K

Kabašinskienė-Kutraitė Birutė (g. 1930) – spaudos darbuotoja
Kabutavičienė Sonata (g. 1975) – literatė
Kacenelenbogenas Urijus (1885–1980) – žydų rašytojas, žurnalistas, vertėjas
Kačerauskas Jonas (g. 1928)  – inžinierius, Vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio valdybos narys
Kačinskas Petras (1908–1967) – ekonomistas, Biržų burmistras
Kadaras Andrius (1831–1902) – pirmasis lietuvių evangelikų reformatų bažnyčios superintendentas, kunigas
Kadikienė Vida (g. 1957) – fotografė
Kaganiec Irena Gražina (1925–1990) – gydytoja
Kairelis Jonas (g. 1914) – administracinis darbuotojas
Kairienė Laura (g. 1976) – Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos pirmininkė, administratorė, vertėja
Kairienė Zita (g. 1954) – buvusi „Lietuvos draudimas“ Biržų skyriaus direktorė
Kairienė Vitalija (g. 1934) – literatė
Kairiūnas Bronius (g. 1900) – karininkas
Kairys Bronius (g. 1937) – zootechnikas, ūkio darbuotojas
Kairys Ksaveras (1909–1991) – visuomenės veikėjas, ekonomistas, Biržų miesto garbės pilietis
Kairys Raimundas (g. 1959) – pulkininkas, vadovybės apsaugos departamento prie LR VRM direktorius
Kairiūnas Povilas (1886–1950) – pedagogas, daraktorius
Kakaras Gunaras (g. 1939) – astrofizikas, daktaras (fiziniai mokslai, astronomija), Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius
Kakliauskas Stasys (1909–1961) – karininkas
Kaladis Andrius – knygnešys
Kalėjas Imantas (1935–2008) – literatas, tremtinys
Kalinauskas Antanas (1913–2008) – prokuroras, II pas. karo dalyvis
Kalinauskas Juozas (1908–1982) – karininkas
Kalinauskas Zigmuntas [Zigmas] (1909–1976) – karininkas
Kalkys Petras (1906–1989) – karininkas
Kalkys Petras (g. 1933) – agronomas, ТŪB „Rinkuškiai“ bendrasavininkas
Kalkys Sigitas (g. 1964) – TŪB "Rinkuškiai" bendrasavininkas
Kalninis Algirdas (g. 1954) – fotografas
Kalpokaitė Salvinija (g. 1951) – bibliotekininkė, literatė
Kalpokas Alfredas (g. 1964) – fotografas
Kalpokas Henrikas (g. 1972) – kunigas
Kalpokas Kazys (g. 1907) – mokytojas
Kalpokas Petras (1880–1945) – dailininkas, tapytojas
Kalpokas Vladislovas (1924–1994) – zootechnikas, mokslininkas
Kalpokienė Angelija (1944–2013) – pedagogė, knygų autorė
Kaluževičienė Otilija (1912–2007) – cirko artistė
Kalvanaitė Virginija (g. 1964) – mokytoja metodininkė
Kalvanas Francas (1903–2000) – kunigas
Kalvanas Jonas Viktoras (1914–1995) – Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, konsistorijos pirmininkas
Kalvėnas Virginijus (g. 1952) – literatas
Kalvinienė Michalina (g. 1898) – gydytoja, visuomenės veikėja
Kamarauskas Leonas (1924–1996) – dailininkas, skulptorius
Kaminskaitė Inga (g. 1975) – floristė
Kaminskas Antanas (1908–1947) – karininkas, miškininkas
Kaminskas Romualdas Vytautas (1929–2010) – inžinierius architektas
Kanalytė Valerija (g. 1940) – mezgėja
Kanapackis Ksaveras Juozapas (1813–1866) – bajoras, Simono Daukanto bendražygis, knygų leidėjas
Kanapinskienė Asta – dziudo trenerė, daugkartinė Lietuvos jaunių ir jaunimo dziudo čempionė
Kapočius Mikas (g. 1901) – karininkas
Karalius Anupras (1889–1940) – mokytojas, Biržų krašto visuomenės veikėjas
Karaša Jurgis (1890–1967) – evangelikų reformatų kuratorius, telefono-telegrafo mechanikas, visuomenės veikėjas
Karaša Motiejus (1895–1979) – Lietuvos kariuomenės šaulių sąjungos, Lietuvos ugniagesių sąjungos kūrėjas
Karavaitis Tomas (g. 1976) – literatas, tautodailininkas
Karavaitis Vytautas (1943–2004) – literatas, fotografas
Kareckas Vidmantas – kunigas, Papilio katalikų bažnyčios klebonas
Karbauskas Jonas (1866–1929) – knygnešys, kunigas
Kariniauskienė Zita (g. 1950) – KU Menų fakulteto chorvedybos katedros vyr. asistentė
Karkauskaitė-Urbaitienė Živilė (g. 1962) – pianistė
Karnauskas Henrikas (g. 1912) – karininkas
Karoblis Antanas (1940–2007) – Lietuvos nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, Vytauto didžiojo universiteto taikomosios matematikos katedros docentas
Karoblis Povilas (1932–2018) – habilituotas daktaras, profesorius, VPU katedros vedėjas
Karoblis Vincas (1866–1939) – teisininkas, Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministras (1920, 1922 ir 1925)
