2017

Straipsnių sąrašas

SAUSIS

5 d. – įvyko Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ susitikimas.
7 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų rankdarbių klubo „Kraitė“ kūrybinių darbų paroda „Metų kraitis“.
8 d. – Papilio kultūros namuose vyko V. Dagio istorinio romano „Prabėgę metai“ 5 knygos pristatymas.
8 d. – klubas „Svaja“ surengė popietę, jame Kupreliškio mėgėjų teatras parodė spektaklį „Nesusipratimas dėl kelnių“.
13 d. – Biržuose vyko Sausio 13-osios renginiai: įstaigų languose degė žvakutės, vyko bėgimas, akcija „Neužmirštuolė“, renginys Biržų J. Bielinio viešojoje bibliotekoje, maldos bažnyčiose.
13 d. – Vabalninko kultūros namuose įvyko popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti „Aš gyva“.
14 d. – Biržų kultūros centre parodytas folkloro ansamblių „Dijūta“, „Siaudela“ bei jaunimo šokių kolektyvo „Raitytinis“ miuziklas „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“.
18 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ paminėta Tarptautinė asmenukių diena.
18 d. – Germaniškio senjorų klubas „Pynė“ surengė susitikimą su Skaistkalnės senjorų klubu „Saulgrieze“.
19 d. – Biržų Vaikų dailės galerijoje atidaryta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus jaunųjų keramikų paroda.
20 d. – Biržų kultūros centre vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas „Saulėtos natos“, skirtas mokyklos 60-mečiui.
20-22 d. – Biržų turizmo informacijos centras ir Biržų krašto muziejus „Sėla“ dalyvavo Vilniuje vykusioje tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2017“.
21 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta S. Genovaitės Markauskaitės knyga „Skulptorius Bernardas Bučas“.
21 d. – Rinkuškių bendruomenė surengė viduržiemio šventę „Atėjo dieviška žiema“.
24 d. – Germaniškio daugiafunkciame centre germaniškiečių klubo „Pomėgių ratai“ nariai susitiko su  Skaistkalnės (Latvija) miestelio moterų klubu „Mėmelite“.
26 d. – Biržų kultūros centre parodyta čigonų grupės „Sare Roma“ nauja programa – tarptautinis projektas-miuziklas „Čigonų princesė“.
28 d. – Biržų kultūros centre vyko humoro šventė „Juokis“.
28-30 d. – Biržų jungtinės metodistų bažnyčios varpelių ansamblis koncertavo Norvegijos Skien miestelyje.
29 d. – Biržų „Senjorų seklyčioje“ vyko festivalis „Seklyčios teatras“. Obelaukių teatriukas parodė spektaklį – V. Kazlauskienės pjesę „Gerosios moterėlės“.
30 d. – pilies salėje vyko koncertas Grand Pas. Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos jaunieji pianistai.


4 d. – Biržų kultūros centre vyko Aukštaitijos regiono kapelų varžytuvės „Grok, Jurgeli“.
4 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta biržiečių dailininkų E. Skujos, V. Jažausko ir S. Vasyliūtės-Čepukėnienės tapybos darbų paroda.
5 d. – Kultūros darbuotojai Ančiškių bendruomenės namuose surengė popietę „Mus vienija cepelinai“, skirtą Pasaulio cepelinų dienai.
5 d. – Vabalninke parodytas Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio teatro publicistinis spektaklis pagal U. Babickaitės atsiminimus „Balys Sruoga. Jaunų dienų mozaika“.
8 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje paminėtos A. Zurbos 75-osios gimimo metinės. Pristatyta paroda „Negaliu be šitų pasiutusiai mielų Biržų…“, parodytas bibliotekos sukurtas dokumentinis filmas „Nuo Apaščios krantų iki Vilniaus kalvų“, prisiminimais dalijosi vicemerė I. Varzienė, buvęs bibliotekos direktorius J. Enskaitis, dainavo Papilio moterų kvartetas „Rovėjūnės“.
8 d. – Papilio pagrindinėje mokykloje surengta popietė „Su gimtadieniu, Rašytojau!“, skirta A. Zurbos 75-osioms gimimo metinėms. Renginį organizavo mokykla ir Kupreliškio biblioteka.
8 d. – įvyko Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ susitikimas. Dalyvavo literatai iš Panevėžio Šilagalio kultūros centro kolektyvo „Šarma“.
10 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ atidarymas. Muzikinio teatro diena. Panevėžio muzikinio teatro spektaklis – F. Loewe  miuziklas „Mano puikioji ledi“. Festivalio metu eksponuota aktorės, režisierės J. Jukonytės kūrybos fotografijų paroda.
11 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Šiuolaikinės lietuviškos dramaturgijos diena. Vilniaus mažojo teatro spektaklis „Bedalis ir labdarys“ pagal P. Pukytės knygą.
12 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Tragikomedijos diena. Oskaro Koršunovo teatro spektaklis „Vestuvės“ pagal B. Brechto pjesę „Miesčioniškos vestuvės“.
15 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje parodytas dokumentinis filmas „Vladas Garastas. Komandos Tėvas“. Pristatyme dalyvavo V. Garastas su žmona ir kūrybinė grupė.
15-19 d. – Biržuose vyko renginiai, skirti Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai:  Biržų krašto muziejaus „Sėla“ arsenale – Linkėjimai Lietuvai – filmuoti sveikinimai, kūrybinės dirbtuvės; tradicinis tinklinio turnyras; gėlės ir atminimo žvakutės prie paminklo žuvusiems už laisvę; Biržų ir Vecumniekų (Latvija) bendradarbiavimo sutarties pasirašymo ceremonija; Vecumniekų vaikų ir jaunimo choro „Via Stella“ koncertas Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje; Šv. Mišios Biržų Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje; pamaldos Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje; pilietinės akcijos mokyklose.
16 d. – Vasario 16-osios renginiai vyko Kratiškiuose, Germaniškyje, Šukionyse.
16 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Šokio diena. Daugpilio teatro (Latvija) šiuolaikinio šokio spektaklis „Kazanova. Henrieta. Venecija“.
16 d. – Papilio kultūros namuose vyko koncertas „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“, skirtas Valstybės atkūrimo dienai.
16 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas. – Vabalninko folkloro ansamblis „Saulala“ dalyvavo Vecumniekuose surengtoje latviškų Užgavėnių – Metenių dienoje.
17 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Psichologinės dramos diena. Klaipėdos dramos teatro spektaklis – A. Strindbergo „Tėvas“.
18 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko dailės mokytojos, Biržų Garbės pilietės Monikos Čalkauskaitės 95-mečio minėjimas.
18 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ pristatytas naujas muziejaus leidinys-katalogas „Biržų pilies ir senamiesčio archeologiniai rinkiniai. Nuo seniausių laikų iki XIX a. pr.“.
18 d. – Germaniškyje surengtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas.
19 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Meilės dramos diena. Nacionalinio dramos teatro spektaklis – I. Bergmano „Intymūs pokalbiai“.
19 d. – Parovėjos bendruomenėje paminėtos pedagogo, kultūros darbuotojo E. Mikalajūno mirties metinės. Renginyje dalyvavo Biržų literatų klubo „Versmė“ nariai, dainavo Parovėjos mišrus ansamblis, Obelaukių mėgėjų teatras parodė spektaklį „Gerosios moterėlės“.
20 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Edukacinė diena pradinių klasių moksleiviams. Programa „Kūrybinė teatro laboratorija“. Užsiėmimų vedėja – J. Miltinio teatro ir kino aktorė V. Šiaučiūnaitė.
21 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Edukacinė diena vyresniųjų klasių moksleiviams. Programa „Teatro magija“. Užsiėmimų vedėja – Biržų B. Dauguviečio teatro režisierė V. Vorienė ir teatro aktoriai.
21 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko renginys „Kalboje visų namai“. Dalyvavo kalbininkas A. Smetona.
21 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta muzikanto, fotografo, poeto L. Grubinsko nuotraukų paroda.
22 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Kraštiečių kūrinių teatro diena. Teatro „Cezario grupė“ spektaklis – tautinė pankoratorija „Tamošius Bekepuris“.
23 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Teatro vaikams diena. „Keistuolių teatro“ muzikinis spektaklis „Pyp pyp“ pagal D. Bisseto pasakas.
23 d. – asociacija „Biržėnai“ surengė ataskaitinę popietę „Pavasario belaukiant“. Koncertavo ansamblis „Bočiai“.
24 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Neįprastų teatro formų diena. Kraštietės aktorės, režisierės J. Jukonytės kūrybos diena. Trupės „459“ teatrinė instaliacija vienam žiūrovui „Meile, don't stop“. Susitikimas su aktore, režisiere J. Jukonyte.
25 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ uždarymas. Nacionalinio Kauno dramos teatro komedija J. Tumo Vaižganto „Žemės ar moters“.
25 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų krašto tautodailininkų kūrybinių darbų paroda.
25 d. – jaunimo sambūris „Pro Patria“ biržiečius pakvietė į diskusiją „Tikintieji šiandieninėje Lietuvoje: kaip tapti lygiateisiais ir lygiaverčiais piliečiais?“. Dalyvavo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Radžvilas, VU docentas filosofas K. Dubnikas, „Pro Patria“ nariai, politologai D. Petkus ir V. Sinica.
26 d. – Biržų „Senjorų seklyčioje“ festivalis „Seklyčios teatras“. Kučgalio bendruomenės teatriukas parodė K. Sajos „Palangos liūtas“.
26 d. – Vabalninke vyko teatralizuotas Užgavėnių karnavalas „Čiuž čiužela, vež vežela“.
28 d. – Biržuose surengta Užgavėnių šventė.
29 d. – Biržų rajono aklųjų ir silpnaregių draugijoje surengta Užgavėnių šventė.

 

 

2 d. – Vabalninko bibliotekoje surengtas poetės, tautosakininkės P. Aukštikalnytės-Jokimaitienės 95-ųjų gimimo metinių paminėjimas.
3 d. – Biržų kultūros centre moksleivių liaudies šokių kolektyvų šventė „Apaščios polka“.
3 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos salėje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ rajoninis turas. Dalyvavo Biržų rajono jaunieji pasakoriai, dainininkai ir muzikantai.
4 d. – Biržų pilyje vyko Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios vaikų choro „Soul Children“ koncertas.
4 d. – Gulbinų bendruomenėje vyko ataskaitinis susirinkimas, po jo parodyta meninė programa.
4 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta tapytojo V. Jažausko edukacinė pamoka ir portretų parodos atidarymas.
4 d. – Vabalninke surengta mugė „Kuc Kuc pas Kaziuką barankyčių pirkti“.
7 d. – Biržų kultūros centre M. Vitulskio solinis koncertas „Aš ir muzika“.
7 d. – Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko iniciatyvos „Žinau, ką renku“ organizuojama diskusija „Seimo šimtadienis“. Dalyvavo Seimo nariai A. Šimas ir V. Rinkevičius.
9 d. – įvyko Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ popietė. Dalyvavo literatai iš literatūrinio fondo „Baltasis balandis“.
9 d. – Biržų kultūros centre M. Starkaus ir V. Radzevičius „Kelioninis humoras“.
9 d. – Epistolinio mokinių rašinių konkurso „Laiškas Merui“ laureatų apdovanojimas ir dovana jauniesiems kūrėjams – koncertas Biržų pilies arsenalo salėje.
9 d. – Pilietinis sambūris „Kaip pasitiksime Lietuvos atkūrimo šimtmetį?“. Biržų rajono savivaldybės vadovų, seniūnijų, bendruomenės atstovų pasitarimas dėl Lietuvos nepriklausomybės kovų savanorių įamžinimo Biržų krašte.
10 d. – Senosios muzikos festivalis pilies salėje. Ansamblio II sogno della realtà (Vokietija) koncertas „Les goûts-réunis“ („Stilių vienybė“).
10 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta konferencija „Daukšos. Tėvas ir sūnus – lietuvių kalbos ir literatūros istorijoje“. Pranešimus skaitė Dr. A. Smetona, prof. G. Subačius.
10 d. – Biržų krašto muziejaus „Sėla“ arsenalo salėje vyko Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos (LIMA) organizuotas nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“.
11 d. – vyko renginiai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai: Šv. Mišios Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, gėlių padėjimas prie paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Biržų Stepono Giedriko-Giriečio 501-osios šaulių kuopos naujų narių priesaikos priėmimo ceremonija. Lietuvos kariuomenės savanorių salvės Biržų pilies kieme. Dailininko Vidmanto Vaitkevičiaus albumo „Lietuva“ ir tapybos parodos pristatymas.
11 d. – Biržų kultūros centre parodytas folkloro ansamblių „Dijūta“, „Siaudela“ bei jaunimo šokių kolektyvo „Raitytinis“ miuziklas „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“.
11 d. – Senosios muzikos festivalis pilies salėje. Orkestro Vento musicale (Lietuva, Austrija) koncertas „L‘Ouverture Royale“ („Karališkoji uvertiūra“. Projekto meno vadovė V. Otasek, solistai: V. Otasek (barokinis smuikas), I. Kučinskaitė (išilginė fleita).
11 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko koncertas „Šokame Lietuvai“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai ir Vabalninko liaudiškų šokių grupės 25 metų jubiliejui paminėti.
11 d. – Germaniškyje surengta Kaziuko mugė.
11-12 d. – Kovo 11 dienai paminėti kultūros darbuotojai surengė viktorinas, jose varžėsi Germaniškio ir Nemunėlio Radviliškio komandos.
12 d. – Biržų „Senjorų seklyčioje“ festivalis „Seklyčios teatras“. Pasirodė grupė „Šiekštininkų kaimo damos“.
12 d. – Senosios muzikos festivalis evangelikų reformatų bažnyčioje. Ansamblio Duo commovendo (Lietuva, Austrija) koncertas „Fiori musicali“ („Muzikinės gėlės“).
16 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbuotojai, Biržų „Saulės“ gimnazijos moksleiviai, Germaniškio daugiafunkcio centro-mokyklos pradinių klasių mokiniai, vietos gyventojai Suoste paminėjo Knygnešių dieną, pagerbė knygnešį J. Bielinį. Popietė „Tau, knygnešy“ vyko Germaniškio daugiafunkciame centre-mokykloje.
17 d. – Biržų pilies arsenalo salėje vyko susitikimas su A. Pauliukevičiumi ir I. Adams. Pristatyta A. Pauliukevičiaus knyga „Tobulesnis kūnas“.
17 d. – Biržų TAU Turizmo fakultetas surengė susitikimą su alpinistu-keliautoju M. Leskausku.
18 d. – Senosios muzikos festivalis pilies salėje. Ansamblio Neymann Ensemble (Latvija, Italija/Austrija) koncertas „Danzas y sentimientos dę España“ („Aistringi Ispanijos šokiai“). Meno vadovas E. Neimanis.
18 d. – Biržų pilies kunigaikščių menėje vyko Lietuvos ir Austrijos draugijos viešnagė renginys.
19 d. – Senosios muzikos festivalis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Baroko orkestro Collegium Musicum Riga ir baroko choro Collegium Choro Musici Riga (dirigentas M. Kupčs) koncertas „D. Buxtehude (1637–1707). Membra Jesu nostri patientis sanctissima“ („Mūsų kenčiančiojo Jėzaus septynių pasijų – kantatų ciklas“).
19 d. – įvyko Biržų literatų klubo „Versmė“ ataskaitinis susirinkimas.
21 d. – Biržų kultūros centre „Domino“ teatro komedija „Žaidimas nebaigtas“.
21 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko pasaulinei poezijos dienai skirtas renginys „Ir visi žodžiai tik apie meilę“. Renginį vedė Europos savanorių tarnybos savanorė bibliotekoje D. Bolokhova.
21 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuotas koncertų ciklas „Sugrįžimai“. Pilies menėje koncertavo Panevėžio rajono muzikos mokyklos mokiniai, mokytojai: D. Venckienė, R. Bedalis, L. Venslavičienė.
22 d. – Biržų kultūros centre vyko Radži koncertas, dalyvavo B. Dambrauskaitė.
22 d. – Biržų regioninio parko direkcijos salėje atidaryta „Suveltų minčių“ paroda. Parodos autorė regioninio parko direkcijos biologė R. Ulinskienė joje eksponavo iš vilnos veltas šlepetes.
24 d. – Biržų kultūros centre surengta „Melpomenės šventė“, skirta tarptautinei teatro dienai paminėti. Dalyvavo Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio mėgėjų teatro aktoriai ir Papilio skyriaus dramos kolektyvas, parodęs A. Griciaus „Žmogus planuoja...“.
24 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko Biržų miesto ir kunigaikščių Radvilų giminės istorijos tyrinėtojo dr. D. Karvelio paskaita „Reformacijai – 500. Tikėjimas Radvilų gyvenime: sielos ir darbų dermė“.
25 d. – Biržuose vyko Žemės dienai skirti renginiai.
25 d. – Meilūnuose vyko susitikimas su Vabalninko krašto šviesuoliais: eiliuotojomis V. Morkūniene ir R. Radavičiene bei Vabalninko kultūros namų duetu P. Matuliu ir E. Juknevičiumi. Renginį organizavo Meilūnų ir Nausėdžių bibliotekos.
26 d. – Biržų „Senjorų seklyčioje“ festivalis „Seklyčios teatras“. Kupreliškio teatro grupė parodė A. Tarasonio „Nesusipratimas dėl kelnių“.
30 d. – Biržų pilies menėje vyko Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokinių koncertas „Grojame draugams“.


 

1 d. – Biržų kultūros centre vyko vestuvinių muzikantų šventė „Piršlybos biržietiškai“.
1 d. – Vabalninke surengta humoro šventė „Prima Aprilis“.
1 d. – Biržų pilis arsenalo salėje vyko seminaras tema „Liuteroniškai Reformacijai – 500 metų“.
2 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta tautodailininkės A. Selevičienės darbų paroda.
2 d. – Senosios muzikos festivalis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Ansamblio Canto Fiorito (Lietuva/Brazilija/Prancūzija) programa „Concerto Spirituale: XVII a. pradžios ankstyvojo baroko italų kompozitorių sakralinė muzika“. Meno vadovas R. Calveyra.
6 d. – Pačeriaukštės bibliotekoje vyko Vaikų knygos dienai skirtas renginys, kuriame Papilio seniūnijos bibliotekininkės jaunuosius skaitytojus supažindino su knygų personažais.
7 d. – Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje vyko tradicinė pavasarinė mugė.
7 d. – Biržuose surengta fontanų atidarymo šventė.
8 d. – Biržų kultūros centre vyko Biržų pučiamųjų ansamblio „Blėkvakaris“ ir vilniečių grupės „JD brass“ koncertas-varžytuvės.
8 d. – Biržuose, J. Janonio aikštėje, surengta Velykinė mugė.
8 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta B. Petrausko muziejui dovanotų paveikslų paroda.
9 d. – Biržų pilyje vyko Valdovų rūmų projekto „Istorinis šokis Lietuvos dvaruose“ renginys: doc. dr. H. Šabasevičiaus paskaita „Šokis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvarų teatruose“ ir senosios muzikos ir istorinio šokio profesionalų ansamblio iš Prancųzijos „Cie Fantaisies Baroques“ istorinio šokio pamoka bei teatralizuotas koncertas.
9 d. – Svilių bendruomenėje vyko Velykinė mugė. Parodytas Nausėdžių kultūros namų spektaklis „Kaimynės“.
11 d. – Senosios muzikos festivalis pilies rūmuose. Meistriškumo kursų dalyvių koncertas. Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno ir kitų muzikos mokyklų moksleiviai.
11 d. – Vabalninko bendruomenės namuose atidaryta bendruomenės narių darbų paroda „Seni dar mena, jauni sužino 2“.
13 d. – Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajokliai“ surengė popietę, joje dalyvavo Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ nariai.
17 d. – Biržų pilies salėje vyko klasikinės muzikos koncertas. Dalyvavo Ž. Kudirkaitė (fortepijonas), G. Kvedaraitė (akordeonas).
18-21 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko A. Tarkovskio kino dienos, skirtos režisieriaus 85-osioms gimimo metinėms. Parodyti filmai: „Andrejus Rubliovas“, „Veidrodis“, „Stalkeris“, „Soliaris“.
19 d. – Biržų kultūros centre parodyta „Domino“ teatro komedija „Vyras po padu“.
21 d. – Vabalninko kultūros namuose parodyta humoro programa su R. Šilansku ir grupe „Husarai“.
22 d. – Senosios muzikos festivalis pilies rūmuose. Ansamblio Chiaroscuro (Lietuva) koncertas „1547. Radvilos ir Žygimantas Augustas. Dvaro muzika“.
22 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta tarptautinė paroda „Jurgio Pergalingojo, Jonušo Radvilos ir jo žmonų portretų pristatymas Biržų pilyje“. Parodoje pristatyti originalūs XVII a. paveikslai iš Nacionalinio Baltarusijos dailės muziejaus.
22 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuotas koncertų ciklas „Sugrįžimai“. Biržų kultūros centre vyko I. Mažuikaitės-Kubiliūnienės operėlės „Valentina ir Klementina“ premjera. Atlikėjai – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai, mokytoja J. Duderienė.
22 d. – Papilio kultūros namuose vyko vokalinių ansamblių šventė „Ten, kur svajonė laukia...“.
22 d. – Nausėdžių kultūros namuose surengtas Širvėnos seniūnijos Atvelykio turgelis.
23 d. – Pasvaliečiuose surengta edukacinė popietė „Belaukiant Velykėlių“.
22 d. – Skrebiškiuose vyko renginys, skirtas ūkininkų palydoms į laukus.
23 d. – Biržų „Senjorų seklyčioje“ surengta festivalyje „Seklyčios teatras“ dalyvavusių grupių popietė.
23 d. – Vabalninko – Lietuvos mažosios kultūros sostinės pristatymas. Vabalninko Miesto diena.
23 d. – Biržų kultūros centro chorai: kamerinis „Viktorija“ ir mišrus choras „Agluona“ dalyvavo chorų konkurse Panevėžyje.
24-30 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės #tuesibiblioteka renginiai.
25 d. – Biržų kultūros centre vyko koncertas „25 metai su legendine grupe „Nerija“.
27 d. – įvyko Svilių kaimo bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Po jo – koncertas.
28 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuotas koncertų ciklas „Sugrįžimai“. Pilies menėje vyko Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos styginių orkestro koncertas (vadovas M. Makrickas).
28 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namai parodė spektaklio „Klajūnas“ premjerą, skirtą Lazdynų Pelėdos jubiliejui.
28 d. – Papilio kultūros namų moterų vokalinis kvartetas „Rovėjūnės“ dalyvavo Linkuvoje (Pakruojo raj.) vykusiame vokalinių ansamblių konkurse „Kur aukštas klevas“.
28 d. – Nausėdžių kultūros namuose vyko renginys „Mūsų dienos kaip šventė“.
28 d. – Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokiniai surengė „Talentų šou“.
29 d. – Biržų kultūros centre cirko kolektyvas „Argo“ iš Mariupolio (Ukraina) parodė naują programą „Anos ir Elzos nuotykiai pasakų karalystėje“.
29 d. – Nausėdžių kultūros namuose vyko Širvėnos seniūnijos vaikų ir jaunimo kolektyvų šventė „Suburkime draugus kartu“.
29 d. – Parovėjos bibliotekoje vyko renginys „Šventas lietuviškas žodi, skambėk, aidėk, iš viensėdžių ir sodžių“, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams.
29 d. – Ramongalių bendruomenės namuose vyko pramoginis renginys „Linksmosios vakaruškos“.


 

1 d. – Papilio bendruomenės kiemelyje surengta Pavasarinė mugė.
3 d. – Biržų pilies salėje koncertavo D. Kirilauskas (fortepijonas).
– Vabalninko muziejuje surengta Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliems Dienos centro lankytojų klubo „Bitutė“ rankdarbių paroda „Dovana pavasariui“.
4 d. – Svitenės (Latvija) kultūros namų surengtoje Latvijos Nepriklausomybės paskelbimo dienos šventėje dalyvavo ir Vabalninko folkloro ansamblis „Saulala“.
5 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka renginiais paminėjo Europos dieną.
5 d. – Biržų muzikos mokykla surengė tarptautinį akordeonininko A. Ločerio vardo akordeonininkų konkursą.
5 d. – Kupreliškio bibliotekoje paminėta Motinos diena.
5 d. – Ančiškiuose vyko popietė, skirta Motinos dienai.
5 d. – Medeikiuose vyko Motinos dienai skirtas renginys. Kaimo teatro grupė parodė spektaklį – E. Ignatavičiaus komediją „Sidabrinės skyrybos“.
6 d. – Pasvaliečiuose paminėta Motinos diena.
6 d. – Germaniškyje vyko Motinos dienai skirtas renginys.
6 d. – Biržų kultūros centre vyko vaikų ir jaunimo talentų konkursas, skirtas Motinos dienai paminėti, „Skiriu Tau, mama...“.
6 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta J. Čeponienės paroda „Papuošalų skrynelę pravėrus“.
6 d. – Kučgalyje paminėta Motinos diena. Bendruomenės teatro grupė parodė spektaklį-premjerą K. Čiplio-Vijūno "Marti karti", vyko bendruomenės mišraus ansamblio koncertas.
6 d. – vyko Kučgalio bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Po jo – meninė programa.
6 d. – Biržų pilies salėje vyko „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblio „Saulala“ 20-mečio koncertas.
6 d. – Vabalninke surengtas respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Laimingas vaikų juokas“.
7 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje koncertavo Panevėžio kvartetas.
10 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje rašytojas D. Rekis pristatė savo poezijos knygą „Pražydusios klumpės“.
11 d. –  įvyko Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ narių popietė.
12 d. – Biržų pilies salėje vyko Kamerinių ansamblių festivalis, skirtas kompozitoriaus V. Jakubėno gimimo metinėms. Dalyvavo Lietuvos ir Latvijos muzikos mokyklų mokiniai.
13 d. – Biržuose įvyko turizmo sezono atidarymas „Pasinerk į Biržus!“.
13 d. – Biržų kultūros centre parodyta kultūros centro Boriso Dauguviečio mėgėjų teatro premjera – komedija pagal J. Baltušį „Valiusei reikia Alekso“.
13 d. – įvyko Skrebiškių bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Bendruomenės namų kiemelyje atidengtas Satkūnų kaimo drožėjo K. Sakavičiaus padarytas koplytstulpis, parodyta meninė programa.
13 d. – Kirkilų tradicinių amatų centre vyko tradicinių amatų demonstravimas: pintinių ir vytinių juostų audimas.
19 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuotas koncertų ciklas „Sugrįžimai“. Pilies
menėje koncertavo Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos mokiniai (mokytoja E. Stuokaitė).
20 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko muziejaus nakties renginiai tema „Muziejus&Muzika“.
20 d. – Biržuose surengta Gatvės muzikos diena.
20 d. – Biržų kultūros centre vyko kultūros centro kolektyvo „Bočiai“ koncertas, skirtas veiklos 25-mečiui „Mūsų dienos kaip šventė“.
20 d. – Papilio kultūros namuose vyko romansų vakaras „Baltą rožę tau skiriu...“.
20 d. – „Senjorų seklyčioje“ vyko klubo „Svaja“ ataskaitinis susirinkimas. Medeikių mėgėjų teatras parodė spektaklį-komediją „Sidabrinės skyrybos“.
21 d. – pilies salėje įvyko Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos inicijuota jaunimo konferencija „Youth talk“, skirta idėjų ir patirties sklaidai.
21 d. – Biržų šv. Jono krikštytojo bažnyčioje Sumos metu giedojo Vilniaus Karoliniškių seniūnijos mišrus choras „Libro“, vargonavo J. Barkauskaitė.
21 d. – Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje koncertavo valstybinis choras „Vilnius“.
21 d. – Užušilių kultūros namuose vyko kaimo bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Po jo – kapelos „Seni draugai“ koncertas.
21 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje Mišių metu giedojo ir po to koncertavo Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidas“.
24 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje pristatyta A. Anušausko knyga „Išdavystė: Markulio dienoraščiai“.
26 d. – Papilio kultūros namuose vyko Biržų miesto ir rajono mokyklų keliaujantis renginys „Dainuojantis pavasaris“.
27 d. – Biržų pilies kiemelyje praktinę paskaitą gamtoje surengė vaistininkas žolininkas M. Lasinskas. Paskaitos tema „Pažinkime aplink mus augančius maistinius ir vaistinius augalus“.
27 d. – prie Biržų pilies vyko 10-asis Aukštaitijos pučiamųjų orkestrų festivalis „Dūdų fiesta“.
27 d. – Biržų pilyje vyko tradicinis literatų klubo „Versmė“ renginys „Poezijos pavasaris“.
29 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuotas koncertų ciklas „Sugrįžimai“. Pilies menėje dainavo Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos choras, vadovaujamas Z. Kavoliūnaitės-Kariniauskienės.
 – Kučgalyje surengta šeimų viktorina“ 100 žodelių iš mažų širdelių“.


1 d. – Biržuose vyko Vaikų gynimo dienos renginiai.
1 d. – Skrebiškiuose paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena. Dramos mėgėjai parodė spektaklį – A. Šliko “Karalius Alkolis“.
2 d. – Biržų krašto muziejuje surengta keramikos darbų paroda „Ramygalos istorijos“.
2 d. – Lamokuose, ūkininko P. Aukštikalnio ūkyje, vyko tradicinė Piemenėlių šventė.
2 d. – Nemunėlio Radviliškio biblioteka paminėjo 80-ąjį gimtadienį. Koncertavo aktorė N. Narmontaitė.
3 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko B. Petrausko paveikslų kolekcijos parodos uždarymas, surengta atminimo arbatėlė.
3 d. – Kirkiluose vyko kraštiečių šventė.
4 d. – Papilyje vyko pirmoji mėgėjų teatrų šventė „Vaidintojų atžalynas“. Papilio aktoriai parodė komediją pagal J. Grušą „Žmogus planuoja“, Matuizų (Varėnos raj.) teatro mėgėjai – A. Kazragio komediją „Tuščia kertė širdyje“.
4 d. – Pabiržės bažnyčioje Tėvo dienos proga vyko Panevėžio kvarteto koncertas, solistė – L. Česlauskaitė.
7 d. – Biržų krašto muziejuje vyko paskaita-diskusija „Radvilos Biržuose: karinė galia ir svarbiausios kovos, kultūrinis ir religinis gyvenimas, turtai“. Diskusijas vedė doc. Dr. Deimantas Karvelis.
8 d. – Biržuose vyko juoko jogos paskaita-užsiėmimas (instruktorė I. Kazragytė).
9 d. – Biržuose, Vaikų galerijoje, atidaryta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių diplominių darbų paroda.
10 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta V. Nevieros grafikos darbų paroda „Juodų linijų spalvos“.
10 d. – Biržų pilies salėje pristatyta Seimo nario V. Rinkevičiaus knyga „Ketvirtis amžiaus savarankiško ūkininkavimo keliu“.
10 d. – Biržiečiai, „Versmės“ klubo literatai, dalyvavo Kupiškio rajono Palėvenės domininkonų vienuolyne vykusioje poezijos šventėje „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“.
10-13 d. – Kučgalyje, Biržuose, Klausučiuose, Mieliūnuose pasirodė Panevėžio Lėlių vežimo teatras.
11 d. – „Senjorų seklyčioje“ vyko Z. Rupšio knygos „Šermukšnio uogos“ pristatymas.
11 d. – Kirkilų tradicinių amatų centre Biržų rankdarbių asociacija „Fantazijų skrynia“ paminėjo tarptautinę mezgimo viešumoje dieną – vyko gėlių mezgimo pamokėlės.
12-13 d. – Biržuose vyko Gedulo ir vilties dienos atminties renginiai.
13 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje pristatyta geografo, geologo, prozininko V. Narbuto knyga „Tarp devono ir gyvenimo atodangų“. Dalyvavo knygos autorius, aktorė D. Jankauskaitė, poeto tremtinio V. A. Cinausko sūnus pianistas G. Cinauskas, poeto V. A. Cinausko eiles skaitė gimnazistas S. Lansbergas.
14 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose vyko vakaras, skirtas Gedulo ir Vilties dienai paminėti.
15 d. – Biržų pilies salėje koncertavo dainininkė J. Leitaitė ir pianistė L. Vaitkuvienė.
16 d. – Pabiržės biblioteka surengė renginį „Linel lineli“, skirtą Tautinio kostiumo metams. Jame dalyvavo Biržų kultūros centro meno ansamblis „Bočiai“, Nemunėlio Radviliškio bibliotekos knygų skaitytojų grupė „Ad astra“.
17 d. – Biržų kultūros centre vyko šventė „Aukštaitijos armonika 2017“.
17 d. – Kupreliškio Šv. Archangelo Mykolo bažnyčioje paminėtos kunigo A. Papučkos 40-osios mirties metinės. Minėjimą surengė rašytoja, medikė B. Žemaitytė.
17 d. – Ančiškiuose surengta jaunimo meno ir sporto šventė „Moki? Gali? Parodyk!“.
18 d. – Biržų Astravo dvaro parke vyko Superfiesta. 18 d. – pašventintas atstatytas Ramongalių kaimo kryžius.
22 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka surengė garsinius vasaros skaitymus tema – Rasos šventė.
23 d. – Vabalninke surengta Joninių gegužinė „Švęskime Jonines laisvai“. 23 d. – Biržuose, J. Janonio aikštėje, vyko Joninių gegužinė.
23 d. – vyko muzikinės improvizacijos ant vandens prie fontanų „Jonas grįžta vandeniu“: G. Žilinskas (klavišai), G. Balbieris (pučiamieji).
24 d. – Kvetkai šventė kaimo 370 metų jubiliejų.
24 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vargonų ir klavesino katedros magistrantės I. Morkūnaitės rečitalis.
24-25 d. – Biržuose vyko evangelikų reformatų bažnyčios Sinodas: Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko Sinodo atidarymo pamaldos, Biržų pilies arsenale – advokato T. Kelpšos pranešimas „Teisinių bažnyčios procesų 2011–2017 m. apžvalga“, habil. dr. kun. K. Daugirdo paskaita „Andrius Volanas – humanistas, diplomatas, reformatų konfesijos tėvas“. Biržų pilies salėje vyko Erskine koledžo (JAV) choralo atlikėjų koncertas, skirtas Reformacijos 500 metų jubiliejui, Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko iškilmingos Sinodo pamaldos, Biržų evangelikų reformatų parapijos kiemelyje – Agapė.
27-29 d. – Biržuose vyko profesionalaus kilnojamo „Amber“ cirko gastrolės. 30 d. – „Portfolio“ galerijoje atidaryta E. Kuckaitės grafikos ir tapybos darbų paroda.

