K

Kabašinskienė-Kutraitė Birutė (g. 1930) — spaudos darbuotoja
Kabutavičienė Sonata (g. 1975) - literatė
Kacenelenbogenas Urijus (1885-1980) — žydų rašytojas, žurnalistas, vertėjas
Kačerauskas Jonas (g. 1928)  — inžinierius, Vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio valdybos narys
Kačinskas Petras (1908-1967) – ekonomistas, Biržų burmistras
Kadaras Andrius (1831-1902) — pirmasis lietuvių evangelikų reformatų bažnyčios superintendentas, kunigas
Kadikienė Vida  - fotografė
Kaganiec Irena Gražina (1925-1990) — gydytoja
Kairelis Jonas (g. 1914) — administracinis darbuotojas
Kairienė Laura (g. 1976) – Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos pirmininkė, administratorė, vertėja
Kairienė Zita (g. 1954) — buvusi „Lietuvos draudimas“ Biržų skyriaus direktorė
Kairienė Vitalija (g. 1934) — literatė
Kairiūnas Bronius (g. 1900) — karininkas
Kairys Bronius (g. 1937) — zootechnikas, ūkio darbuotojas
Kairys Ksaveras (1909-1991) — visuomenės veikėjas, ekonomistas, Biržų miesto garbės pilietis
Kairys Raimundas (g. 1959) — pulkininkas, vadovybės apsaugos departamento prie LR VRM direktorius
Kairytė Genovaitė — audėja
Kairiūnas Povilas (1886-1950) – pedagogas, daraktorius
Kakaras Gunaras (g. 1939) — astrofizikas, daktaras (fiziniai mokslai, astronomija), Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius
Kakliauskas Stasys (g. 1909) — karininkas
Kaladis Andrius — knygnešys
Kalėjas Imantas (1935-2008) — literatas, tremtinys
Kalinauskas Antanas (1913-2008) – prokuroras, II pas. karo dalyvis
Kalinauskas Juozas (1908-1982) — karininkas
Kalinauskas Zigmuntas [Zigmas] (1909-1976) — karininkas
Kalkys Petras (1906-1989) — karininkas
Kalkys Petras (g. 1933) — agronomas, ТŪB „Rinkuškiai“ bendrasavininkas
Kalkys Sigitas (g. 1964) – TŪB "Rinkuškiai" bendrasavininkas
Kalninis Algirdas (g. 1954) — fotografas
Kalpokaitė Salvinija (g. 1951) – bibliotekininkė, literatė
Kalpokas Alfredas (g. 1964) — fotografas
Kalpokas Henrikas (g. 1972) — kunigas
Kalpokas Kazys (g. 1907) — mokytojas
Kalpokas Petras (1880-1945) — dailininkas, tapytojas
Kalpokas Vladislovas (1924-1994) — zootechnikas, mokslininkas
Kalpokienė Angelija (1944-2013) — pedagogė, knygų autorė
Kaluževičienė Otilija (1912-2007) — cirko artistė
Kalvanaitė Virginija (g. 1964) — mokytoja metodininkė
Kalvanas Francas (1903-2000) — kunigas
Kalvanas Jonas Viktoras (1914-1995) — Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, konsistorijos pirmininkas
Kalvėnas Virginijus (g. 1952) — literatas
Kalvinienė Michalina (g. 1898) — gydytoja, visuomenės veikėja
Kamarauskas Leonas (1924-1996) — dailininkas, skulptorius
Kaminskaitė Inga (g. 1975) – floristė
Kaminskas Antanas (g. 1908) — karininkas, miškininkas
Kaminskas Romualdas Vytautas (1929-2010) — inžinierius architektas
Kanalytė Valerija (g. 1940) — mezgėja
Kanapackis Ksaveras Juozapas (1813-1866) – bajoras, Simono Daukanto bendražygis, knygų leidėjas
Kanapinskienė Asta – dziudo trenerė, daugkartinė Lietuvos jaunių ir jaunimo dziudo čempionė
Kapočius Mikas (g. 1901) — karininkas
Karalius Anupras (1889-1940) — mokytojas, Biržų krašto visuomenės veikėjas
Karaša Jurgis (1890-1967) — evangelikų reformatų kuratorius, telefono-telegrafo mechanikas, visuomenės veikėjas
Karaša Motiejus (1895-1979) — Lietuvos kariuomenės šaulių sąjungos, Lietuvos ugniagesių sąjungos kūrėjas
Karavaitis Tomas (g. 1976) — literatas, tautodailininkas
Karavaitis Vytautas (1943-2004) — literatas, fotografas
Kareckas Vidmantas – kunigas, Papilio katalikų bažnyčios klebonas
Karbauskas Jonas (1866-1929) — knygnešys, kunigas
Kariniauskienė Zita (g. 1950) — KU Menų fakulteto chorvedybos katedros vyr. asistentė
Karkauskaitė-Urbaitienė Živilė (g. 1962) — pianistė
Karnauskas Henrikas (g. 1912) — karininkas
Karoblis Antanas (1940-2007) — Lietuvos nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, Vytauto didžiojo universiteto taikomosios matematikos katedros docentas
Karoblis Povilas (1932-2018) — habilituotas daktaras, profesorius, VPU katedros vedėjas
Karoblis Vincas (1866-1939) — teisininkas, Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministras (1920, 1922 ir 1925)
Karosaitė Alma (1945-2014) — poetė
Karosas Jonas (1927-2008) — pedagogas, visuomenės veikėjas
Karosas Juozas — pažangus lietuvių veikėjas JAV
Karosas Petras (1873-1954) — Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius, visuomenės veikėjas
Karosas Valentinas – tautodailininkas, literatas
Karosas Viktoras (1909-1982) — agronomas, evangelikų reformatų veikėjas
Karosienė Ksavera (1901-1989) — pažangi JAV lietuvių veikėja
Karosienė Liudvika (1927-2008_ – mokytoja
Karosienė-Bieliukienė Sabina (1912-2005) — botanikė, fiziologė, biologijos mokslų daktarė
Karpalova Felicija (g. 1939) — gydytoja
Karulis Antanas — daraktorius
Kasinkevičius Mykolas (1909-2001) – agronomas, literatas
Kasparavičienė Živilė (g. 1936) — gydytoja
Kasparavičius Česlovas (g. 1937) — gydytojas
Kasperavičienė-Palšytė Elena Eugenija (1934-2003) – skulptorė
Katchė Maksimas (1879-1933) — generalinis leitenantas, Nepriklausomybės kovų dalyvis
Katkūnaitė Žaneta – „Biržiečio žodžio“ korespondentė
Katulis Jonas (g. 1946) — kunigas, literatas
Kaufmanas Ringoldas (g. 1930) — latvių laisvas menininkas, muzikas
Kaulakis Gintautas (g. 1960) — teisininkas
Kaulekis (Kauliakis) Vladas (1874-) – partizanas
Kaulinskas Rimantas (1945-2009) – buvęs valstybinės įmonė "Regitra" Panevėžio padalinio vadovas
Kaunas Pranas (1891-1954) –karininkas. Biržų apskrities karo komendantūros komendantas
Kaunietis Rimantas (g. 1964) — kunigas
Kaušinis Silvestras Algimantas (1935-2001) — buvęs UAB „Biržų komunalinis ūkis” direktorius
Kaušis Petras (g. 1894) – karininkas
Kavaliauskienė Dalytė (g. 1949) — odininkė
Kavaliūnas Jonas (1913-2013) — pedagogas, visuomenės veikėjas
Kavalskis-Kova Jonas (1906-1977) — architektas
Kaveckis Mykolas (1889-1968) — geologas, geologijos mineralogijos mokslų daktaras
Kaveckis Vaclovas (1907-1995) — mokslininkas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras
Kavolis Jonas Elmaras (1932-2007) — buriuotojas, šaulys
Kavoliūnas Ipolitas (g. 1907) — miškininkas
Kazakevičienė Danguolė (g. 1959) – mokytoja, mišraus choro vadovė
Kazakevičius Imantas Jonas (1940-1997) — pedagogas, ilgametis N. Radviliškio mokyklos mokytojas, direktorius
Kazėnas Bronius (g. 1954) — Jonavos Darbo biržos direktorius
Kazėnas Stasys (g. 1956) — kunigas
Kazilionienė Gražina (g. 1961) — teisėja
Kazilionytė Vitalija (1963-2016) – bibliotekininkė, knygų autorė, sudarytoja
Kaziliūnaitė Aušra (g. 1987) — poetė
Kaziliūnas Adolfas (g. 1942) — inžinierius technologas, habilituotas mokslų daktaras, išradėjas
Kaziliūnas Aleksas [Aleksiejus] (g. 1895) — karininkas
Kaziliūnas Vytautas (g. 1960) – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus pavaduotojas
Kazitėnas Alfonsas (1943-2021) — žurnalistas, miškininkas
Kaziūnaitė Sevirija (g. 1947) — dailininkė, tekstilininkė
Kaziūnas Albinas (1913-1984) — karininkas, agronomas
Kaziūnas Stasys – laikraščio "Biržiečių tarybinis žodis" redaktorius
Kaziūnas Dalius (g. 1976) — finansų maklerio įmonės „Finasta“ direktorius
Kaziūnas Jurgis Kęstutis (g. 1943) — krepšininkas
Kaziūnas Jonas (g. 1861) — knygnešys
Kaziūnas Lukas (1871-1930) — knygnešys
Kaziūnas Lukošius (1834-1908) – knygnešių rėmėjas, daraktorius
Kaziūnienė Nastazija – notarė
Kazlauskas Albinas (g. 1942) — literatas, matematikas, žurnalistas
Kazlauskas Bronius (g. 1901) — karininkas
Kazlauskas Jonas (1916-1984) — aktorius, išeivijos visuomenės veikėjas
Kazlauskas Julijonas [Julius] (1907-1980) — karininkas
Kazlauskas Juozas (1909-2001) –  mokytojas, matininkas, esperantininkas, vertėjas
Kazlauskas Raimondas (g. 1973) — kunigas
Kazlauskienė Alė Darata (g. 1938) – literatė
Kelečius Antanas (g.1893) — milicijos darbuotojas
Keliuotis Juozas (1902-1983) — kritikas, prozininkas, vertėjas
Kelys Žydrūnas (g. 1987) — krepšininkas
Kelpša Julijonas (1823-1886) – kunigas
Kemėšis Fabijonas (1880-1954) — ekonomistas, kunigas, visuomenės veikėjas, knygnešys
Kenešis Albinas (g. 1946) — inžinierius, verslininkas, kraštotyrininkas
Kerpauskas Juozapas (1844-1912) — kunigas, knygnešys
Keršinskienė Birutė (g. 1944) — literatė
Keršulis Jonas (1934-1996) — literatas
Kezytė Aldona (g. 1931) — vienuolė
Kėželis  Aleksas (g. 1942) — menininkas, odininkas
Kėželis Andrius (≈1863) – atsargos vyresnysis felčeris
Kėželis Kostas (1893-1976) —  Biržų miesto vykdomojo komiteto pirmininkas
Kėželis Mykolas (1910-1982) — tautodailininkas, drožėjas
Kėželis Petras (1908-1980) — pašto darbuotojas
Kėželis Romualdas – daktaras, Lietuvos energetikos instituto Plazminių technologijų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas
Kėželytė-Glėba Doloresa – botanikė
Kėželytė-Miglinienė Livija — aktorė
Kiaunytė Marijona (1876-1952) - knygnešė, daraktorė
Kibas Julius (g. 1948) — bokso treneris
Kiburys Benjaminas (1931-2006) — habilituotas agrarinių mokslų daktaras, poetas
Kiela Jonas (1915-2002) — karininkas
Kiela Kazys (1898-1963) — prozininkas, vertėjas
Kiela Petras (1921-2001) – kunigas
Kiguolienė Rita (g. 1922) – gydytoja, knygos autorė
Kijauskas Albinas (g. 1929) — technologijos mokslų daktaras, pedagogas
Kilius Leonas (g. 1952) — Konstantinavos žemės ūkio mokyklos direktorius
Kinderis Zenonas (g. 1937) — hidrotechnikas inžinierius
Kirdeikis Jonas (1923-1976) — gydytojas
Kireilis Fabijonas (g. 1912) — kunigas
Kirkilas Alfonsas (1943-2017) – pedagogas
Kirkilas Mykolas (g. 1911) — kunigas, veterinarijos daktaras
Kirkilionis Petras (g. 1894) — karininkas
Kirlys Motiejus (1872-1958) — kunigas, knygnešys
Kirslys Povilas (1915-1986) — karininkas, pedagogas
Kirtiklis Aidas – gydytojas oftalmologas-mikrochirurgas
Kirvelis Antanas — daraktorius
Kiseliūnas Petras (g. 1953) — drožėjas
Kiseliūnas Romualdas (g. 1943) — Panevėžio apsk. Viršininko administracijos Civilinės saugos departamento direktorius
Kiseliūnienė Vita – menininkė, lėlių kūrėja
Kisielius Anicetas (1920-2012) — kunigas, 1952-1960 m. administravo Suosto parapiją; 1963-1965 m. Biržų parapijos klebonas
Kiškienė Jūratė (g. 1957) — tautodailininkė, mezgėja
Kiškienė Lina (g. 1965) – vet. gydytoja, literatė
Kitkauskas Napaleonas (g. 1931) — architektas
