I, Y


Ignas Vytautas (1924–2009) – dailininkas
Ignatavičienė Stefanija (g. 1933) – agrarinių mokslų (veterinarija) daktarė, docentė
Ignatavičius-Ignas Jonas (1894–1968) – kapitonas, buvęs Biržų apskrities policijos vadas
Ikamas Gaudentas (1920–2000) – kunigas
Ikamas Saulius (g. 1936) – dailininkas, grafikas
Ikamas Vladas (1896–1981) – karininkas
Ileikis Antanas (1909–1998) – fotografas
Ilgūnas Rimantas Kazimieras (1943–2007) – pedagogas
Inčiūra Apolinaras (1911–1982) – mokytojas
Inčiūra Kazys Pranas (1903–1952) – poetas, vertėjas
Inčiūra Lionginas (1905–1992) - mokytojas, medikas
Indrašius Giedrius (g. 1961) – pedagogas, Užpalių vidurinės mokyklos direktorius
Indreika Alfonsas (1901–1976) – agronomas, kooperatininkas, ž.ū. mokyklų dėstytojas
Indreliūnaitė Audronė (g. 1979) – dizainerė
Indrikonis Valerijonas (1919–2008) – dainininkas, pedagogas, kultūros veikėjas
Indriliūnaitė Rasa – daktarė (socialiniai mokslai) sociologija
IIndriliūnas Mamertas (1920–1945) – rašytojas,  kritikas
Indriliūnas Viktoras (g. 1956) – statybų inžinierius, VAB „Lokva“ vadovas
Indriulėnas Povilas (g. 1873) – knygnešys
Indriulėnas Ratkevičius Jurgis (g. 1826) – knygnešys
Indrulėnienė Irena (g. 1935) – agronomė, literatė
Indruliūnas Antanas – daraktorius
Ingelevičienė Regina (1905–1980) – dailininkė
Inkenas Krisius (g. 1895) – karininkas
Inkėnaitė Dorotėja (1908–1975) – religinio švietimo magistrė, vertėja
Inkėnienė Marija (g. 1906) – vertėja, mokytoja
Ivaška Vladislovas (g. 1943) – Vilniaus universiteto radiofizikos profesorius, katedros vedėjas
Ivaškienė Katrė (1941–2014) – tautodailininkė, tekstilininkė
Yčas Jokūbas (1907–1967) – karininkas
Yčas Jonas (1880–1931) – Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjas, istorikas, filosofas, publicistas
Yčas Martynas (1885–1941) – Nepriklausomos Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, spaudos bendradarbis, teisininkas, pramonininkas
Yčienė Birutė Aleksandra (1941–2013) – buvusi Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto skaičiavimo centro darbuotoja
Ylakevičius Napoleonas (1811–1861) – dailininkas, tapytojas

A B C, Č D E F G J K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž