I, Y


Ignas Vytautas (1924-2009) — dailininkas
Ignatavičienė Stefanija (g. 1933) — agrarinių mokslų (veterinarija) daktarė, docentė
Ignatavičius-Ignas Jonas (1894-1968) — kapitonas, buvęs Biržų apskrities policijos vadas
Ikamas Gaudentas (1920-2000) — kunigas
Ikamas Saulius (g. 1936) — dailininkas, grafikas
Ikamas Vladas (1896-1981) — karininkas
Ileikis Antanas (1909-1998) — fotografas
Ilgūnas Rimantas Kazimieras (1943-2007) — pedagogas
Inčiūra Apolinaras (1911-1982) - mokytojas
Inčiūra Kazys Pranas (1903-1952) — poetas, vertėjas
Inčiūra Lionginas (1905-1992) - mokytojas, medikas
Indrašius Giedrius (g. 1961) — pedagogas, Užpalių vidurinės mokyklos direktorius
Indreika Alfonsas (1901-1976) - agronomas, kooperatininkas, ž.ū. mokyklų dėstytojas
Indreliūnaitė Audronė (g. 1979) – dizainerė
Indrikonis Valerijonas (1919-2008) — dainininkas, pedagogas, kultūros veikėjas
Indriliūnaitė Rasa – daktarė (socialiniai mokslai) sociologija
IIndriliūnas Mamertas (1920-1945) — rašytojas,  kritikas
Indriliūnas Viktoras (g. 1956) — statybų inžinierius, VAB „Lokva“ vadovas
Indriulėnas Povilas (g. 1873) — knygnešys
Indriulėnas Ratkevičius Jurgis (g. 1826) — knygnešys
Indrulėnienė Irena (g. 1935) — agronomė, literatė
Indruliūnas Antanas - daraktorius
Ingelevičienė Regina (1905-1980) — dailininkė
Inkenas Krisius (g. 1895) — karininkas
Inkėnaitė Dorotėja (1908-1975) — religinio švietimo magistrė, vertėja
Inkėnienė Marija (g. 1906) – vertėja, mokytoja
Ivaška Vladislovas (g. 1943) — Vilniaus universiteto radiofizikos profesorius, katedros vedėjas
Ivaškienė Katrė (1941-2014) — tautodailininkė, tekstilininkė
Yčas Jokūbas (1907-1967) — karininkas
Yčas Jonas (1880-1931) — Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjas, istorikas, filosofas, publicistas
Yčas Martynas (1885-1941) — Nepriklausomos Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, spaudos bendradarbis, teisininkas, pramonininkas
Yčienė Birutė Aleksandra (1941-2013) - buvusi Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto skaičiavimo centro darbuotoja
Ylakevičius Napoleonas (1811-1861) — dailininkas, tapytojas

A B C, Č D E F G J K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž