D

Dabulevičius Andrius (1896-1938) — poetas
Dagelis Vytautas (g. 1974) – kunigas, fotomenininkas, Pabiržės parapijos klebonas, Geidžiūnų parapijos administratorius (nuo 2008 m.)
Dagienė Rita (g. 1948) — tautodailininkė, keramikė
Dagienė Savunė (g. 1951) - AB "Lietuvos paštas" Biržų skyriaus viršininkė
Dagilis Jonas (1934-2019) — kraštotyrininkas, literatas, publicistas
Dagilis Kęstutis (g. 1950) - inžinierius, keliautojas, sporto organizatorius
Dagilis Stanislovas (1843-1915) — vertėjas, poetas, kultūros veikėjas
Dagys Adomas (1906-1955) — žurnalistas
Dagys Algimantas (g. 1943) — agronomas
Dagys Artūras Petras (1911-1923) – karininkas
Dagys Jokūbas (1898-1984) — karininkas
Dagys Jokūbas (1905-1989) — skulptorius, tapytojas, poetas
Dagys Jonas — Nepriklausomos Lietuvos vyriausias valstybės iždininkas, reformatų Sinodo kuratorius
Dagys Jonas (1902-1969) — kooperatininkas
Dagys Jonas (1904-1983) — ekonomikos mokslo kandidatas, docentas
Dagys Jonas (1906-1993) — botanikas, augalų fiziologas, karininkas
Dagys Jonas (1919-1985) — kuratorius
Dagys Kostas (1923-1997) — Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos narys
Dagys Liūdas (g. 1912) — karininkas
Dagys Martynas (1949-2014) – zootechnikas
Dagys Petras (1904-1977) — evangelikų liuteronų kunigas, buvęs kariuomenės kapelionas, karininkas
Dagys Povilas (1889-1943) — kooperatininkas, kompanijos „Lietūkis“ vyriausiasis direktorius
Dagys Povilas (1912-1981) — inžinierius
Dagys Povilas (g. 1913) — karininkas
Dagys Stasys (1902-1988) — jūrų kapitonas, kuratorius
Dagys Valentinas (1936-2017) — hidrotechnikas, literatas, mėgėjiškų filmų kūrėjas
Dagys Viktoras (g. 1952) — Matematikos ir informatikos instituto darbuotojas, kraštotyrininkas
Dagys Vitoldas (g. 1936) — technologijos mokslų daktaras
Dagytė Gražina – pedagogė, kraštotyrininkė, korespondentė
Dalevskis Konstantinas (1837-1871) — 1863 m. sukilimo dalyvis, Paryžiaus komunos dalyvis
Dambrauskaitė Birutė (g. 1943) — dainininkė
Danisevičius Ramūnas (g. 1973) — fotomenininkas, fotokorespondentas
Danylienė-Mališauskaitė Laimutė (g. 1955) — aktorė
Danys Julius (g. 1941) — technikos mokslų daktaras
Dargis Jonas (1907-1942) – karininkas, mokytojas
Daubaras Edmundas (g. 1954) – treneris, žurnalistas, sporto organizatorius
Daubaras Julius (1884-1943) — visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis
Daubaras Juozas (1895-1982) — fotografas
Daugirdienė-Balčiauskaitė Virginija (g. 1945) — pianistė, dėstytoja, koncertmeisterė
Daugis Arvydas (g. 1954) — pedagogas, rankinio treneris
Daugis Laimonas – pedagogas, rankinio treneris
Dauguvietis Antanas (1936-1995) — gydytojas, sveikatos apsaugos organizatorius, Biržų miesto garbės pilietis
Dauguvietis Arvydas (g. 1951) — Šiaulių universiteto menų fakulteto dėstytojas
Dauguvietis Borisas (1885-1949) — režisierius, aktorius, dramaturgas
Dauguvietis Pranas (1854-1943) — teisininkas, pirmasis Nepriklausomos Lietuvos Panevėžio apskrities viršininkas
Dauguvietytė-Kudabienė Elena (1922-2003) — aktorė, Kanados lietuvių teatro „Aukuras“ režisierė
Dauguvietytė Galina (1926-2015) — režisierė, scenaristė, aktorė
Dauguvietytė Lidija (1883-1955) — pianistė, pedagogė
Daukša Edvardas Jokūbas (1836-1890) — poetas, 1863 metų sukilimo dalyvis
Daukša Juozapas (1829-1886) - kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius
Daukša Kazimieras Kristupas (~1795-1865) — mokytojas, kalbininkas
Daunys Antanas (g. 1899) — teisininkas, visuomenės veikėjas
Davidonienė Gražina (g. 1964) – teisininkė
Davidonis Povilas — knygnešys
Deksnys Antanas (1906-1999) — vyskupas
Demenis Aleksandras (g. 1950) — AB „Agluona“ direktorius
Deveikis Edmundas (1914-1998) — žemės ūkio specialistas, literatas
Devenis Mykolas (1891-1978) — evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius, gydytojas, visuomenininkas
Devinduonienė Vida (g. 1944) — architektė
Dėlis Mikas (1891-1979) — karininkas
Dičiūtė-Rebrik Virginija – filologė
Didžiulis Stasys (g. 1914) — karininkas
Didžiulis Vytautas (1881-1956) – pedagogas, gamtininkas, politikas, visuomenininkas
Didžiulis Zenonas (g. 1959) — drožėjas
Didžiulytė-Sketerienė Ona (1878-1960) — medikė, literatė
Dikšas Gediminas (g. 1944) — miškininkas
Dilienė Halina (1908-2007) — reformatų bažnyčios išeivijoje veikėja, visuomenininkė
Dilys Jokūbas (g. 1912) — karininkas
Dilys Jonas (1887-1973) — pedagogas, kraštotyrininkas, reformatų bažnyčios kuratorius
Dilys Juozapas (1866-1952) — Vilniaus reformatų parapijos Sinodo dalyvis
Dilys Petras (1895-1967) — ilgametis Pabiržės valsčiaus viršaitis, Seimo narys
Dilka Vincas (1912-1997) – tapytojas
Dyrienė Genovaitė (g. 1932) – pedagogė
Diubua De Monpere Fridrichas (1798-1850) — Prancūzų keliautojas, archeologas, etnografas ir gamtininkas
Dobilevičius Jonas (g. 1912) — Griovos slapyvardžiu paskelbė eilėraščių politinių kalinių spaudoje
Dobradziejūnas Antanas (g. 1911) — karininkas
Dobravolskas Algis (g. 1951) — ekonomikos mokslų daktaras, valstybės veikėjas
Dobravolskas Viktoras (g. 1913) – visuomenės veikėjas, dirbo administracinį darbą Vabalninke
Docienė-Šidlaitė Elena Emilija (g. 1917) – skulptorė
Doda Stasys (1900-1942) – policininkas
Dogelis Povilas (1877-1949) – kunigas religinių raštų rengėjas
Dološickij Ivan (g. 1950) — SP UAB „Biržų šilumos tinklai“ direktorius
Dovečka Petras - daraktorius
Dovidėnaitė Stefanija (g. 1933) — tautodailininkė, audėja, pinikų pynėja
Dovydėnienė Angelė (g. 1940) —  buvusi Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos Biržų skyriaus vadovė
Dragašius Valentinas (g. 1941)  – dviratininkas, teisėjas
Drevinis Paulius (1919-1990) — poetas
Drevinskaitė Indra (g. 1978) — korespondentė, gidė, kultūros darbuotoja
Drevinskaitė Monika (g. 1968) — literatė
Drevinskas Algirdas (g. 1965) - dainininkas, tenoras
Drevinskas Antanas (1888-1942) — teisininkas
Drevinskas Jonas — verslininkas
Drevinskas Jonas (g. 1924) — visuomenės veikėjas, žurnalistas
Drevinskas Justas (g. 1983) — dziudo imtynininkas
Drevinskas Kazys — technikos mokslų daktaras
Drevinskas Petras (g. 1954) — verslininkas
Drevinskas Remigijus (g. 1982) – fotografas
Drevinskas Tomas (g. 1986) – biomedicinos mokslų daktaras (ekologija ir aplinkotyra)
Drevinskienė Dalė (g. 1958) – pedagogė, šaudymo trenerė
Drevinskienė Regina (1927-2009) — muziejininkė, tautodailės propaguotoja ir organizatorė, kraštotyrininkė
Drėgūnas Povilas (1896-1958) — karininkas
Drižas Česlovas (1925-2007) — tautodailininkas [medžio drožėjas]
Drobelis Eugenijus (g. 1954) — miškų ūkio inžinierius, ornitologas, gamtos mokslų daktaras
Drobulis Jonas (g. 1941) — Lietuvos sportinio bridžo didmeistris
Dubinas Valentinas (g. 1954) – socialinių mokslų daktaras
Dubinienė Danė - Šiaulių vaikų globos namų "Šaltinis" mokytoja
Dubnikas Kęstutis (g. 1959) – filosofijos daktaras
Dubra Petras (1900-1964) — mokytojas, kuratorius
Dučinskas Juozas (1872-1951) – Kauno telegrafo-telefono stoties viršininkas
Dulieba Jonas (g. 1908) — karininkas
Dulkienė Aida (g. 1967) – fotografė
Dulskis Romas (1893-1956) — teisininkas, finansininkas, ateitininkas, „Rūtos“ draugijos narys
Dumbrauskienė Idilija (g. 1953) – tautodailininkė, tapytoja
Dumskienė Laima (g. 1961) — advokatė
Dumša Juozas (1881-1936) — Latvijos socialdemokratų veikėjas, lietuviškų laikraščių leidėjas Rygoje
Dunda Gerardas (1914-1996) – kunigas
Dūda Rimantas (1953-2017) — dailininkas, odininkas
Dūmanas Pranas (1924-1989) — vargonininkas, chorvedys
Dzelzienė Margarita (g. 1956) — teisėja
Dzelzys Romualdas — motokrosininkas, verslininkas
Dževečka Adomas (g. 1900) — karininkas
Dževečka Algimantas (g. 1937) — psichologijos mokslų daktaras
Džėja Albertas – atsargos karininkas
Džėja Petras – biochemikas, mokslų daktaras
Džėja Vytautas (g. 1953) — Biržų rajono saviivaldybės administracijos direktorius

A B C, Č E F G I, Y J K  L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž