2015

Straipsnių sąrašas

 BIRŽELIS

1 d. – Biržuose vyko Vaikų gynimo šventė „Mes labai mylim Lietuvą“ 2015.
6 d. – Biržų kultūros centro kiemelyje vyko armonikininkų varžytuvės „Aukštaitijos armonika – 2015“.
6 d. – Biržų krašto muziejuje „Kraitės“ rankdarbių klubas atidarė parodą „Rasos rasoja“.
6 d. – Biržų literatų klubo "Versmė" atstovai dalyvavo Kupiškio rajono literatų klubo "Kupiškio balsai" Palėvenėlėje surengtoje poezijos šventėje.
7 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje vyko koncertas, skirtas Tėvo dienai. Koncertavo solistė Laima Česlauskaitė ir Panevėžio styginių kvartetas.
7 d. – Biržų krikščioniškos religinės bendruomenės ir asociacija „Biržai mūsų namai“ biržiečius pakvietė Tėvo dieną paminėti kartu aikštėje prie pilies.
8 d. – Biržuose vyko antrasis Burbuliatoriaus renginys „Šokoladiniai burbulai“.
9 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Kaimas-kine, kinas-kaime“ pristatymas.
13 d. – Biržų tremtinių choras "Tremties aidai" dalyvavo Gedulo ir vilties dienos minėjime Joniškėlyje.
13 d. – Bauskės jaunimo amatų centre „Bauskas Skapis“ (Latvija) vyko Biržų rankdarbių asociacijos „Fantazijų skrynia“ parodos uždarymas, amatų demonstravimas. Koncertavo Biržų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Dijūta“.
13-14 d. – Klaipėdoje vyko Lietuvos moksleivių chorų festivalis konkursas "Mes Lietuvos vaikai". Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių ir jaunučių, "Aušros" vidurinės mo-kyklos, "Saulės" gimnazijos chorai.
14 d. – Biržuose vyko Gedulo ir vilties dienai skirti renginiai: šv. Mišios šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, minėjimas, šventinis koncertas, skirtas tremtinių choro „Tremties aidai“ 25-mečiui.
16 d. – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Biržuose ir Šukionių kaimo bendruo-menėje surengė paskaitą „Vaistažolių receptai žmonėms gydyti“. Lektorius – Virgilijus Skirkevičius, natūralios medicinos žinovas, farmakologas.
17 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko "X-oji Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla "Skambantys kankleliai – 2015".
18 d. – Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo "Svajokliai" nariai surengė popietę, kurioje aptarė kūrybos meilės tema skelbtą konkursą, skaitė savo eiles.
18 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje vyko Vilniaus universiteto bibliotekos diena. Atidaryta paroda "Biržų krašto istorija Vilniaus universiteto bibliotekos dokumentuose".
19 d. – Ančiškių bendruomenės kiemelyje vyko renginys „Mes jau švenčiame Jonines“.
20 d. – Anglininkuose vyko vasaros šventė „Buvo naktis šv. Jono“.
20 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2015. Biržų pilies menėje festivalio atidarymas. Koncertavo Kauno vokalinis ansamblis „Acusto“.
21 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2015. Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Vargonų muzikos valanda, Leopoldas Digrys (vargonai).
21 d. – Biržų „Senjorų seklyčioje“ vyko Valentino Dagio ketvirtosios istorinio romano „Prabėgę me-tai“ knygos pristatymas.
22 d. – Biržų miesto bendruomenė „Biržai mūsų namai“ surengė trečiąjį biržietiško Burbuliatoriaus „Nevienodi burbulai“ ciklo renginį „Rasoti burbulai“.
23 d. – Biržų kultūros centras Astravo dvaro teritorijoje surengė Joninių gegužinę.
23 d. – Joninių renginiai vyko Kučgalyje, Juostaviečiuose, Germaniškyje.
25-30 d. – penki Biržų rajono neįgaliųjų draugijos nariai dalyvavo Lietuvos neįgaliųjų draugijos litera-tų surengtame seminare Šventojoje.
27 d. – Karajimiškio kaime surengta Širvėnos seniūnijos 20-mečiui skirta šventė.
27 d. – Biržų aerodrome vyko aviamodelistų klubų čempionatas „Biržų taurė 2015“.
27-28 d. – gausus būrys Biržų jaunimo dalyvavo Lietuvos jaunimo dienose Alytuje.
28 d. – Papilyje vyko tradiciniai Šv. Petro ir Povilo atlaidai. Po jų – koncertas, amatininkų turgelis.