Kiznis Ignas (g. 1911) — karininkas
Klasčius Romualdas (1925-1985) — aktorius
Klastauskas Bronislovas (g. 1941) —  buvęs SPUAB „Biržų vandenys“ direktorius
Klemka Darius – brokerių kompanijos "MARSH Lietuva" generalinis direktorius
Klemka Vytautas (g. 1953) — pedagogas, treneris
Klevaitytė Ramunė (g. 1975) – dr. ŠU Inžinerijos katedros vedėja
Klevickienė Gabrielė (g. 1941) — logopedė ekspertė
Klezys Juozas (g. 1906) — administracijos ir ūkio darbuotojas
Klezys Povilas (g. 1957) — kunigas
Klibienė Laima (g. 1954) – dailininkė, literatė
Kligys Gintautas (g. 1947) — Kauno visuomenės sveikatos centro direktorius
Klinga Adomas (g. 1863) - knygnešys
Klinga Domas (1891-1976) — žurnalistas
Klybas Kostas (1921-1999) — elektros inžinierius
Klybas Povilas (1874-1966) — ilgametis Biržų miesto burmistras
Klyvis Leonardas (1924-2005) — fotografas
Klyvis Teodoras (1920-1974) — fotografas
Kognovickis Otonas (1842-1909) — 1863 m. sukilimo dalyvis
Koliška Kajetonas Boleslovas (1837-1863) — 1863 m. sukilimo dalyvis
Kolupailienė Ona (g. 1921) – tautodailininkė, audėja
Kondrotaitė Gitana – socialinio darbo magistrė, VĮ Gerovės ekonomikos instituto direktorė ir lektorė
Kondrotas Jonas (g. 1943) – agronomas, 2012-2016 m. LR Seimo narys
Korsakaitė Ingrida (g. 1938) — dailės istorikė, dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė
Korsakas Dainius (g. 1962) — Biržų „Saulės“ gimnazijos direktorius
Korsakas Gytas (g. 1956) — mokytojas, kultūros centro pučiamųjų orkestro vadovas
Korsakas Julijonas (1895-1957) — kunigas, visuomenės veikėjas
Korsakienė Halina (1910-2003) — prozininkė, vertėja
Korsakienė Astra (g. 1965) – pedagogė
Korsakienė Zita – tautodailininkė (siuvinėja paveikslus)
Koškulis Vilius (1892-1963) — karininkas, drožėjas inkrustuotojas
Kozakauskas Stanislovas (1838-1863) — 1863 m. sukilimo dalyvis
Kozakevičius Juozapas (1858-1940) — kraštotyrininkas, spaudos bendradarbis
Kraniauskas Jonas (1875-1935) — kunigas, knygnešys
Kraujalienė Ramutė (g. 1954) – tautodailininkė
Kregždaitė Emilija (1896-1985) – pedagogė
Kregždė Algis (g. 1940) — KTU Telekomunikacijos ir elektronikos fakultetų inžinierius
Kregždė Arvydas (g. 1942) — buvęs LR Seimo kanceliarijos vadovas
Kregždė Jokūbas (1903-1980) — inžinierius, reformatų literatūros leidėjas, istorikas
Kregždė Jonas (g. 1920) — gydytojas, muzikas, išeivijos visuomenės veikėjas
Kregždė Jurgis (1905-1942) — karininkas
Kregždė Konstantinas (1896-1947) — mokytojas, visuomenės veikėjas ir kooperatininkas
Kregždė Kostas (1914-1954) — karininkas
Kregždė Kostas (1891-1981) — karininkas, ev. ref. kuratorius
Kregždė Martynas (1872-1928) — Panevėžio miesto ir apskrities policijos vadas
Kregždė Martynas (1922-2004) — evangelikų reformatų bažnyčios garbės kuratorius, dirbo aviacijos ir aeronautikos srityje
Kregždė Mykolas (g. 1902) — karininkas
Kregždė Mykolas (1906-1955) — evangelikų reformatų kuratorius
Kregždė Petras (1894-1947) — agronomas, ekonomistas, finansininkas
Kregždė Sigitas (g. 1930) — psichologas
Kregždienė Julija (g. 1915) — audėja
Kregždienė Nijolė (g. 1962) — trenerė
Kregždienė Olga (1912-2002) — tautodailininkė, audėja
Kriaučiūnas Algirdas (g. 1956) — Biržų rajono sporto mokyklos direktorius
Krikščikas Stasys (1907-1993) — agronomas, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kapitonas, pedagogas, žemės ūkio mokslų kandidatas
Krikščiukas Algimantas (1934-2005) — inžinierius, ilgametis Biržų raj. vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas
Krikščiūnas Matas (1886-1964) — pedagogas, visuomenės veikėjas
Krisiukėnaitė Nijolė (1956-2016) — literatė
Krisiukėnas Andrius (1873-?) – buhalteris, savamokslis istorikas, mąstytojas
Krisiukėnas Vytautas (1919-1986) – ryšininkas
Krisiūnas Petras (g. 1951) — SP UAB „Pasvalio vandenys“ direktorius
Kriščiūnas Mečys (1911-1980) — karininkas
Kriščiūnienė Jadvyga (g. 1938) – muziejininkė
Krištanaitis Stanislovas (1912-1980) — kunigas
Krištapavičius Petras — knygnešių rėmėjas
Krivickas Bronius (1919-1952) — rezistentas, poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas
Krivickas Jonas (g. 1914) — kunigas, spaudos darbuotojas
Krivickas Kazys (g. 1917) – karininkas
Krivickas Pranas (1904-1944) — karininkas
Kryževičius Jonas (g. 1933) — teisininkas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kancleris
Kronkaitis Vaclovas (1912-1943) — karininkas
Kručkauskas Gintaras (g. 1960) – krepšininkas, treneris
Krugiškis V. (g. 1928) - literatas
Krukauskas Stasys (1890-1976) — karininkas
Krulis, Krulys Antanas (g. 1859) — daraktorius
Krūminas [Krūminis] Vilius (g. 1917) — karininkas
Krūminienė Janina (g. 1952) - finansininkė
Krumpliauskas Stanislovas (g. 1945) — kunigas
Kruopienė Marija (g. 1910) - fotografė
Kruopytė-Palilionis Bronė (1923-2011) — išeivijos lietuvė, visuomenės veikėja
Krupickas Rimantas (1943-2009) – geografas, fizinių mokslų daktaras
Krušna Bronius (g. 1930) — zootechnikas, ūkio darbuotojas
Kšivenskis Tomas — Papilio reformatų pamokslininkas
Kubilevičius Juozas (1937-2002) — inžinierius mechanikas, buvęs Biržų muitinės viršininkas
Kubilinskaitė Birutė (g. 1934) — siuvinėtoja
Kubilius Augustas (1933-2014) — technikos mokslų daktaras, dainininkas, knygų autorius
Kubilius Jonas (g. 1939) — choro dirigentas, pedagogas
Kubilius Jurgis Juras (1890-1942) – karininkas
Kubilius Romualdas (g. 1958) — Kalvarijos policijos komisariato viršininkas
Kubilius-Kubilevičius Petras (1906-1942) — poetas
Kubilius Vytautas (1928-2004) — literatūros tyrinėtojas, kritikas
Kubiliūnas Saulius (1947-2012) — buvęs Biržų rajono meras, Seimo narys, mokytojas
Kučaitis [Kučinskas] Juozas (1912-1983) — karininkas
Kučas Antanas (1909-1989) — dailininkas, grafikas, pedagogas, karininkas
Kučiauskas Rolandas (g. 1965) — Šakių vidurinės mokyklos direktorius
Kučinskaitė Antanė (1915-2006) — kalbininkė, mokslų daktarė
Kučinskas Donatas (g. 1959) — dailininkas, fotografas
Kučinskas Jonas (g. 1908) — karininkas
Kučinskas Jonas — buriuotojas
Kučinskas Pranas (1922-2014) - fotografas, vargonininkas, Papilio bažnyčios vargonininkas
Kučinskas Povilas - kunigas
Kudukienė Laima (g. 1955) — Biržų Darbo biržos direktorė
Kudukis Petras (g. 1905) — ekonomistas, muzikas, kompozitorius
Kudūkis Pranas — knygnešys
Kudūkis Romanas — knygnešys
Kugevičienė Birutė (1928-2016) — inžinierė architektė
Kuginienė Smaida (g. 1962) — buvusi Biržų rajono savivaldybės kontrolierė
Kuginys Jonas (1938-2015) — literatas
Kuginys Leonas (1919-2011) — karininkas, inžinierius
Kuginys Petras (1897-1988) — kuratorius, teisininkas, kariškis
Kulbis Jokūbas (1893-1940) — karininkas
Kulbis Jonas Saulius (1939-1994) — istorikas, enciklopedijų redaktorius
Kuliešius Jonas (1929-1994) — pedagogas
Kulys Zenonas (g. 1947) — technologijos mokslų daktaras, Lietuvos karo akademijos rektorius 1994-1998 m.
Kuliukas Juozas - knygos autorius
Kumpelienė Zita (g. 1956) – pedagogė, tautodailininkė
Kuprevičius Alfredas (g. 1958) — nacionalinės kategorijos dziudo imtynių treneris
Kuprevičius Mikalojus (1864-1932) — publicistas, gydytojas tautosakos rinkėjas, knygnešys
Kuprevičius Vidmantas (g. 1960) – kalbininkas, leksikologas
Kuprys Alfonsas (g. 1914) – karininkas
Kuprys Algirdas (1934-2004) — kompozitorius, literatas, šokėjas
Kuprys Juozas (1908 1984) — gydytojas
Kupstas Vladislovas (1904-1970) – kunigas
Kupstys Rimantas
Kurganovas Viktoras (g. 1952) — UAB „Biržų duona“ direktorius
Kurganovė Natalija (g. 1988) – „Biržų duona“ marketingo vadovė, tinklaraščio „Magic Mint“ autorė
Kurienė Vitalija – originalių paveikslų iš plunksnų ir kitokių rankdarbių kūrėja
Kurlinkus Pranas (g. 1907) — karininkas
Kurlinskas Juozas (g. 1873) - savanoris
Kurmavičius Jokūbas (~1794-1858) — kunigas, religinės literatūros vertėjas
Kurnatauskas Oskaras (1834-1911) — kunigas
Kurnatauskas Vytautas (1897-1970) — evangelikų reformatų kunigas, tikybos knygos autorius
Kušeliauskas Juozas — bajoras, dvarininkas, knygnešių rėmėjas
Kutra Ginutis Jokūbas (g. 1939) — agronomas, technologijos mokslų daktaras
Kutra Jonas (1908-1992) — teisininkas, visuomenininkas, diplomatas, poetas
Kutra Jonas (1920-1988) – karininkas
Kutra Jonas – buvęs AB "Biržų linai" direktorius
Kutra Jonas 1894-1961) – karininkas
Kutra Jurgis (1891-1943) — literatas, vertėjas, mokytojas, kultūros ir visuomenės veikėjas
Kutra Petras (1921-2006) — finansininkas, ilgametis Biržų taupomosios kasos vedėjas
Kutraitė Marija (1911-1985) — komunistų pogrindžio veikėja
Kutrienė Almina (g. 1902) – tautodailininkė, audėja
Kutrienė Danutė (g. 1957) – teisininkė, Vilniaus apygardos teismo teisėja
Kutrienė Irena (g. 1959) – pynėja iš vytelių
Kuzma Jonas (1926-1991) — gydytojas, medicinos mokslų daktaras
Kuzmina-Dauguvietytė Olga (1884-1967) — aktorė
Kuzminskas Kazimieras (1906-1999)— kunigas, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos knygų leidėjas
Kvaraciejūtė Nijolė – žurnalistė
Kvedaras Jonas (1913-2004) — cirko aktorius
Kvedaras Jonas — gydytojas
Kvedaravičienė Banguolė Teodora (g. 1945) — gydytoja
Kvedaravičienė Joana (g. 1949) — Biržų rajono civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Kvedaravičius Algimantas (1942-2020) — evangelikų reformatų bažnyčios kunigas
Kvedaravičius Adolfas (g. 1938) — jūrų laivyno inžinierius, profesinių sąjungų veikėjas
Kvedaravičius Jonas — karininkas
Kvedaravičius Jonas Edmundas (g. 1943) — socialinių mokslų habilituotas daktaras, inžinierius, ekonomistas, vadybos specialistas, VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto vadybos katedros profesorius
Kvedaravičius Mantas (1976–2022) – archeologas, režisierius, dokumentinių filmų kūrėjas
Kvedaravičius Olgertas (g. 1941) — gydytojas, VŠĮ Biržų ligoninės traumatologijos skyriaus vedėjas
Kvetkienė Sigutė (g. 1959) — mokytoja


A B C, Č D E F G I, Y J L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž