Lietuviško žodžio nešėjas

2016 m. kovo 15 d. Viešosios bibliotekos darbuotojai surengė konferenciją, skirtą knygnešio Jurgio Bielinio 170-oms gimimo metinėms paminėti. Prieš konferenciją rajono vadovai ir Viešosios bibliotekos darbuotojai knygnešio atminimą pagerbė Suoste, ant Jurgio Bielinio kapo padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakutę. Konferencijoje dalyvavo knygnešystės idėjas branginantys žmonės. Jos dalyvius sveikino Viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė, Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė, linkėdamos, kad gyvuotų lietuviška kalba, o knygnešystės tradicijos keliautų iš kartos į kartą. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė kalbėjo apie Gabrielės Petkevičaitės-Bitės sąsajas su Jurgiu Bieliniu, kunigas Rimantas Gudelis prisiminė kryžiaus istoriją, prie kurio Katinų kaime, Pasvalio rajone, mirė Jurgis Bielinis. Autentiškas kryžius saugomas Bistrampolio rūmų ansamblio koplyčioje. Pasvalio krašto muziejaus darbuotoja Bronislava Lapinskaitė savo dalykiškame pranešime pristatė Pasvalio krašto knygnešius, kurių veiklai didžiausią įtaką turėjo J. Bielinis. Knygnešio J. Bielinio proanūkės Gražinos Navalinskienės atsiminimus perskaitė bibliotekos pavaduotoja Dina Burbulienė. Apie tai, kaip knygnešio atminimas saugomas jo gimtinėje, pasakojo mokytoja Aldona Vejelienė. Pranešimą Knygnešio žemės biblioteka ir Jurgio Bielinio vardo įprasminimas parengė ir perskaitė Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Aušra Jakubelskienė. Parengtą spaudinių parodą Lietuviško žodžio nešėjas konferencijoje pristatė Informacijos skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Nijolė Taujanskienė. Su Jurgio Bielinio ekspozicija Biržų krašto Sėla muziejuje ir knygnešystės edukacine veikla supažindino šio muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė ir muziejininkė Rima Binkienė. Gražus konferencijos akcentas – padėkos  raštai aktyviausiems bibliotekininkų pagalbininkams, šiandieniniams knygnešiams.