D

Dabulevičius Andrius (1896–1938) – poetas
Dagelis Vytautas (g. 1974) – kunigas, fotomenininkas, Pabiržės parapijos klebonas, Geidžiūnų parapijos administratorius (nuo 2008 m.)
Dagienė Rita (g. 1948) – tautodailininkė, keramikė
Dagienė Savunė (g. 1951) – AB "Lietuvos paštas" Biržų skyriaus viršininkė
Dagilis Jonas (1934–2019) – kraštotyrininkas, literatas, publicistas
Dagilis Kęstutis (g. 1950) – inžinierius, keliautojas, sporto organizatorius
Dagilis Stanislovas (1843–1915) – vertėjas, poetas, kultūros veikėjas
Dagys Adomas (1906–1955) – žurnalistas
Dagys Algimantas (g. 1943) – agronomas
Dagys Artūras Petras (1911–1923) – karininkas
Dagys Jokūbas (1898–1984) – karininkas
Dagys Jokūbas (1905–1989) – skulptorius, tapytojas, poetas
Dagys Jonas – Nepriklausomos Lietuvos vyriausias valstybės iždininkas, reformatų Sinodo kuratorius
Dagys Jonas (1902–1969) – kooperatininkas
Dagys Jonas (1904–1983) – ekonomikos mokslo kandidatas, docentas
Dagys Jonas (1906–1993) – botanikas, augalų fiziologas, karininkas
Dagys Jonas (1919–1985) – kuratorius
Dagys Kostas (1923–1997) – Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos narys
Dagys Liūdas (g. 1912) – karininkas
Dagys Martynas (1949–2014) – zootechnikas
Dagys Petras (1904–1977) – evangelikų liuteronų kunigas, buvęs kariuomenės kapelionas, karininkas
Dagys Povilas (1889–1943) – kooperatininkas, kompanijos „Lietūkis“ vyriausiasis direktorius
Dagys Povilas (1912–1981) – inžinierius
Dagys Povilas (g. 1913) – karininkas
Dagys Stasys (1902–1988) – jūrų kapitonas, kuratorius
Dagys Valentinas (1936–2017) – hidrotechnikas, literatas, mėgėjiškų filmų kūrėjas
Dagys Viktoras (g. 1952) – Matematikos ir informatikos instituto darbuotojas, kraštotyrininkas
Dagys Vitoldas (g. 1936) – technologijos mokslų daktaras
Dagytė Gražina – pedagogė, kraštotyrininkė, korespondentė
Dalevskis Konstantinas (1837–1871) – 1863 m. sukilimo dalyvis, Paryžiaus komunos dalyvis
Dambrauskaitė Birutė (g. 1943) – dainininkė
Danisevičius Ramūnas (g. 1973) – fotomenininkas, fotokorespondentas
Danylienė-Mališauskaitė Laimutė (g. 1955) – aktorė
Danys Julius (g. 1941) – technikos mokslų daktaras
Dargis Jonas (1907–1942) – karininkas, mokytojas
Daubaras Edmundas (g. 1954) – treneris, žurnalistas, sporto organizatorius
Daubaras Julius (1884–1943) – visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis
Daubaras Juozas (1895–1982) – fotografas
Daugirdienė-Balčiauskaitė Virginija (g. 1945) – pianistė, dėstytoja, koncertmeisterė
Daugis Arvydas (g. 1954) – pedagogas, rankinio treneris
Daugis Laimonas – pedagogas, rankinio treneris
Dauguvietis Antanas (1936–1995) – gydytojas, sveikatos apsaugos organizatorius, Biržų miesto garbės pilietis
Dauguvietis Arvydas (g. 1951) – Šiaulių universiteto menų fakulteto dėstytojas
Dauguvietis Borisas (1885–1949) – režisierius, aktorius, dramaturgas
Dauguvietis Pranas (1854–1943) – teisininkas, pirmasis Nepriklausomos Lietuvos Panevėžio apskrities viršininkas
Dauguvietytė-Kudabienė Elena (1922–2003) – aktorė, Kanados lietuvių teatro „Aukuras“ režisierė
Dauguvietytė Galina (1926–2015) – režisierė, scenaristė, aktorė
Dauguvietytė Lidija (1883–1955) – pianistė, pedagogė
Daukša Edvardas Jokūbas (1836–1890) – poetas, 1863 metų sukilimo dalyvis
Daukša Juozapas (1829–1886) – kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius
Daukša Kazimieras Kristupas (~1795–1865) – mokytojas, kalbininkas
Daunys Antanas (g. 1899) – teisininkas, visuomenės veikėjas
Davidonienė Gražina (g. 1964) – teisininkė
Davidonis Povilas – knygnešys
Deksnys Antanas (1906–1999) – vyskupas
Deveikis Edmundas (1914–1998) – žemės ūkio specialistas, literatas
Devenis Mykolas (1891–1978) – evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius, gydytojas, visuomenininkas
Devinduonienė Vida (g. 1944) – architektė
Dėlis Mikas (1891–1979) – karininkas
Dičiūtė-Rebrik Virginija – filologė
Didžiulis Stasys (g. 1914) – karininkas
Didžiulis Vytautas (1881–1956) – pedagogas, gamtininkas, politikas, visuomenininkas
Didžiulis Zenonas (g. 1959) – drožėjas
Didžiulytė-Sketerienė Ona (1878–1960) – medikė, literatė
Dikšas Gediminas (g. 1944) – miškininkas
Dilienė Halina (1908–2007) – reformatų bažnyčios išeivijoje veikėja, visuomenininkė
Dilys Jokūbas (g. 1912) – karininkas
Dilys Jonas (1887–1973) – pedagogas, kraštotyrininkas, reformatų bažnyčios kuratorius
Dilys Juozapas (1866–1952) – Vilniaus reformatų parapijos Sinodo dalyvis
Dilys Petras (1895–1967) – ilgametis Pabiržės valsčiaus viršaitis, Seimo narys
Dilka Vincas (1912–1997) – tapytojas
Dyrienė Genovaitė (g. 1932) – pedagogė
Diubua De Monpere Fridrichas (1798–1850) – Prancūzų keliautojas, archeologas, etnografas ir gamtininkas
Dobilevičius Jonas (g. 1912) – Griovos slapyvardžiu paskelbė eilėraščių politinių kalinių spaudoje
Dobradziejūnas Antanas (g. 1911) – karininkas
Dobravolskas Algis (g. 1951) – ekonomikos mokslų daktaras, valstybės veikėjas
Dobravolskas Viktoras (g. 1913) – visuomenės veikėjas, dirbo administracinį darbą Vabalninke
Docienė-Šidlaitė Elena Emilija (g. 1917) – skulptorė
Doda Stasys (1900–1942) – policininkas
Dogelis Povilas (1877–1949) – kunigas religinių raštų rengėjas
Dološickij Ivan (g. 1950) – SP UAB „Biržų šilumos tinklai“ direktorius
Dovečka Petras  – daraktorius
Dovidėnaitė Stefanija (g. 1933) – tautodailininkė, audėja, pinikų pynėja
Dovydėnienė Angelė (g. 1940) –  buvusi Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos Biržų skyriaus vadovė
Dragašius Valentinas (g. 1941)  – dviratininkas, teisėjas
Drevinis Paulius (1919–1990) – poetas
Drevinskaitė Indra (g. 1978) – korespondentė, gidė, kultūros darbuotoja
Drevinskaitė Monika (g. 1968) – literatė
Drevinskas Algirdas (g. 1965) – dainininkas, tenoras
Drevinskas Antanas (1888–1942) – teisininkas
Drevinskas Jonas – verslininkas
Drevinskas Jonas (g. 1924) – visuomenės veikėjas, žurnalistas
Drevinskas Justas (g. 1983) — dziudo imtynininkas
Drevinskas Kazys — technikos mokslų daktaras
Drevinskas Petras (g. 1954) — verslininkas
Drevinskas Remigijus (g. 1982) – fotografas
Drevinskas Tomas (g. 1986) – biomedicinos mokslų daktaras (ekologija ir aplinkotyra)
Drevinskienė Dalė (g. 1958) – pedagogė, šaudymo trenerė
Drevinskienė Regina (1927–2009) – muziejininkė, tautodailės propaguotoja ir organizatorė, kraštotyrininkė
Drėgūnas Povilas (1896–1958) – karininkas
Drižas Česlovas (1925–2007) – tautodailininkas [medžio drožėjas]
Drobelis Eugenijus (g. 1954) – miškų ūkio inžinierius, ornitologas, gamtos mokslų daktaras
Drobulis Jonas (g. 1941) – Lietuvos sportinio bridžo didmeistris
Dubinas Valentinas (g. 1954) – socialinių mokslų daktaras
Dubinienė Danė – Šiaulių vaikų globos namų "Šaltinis" mokytoja
Dubnikas Kęstutis (g. 1959) – filosofijos daktaras
Dubra Petras (1900–1964) – mokytojas, kuratorius
Dučinskas Juozas (1872–1951) – Kauno telegrafo-telefono stoties viršininkas
Dulieba Jonas (g. 1908) – karininkas
Dulkienė Aida (g. 1967) – fotografė
Dulskis Romas (1893–1956) – teisininkas, finansininkas, ateitininkas, „Rūtos“ draugijos narys
Dumbrauskienė Idilija (g. 1953) – tautodailininkė, tapytoja
Dumskienė Laima (g. 1961) – advokatė
Dumša Juozas (1881–1936) – Latvijos socialdemokratų veikėjas, lietuviškų laikraščių leidėjas Rygoje
Dunda Gerardas (1914–1996) – kunigas
Dūda Rimantas (1953–2017) – dailininkas, odininkas
Dūmanas Pranas (1924–1989) – vargonininkas, chorvedys
Dzelzienė Margarita (g. 1956) – teisėja
Dzelzys Romualdas – motokrosininkas, verslininkas
Dževečka Adomas (g. 1900) – karininkas
Dževečka Algimantas (g. 1937) – psichologijos mokslų daktaras
Džėja Albertas – atsargos karininkas
Džėja Petras (g. 1950) – biochemikas, mokslų daktaras
Džėja Vytautas (g. 1953) – Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius

A B C, Č E F G I, Y J K  L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž