2015

Straipsnių sąrašas

VASARIS

6 d. – Biržų kultūros centre vyko vaikų liaudies šokių festivalis „Apaščios polka“.
8 d. – asociacija „Biržėnai“ surengė popietę „Tas gražus viduržiemis“.
10 d. – Smilgių ir Pačeriaukštės bendruomenės namuose paskaitą „Kaip valdyti stresą, kad jis neužvaldytų mūsų“ skaitė socialinių mokslų daktarė Roma Paukštienė.
14 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ atidarymas. Kauno dramos teatro spektaklis „Gentis“. Festivalio metu eksponuota Dmitrijaus Matvejevo fotografijų paro-da “Oskaro Koršunovo spektaklių repeticijos“ ir dailininko Egilo Skujos darbų paroda.
14 d. – pilies salėje vyko koncertas „Meilės pakylėti...“. Koncertavo Vilija Kuprevičienė (sopranas), Ieva Otilija Kuprevičiūtė (fleita), Jurga Umaraitė (koncertmeisterė).
14 d. – Gulbinų bendruomenės namuose vyko Dainos ir poezijos šventė. Paminėta Lietuvos neprik-lausomybės atkūrimo diena, Šv. Valentino diena, Užgavėnės. 14 d. –Šukionių bendruomenėje paminėta Vasario 16-oji bei Valentino diena.
16 d. –Kučgalio bendruomenėje paminėta Vasario 16-oji, švęstos Užgavėnės. 15 d. – Butautų dvare atidengta memorialinė lenta signatarui Petrui Poškui. Pristatytas tarptautinis „Širdžių kelio“ projektas.
15 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Valstybinis Vilniaus mažasis teatras pristatė spektaklį „Dėdės ir dėdienės“.
15 d. – Germaniškio bendruomenė paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, surengė „Protų mūšį“, kuriame dalyvavo komandos iš Suosto ir Nemunėlio Radviliškio.
15-16 d. – Biržuose vyko Vasario 16-ajai skirti renginiai.
15 d.: dokumentiniai filmai: „Dr. Jonas Ba-sanavičius“, G. Balčiūnaičio ir P. Ramanausko filmas „1863-ųjų metų sukilimas Pasvalio krašte“.
16 d. : Atminties valanda ir gėlių padėjimas prie Jokūbo Šerno kapo Nemunėlio Radviliškyje, Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Biržų šaulių 1-osios kuopos narių priesaika prie memorialo Švyturio gatvėje, tinklinio turnyras, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai „Saulės“ gimnazijos salėje, šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, gėlių padėjimas prie paminklo Žuvusiems už Lietuvos Neprik-lausomybę, Vasario 16-osios signatarų klubo vicepirmininko Kęstučio Petrulio pranešimas apie biržiečius signatarus Alfonsą Petrulį ir Jokūbą Šerną, Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo Algimantui Baubliui ir Algirdui Vladislovui Butkevičiui suteikimo ceremonija, Kauno miesto mišraus choro „Saluto“ koncertas pilies salėje.
17 d. – Biržų pagyvenusių žmonių asociacija surengė Užgavėnių šventę, vyko konkursas „Mano firminiai blynai“.
17 d. – Biržų kultūros centro kiemelyje surengta Užgavėnių šventė.
18 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Klaipėdos dramos teatro komedija „Įnamis“.
18 d. – Vabalninko krašto muziejuje atidaryta vabalninkietės Genės Janušonytės-Indriliūnienės autorinė rankdarbių paroda "Nuo siūlo iki meno".
19 d. – Biržų kultūros centre vyko edukacinė programa „Žaidžiame teatrą“ pradinių klasių mokiniams.
19 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakultetas surengė literatūrinę popietę „Poezija. Prisiminimai. Datos“.
20 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Menų spaustuvės „Atvira erdvė“ muzikinis koliažų spektaklis paaugliams ir jaunimui „59'Online“.
21 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Valstybinio jaunimo teatro spektaklis „Nykstančios rūšys“.
22 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Oskaro Koršunovo režisuotas spektaklis „Miranda“. Po spektaklio – diskusijos su teatro režisieriumi Oskaru Koršunovu, filosofu, teatralu Ervinu Koršunovu ir jų draugais.
24 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklis mistinė muzikinė drama „Dibukas“ bei pasaka vaikams „Mikė“.
26 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Teatro „Utopia“ spektaklis „YOLO“.
27 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ uždarymas. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro trupės šokio spektaklis „Altorių šešėly“.
28 d. – Parovėjos bendruomenės namuose vyko vaizdo seminaras „Per juokus į geresnę santuoką“.
28 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta biržiečių tautodailininkų darbų paroda.
28 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Virginijaus Benašo (Panevėžys) fotografijų, skulptūrų, papuošalų paroda.
28 d. – Smilgiuose surengtas romansų vakaras „Nelaimėj ar laimėj tavy pažino“.