2015

Straipsnių sąrašas

 

RUGSĖJIS

1 d. – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos mažieji skaitytojai dalyvavo knygų skaitymo skatinimo konkurse "Skaitome kraštiečių vaikų rašytojų knygas". Konkursą inicijavo ir koordinavo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo centras. Biržų viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriuje įvyko konkurso viktorina.
1 d. – Biržų pagyvenusių žmonių asociacijos valdyba organizavo tradicinį renginį – į susitikimą suk-vietė jau nebedirbančius rajono pedagogus.
3-5 d. – Biržuose vyko V tarptautinė kūrybinė-edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge 2015“. Evangelikų reformatų bažnyčioje vyko stovyklos dalyvių koncertas.
4 d. – Biržuose, J. Janonio aikštėje, vyko „Gyvosios bibliotekos“ renginys.
5 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų krašto tradicinės tekstilės paroda iš muziejaus rinkinių.
6 d. – Biržuose, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje, vyko Vaikystės vežimėlių šventė.
10 d. – Biržų regioniniame parke buvo surengtas Kirkilų karstinių ežerėlių apžvalgos bokšto atidarymas.
11 d. – Vabalninko miesto bibliotekoje parengtas skaitymo skatinimo projektas vaikams ir paaugliams „Berniukai ir mergaitės, būkit žmonės – skaitykit!“. Įvyko susitikimas su žurnaliste, rašytoja Gintare Adomaityte bei Gendručio Morkūno žmona Regina Morkūnienė. Parodytas Šiaulių dramos teatro spektaklis „Blusyno pasakojimai“.
11 d. – vyko atnaujinto Kučgalio šaltinio atidarymo ceremonija „Mūsų šaltinėlyje ir vanduo saldus“.
11 d. – Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje įvyko susitikimas su knygų iliustratoriumi Rolandu Dabruku.
12 d. – buvusio Papilio pradinėje mokykloje (Lansbergų sodyboje) vyko tradicinė literatūrinė popietė „Keturių vėjų pagairėje“.
12 d. – Biržuose atidarytas kempingas.
13 d. – Nemunėlio Radviliškyje įvyko susitikimas su žygeiviais, keliaujančiais istoriniame žygyje su žemaitukų žirgais aplink Lietuvą.
16 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje pradėti rengti mamyčių ir jų mažylių rytmečiai. Pirmojo renginio tema – "Maloni trijulė: mama, vaikutis ir knyga".
17 d. – sukako 70 metų, kai mūšyje Biržų girioje žuvo 24 partizanai iš Augusto Vasiulio ir Jono Krivicko vadovaujamų būrių. Prie paminklo žuvusiems partizanams įvyko jų žūties metinių paminėjimas.
18-19 d. – Biržuose vyko Europos paveldo dienų renginiai.
19 d. – Biržai įsijungė į akciją „Visa Lietuva šoka“. Biržų kultūros centro kiemelyje šokti ir dainuoti biržiečius mokė folkloro ansambliai „Siaudela“ ir „Dijūta“.
19 d. – įvyko mokytojos, literatės Aldonos Černiauskienės mirties metinių paminėjimas. Prie namo, kur ji gyveno, atidengta atminimo lenta, Biržų pilyje vyko minėjimas, dainavo choras „Tremties aidai“.
19 d. – Medeikių kaimo bendruomenė surengė poeto S. Dagilio 100-ųjų mirties metinių minėjimą. Atkurta teatralizuota karčema pagal poemą „Joninės Parovėjos karčemoje“.
19 d. – Biržiečiai dalyvavo prie Lietuvoje vykusios etninės kultūros akcijoje „Visa Lietuva šoka“. Biržų kultūros centro kiemelyje šokti ir dainuoti mokė folkloro ansambliai „Siaudela“ ir „Dijūta“. 20 d. – Vabalninke vyko seniūnijos rudens derliaus šventė „Kuc kuc rudens mugėn Vabalninke pirkti“.
21 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje atidaryta literatūros vertėjų portretų paroda „Šaligreta“. Portretų autorius – poetas Vladas Braziūnas. Savo vertimus skaitė Povilas Gasiulis ir Arvydas Valionis.
22 d. – Germaniškyje vyko Baltų vienybės dienai skirtas renginys – baltų vienybei skirta laužų sąšauka.
22-25 d. – Biržų krašto muziejus "Sėla" dalyvavo respublikiniame "Muziejų kelio" projekte. Surengta edukacinė savaitė liaudies meno temomis.
23 d. – LESTO ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka biržiečius pakvietė į Racionalaus vartojimo dieną.
23 d. – Biržuose vyko Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos renginiai: kelionė-prisiminimai po Biržų „štetlą“, žydų pagerbimas prie išlikusios sinagogos, paskutinio Biržų žydų kelio iš geto į Pakamponis pakartojimas, genocido aukų pagerbimas masinių žudynių vietoje.
25 d. – Biržų „Artrito“ klubas A. Dauguviečio parke surengė renginį „Judėk laisvai“.
26 d. – Papilio kultūros namuose vyko Papilio moterų kvarteto dešimtmečio jubiliejinis koncertas „Jaunystės vaivorykštė“.
26 d. – įvyko Baltų vienybės dienai skirtas renginys – mišrių lietuvių ir latvių šeimų susiėjimas.
26 d. – Mieliūnų bendruomenėje įvyko naujai įrengtos sporto aikštelės atidarymo šventė.
26 d. – Biržų miesto centrinėje aikštėje buvo duotas startas senovinės technikos sezono pabaigtuvių raliui „Transeksta istorinių automobilių ir motociklų ralis Radvilų keliais“.
26 d. – Pabiržės Šv. Luko galerijoje vyko Jokūbo Tūro filmo „Sapnuoju, kad einu“ peržiūra. Galerijoje veikia dailininko Vidmanto Jažausko kūrinių paroda.
27 d. – Pabiržės parapijoje buvo švenčiami Šv. Mykolo atlaidai. Vyko XIX Aukštaitijos vargonų festi-valio koncertas. Koncertavo marimbos meistras Saulius Auglys-Stanevičius.
27 d. – Biržų krašto muziejus „Sėla“ surengė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės pergalių prieš švedus – Salaspilio mūšio 410-ųjų metinių minėjimą.
27 d. – Biržų turizmo informacijos centras paminėjo Pasaulinę turizmo dieną, surengta pažintinė ekskursija po Biržų rajoną.
29 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta fotoparoda „Ana Frank – istorija šiandienai“. Paroda skirta Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai.