Visuomenės informacinis aprūpinimas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos programos Visuomenės informacinis aprūpinimas pagrindinis tikslas – aprūpinti visuomenę informacija, užtikrinant kokybišką bibliotekų fondų komplektavimą spausdintais ir elektroniniais dokumentais.
Šios programos lėšos savivaldybių viešosioms bibliotekoms skiriamos naujiems neperiodiniams dokumentams įsigyti, pirmenybę teikiant originaliajai vaikų ir klasikinei literatūrai bei informaciniams leidiniams.
Pagrindinis lėšų paskirstymo savivaldybių viešosioms bibliotekoms kriterijus yra gyventojų skaičius savivaldybėje. Vienam gyventojui skiriamų lėšų vidurkis gaunamas padalijus savivaldybių bibliotekoms dokumentams įsigyti numatytas lėšas iš gyventojų skaičiaus (pagal naujausius Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis).
Lėšų skyrimas įforminamas kultūros ministro įsakymu bei ministerijos ir vykdytojų sudaroma sutartimi. Už panaudotas valstybės biudžeto lėšas atsiskaitoma ministerijai pagal sutartyje nurodytas sąlygas.
Pagal programos Visuomenės informacinis aprūpinimas priemonę Vykdyti bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programą, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka 1998 m., 2001 m. ir 2004 m. gavo  naujus kompiuterius. 2008 m. pagal Kultūros ministerijos vykdomą valstybės investicijų programą  Bibliotekų kompiuterizavimas viešojoje bibliotekoje gauta 19 naujų kompiuterių.