 

 

 1 d. – Vabalninko biblioteka ir Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) surengė Z. Rupšio knygos „Šermukšnio uogos“ pristatymą.
1 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų rankdarbių asociacijos „Fantazijos skrynia“ darbų paroda „Rankdarbiai, sužydėję gėlėmis“.
1 d. – vyko Juostaviečių kaimo 410 m. paminėjimo šventė.
2, 9, 16, 23, 30 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko edukaciniai užsiėmimai šeimoms „1918–1941 m. Biržai. Žmonės ir įvykiai“.
4-7 d. – Biržuose vyko Valstybės dienai skirti renginiai: 4 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko V. Paplauskienės knygos „Kazys Bradūnas. Archyvai“ pristatymas, dalyvavo knygos autorė, K. Bradūno dukra E. Bradūnaitė-Aglinskienė ir anūkė V. Aglinskaitė; 5 d. – dviejų dienų istorijos pažinimo žygis „Radvilų pėdsakais Biržų kunigaikštystėje“, edukacinis projektas „Kino karavanas“ – pilies kieme parodytas filmas „Tobuli melagiai“; 6 d. – Papilio krašto Nepriklausomybės kovų savanorių pagerbimo iškilmės ir Atminimo lentos Papilio valsčiaus Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoriams ir Vyčio kryžiaus kavalieriams atidengimas Papilyje, Šv. Mišios Biržų girioje, ant Anglių kalno, Šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Biržų kultūros centrų chorų „Viktorija“ ir „Agluona“ koncertas prie pilies, Tautiška giesmė ir vasaronė su folkloro ansambliais „Siaudela“ ir „Žemyna“; 7 d. – pilies arsenalo salėje parodytas monospektaklis „Lietuva“ (pagal J. Marcinkevičiaus poemą-dramą „Mindaugas“), režisierius ir vaidmens atlikėjas D. Voveris.
4-9 d. – Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ bei Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Aguonėla“ narė G. Čeponytė dalyvavo Vilniuje vykusiame jubiliejiniame 30-tajame Tarptautiniame folkloro festivalyje BALTICA 2017.
6 d. – Vabalninke paminėta Valstybės diena. Tautinio kostiumo šventė.
6 d. – Skrebiškiuose vyko Valstybės dienos minėjimas.
8 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko vakaras su dailininku V. Binkiu. Atidaryta menininko tapybos darbų paroda.
8 d. – Vabalninko bendruomenė A. ir A. Rinkūnų sodyboje surengė sporto šventę.
8 d. – Kupreliškio bendruomenės namų kiemelyje vyko vasaros šventė.
3-14, 17-28 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius surengė Vaikų vasaros stovyklą.
15 d. – Satkūnų kaimo bendruomenė surengė Smaliečių kaimo mokyklos 110 metų minėjimą.
15 d. – Šukionių bendruomenė surengė Sporto šventę.
16 d. – Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ paminėjo kūrybinės veiklos 20 metų sukaktį, pristatė naują kompaktinę plokštelę.
20 d. – Kirkilų tradicinių amatų centre vyko amatų meistrės Z. Kumpelienės darbų paroda ir amatų demonstravimo – praktinių užsiėmimų dienos.
22 d. – Biržų pilies menėje Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis „Biržai“. Koncertavo A. Lundin (smuikas), T. Fedosejeva (fortepijonas), V. Andronikof (sopranas), V. Sondeckis (violončelė).
22 d. – Gulbinuose surengta kraštiečių šventė.
22 d. – Biržų centriniame pliaže vyko Vasaros vandens ir paplūdimio sporto šventė.
22 d. – Užušilių parke surengta kaimo vasaros šventė.
22 d. – Ančiškiuose surengta kraštiečių šventė.
28 d. – Vabalninko krašto muziejaus naujosiose patalpose surengta popietė „Vabalninkiečiai – Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai“.
29 d. – Mieliūnų bendruomenėje vyko kraštiečių šventė „Ir vėl į tėviškę grįžtu...“.
29 d. – Anglininkuose vyko Širvėnos seniūnijos vasaros šventė „Nupink Lietuvai vainiką.
29 d. – Kirdonyse vyko Vasaros šventė.
29 d. – Medeikių kaime surengta vasaros šventė „Atmintis gyva“.
29 d. – Germaniškyje vyko vasaros šventė „Pabūkim kartu“.
30 d. – Smilgių bendruomenė surengė buvusių Strolių, Pastrolės, Apžarnių, Akumbalos, Sparniškių, Jackonėlių, Toliūnų kaimų gyventojų kraštiečių susibūrimą „Prisiminimų atminty sušilti...“.
30 d. – Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko sakralinės muzikos koncertas. Dalyvavo sakralinės muzikos trio „So TroPiano“: A. Lukaitė (sopranas), V. Pilibavičius (trombonas), G. Zalatorienė (piano).


 

4-6 d. – Biržuose vyko miesto šventė.
4 d.: dailininko, grafiko P. Rauduvės parodos atidarymas krašto muziejuje „Sėla“, M. Martinaičio kūrybos pristatymas Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje, filosofų diskusija pilies arsenalo salėje, projekto „Kino karavanas“ filmo-koncerto „The Rolling Stones“ turas po Lotynų Ameriką“ seansas Biržų pilies kieme;
5 d.: mugė „Biržikšt į Biržus“ J. Janonio aikštėje, bendruomenių kiemeliai J. Janonio aikštėje, linksmasis RETRO Rotušės gatvėje, tradicinis bėgimas „Biržų kilometrai“, iškilmingos ekumeninės pamaldos, skirtos Reformacijos 500-osioms metinėms evangelikų reformatų bažnyčioje, apžvalginės ekskursijos po Biržų kraštą „Kita stotelė – Biržai“, programa vaikams – koncertas „Saulės vaikai“ J. Janonio aikštėje, Biržų ir kaimyninių rajonų meno kolektyvų koncertas J. Janonio aikštėje, atgijęs siaurukas – pasivažinėjimas VšĮ „Siauruko geležinkelio klubo“ drezinomis, iškilmingas miestiečių ir svečių susitikimas prie Biržų pilies, tarptautinė teatralizuota senovinių automobilių paroda „Nesenstanti klasika 2017“, šventinė eisena, svečių ir savivaldybės vadovų sveikinimai, koncertas („Radijo klasika“, grupė „Vairas“, Mango, Black biceps, E. Lubys su grupe J. Janonio aikštėje);
6 d.: Šv. Mišios ir pamaldos Šv. Jono Krikštytojo ir Evangelikų reformatų bažnyčiose, keramikos parodos „Tarp tradicijos ir modernybės“ atidarymas krašto muziejuje „Sėla“, poezijos konkurso „Eilėraščė“, skirto Biržams, laureatų apdovanojimo popietė.
12 d. – Vabalninke surengta jubiliejinė 25-oji Gatvės krepšinio šventė.
12 d. – Papilyje surengta kraštiečių šventė.
12 d.  – Kučgalyje vyko Žolinės šventė, vasaros šventė.
12 d. – Nemunėlio Radviliškyje surengta kraštiečių šventė.
13 d. – įvyko Šiekštininkų bendruomenės krikštynos.
15 d. – Vabalninke vyko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 400-mečio minėjimas. Žolinės atlaidai. Vyko Vabalninko pirmosios bažnyčios ir parapijos 400-mečio bei dabartinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 200-mečio minėjimas. Atidarytas naujas muziejaus pastatas.
15 d. – Biržų kultūros centro folkloro ansamblis „Siaudela“ prie Karvės olos surengė Žolinių šventę.
18 d. – Kratiškiuose surengta vasaros šventė.
18-20 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko tradicinis literatų forumas „Šiaurės vasara“.
19 d. – Kaštonų pagrindinės mokyklos sporto aikštyne vyko tradicinės Biržų rajono seniūnijų sporto žaidynės.
19 d. – Baltijos kelio išvakarėse surengto motoralio dalyviai lankėsi Vabalninke – 2017 metų mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje.
19 d. – Germaniškio daugiafunkcio centro salėje atidaryta fotografijų paroda „Germaniškio kaimo istorija laiko tėkmėje“.
23 d. – Biržuose surengtas Baltijos kelio dienos minėjimas.
25 d. – Klausučiuose surengta tradicinė moliūginė, paminėta bendruomenės sukūrimo 10 metų sukaktis.
26 d. – Gaižiūnuose vyko Biržų rajono kaimo bendruomenių sąskrydis „Skrydis 2017: aktyvaus gyvenimo būdo nauda žmogui ir visuomenei“.
26 d. – Biržuose surengtas gatvės krepšinio turnyras 3x3.
26 d. – Kirkilų amatų centre surengta Žvakininkystės diena, buvo liejamos vaškinės žvakės.
27 d. – „Senjorų seklyčioje“ koncertavo RETRO muzikos grupė iš Panevėžio.
27 d. – Pakamponių miškelyje netoli Astravo vykusiame renginyje buvo prisiminti prieš 76 metus sušaudyti Biržų žydai.

