2015

Straipsnių sąrašas

 GEGUŽĖ

2 d. – Biržų kultūros centre vyko vaikų ir jaunimo mėgėjų kolektyvų koncertas, skirtas Motinos dienai paminėti „Ant tavo rankų supasi gerumas“.
2 d. – pilies salėje pianistas Egidijus Buožis pristatė solinę programą „Vienos kompozicijos rečitalis“.
2 d. – Kupreliškyje vyko Motinos dienos minėjimas. Mėgėjų teatras parodė E. Untulio melodramą „Meilės kvadratas“. 3 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje vyko koncertas, skirtas Motinos dienai. Koncertavo Panevėžio kvartetas. 3 d. – Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko Motinos dienai skirtas renginys. Vargonavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojos Inos Valotkienės mokiniai.
3 d. – Skrebiškių bendruomenės teatro kolektyvas parodė spektaklį pagal Žemaitės komediją „Trys mylimos“.
5 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Europos dienai skirtas renginys – „Tolimi kraštai – artimi gyvenimai“, susitikimas su žurnalistu, TV laidų vedėju, keliautoju Vytaru Radzevičiumi.
6 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Europos dienai skirtas renginys „Atradimai – mūsų visų ateitis!“. Bibliotekos fojė įsikūrė sferinis kinas.
6 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių koncertų ciklas „Muzika ir mes“. Koncertas „Dainų karuselė“ – dalyvavo mokytojos Jūratės Duderienės chorinio dainavimo mokiniai.
7 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Europos dienai skirtas renginys – „Ateities Biržai – ateities Europa!“. Mažieji biržiečiai miesto aikštėje spalvotomis kreidelėmis piešė ateitis Biržų paveikslą.
7 d. – Biržų pilies salėje vyko Europos jaunimo savaitės renginys.
8 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių koncertų ciklas „Muzika ir mes“. Igno Šakuro (fortepijonas) baigiamojo egzamino koncertas. Dalyvavo Paulina Stačkūnaitė, fortepijoninis kvartetas.
8 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka darbuotojams surengė Pavasario kelionę į Anykščius. Lankytasi Anykščių savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje, vyko ekskursinė programa su Anykščių TIC gidu.
9-10 d. – Vabalninke vyko XII tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Laimingas vaikų juokas“.
10 d. – Biržų pilies arsenalo salėje vyko popietė tema „Prancūzijos istorinis ir dvasinis paveldas“. Dalyvavo Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas dekanas Algis Neverauskas ir tikybos mokytoja Genovaitė Makrickienė.
12 d. – Biržų pilies arsenalo salėje rajono slaugytojos paminėjo profesinę šventę – Tarptautinę slaugy-tojų dieną. Koncertavo rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Ištvermingieji“.
14 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių koncertų ciklas „Muzika ir mes“. Indrės Kučinskaitės (fleita) ir Modesto Kunčio (saksofonas) baigiamojo egzamino koncertas. Dalyvavo inst-rumentinis ansamblis.
15 d. – Šiaulių „Laiptų“ galerijoje atidaryta biržiečio Vidmanto Jažausko tapybos paroda „Deja vu“.
15 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta keramikos darbų paroda „Ženklai ir simboliai“. Projekto „Keramikos dirbtuvės Ramygaloje“. 2014 m. vasaros kūrybiniai darbai.
16 d. – Biržuose vyko Gatvės muzikos diena.
16 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko renginys „Muziejų naktis“ – „Svarbiausia – įžvelgti stebuklus paprastuose dalykuose...“.
16 d. – Biržų rajono literatų klubo ''Versmė'' narės Virginija Virkutienė, Lolita Čeponienė ir Lina Kiškienė lankėsi Joniškyje. Čia vyko konkursas ''Baltojo balandžio sugrįžimas'', skirtas tragiškai žuvusio anykštėno, jauno literato, tautodailininko Karolio Širvinsko atminimui. Renginyje įvertintos Linos Kiškienės skaitytos eilės.
17 d. – Rovėjos bendruomenėje (Būginių k.) vyko visuotinis susirinkimas. Parodyta V. Ruminavičiūtės komedija „Sunki našta“.
18 d. – Lietuvos muziejų asociacijos valdyba 2014 Metų muziejininko vardą suteikė Biržų krašto muziejaus "Sėla" muziejininkei, Jadvygai Krikščiūnienei. Pilies arsenalo salėje vyko muziejininko vardo suteikimo ceremonija.
19 d. – Pačeriaukštės bibliotekoje vyko popietė, skirta kompozitoriaus M. K. Oginskio 250 metų su-kakčiai paminėti.
19 d. – Pabiržės bibliotekoje surengta Vaikų knygos šventė.
– d. Kelionių agentūra "Quo Vadis" Vilniuje pristatė Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo, SJ knygą "Šventoji žemė. Kelionės vadovas". Pristatyme dalyvavo ir biržiečiai, su šia agentūra vasario mėnesį keliavę po Izraelį.
23 d. – Papilio kultūros namuose surengtas romansų vakaras „Būna šalnos, kai obelys žydi...“.
23 d. – biržiečiai dalyvavo Klaipėdoje vykusiame respublikiniame kryžiažodžių sprendimo turnyre.
25 d. – Biržuose, J. Janonio skverelyje bei Rinkuškiuose vyko biržietiško Burbuliatoriaus „Nevienodi burbulai“ ciklo renginys „Vakariniai burbulai“.
26 d. – pilies salėje vyko šventė „Susitikt tave norėčiau vėlei...“, skirta poeto Vaidoto Spudo 80-osioms gimimo metinėms.
27 d. – Biržų miesto aikštėje vyko Judėjimo dienai skirtas renginys „Judėkime linksmai“.
29 d. – Istorikas, publicistas, visuomenės bei politikos veikėjas Arvydas Anušauskas Biržų krašto mu-ziejuje „Sėla“ pristatė savo naują knygą "KGB. Visiškai slaptai".
30 d. – „Senjorų seklyčioje“ vyko Onos Baranauskaitės-Juospaitienės knygos „O, baltas jazminų atodūsi“ pristatymas.
30 d. – vyko Medeikių pagrindinės mokyklos 110-ųjų metų jubiliejaus šventė.
30 d. – Pabiržės parapijos Šv. Luko galerijoje atidaryta klebono Vytauto Dagelio fotografijų paroda.
30 d. – Pabiržės miestelyje, šalia bažnyčios, kunigo Vytauto Dagelio iniciatyva atidaryta mažoji bibliotekėlė.
30 d. – Biržų kultūros centro kamerinis choras "Viktorija" dalyvavo tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje "Džiūgaukim… Aleliuja" Marijampolėje.
30 d. – Skrebiškiuose surengta Vaikų šventė.
31 d. – Biržų kultūros centro kamerinis choras "Viktorija" dalyvavo Aukštaitijos krašto chorų festiva-lyje Pasvalyje.
31 d. – Papilio kultūros namuose vyko renginys, skirtas Motinos dienos, Vaikų gynimo ir Tėvo dienos progoms.
31 d. – Biržų evangelikų liuteronų bažnyčioje muzikavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.