C, Č

Cameron Saulė (g. 1975) – mokytoja
Cemnolonskas Visvaldas (g. 1933) – miškininkas, buvęs Biržų miškų urėdas
Cerauskas Mykolas (Vaškas) (1754–1824) – reformatų religinės literatūros rengėjas, kunigas, mokytojas
Chylinskis Samuelis Boguslavas (~1634–1668) – biblijos vertėjas
Chmieliauskas Eividas (g. 1968) – teisininkas, Raseinių raj. apylinkės vyr. prokuroras
Chodakauskas Liudvikas (1843–1912) – gydytojas, medicinos mokslų daktaras
Cicėnas Jonas (1905–1946) – raštininkas
Ciemnolonskas Liudvikas (g. 1875) – karininkas
Cieplinskas Kazys (1870–1930) – knygnešys
Cieškaitė Gražina (g. 1951) – poetė
Cypkūnienė-Vaitkevičiūtė Irena (g. 1948) – popieriaus restauratorė
Cucėnas Kęstutis – Kauno aerouosto generalinio direktoriaus pavaduotojas
Cukuras Viktoras Vilius (g. 1946) – kunigas
Cukuras Valdemaras Mykolas (1915–1996) – filosofas, filosofijos ir teologijos mokslų daktaras, kunigas
Cumftaitė-Nastopkienė Elena (1876–1949) – mokytoja
Cumftaitė Sofija (Zofija) (1866–1898) – draudžiamosios lietuviškos spaudos platintoja
Cumftas Adomas (1860–1911) – evangelikų reformatų kunigas, religinės literatūros rengėjas
Cumftas Jonas (1864–1929) – gydytojas, medicinos mokslų daktaras
Cumftas Martynas – kunigas 

Čalkauskaitė Monika (1922–2012) – pedagogė, tautodailininkė, Biržų miesto garbės pilietė
Čampė Adolfas (1910–1992) – visuomenės veikėjas
Čekauskas Juozas (1907–1960) – mokytojas
Čepaitė Jūratė Agota (g. 1942) – choreografė, pedagogė
Čepaitis Albinas (g. 1934) – treneris, stalo tenisininkas
Čepas Petras (1921–2010) – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kunigas senjoras, sinodo kolegijos viceprezidentas
Čepas Vytautas (g. 1948) – politikas ir visuomenės veikėjas, psichologas, daktaras (socialiniai mokslai, filosofijos moksl. kand.), pedagogas LR Seimo narys (1996-2000)
Čepelė Algirdas (g. 1937) – veterinarijos gydytojas
Čepelienė Regina Rūta (1944–1995) – chemijos mokslų kandidatė
Čepėnas Juozapas (1880–1976) – kunigas, visuomenės veikėjas, filosofijos mokslų daktaras
Čepienė Ermina (g. 1943) – pedagogė, iliustratorė
Čeponienė Lolita (g. 1963) – gydytoja, literatė
Čeponis Algimantas (g. 1952) – gydytojas, VŠĮ Šilutės ligoninės chirurgijos skyriaus vedėjas
Čeponis Edmundas – Kauno zoologijos sodo direktorius (1985–1988)
Čeponis Jonas (g. 1925) – LPKTS Panevėžio skyriaus, LLKS valdybos pirmininkas
Čeponis Kazimieras (1908–2001) – gydytojas
Čeponis Vaclovas (g. 1872) – draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Čepukėnienė Jolanta (g. 1965) – teisininkė
Čerbulėnas Klemensas (1912–1986) – etnografas, menotyrininkas, muziejininkas
Čeraška Leonas (1896–1934) – gamtininkas, socialdemokratinio judėjimo Lietuvoje dalyvis
Čerka Jonas (g. 1946) – technikos mokslų daktaras, docentas
Čerka Jonas (1856–1943) – vienas iš slaptos Apaščios ir Nemunėlio Vienybės draugijos organizatorių, aušrininkas, knygnešys
Čerka Juozas (g. 1907) – karininkas
Čerkauskienė Jurgita (g. 1970) – ekonomistė, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė
Čerkienė Violeta – pedagogė
Čerkesas Juozas (1884–1949) – spaudos bendradarbis, poetas, rašytojas
Černiauskas Mindaugas (g. 1960) – buvęs Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos, Vilniaus Rotary klubo prezidentas, vienuolis brolis Marija Elijas
Černiauskienė Aldona (1926–2014) – mokytoja, literatė
Černiauskienė Virginija (g. 1952) – bibliotekininkė
Červekauskas Antanas (g. 1893) – karininkas
Česnauskas Stasys – verslininkas, Lietuvos jėgos trikovės federacijos prezidentas
Česnulevičius Jonas (g. 1927) – pedagogas, spaudos bendradarbis
Četkauskas Vytautas Laimutis (1934–2017) – muzikos mokytojas, chorvedys
Četkauskienė Genė (g. 1955) – muzikos mokytoja metodininkė
Četvergienė Gražina (1961–2006) – fotografė
Čibas Daumantas (1907–1982) – fotomenininkas, pedagogas, tautodailininkas, keliautojas, žurnalistas
Čičelis Vytautas (g. 1946) – fizikas
Čičinskas Jonas (~1560–1621) – buvo Biržų dvaro administratoriumi, 1599-1600 dalyvavo Kr. Radvilos kariuomenės kovose su švedais
Čigas Petras (1899–1977) – ilgametis Biržų savivaldybės sekretorius
Čigienė Ramunė (g. 1967) – lopšelio darželio „Drugelis“ darbuotoja, savivaldybės tarybos narė
Čikštas Robertas (g. 1941) – pedagogas, Panevėžio prekybos ir verslo mokyklos direktorius
Činga Antanas (1928–1998) – poetas
Činga Vytautas (g. 1937) – agronomas, ilgametis ūkio darbuotojas Biržų rajone
Čiplys Kazimieras (Vijūnas) (1897–1950) – kunigas, literatas, dramaturgas
Čiudarienė Ona (g. 1936) – banko darbuotoja
Čiučkis Povilas (1915–1990) – kunigas
Čiuikina Stasė (g. 1936) – kultūros darbuotoja
Čiuplinskas Vytautas Stasys (g. 1943) – buvęs UAB „Biržų ranga“ generalinis direktorius
Čiuplinskienė Ona – audėja
Čiurlys Ernestas (1893–1978) – karininkas
Čižauskienė Janina Birutė (1929–2012) – literatė
Čygas Donatas (g. 1961) – technologijos mokslų daktaras, docentas
Čygas Jonas (1910–1959) – veterinarijos gydytojas, parazitologas
Čygas Jurgis (1891–1959) – karininkas, evangelikų reformatų kuratorius
Čygas Rimantas (g. 1960) – verslininkas
Čyžiūtė Kristina (g. 1974) – menininkė, tekstilininkė, rūbų stilistė


A B D E F G I, Y J K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž