J

Jablonskis Juozas (1912-1989) – karininkas
Jablonskis Kazys (g. 1908) – karininkas, girininkas
Jackevičius Vytautas – dailininkas
Jackūnas Albertas (1894–1950) – karininkas, gydytojas
Jackūnas Vladas (1909–1995) – istorikas
Jacovskis Aleksandras (1915–1942) – visuomenės veikėjas
Jakelaitienė Lilija (g. 1955) – Jurbarko krašto istorijos muziejaus direktorė
Jakimavičienė Danutė (g. 1947) – tautodailininkė, mezgėja
Jakimavičius Povilas (1887–1964) – gydytojas
Jakniūnas Stasys – buvęs Biržų miesto seniūnas
Jakniūnas Valdas (g. 1943) – kino režisierius
Jaksebaga Justinas (g. 1933) – teisininkas, poetas
Jakštas Jonas (g. 1914) – karininkas, mokytojas
Jakšukas Stasys (1914–1987) – karininkas
Jakštavičius Simonas (Jakštas) (~1720–1777) – kunigas, religinės literatūros leidėjas
Jakubauskaitė Kristina – aktorė
Jakubauskas Bronius (1904–1980) – vargonininkas, muzikos mokytojas, chorvedys
Jakubėnaitė Janina Elžbieta (g. 1945) – literatė
Jakubėnas Alfonsas (1901–1995) – poetas, teisininkas
Jakubėnas Dalius (g. 1951) – gydytojas
Jakubėnas Gendrius (g. 1952) – Panevėžio džiazo centro „Jazz Singers Band“ direktorius
Jakubėnas Jokūbas (1896–1957) – savanoris
Jakubėnas Kazys (1908–1950) – poetas, vertėjas
Jakubėnas Povilas (1871–1953) – kunigas, teologijos mokslų profesorius, evangelikų reformatų bažnyčios superintendentas, knygnešys
Jakubėnas Povilas Vytautas (g. 1918) – karininkas
Jakubėnas Rimas (g.1952) – chemijos instituto darbuotojas
Jakubėnas Vladas (1904–1976) – kompozitorius, pedagogas, muzikos kritikas
Jakubka Jonas Stanislovas (1909–1998) – žurnalistas, JAV lietuvių veikėjas
Jakubonis Danielius (1913–1981) – pažangus Argentinos lietuvių visuomenės veikėjas, Lietuvos knygų leidybos darbuotojas
Jakubonis Jonas (1907–1944) – karininkas
Jakubonis Jonas (g. 1937) – gydytojas
Jakubonis Jurgis (1900–1975) – kuratorius
Jakucevičienė Eugenija (g. 1924) – agronomė, visuomenės veikėja
Jakutytė Felicija (1914–2012) – mokytoja
Jančiauskas Antanas (1860–1942) – kunigas
Janėnas Vytautas (g. 1930) – LŽŪU Fizikos katedros docentas, daktaras (fiziniai mokslai chemija)
Janilionis Juozas (1892–1974) – kunigas, karo kapelionas
Janiulytė Anelė – knygnešė
Jankauskas Algimantas (g. 1959) – politologas, socialinių mokslų daktaras
Jankauskas Skirmantas (g. 1954) – filosofas
Jankauskas Stanislovas (1927–1997) – visuomenės veikėjas, buvęs Biržų miesto vykdomojo komiteto pirmininkas, kultūros darbuotojas
Jankauskas Virginijus (g. 1959) – krepšininkas, A. Sabonio krepšinio mokyklos direktorius
Jankūnas Jonas (1951–2014) – pedagogas, Papilio pagrindinės mokyklos direktorius
Jankūnas Rimantas (g. 1940) – inžinierius statybininkas, projektuotojas
Janonienė Jolanta (g. 1970) – tautodailininkė
Janonienė Marija (1869–1947) – tautosakos rinkėja, J. Janonio motina
Janonis Julius (1896–1917) – poetas
Janonis Petras (g. 1899) – karininkas
Jansonas Aleksas (g. 1892) – karininkas
Jansonas Arvydas (g. 1887) – karininkas
Jansonas Egmontas Georgas (1939–2007) – teatrologas
Jansonas Teodoras Hermanas Ernstas (1845–1910) – įmonių komplekso Biržuose savininkas, fabrikantas
Janulionienė Ona (g. ? – 1984) – literatė, 1920–1924 m. N. Radviliškio vid. mokyklos vedėja
Janulionis Jonas (1893–1961) – pedagogas
Janulionis Petras – pedagogas, sporto meistras
Januševičius Borisas (1928–2021) – kraštotyrininkas
Januševičius Gytis (1939–1989) – gydytojas
Januševičius Jokūbas (g. 1897) – karininkas
Januševičius Jonas (1906–1986) – karininkas, Kauno rajono kriminalinės policijos valdininkas
Januševičius Jurgis (1871–1947) – kunigas
Januševičius Kostas (1914–1968) – chemikas, chemijos mokslų kandidatas
Januševičius Laimutis (g. 1959) – UAB „Tyla“ direktorius
Januševičius Petras (g. 1926) – fotomenininkas
Januševičius Povilas (1866–1948) – kunigas, publicistas, kalbininkas
Januševičius Vilius – karininkas
Janušienė Kotryna – savamokslė literatė
Januškevičius Antanas (1868–1918) – kalvis
Januškevičius Jonas (g. 1918) – gipso klodų prie Biržų tyrinėtojas
Janušonis Sigitas Julius (g. 1942) – Lietuvos gyvulininkystės instituto mokslo darbuotojas
Janušonytė Emilija – gydytoja
Jareckas Vytas (g. 1963) – inžinierius, tautodailininkas, nuo 2012 m. – Biržų miesto seniūnijos seniūnas. Dabartinis Biržų rajono savivaldybės meras.
Jaronis Enrikas (1921–2007) – alternatyviosios energetikos informacijos fondo „Žalioji sodyba“ valdybos pirmininkas ir mokslinis vadovas
Jaronis Petras (1892–1952) – mokytojas, fizikos matematikos mokslo kandidatas, ultragarso specialistas, išradėjas
Jasėnas Vygantas (g. 1952) – Panevėžio statybininkų mokyklos direktorius
Jasilionis Petras Algimantas (g. 1940) – buvęs UAB Biržų autobusų parko direktorius
Jasinskas Jonas (g. 1907) – rašytojas
Jasinskas Leonas (g. 1922) – ekonomistas
Jasinskienė Danutė (g. 1940) – ilgametė UAB „Biržų alus“ generalinė direktorė
Jasinskis – vertėjas, reformatas
Jasinskis Jokūbas (1854–1929) – gydytojas
Jasiukėnas Mykolas – daraktorius
Jasiūnaitė Aldona (1932–2015) – literatė
Jasiūnas Valerijus (g. 1947) – profesorius, daktaras (biomedicinos mokslai), Kauno medicinos universiteto rektorius, fizinio auklėjimo ir sporto medicinos katedros vedėjas, 1991-1992 m.
Jasiūnas Vitalijus (g. 1957) – buriuotojas
Jasiūnienė Džina (g. 1974) – menininkė
Jašinskas Jonas (g. 1913) – karininkas
Jašinskas Jurgis (1907–1990) – žurnalistas, pedagogas, karininkas
Jašinskas Kostas (1875–1958) – veterinarijos gydytojas
Jašinskas Mykolas [Mikas] (1890–1962) – karininkas
Jašinskas Mykolas (1908–1972) – teisininkas
Jašinskas Petras (1914–1986) – gydytojas, medicinos mokslų kandidatas, sveikatos apsaugos sistemos organizatorius
Jašinskas Povilas (1889–1982) – kunigas, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios superintendentas
Jašinskas Povilas Algimantas (g. 1935) – fizikas, technikos mokslų daktaras, evangelikų reformatų bažnyčios veikėjas
Jašinskienė Eugenija (1945–2009) – literatė
Jašinskienė Olga (1892–1975) – pedagogė
Jatulevičius Vidas (g. 1960) – tautodailininkas, medžio drožėjas
Jatulis Paulius (1912–1995) – kunigas, visuomenininkas, literatas
Jatulis Povilas (1888–1948) – vaistininkas, literatas
Jatužis Dalius (g. 1968) – gydytojas, medicinos mokslų daktaras
Jaudzemas Leonas (g. 1899) – drožėjas
Jaudzemas Petras (1925–1992) – pedagogas, švietimo organizatorius
Jaunius (Januševičius) Petras (1913–2010) – visuomenės veikėjas, knygų leidėjas
Jažauskas Justinas (g. 1986) – dizaineris, animatorius, iliustratorius
Jažauskas Vidmantas (g. 1961) – dailininkas, literatas
Jecevičiūtė – daraktorė
Jeloza Nikolajus (g. 1957) – VŠĮ Biržų ligoninės vyriausias gydytojas
Jėčius Kazimieras (1898–1961) – agronomas
Jėčius Bronius (g. 1939) – valstybės veikėjas, zootechnikas
Jėčys Dominykas (1896–1947) – Lietuvos pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui veikėjas, Dainavos partizanų vadas
Jodelis Alfonsas (g. 1915) – karininkas
Jokimaitienė-Aukštikalnytė Pranė (1922–1989) – poetė, tautosakininkė
Jokubonis Jonas – vertėjas
Jokubonis Juozapas (1928–2002) – statistikas
Joneliūkštienė Aldona (g. 1941) – literatė, tautodailininkė
Joneliūkštis-Jonis Romanas (g. 1918) – dainininkas
Jonėnaitė Marija (g. 1959) – Biržų „Saulės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jonika Jonas (1913–1971) – karininkas, miškininkas
Jonikas Juozas (g. 1939) – biomedicinos mokslų daktaras
Jonušas [Januševičius] Kostas (g.1909) – karininkas
Jonušys Jonas (g. 1950) – inžinierius
Jotužienė Stasė (g. 1955) – botanikė, kraštovaizdžio architektė
Jovaiša Vladas (g. 1923) – literatas
Jozėnas Alfridas (g. 1953) – UAB „Biržų komunalinis ūkis“ direktorius
Jucevičius Robertas (g. 1950) – ekonomistas, vadybinkas, profesorius, habil. dr.
Judickaitė Lijana (g. 1981) – dailininkė, dizainerė, "Portfolio" meno galerijos vadovė
Judickienė-Janytė Gražina (g. 1937) – Panevėžio Senvagės vid. mokyklos skautų vieneto vadovė
Jukna Algimantas (g. 1944) – architektas
Jukna Andrius (g. 1970) – ekonomistas, UAB "HOCHDORF BALTIC MILK" direktorius
Jukna Romualdas (g. 1943) – buvęs Biržų priešgaisrinės tarnybos vadas, knygos autorius
Jukna Tomas (g. 1980) – dr. technologijos mokslai, matavimų inžinerija. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius
Jukna Vidmantas (g. 1949) – lakūnas, sklandytojas, nusipelnęs treneris
Juknaitis Edvardas (1909–1947) – karininkas
Juknevičius Jaroslavas – karininkas, miškininkas
Jukonienė Vitalija – gydytoja
Jukonytė Justina (g. 1980) – aktorė, režisierė
Jukonis Marius (g. 1977) – teisininkas, šalies dziudo čempionas
Juodgudis Dominykas (g. 1988) – motokroso sportininkas
Juodgudis Vilius (1933–1980) – lakūnas, sklandytojas, Biržų aviacijos sporto klubo įkūrėjas
Juodokas Antanas – Užsienio reikalų ministerijos darbuotojas
Juodpusienė-Dagytė Anda Leda (1940–1994) – mokslininkė, teisės mokslų daktarė, docentė
Juospaitienė Ona (g. 1941) – pedagogė, tautodailininkė, etnografė
Juozapaitis Jonas (g. 1945) – 2004–2008 m. kadencijos LR Seimo narys, politikas, zootechnikas, buvęs Pakruojo rajono meras
Juozėnas Aleksas (G. 1900) – savanoris
Juozėnas Jonas (~1838–1934) – 1863 m. sukilimo pagalbininkas
Jurcikas Jonas (g. 1986) – dailininkas, tapytojas
Jurevičienė Angelė (g. 1933) – mokytoja, literatė
Jurevičius Algirdas (1915–1996) – inžinierius, tekstilininkas
Jurevičius Donatas (g. 1945) – fizikas
Jurevičius Jonas (1860–1945) – medžio drožėjas, skrynių bei spintų tapytojas, garsėjęs kaip aludaris, knygnešys
Jurevičius Stepas (1818–1893) – liaudies dailininkas, skulptorius, raižytojas
Jurėnas Algirdas (1919–2007) – pedagogas, vertėjas, teologijos daktaras
Jurėnas Augustas (g. 1918) – karininkas, pedagogas
Jurėnas Jonas (1891–1933) – karininkas
Jurgaitienė Leokadija (g. 1934) – literatė
Jurgaitis Jonas (1917–1997) – kunigas, literatas
Jurgaitis Petras (1894–1959) – karininkas
Jurgeliūnas Antanas (1872–1943) – gydytojas, higienistas, medicinos mokslų daktaras
Jurgutis Antanas (g. 1895) – karininkas
Jurkevičienė Emilija (g. 1916) – buhalterė, visuomenininkė
Jurkūnienė Emilija (g. 1941) – statistikos departamento prie LR Vyriausybės Pasvalio raj. statistikos skyriaus viršininkė
Jurna Steponas Vytautas (g. 1934) – AB Turto banko valdybos pirmininkas
Juršienė Virginija (g. 1950) – dailininkė, keramikė
Jusaitienė Genovaitė (g. 1929) – gydytoja, medicinos mokslų daktarė
Juška Antanas (1902–1985) – astronomas, pedagogas
Juška Jonas (1919–2012) – vargonininkas ir chorvedys
Juška Osvaldas (1960–2020) – dailininkas, tapytojas
Juškaitė-Klusienė Bronė (1959–2002) – mokytoja
Juškienė Valerija (1903–2000) – dailininkė, tapytoja
Jutkonė Vaida – žurnalistė
Juzeliūnas Enrikas Bronislovas (g. 1926) – biomedicinos mokslų daktaras


A B C, Č D E F G I, Y K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž