Bibliotekos pažangai

Projektas įgyvendinamas pagal tarptautinį trišalį susitarimą tarp Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Bilo ir Melindos Geitsų fondo ir pasirašytas 2007 m. lapkričio 15 d.
Projekto tikslas – stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis. Užtikrinti jiems galimybę nemokamai naudotis kompiuteriais ir internetu, mokytis bei gauti reikalingas konsultacijas bibliotekose.

2005 m. Biržų rajono bibliotekose buvo įsteigti pirmieji 5 viešosios interneto prieigos taškai kaime (VIPT) Kratiškių, Pabiržės, Pačeriaukštės, Papilio ir Vabalninko filialuose.
2008 m. vykdytas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtros projektas ir VIPT įsteigti dar 16–oje kaimo filialų: Ančiškių, Anglininkų, Germaniškio, Juostaviečių, Kirdonių, Medeikių, Meilūnų, Nausėdžių, Nemunėlio Radviliškio, Obelaukių, Parovėjos, Pučiakalnės, Ramongalių, Rinkuškių, Šukionių ir Užušilių. Modernizuotas Pačeriaukštės kaimo filialo viešojo interneto prieigos taškas.

2009 m. kompiuterizuoti ir viešoji interneto prieiga įrengta Kučgalio. Kvetkų, Pasvaliečių ir Skrebiškių kaimo filialuose. 
2011 m. vieša interneto prieiga įrengta paskutiniame rajone – Kupreliškio filiale, o ją turinčiuose – Vabalninko miesto ir Kratiškių, Pabiržės, Pačeriaukštės, Papilio kaimo filialuose išplėsta ir modernizuota.
Iš esmės sustiprinta darbuotojų informacinė kompetencija, bibliotekininkai tapo aktyviais bendruomenių skatintojais bei pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų galimybes. Gyventojai, ypač vyresnio amžiaus, o taip pat gyvenantys kaime, žymiai aktyviau ir drąsiau naudojasi interneto teikiamomis galimybėmis.

jolitaLietuvos viešosiose bibliotekose vykusių elektroninių rinkimų „Bibliotekininkas – e. mokytojas“ metu gyventojai anketose įvertino beveik 500 bibliotekininkų, aktyviausiai rengusių skaitmeninio raštingumo kursus. Daugiausiai gyventojų balsų surinkusių dvylika bibliotekininkų – e. mokytojų apdovanoti 2011 m. pabaigoje Kaune vykusiame renginyje. Pagrindiniai rėmėjų prizai – e. parduotuvės „skaityklė.lt“ elektroninių knygų skaityklės „Pocket Book 902“ – įteikti dviem bibliotekininkėms, už kurias aktyviausiai balsavo Lietuvos bibliotekų lankytojai – tai mūsų rajono Papilio filialo vyresniajai bibliotekininkei Jolitai Banienei  ir klaipėdietei Jolitai Baltrimienei. Dar 10 bibliotekininkų – e. mokytojų apdovanoti paskatinamaisiais prizais.

2012 m. rajono bibliotekose įdiegta nauja bendravimo programos Communicator versija LYNC. Naudojantis ja, lapkričio mėnesį rajono bibliotekininkai dalyvavo konferencijoje su projekto „Bibliotekos pažangai“ vadovais. Šio projekto veikla bibliotekose tęsiama elektroninių vartotojų mokymais  ir teikiamomis konsultacijomis.