 

 

1 d. – Biržuose surengta Rugsėjo 1-osios – Mokslo ir žinių dienos šventė.
2 d. – Kirkilų amatų centre surengta Veltinių gamybos pamoka.
3 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje surengta Vežimėlių šventė.
5 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje atidaryta A. Vaičiulėnaitės grafikos darbų paroda „Jauno žmogaus žvilgsniu“.
– paroda-konkursas „Kryptis – Šiaurė“, kurioje eksponuojami 2010–2015 metais Šiaurės Lietuvos architektų įgyvendinti ar brėžiniuose likę darbai, keliavo po Lietuvą. Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus vadovė architektė R. Stuopelienė parodą pristatė Biržų kultūros centre.
9 d. – Biržų pilies arsenale vyko Klaipėdos universiteto surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacijos idėjų atgarsiai tarp Gdansko ir Talino. Kultūrinio transfero ypatumai“.
9 d. – Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko V. Rinkevičiaus knygos „Ketvirtis amžiaus savarankiško ūkininkavimo keliu“ sutiktuvės. Koncertavo „Santakos“ kapela iš Nemunėlio Radviliškio.
10 d. – biržiečiams surengta sutvarkyto Rinkuškių (Juodelių) piliakalnio, vadinamo Velniakalniu, pristatymo šventė.
16 d. – minint 2017 m. Europos paveldo dienas, Biržų krašto muziejus „Sėla“ surengė edukacinę kelionę „Vabalninko krašto koplyčios – lygumų vizualinės dominantės“.
17 d. – Biržuose vyko edukacinis-pramoginis renginys šeimoms „Prašyti pagalbos – ne gėda“. Renginį inicijavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
17 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta fotomenininko A. Zavadskio kino, teatro ir gamtos fotografijų paroda.
18-22 – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras surengė renginius, skirtus Europos judrumo savaitei.
22 d. – surengta Baltų vienybės ugnies sąšauka. Susitikimas su kaimynais latviais Germaniškyje.
22 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko TEDx – idėjų ir patirties sklaidos konferencija šūkiu „Idėjos, kurias verta skleisti“. Renginio Biržuose autorė ir moderatorė – Europos savanorių tarnybos savanorė bibliotekoje D. Bolokhova.
22 d. – vyko renginys, skirtas sovietinio teroro aukoms atminti: šv. Mįšios Mieleišių kaimo kapinių koplyčioje, po jų – atminimo ženklo Mieleišių, Beržinių ir Krikščių kaimų žuvusiesiems ir represuotiesiems šventinimo ceremonija, atminimo ženklo Griauzdės kaime žuvusiam Papilio partizanų būrio vadui J. Marciukui ir jo žmonai šventinimo ceremonija.
22 d. – Germaniškio mokykla-daugiafunkcis centras ir kaimo biblioteka surengė bendrą renginį, skirtą centro 25-mečiui.
23 d. – Biržų kultūros centre surengtas konkursas „Ilgakasių ilgakasė“.
23 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje surengta literatūrinė popietė „Gimtinės atspindžių šviesa“. Pristatytos A. Leivos knygos.
23 d. – Gulbinų etnografinis ansamblis dalyvavo Baltų vienybės įprasminimo šventėje Palangoje.
23 d. – Biržų kultūros centre vyko Baltų vienybės dienos paminėjimas.
24 d. – Vabalninke surengta Rudens derliaus šventė.
26 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis. Pilies rūmų menėje koncertavo D. Bidva (smuikas), J. Šležaitė (sopranas), V. Giedraitis (klarnetas), S. Zajančauskaitė (fortepijonas). 
29 d. – Biržų pilies menėje vyko koncertas, skirtas Tarptautinei muzikos dienai. Koncertavo kamerinis choras „Viktorija“, baigę ir besimokantys Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji solistai, mokiniai.
29 d. – atidengtos skulptūros, skirtos pirmosioms mokykloms Biržų krašte įamžinti: prie „Saulės“ gimnazijos Biržuose, Nemunėlio Radviliškyje – prie šiandieninės mokyklos, Papilyje – netoli evangelikų reformatų bažnyčios, Salamiestyje – prie mokyklos.
29 d. – Biržų pilies kieme vyko Kėdainių krašto muziejaus projektas „Radviliada 2017“: Kėdainių ir Biržų mokyklų Dailės skyrių mokinių pleneras „Piešiame Radvilų miestą“.
30 d. – Pačeriaukštės kultūros namuose surengta Derliaus šventė.
30 d. – Biržuose, prie buvusios notaro P. Lemberto kontoros Rotušės g. 19, atidengta memorialinė lenta.
30 d. – Papilyje vyko aštuntoji kaimo dramos kolektyvų „Teatriukų šventė“.
30 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko A. Vaičiulėnaitės grafikos parodos Jauno žmogaus žvilgsniu aptarimas-uždarymas.
30 d. – Biržų pilies kieme, salėse vyko vasaros turizmo sezono uždarymo „Visi keliai veda į Biržus“ renginiai.

 


 

1 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis. Pilies rūmų menėje koncertavo V. Andronikof (sopranas, Vokietija), G. Winischhofer (smuikas, Austrija), V. Sondeckis (violončelė, Vokietija), Š. Čepliauskaitė (fortepijonas).
1 d. – Pabiržės Šv. Trejybės bažnyčioje vyko Archangelo Mykolo atlaidai. Po atlaidų vyko agapė ir pabendravimas su Gulbinų etnografiniu ansambliu.
1 d. – Papilio kultūros namų vokalinis moterų kvartetas „Rovėjūnės“ (vadovė V. Macienė) dalyvavo romansinio dainavimo ir vokalinių kolektyvų festivalyje-konkurse „Skrendanti muzikos paukštė 2017“ Leliūnuose (Anykščių raj.).
3 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis. Biržų kultūros centre koncertavo Kauno valstybinis choras.
5 d. – Biržų kultūros centre vyko Mokytojo dienos paminėjimas.
6 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis. Pilies rūmų menėje vyko edukacinis Klaipėdos kamerinio orkestro koncertas „Žaismingos muzikos orkestras“ XIX: lėlės seka pasaką“. Pilies rūmų menėje koncertavo Klaipėdos kamerinis orkestras.
– Vaikų meno galerijoje Biržuose surengta „Aušros“ pagrindinės mokyklos keramikos būrelio mokinių darbų paroda.
7 d. – Biržuose surengta rudens mugė.
7 d. – Biržų kultūros centre pakartotas Biržų kultūros centro B. Dauguviečio teatro spektaklis – J. Baltušio „Valiusei reikia Alekso“.
7 d. – Obelaukiuose vyko renginys „Ruduo puošiasi...“, skirtasTautinio kostiumo metams, artėjančiam Lietuvos atkūrimo šimtmečiui, Pagyvenusių žmonių dienai paminėti.
8 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje parodytas dokumentinis kino filmas „Sapnuoju, kad einu“, vyko susitikimas su režisieriumi J. V. Tūru.
8 d. – Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje įvyko baigiamasis ciklo „Gaudžia istoriniai vargonai 2017“ koncertas, vargonavo G. Petrauskaitė.
8 d. – Pabiržėje atidengta atminimo lenta, kurioje įamžintas 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų savanorių atminimas.
10 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis. Pilies rūmų menėje koncertavo J. Auškelytė (smuikas), C. Pezzi (fortepijonas, Italija).
10 d. – Biržų kultūros centre koncertavo atlikėjas P. Stalionis bei grupė „Husarai“.
11 d. – Biržų kultūros centre vyko Ukrainos lėlių-milžinų teatro šou vaikams „Nauji herojų nuotykiai“
12 d. – Biržų kultūros centre vyko „Domino“ teatro aktorių „Pats geriausias šou“.
12 d. – Biržų rajono socialinių paslaugų centre Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajokliai“ surengė A. Lavickienės romano  „Likimo vėjai“ pristatymą.
12 d. – paminėtas Vabalninko bibliotekos 80-metis.
14 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis. Pilies rūmų menėje koncertavo D. Dedinskaitė (smuikas), G. Pyšniak (violončelė), T. Motiečius (akordeonas).
14 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose surengta popietė „Kultūros namams – 60 metų“.
15 d. – Biržų jungtinėje metodistų bažnyčioje vyko vokalinės muzikos ir poezijos koncertas „Sielos muzika“. Dalyvavo solistė R. Juškienė.
15 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje parodytas kino filmas „Dovanoju širdį“.
15 d. – Nemunėlio Radviliškyje atidengta ir pašventinta 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovų savanoriams skirta atminimo lenta.
17 d. – Kupreliškio bibliotekoje surengta literatūrinė muzikinė popietė „Rudens mozaika“.
20 d. – Vabalninke surengta rajoninė moterų armonikininkių šventė-varžytuvės „Bobų vasara“. Renginio metu pristatyta J. Kubilevičienės rankdarbių ir piešinių paroda.
20 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis. Pilies rūmų menėje vyko Lietuvos nacionalinės filharmonijos varinių pučiamųjų kvintetas L. Lapė (trimitas), A. Stankevičius (trimitas), A. Dirmauskas (valtorna), A. Gražulis (trombonas), S. Kirsenka (tūba).
20 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko „Protų mūšio“ Aukštaitijos regioninis etapas. Projektas inicijuotas Valdovų rūmų muziejaus.
21 d. – Biržų kultūros centre vyko Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“ muzikinis spektaklis „Ar Amerika pirtyje?“.
21 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko moterų armonininkių šventė.
21 d. – Šiekštininkų kaimo bendruomenėje surengta rudens šventė.
22 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje parodytas kino filmas „Mokytoja“.
22 d. – Germaniškio bibliotekoje atidaryta fotografo L. Šepečio darbų paroda.
23 d. – Biržų pilies salėje vyko bendras Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos projektas „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“.
24 d. – VšĮ „Tatulos programa“ surengė susitikimą su provizore J. Balvočiute.
24 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio baigiamasis koncertas. Koncertavo A. Pilibavičiūtė (sopranas), T. Pavilionis (tenoras), D. Butkevičius (kontrabosas), styginių kvartetas „Archi Quartett“: V. Makrickienė (smuikas), G. Kiščiūnaitė (smuikas), M. Makrickas (altas), M. Rutkauskas (violončelė).
24 d. – Biržų kultūros centre „Kitoks Teatras“ parodė premjerą „Užsiimkime meile? Ačiū, su malonumu!“.
25 d. – Biržų Vlado Jakubėno mokykloje vyko seminaras respublikos muzikos mokyklų ir Biržų bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojams „Dainų dainelės“ repertuaro interpretacijos. Dalyvavo solistė J. Leitaitė.
25 d. – Biržų pilies arsenale vyko mokslinio-informacinio leidinio „Muoriškių pilkapiai“ pristatymas.
25 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje parodytas kino filmas „Emilija iš Laisvės alėjos“.
25 d. – Parovėjos biblioteka surengė susitikimą su literatu Z. Rupšiu.
26 d. – Biržų krašto muziejuje surengtos amatų kūrybinės dirbtuvės „Tradicinė liaudies grafika: medžio raižiniai“. Užsiėmimą vedė tradicinių amatų meistrė O. Tumėnaitė-Bražėnienė.
27 d. – Biržų pilies menėje vyko seminaras šalies akordeono mokytojams „Kūrybingumo integracija į mokymo akordeonu procesą“, respublikinis akordeonininkų projektas – koncertas „Kitoks akordeonas“.
27-29 d. – Biržuose vyko Mažoji moksleivių ateitininkų akademija tema „Santuoka – žemei sutvirtinti, dangui pasiekti“.
28 d. – Meilūnų kaimo bibliotekoje savo naujausias knygas pristatė literatų klubo „Versmė“ nariai A. Joneliūkštienė, D. Matusevičienė, Z. Rupšys.
28 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta G. Balbieriūtės akvarelės ir piešinių paroda „Augalai ir grybai“.
29 d. – Biržų rankdarbių asociacija „Fantazijų skrynia“ sukvietė kūrėjus paminėti Tarptautinę rankdarbių dieną. Susitikimo tema buvo „Lėlės mūsų gyvenime“.
29 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje parodytas kino filmas „Gobšius“.
30 d. – Ramongalių bendruomenėje parodytas sferinis kinas su pramogine-edukacine programa.
31 d. – avininkystės ūkio šeimininkai K. ir J. Milišiūnai Vėlinių išvakarėse Dvargaliuose surengė Helovino fiestą.

 


 

 

4 d. – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko O. Voverienės knygos „Dalia Grybauskaitė – tautos prezidentė“ pristatymas.
5 d. – Kupreliškio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje po šv. Mišių aktorius ir režisierius A. Latėnas pristatė programą „Svietiškos giesmės Lietuvai. Antanas Strazdas. Paulius Širvys“.
7 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų „Saulės“ gimnazijos moksleivių meno darbų paroda „100 metų po Saule“.
8 d. – Biržų kultūros centre meno ansamblis „Lietuva“ parodė premjerą – muzikinę dramą pagal V. Klovos operą „Pilėnai“ – „Legenda apie Pilėnus“.
8 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje parodytas kino filmas „Nekaltosios“.
9 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko vakaras, skirtas poetui K. Bradūnui ir jo kūrybos bendražygiams, poetams žemininkams A. Mackui, H. Nagiui, Liūnei Sutemai, S. Santvarui „Suėjus prie žemės ribos“. Poetų kūrybą skaitė skaitovas P. Šironas.
10-12 d. – Biržų kultūros centre vyko III respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Dauguvietynė“.
11 d. – Papilio kultūros namuose surengta popietė. Joje dalyvavo Papilio, Šiekštininkų, Satkūnų, Skrebiškių bendruomenės.
12 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko amatų kūrybinės dirbtuvės „Šiaudinių sodų pynimas“ (mokė tradicinių amatų meistrė Z. Kumpelienė).
12 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Sumos choras giedojo Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo motinos atlaiduose.
13 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitei skirti renginiai.
14 d. – Biržų kultūros centre vyko teatralizuotas cirko šou „Trolių nuotykiai“.
16 d. – Biržų pilies menėje vyko sakralinės muzikos ir poezijos vakaras „Prie poezijos, prie psalmių židinio susėskim“. Dalyvavo operos solistė N. Vilkanauskaitė, akompaniatorė R. Blaškytė, kompozitorius ir dainų atlikėjas G. Jakubėnas, duetas L. Rimšienė ir R. Pikūnienė, poetės G. Kirsnienė ir R.  Adomaitytė-Chabarina.
17 d. – Biržų kultūros centre vyko „Saulės“ gimnazijos 100-mečiui skirta popietė „100 metų po Saule“.
18 d. – Biržų kultūros centre flamenko šokio teatras „Sandra Domingo“ pristatė projektą – šokio spektaklį „Madam“.
18 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko amatų kūrybinės dirbtuvės „Šiaudinių sodų pynimas“ (mokė tradicinių amatų meistrė Zita Kumpelienė).
19 d. – asociacija „Biržėnai“ popietę „Rudenėlį palydint“.
21 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta Dalios Skučaitės karpinių paroda „Pirmosios snaigės Vabalninkui“.
23 d. – Biržuose paminėta Lietuvos kariuomenės diena, atidengta atminimo lenta Biržų krašto savanoriams, pilies arsenalo salėje pristatyta A. Merkelio knyga „Antanas Smetona“.
23 d. – Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko sakralinės muzikos koncertas. Koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
24 d. – Vabalninke vyko muzikos ir dainos šventė „Du – smagu, trys – puiku“.
25 d. – Nepriklausomybės akto signatarė Birutė Valionytė, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas, Biržų rajono savivaldybė ir Biržų krašto muziejus „Sėla“ surengė atminimo kelionę 1917 m. rugsėjo 18-22 d. vykusios Vilniaus konferencijos dalyvių, Biržų krašto atstovų, pėdsakais.
25 d. – Ramongalių bendruomenės namuose vyko muzikinė-literatūrinė popietė „Skriskime ant poezijos sparnų“.
28 d. – Biržų kultūros centre vyko Raimondo Šilansko ir Artūro Orlausko juodojo humoro vakaras.
29 d. – Biržų kultūros centre vyko Šiaulių dramos teatro gastrolės: vaidinimas vaikams pagal S. Maršako pasaką „Sausio žibuoklės“, Aldo Nicolaj drama „Rudens istorija“.
29 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje parodytas kino filmas „Francas“.
29 d. – Biržų pilyje paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena.
30 d. – Biržų arsenalo salėje vyko konkurso „Metų ūkis 2017“ pagerbimo šventė.
30 d. – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pakvietė į paskaitą „Vyrai – tėčiai, moterys – mamos“. Lektorius – Vaidas Arvasevičius.
– meno galerijoje „Portfolio“, veikė fotomenininko Evaldo Ivanausko fotografijų paroda „Dislokacijos“. Galerijoje buvo rodomi klasika tapę lietuvių kino filmai.
– Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga surengė fotografijų konkursą „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“. Jame dalyvavo Papilio ir Satkūnų bendruomenės.

 


1 d. – Biržų kultūros centre vyko Biržų kultūros centro liaudies šokių grupės “Raitytinis“ 30-mečio koncertas „Apsuktinis“.
1–2 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko renginys, skirtas J. Meko 95-osioms gimimo metinėms „Sniego ilgesys“.
2 d. – Pabiržės pagrindinės mokyklos bendrabutyje atidaryta J. Maldutienės siuvinėtų paveikslų paroda „Jūratės galerija“.
2 d. – Biržų kultūros centre koncertas „Tu ateik į pasimatymą“, koncertavo E. Sašenko ir L. Mikalauskas.
2 d. – Birštono kultūros centre vyko 17-oji tarptautinė mėgėjų teatro šventė „Rojaus obuoliukai“. Joje dalyvavo ir komediją pagal rašytojo J. Grušo kūrybą „Žmogus planuoja“ parodė Papilio miestelio teatras „Vaidintojų atžalynas“.
2 d. – Skrebiškiuose vykusioje vakaronėje Nemunėlio Radviliškio dramos būrelis parodė dramą pagal Lazdynų Pelėdą „Klajūnas“, koncertavo kaimo moterų ansamblis, Skrebiškių teatriuko artistai suvaidino vaizdelį.  
3 d. – Papilio kultūros namuose vyko teatralizuotas Papilio kultūros namų folkloro ansamblio vardynų koncertas „Nepatikėsi... Adventa rytų – aguonėlas pražydo“.
3 d. – Biržų kempingo teritorijoje vyko „Kalėdų pasakų miestelio“ atidarymas.
5 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko tarptautinės Savanorių dienos minėjimas, jame dalyvavo Biržuose pagal Europos savanorių tarnybos programą savanoriaujantys jaunuoliai.
6 d. – Biržų kultūros centre pop muzikos scenos projekte „Čilinam“ pasirodė R. Rudokas, M. Jampolskis ir Stano.
7 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje parodytas dokumentinis kino filmas „Broliai“.
7 d. – Vabalninko bendruomenės namuose atidaryta tautodailininko V. Vareikos personalinė darbų paroda „Vydo pliauskos“.
7 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko Tarptautinės savanorių dienos minėjimas.
7 d. – Vabalninko muziejuje vyko projekto „Vabalninko žydų istorijos įamžinimas“ pristatymas visuomenei.
8 d. – Biržų kultūros centre muzikinė pasaka „Baltas vilkas“, kurioje dalyvavo kultūros centro folkloro ansamblis „Dijūta“ ir „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinai (režisierė J. Garnelienė).
8 d. – Biržuose surengta eglutės įžiebimo šventė.
8 d. – klubas „Svaja“ surengė popietę „Suprasi – save rasi“. Dalyvavo Skemų estradinė grupė.
9 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko amatų kūrybinės dirbtuvės „Tradiciniai šiaudiniai sodai“ (mokė tradicinių amatų meistrė Z. Kumpelienė).
9 d. – Biržų kultūros centre vyko „Seniūnijų šventė“. Koncertavo Biržų kultūros centro skyrių mėgėjų meno kolektyvai. – Biržuose, galerijoje-kavinėje „Portfolio“ atidaryta O. Juškos skulptūrinė instaliacija „Angelai ateina...“.
9 d. – Lietuvos radijo programos „Klasika“ transliuojamoje laidoje „Muzikinė dėžutė“ dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
9 d. – Biržų rajono „Rovėjos“ bendruomenė, Parovėjos biblioteka surengė kraštiečio poeto, filmų kūrėjo Jono Meko 95-ųjų gimimo metinių paminėjimą. 10 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje parodytas filmas „Bambeklis“.
12 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko informacinio-edukacinio terminalo „Literatūrinės vietos šimtmečio šviesoje“ atidarymas.
13 d. – Vabalninke vyko teatralizuota kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.
14 d. – Biržų kultūros centre parodyta „Domino“ teatro komedija „Kaip atsikratyti draugo“.
14 d. – Kalėdinis Biržų pasakų miestelis pakvietė švęsti Kalėdas su „Teatriuko“ aktoriais. Biržų pilies salėje vyko šventinis interaktyvus koncertas „Vaikų kambarys“.
14 d. – Trečiojo amžiaus  universiteto Kultūros ir meno fakultetas surengė susitikimą „Nepažįstami-Pažįstamieji“ su V. ir V. Tauromis.
14 d. – Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajokliai“ surengė šventinį susitikimą.
15 d. – Biržų pilies arsenalo salėje pristatyta R. Ragauskienės monografija „Mirties nugalėti nepavyko: Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pab. – XVII a.)“.
15 d. – Biržų pilyje Lietuvos ūkininkių draugijos narės surengė tradicinę adventinę popietę.
15 d. – Pačeriaukštėje surengta Kalėdų eglės įžiebimo šventė.
16 d. – Biržuose, J. Janonio aikštėje, surengta Kalėdinė mugė.
16 d. – Nemunėlio Radviliškyje surengtas adventinis turgelis-mugė.
16 d. – įvyko Lietuvos ir Biržų rajono kareivių motinų sąjungos narių susitikimas.
16 d. – grupė biržiečių katalikių moterų draugijos narių lankėsi Pasvalyje, kur buvo prisiminta Lietuvos visuomenės veikėja, publicistė, tremtinė S. Paliulytė-Ladigienė, paminėtos jos 50-osios mirties metinės. Pasvalio krašto muziejuje vyko konferencija „Stefanija Paliulytė-Ladigienė – švento gyvenimo moteris“.
17 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje parodytas animacinis kino filmas "Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės nuotykiai“.
17 d. – Skrebiškiuose įvyko Kalėdinės eglės įžiebimo šventė.
19 d. – Biržų kultūros centre parodytas Knygos teatro spektaklis pagal J. Ivanauskaitės noveles „Pakalnučių metai“.
19 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje parodytas dokumentinis filmas „Kedi. Slaptas kačių gyvenimas“.
19 d. – Likėnų biuvetėje surengta poezijos popietė „Svajokliams 25“. Savo kūrybą pristatė Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ nariai, dalyvavo Skapiškio moterų ansamblis.
20 d. – Papilyje surengtas koncertas „Šventų Kalėdų belaukiant“. Koncertavo operos solistė J. Leitaitė ir Papilio pagrindinės mokyklos dainininkai.
21 d. – Vabalninke vyko Mažosios kultūros sostinės baigiamasis renginys.
21 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta molinių prakartėlių iš Italijos paroda, vyko adventinis pasakų skaitymas.
26 d. – Biržų kultūros centre vyko tradicinis Kalėdinis mėgėjų meno kolektyvų koncertas „Šventinis vėjo pasakojimas“.
27 d. – Biržų kultūros centre vyko džiazo atlikėjos N. Malūnavičiūtės ir Kauno bigbendo koncertas „Baltos Kalėdos“.
27 d. – Pasvaliečiuose surengta Kalėdinė šventė.
27 d. – surengta klubo „Šalpusnis“ narių popietė, dalyvavo Pačeriaukštės meno kolektyvas.
28 d. – Biržuose surengtas tradicinis kalėdinis bėgimas.
28 d. – Smilgių bendruomenės namuose surengta šventė „Na tai kas, kad už lango lietus“.
29 d. – Medeikių bendruomenėje surengta kalėdinė šventė. 29 d. – Biržų kultūros centre parodyta kultūros centro Boriso Dauguviečio mėgėjų teatro komedija pagal J. Baltušį „Valiusei reikia Alekso“.
30 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose vyko popietė „Ach, ta skrybelaitė“.
30 d. – Meilūnų kaimo bendruomenės namuose vyko literatūrinė popietė „Kalėdos su knyga“.
31 d. – Biržų pilyje vyko baigiamasis metų renginys „Ir vėl iš pabaigos į pradžią“. Pasirodė Biržų kultūros centro meno kolektyvai, Boriso Dauguviečio mėgėjų teatro artistai.

Parengė Zita Balaišienė