Pokyčių valdymas ir komandinis darbas: rytdienos iššūkiai

Seminarą vedė Šiaulių valstybinės kolegijos docentė dr. Ligita Šalkauskienė. Pranešime Veiksmingas pokyčių valdymas pateikė strateginio mąstymo ir planavimo ekspertų įžvalgas, praktikos pavyzdžius. Analizavo metodų taikymą situacijai suvaldyti, buvo atliekamos praktinės užduotys. Kitame šio seminaro pranešime Komandinio darbo principai ir metodai lektorė aptarė aktualiausias komandinio darbo charakteristikas, palygino komandos ir grupės veiklos panašumus bei skirtumus. Buvo kalbama apie svarbiausius sėkmingos komandos aspektus, darbo bruožus. Seminaro dalyviai susipažino su komandos formavimo tendencijomis. Psichologinių metodų pagalba buvo atliekami kolektyvo tyrimai, leidžiantys spręsti kolektyvo narių tinkamumą komandiniam darbui. Vyko asmens komandinių vaidmenų profilio pagal R. M. Belbino teoriją nustatymas. Šios praktinės užduotys ugdė kolektyvo komandinio darbo supratimą bei galimybes.