2015

Straipsnių sąrašas

BALANDIS

3 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta paroda „Aukštaitijos fotografija šiandien“.
4 d. – Biržuose, J. Janonio aikštėje, surengta velykinė mugė.
7 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko 2014 metų geriausių skaitytojų apdovanojimas, bibliotekos draugų susitikimas bei "Teatriuko" spektaklis.
8 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Dvasinis fakultetas surengė užsiėmimą „Velykinio laikotarpio susitikimai“ su tikybos mokytoja Sigute Sakalauskiene.
9 d. – Biržų rajono neįgaliųjų draugija surengė velykinę popietę.
9 d. – Biržų pilies salėje koncertavo Robertas Grod (violončelė) ir Austėja Valušytė (fortepijonas).
9 d. – Biržų kultūros centre Nacionalinio dramos teatro premjera „Kankinys“.
10 d. – Biržų kultūros centre parodyta cirko 3D programa „Paslapčių kambarys“.
10 d. – Kaune vykusiame konkurse dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mergaičių choras ir Biržų kultūros centro kamerinis choras "Viktorija" (vad. V. Morkūnienė).
11 d. – Biržų kultūros centre vyko Atvelykio šventė vaikams „Ridu ridu riduolėlį“.
11 d. – Biržų kultūros centre vyko jaunimo savanorių projekto „Ekologijos dienos Biržuose“ baigia-masis renginys – „Bundanti žemė“.
11 d. – Skrebiškių kaimo bibliotekoje surengtas renginys „Seku seku pasaką...“. Jame dalyvavo ir vai-kiškas knygas bibliotekai dovanojo leidyklos "Debesų ganyklos" atstovė Vaiva Pėtelienė.
12 d. – Biržų pagyvenusių žmonių asociacija organizavo renginį senjorams „Atvelykis“.
12 d. – Smilgių bendruomenės namuose vyko Petro Remeikos poezijos, publicistikos knygos „Gimti-nės šauksmas“ pristatymas.
16 d. – Biržų kultūros centre koncertavo Vytautas Šiškauskas.
16 d. – Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajokliai“ surengė šventinį susitikimą.
17 d. – Vabalninke vyko bendruomenės namų atidarymo šventė.
18 d. – prie Kvedariškio karjero surengtos šaudymo varžybos Biržų miesto taurei laimėti.
18 d. – Biržų kultūros centre kultūros centro Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras parodė tragikomediją pagal Igorį Murenko „Išbandymas mirtimi“.
18 d. – Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje chorai iš visos Lietuvos siekė ilgiausio vaikų choro koncerto rekordo. Koncerte dalyvavo ir du chorai iš Biržų: "Saulės" gimnazijos mišrus jaunimo choras "Solis Ortus" bei Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos merginų choras.
18 d. – Linkuvoje vyko vokalinės muzikos festivalis "Kur aukštas klevas". Biržams atstovavo Papilio moterų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Vigilijos Macienės. Mažųjų ansamblių kategorijoje kvarte-tas laimėjo pirmosios vietos diplomą.
18 d. – Aizkrauklės (Latvija) miesto kultūros namuose įvyko Biržų kultūros centro kolektyvo „Bočiai“ koncertas.
19 d. – asociacija „Biržėnai“ surengė popietę „Džiaukimės, juokimės, dainuokim pasitikdami pavasarį“.
19 d. – pilies salėje festivalio „Baroko pavasaris Biržuose“ renginys – kamerinio ansamblio Musica Humana koncertas.
19 d. – Nemunėlio Radviliškio mėgėjų teatras miestelio gyventojams parodė A. Kazakevičienės pjesę „Kaip velnias akmenį nešė“.
21 d. – Vabalninko krašto muziejus ir kaimo biblioteka surengė kalbininkės Antanės Kučinskaitės 100-ųjų gimimo metinių sukakties minėjimą.
21 d. – Vabalninko miesto dienos paminėjimo renginys Vabalninke – Tarpukario Lietuvos finansų ministro Vytauto Petrulio 125-osioms gimimo metinėms skirti renginiai (minėjimas, paroda „Pinigai Lietuvoje“ ir Vabalninko valiutos VABOLIO projektų konkurso-parodos ekspozicija) muziejuje ir bibliotekoje.
22 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių koncertų ciklas „Muzika ir mes“. Kon-certas „Muzikinė paletė“ – dalyvavo mokytojų Viktorijos Morkūnienės ir Inos Valotkienės mokiniai.
22 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakultetas surengė popietę „Atėjom iš motinos glėbio“.
23 d. – Vabalninko miesto dienos paminėjimo renginys Vabalninke – Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos renginys „Dainuojantis pavasaris Vabalninke“ prie gimnazijos.
23 d. – Nemunėlio Radviliškio bibliotekoje pristatyta Zigmo Petro Rupšio novelių knyga "Ąžuolo kerštas". Kučgalio biblioteka parodė literatūrinę-muzikinę kompoziciją, skirtą poeto Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms.
24 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių koncertų ciklas „Muzika ir mes“. Ugnės Stirkaitės ir Ugnės Savonytės (smuikas), baigiamojo egzamino koncertas. Dalyvavo R. Stirkaitė, inst-rumentinis ansamblis, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis.
24 d. – Biržuose vyko tradicinė Lietuvos maironiečių draugijos Jurginių ir poezijos konkurso „Pavasa-rio balsai“ diena.
24 d. – Biržų rajono Kratiškių bibliotekoje vyko renginys, skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. Jame dalyvavo Kratiškių pagrindinės mokyklos dramos būrelio artistai (vadovė N. Baltrušaitienė), ikimokyklinukai (mokytoja I. Tamonienė), Socialinių paslaugų centro lankytojai. Savo kurtas lėles atvežė Sigutė Kiaulėnienė, Danutės Kairienės rankdarbius pristatė jos dukra Vanda Dubinienė.
25 d. – Biržų kultūros centre folkloro festivalis „Pragyda gyda“.
25 d. – Skrebiškių bibliotekoje vyko Nacionalinei bibliotekų savaitei skirta viktorina „Surask atsakymus savo bibliotekoje“.
25 d. – įvyko renovuotų Papilio kultūros namų atidarymo šventė. Surengta mugė, vyko koncertas.
25 d. – Lamokėlių koplyčioje vyko Šv. Jurgio atlaidai. Pakermošis – Meilūnų kaimo bendruomenės namuose. Pristatyta Zigmo Rupšio knyga „Ąžuolo kerštas“.
25 d. – Biržų kultūros centro mišrus choras "Agluona" vyko į Aizkrauklės miestą (Latvija), kur vyko chorų koncertas.
23-29 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai: konkurso „Pieštukinė bibliotekai“ apdovanojimai, steigiamos Skaitymo grupės pirmasis susitikimas, Vaikų literatūros skyriuje veikė „Knygiuko arbatinė“, išklausytos paskaitos „Mano teisės Europos Sąjungoje: ES užtikrinama teisinė pagalba piliečiui“ ir „Europos vartotojų centrų tinklo veikla bei pag-rindinės vartotojų teisės ES“, vyko kultūrinės edukacijos projekto „Teatro karalystės išdaigos“ renginys „Aš – aktorius“.
26 d. – Medeikių bendruomenėje paminėtos poeto Vaidoto Spudo 100-osios gimimo metinės.
26 d. – Vabalninko miesto dienos „Tau, gimtasis Vabalninke“ renginiai Žolinės aikštėje: senovinės technikos klubo „Ekipažas“ automobilių paradas, iškilmingas miesto vėliavos pakėlimas, „Lino žiedo“ žymens įteikimas, koncertas. Stanislovo Vadapolo fotografijų parodos „Akimirkos“ kultūros namuose atidarymas, Vabalninko folkloro ansamblio „Saulala“ 55-ųjų metinių koncertas.
26 d. – Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko festivalio „Baroko pavasaris Biržuose“ koncertas „Sonatos gimimas“. Koncertavo Ūla Kinderytė (barokinis smuikas), Vilimas Norkūnas (vargonai).
26 d. – Nemunėlio Radviliškio mėgėjų teatras Germaniškio bendruomenėje parodė A. Kazakevičienės pjesę „Kaip velnias akmenį nešė“.
27 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su dr. Ingrida Ilgauskiene ir teisininku Aušvydu Čebatoriumi. Išklausyti pranešimai Europos Sąjungos teisės tema, biržiečiams teiktos nemokamos individualios teisinės konsultacijos.
28 d. – Biržų kultūros centre vyko Kęstučio Jablonskio ir grupės koncertas.
28 d. – pilies salėje vyko koncertas: profesorė Raminta Lampsatytė pristatė Lataną Phoung (mecosop-ranas, Prancūzija), Vilija Mozuraitytė (sopranas, Vokietija), David Hughey (baritonas, JAV), Raminta Lampsatytė (fortepijonas, Vokietija), Andrius Vasiliauskas (fortepijonas, Lietuva).
29 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko kultūrinės edukacijos projekto „Teatro karalystės išdaigos“ renginys „Aš – aktorius“. Užsiėmimo vadovė – Šiaulių dramos teatro aktorė, pedagogė Silvija Povilaitytė.
29 d. – Vabalninko muziejuje pristatytas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengtas atlasas „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“.
29 d. – Nemunėlio Radviliškio bibliotekoje surengta popietė kraštietės vertėjos Bronės Brazauskaitės-Balčienės 70-mečiui.
29 d. – Biržų kultūros centre vyko darželio „Drugelis“ šventė, skirta Motinos dienai paminėti.
30 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Bibliotekos perspektyva – edukacinė veikla“.
30 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta atnaujinta Sovietinio laikotarpio ekspozicija, vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengto atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ pristatymas.
30 d. – J. Janonio aikštėje surengtas Šiaurietiško ėjimo užsiėmimas.