Skaitymo skatinimo projektai


 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1200 patvirtino „Skaitymo skatinimo programą“, kuri buvo įgyvendinama 2006–2011 metais. Programos vykdytojai – Kultūros ir Švietimo ir mokslo ministerijos. Ją įgyvendino Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Programos paskirtis buvo skatinti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojus daugiau skaityti, gerinti skaitymo įgūdžius, kelti skaitymo prestižą visuomenėje.

2008 m. dalinis finansavimas gautas dviems biržiečių bibliotekininkų parengtiems skaitymo skatinimo projektams:
„Baltosios naktys Radvilų pilyje“ buvo vykdomas viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, o literatūrinė kelionė
„Paslėpta knyga“ – Kratiškių kaimo filiale.

2009 m. dalinis finansavimas gautas dar dviems renginiams – „Viešiesiems skaitymams netradicinėse erdvėse“ ir „Tamsiosios rudens naktys Radvilų pilyje“.

2012 m. pagal šios programos projektą gautas finansavimas rudeninei knygų mugei „Radvilų pilyje naujai prabyla knygos“.