2012 metai

 

Statistiniai duomenys

Viešojoje bibliotekoje

Viso rajono bibliotekose

 Dokumentų fondas  64 636  218 594
 Vartotojų skaičius  1 798  6 457
 Dokumentų išduotis  78 972  235 438
 Lankytojų skaičius  38 663  133 410