ispanų flamenko ir džiazo improvizacijų koncertas. Koncertavo H. Romero – gitara, vokalas (JAV), Kęstutis Vaiginis – saksofonas (Lietuva), C. Estevez Calero – perkusija, vokalas (Ispanija).
19 d. – Biržų miesto centrinėje aikštėje vyko akcija – „Dalinkimės“.
19 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Daivos Zalogienės kūrybinių darbų paroda „Kalėdinis ažūras“.
19 d. – J. Janonio aikštėje surengta Kalėdinė mugė.
22 d. – Biržų pilies salėje vyko Savivaldybės mero labdaros vakaras. Koncertavo Petras Geniušas.
27 d. – Šukionių bendruomenės namuose atidaryta fotomenininko Stanislovo Vadapolo fotografijų paroda, koncertavo Birutė Dambrauskaitė, Radžis.
27 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų krašto dailininkų grupės „8+“ kūrybinių darbų paroda.
28 d. – Biržuose surengtas kalėdinis pramoginis bėgimas.
31 d. – Biržų pilies salėje vyko koncertas „Senuosius metus palydint“.
31 d. – Šukionių kaimo bendruomenėje vyko Naujųjų Metų sutikimo renginys.

Parengė Zita Balaišienė