Karosaitė Alma (1945–2014) – poetė
Karosas Jonas (1927–2008) – pedagogas, visuomenės veikėjas
Karosas Juozas – pažangus lietuvių veikėjas JAV
Karosas Petras (1873–1954) – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius, visuomenės veikėjas
Karosas Valentinas – tautodailininkas, literatas
Karosas Viktoras (1909–1982) – agronomas, evangelikų reformatų veikėjas
Karosienė Ksavera (1901–1989) – pažangi JAV lietuvių veikėja
Karosienė Liudvika (1927–2008 – mokytoja
Karosienė-Bieliukienė Sabina (1912–2005) – botanikė, fiziologė, biologijos mokslų daktarė
Karpalova Felicija (g. 1939) – gydytoja
Karulis Antanas – daraktorius
Kasinkevičius Mykolas (1909–2001) – agronomas, literatas
Kasparavičienė Živilė (g. 1936) – gydytoja
Kasparavičius Česlovas (g. 1937) – gydytojas
Kasperavičienė-Palšytė Elena Eugenija (1934–2003) – skulptorė
Katchė Maksimas (1879–1933) – generalinis leitenantas, Nepriklausomybės kovų dalyvis
Katkūnaitė Žaneta – „Biržiečio žodžio“ korespondentė
Katulis Jonas (g. 1946) – kunigas, literatas
Kaufmanas Ringoldas (g. 1930) – latvių laisvas menininkas, muzikas
Kaulakis Gintautas (g. 1960) – teisininkas
Kaulekis (Kauliakis) Vladas (1874) – partizanas
Kaulinskas Rimantas (1945–2009) – buvęs valstybinės įmonė "Regitra" Panevėžio padalinio vadovas
Kaunas Pranas (1891–1954) – karininkas. Biržų apskrities karo komendantūros komendantas
Kaunietis Rimantas (g. 1964) – kunigas
Kaušinis Silvestras Algimantas (1935–2001) – buvęs UAB „Biržų komunalinis ūkis” direktorius
Kaušis Petras (1894–1949) – karininkas
Kavaliauskienė Dalytė (g. 1949) – odininkė
Kavaliūnas Jonas (1913–2013) – pedagogas, visuomenės veikėjas
Kavalskis-Kova Jonas (1906–1977) – architektas
Kaveckis Mykolas (1889–1968) – geologas, geologijos mineralogijos mokslų daktaras
Kaveckis Vaclovas (1907–1995) – mokslininkas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras
Kavolis Jonas Elmaras (1932–2007) – buriuotojas, šaulys
Kavoliūnas Ipolitas (g. 1907) – miškininkas
Kazakevičienė Danguolė (g. 1959) – mokytoja, mišraus choro vadovė
Kazakevičius Imantas Jonas (1940–1997) – pedagogas, ilgametis N. Radviliškio mokyklos mokytojas, direktorius
Kazėnas Bronius (g. 1954) – Jonavos Darbo biržos direktorius
Kazėnas Stasys (g. 1956) – kunigas
Kazilionienė Gražina (g. 1961) – teisėja
Kazilionytė Vitalija (1963–2016) – bibliotekininkė, knygų autorė, sudarytoja
Kaziliūnaitė Aušra (g. 1987) – poetė, rašytoja, filosofė, humanitarinių mokslų daktarė
Kaziliūnas Adolfas (g. 1942) – inžinierius technologas, habilituotas mokslų daktaras, išradėjas
Kaziliūnas Aleksas [Aleksiejus] (g. 1895) – karininkas
Kaziliūnas Vytautas (g. 1960) – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus pavaduotojas
Kazitėnas Alfonsas (1943–2021) – žurnalistas, miškininkas
Kaziūnaitė Sevirija (g. 1947) – dailininkė, tekstilininkė
Kaziūnas Albinas (1913–1984) – karininkas, agronomas
Kaziūnas Stasys – laikraščio "Biržiečių tarybinis žodis" redaktorius
Kaziūnas Dalius (g. 1976) – finansų maklerio įmonės „Finasta“ direktorius
Kaziūnas Jurgis Kęstutis (g. 1943) – krepšininkas
Kaziūnas Jonas (g. 1861) – knygnešys
Kaziūnas Lukas (1871–1930) – knygnešys
Kaziūnas Lukošius (1834–1908) – knygnešių rėmėjas, daraktorius
Kaziūnienė Nastazija – notarė
Kazlauskas Albinas (g. 1942) – literatas, matematikas, žurnalistas
Kazlauskas Bronius (g. 1901) – karininkas
Kazlauskas Jonas (1916–1984) – aktorius, išeivijos visuomenės veikėjas
Kazlauskas Julijonas [Julius] (1907–1980) – karininkas
Kazlauskas Juozas (1909–2001) –  mokytojas, matininkas, esperantininkas, vertėjas
Kazlauskas Raimondas (g. 1973) – kunigas
Kazlauskienė Alė Darata (g. 1938) – literatė
Kelečius Antanas (g.1893) – milicijos darbuotojas
Keliuotis Juozas (1902–1983) – kritikas, prozininkas, vertėjas
Kelys Žydrūnas (g. 1987) – krepšininkas
Kelpša Julijonas (1823–1886) – kunigas
Kemėšis Fabijonas (1880–1954) – ekonomistas, kunigas, visuomenės veikėjas, knygnešys
Kenešis Albinas (g. 1946) – inžinierius, verslininkas, kraštotyrininkas
Kerpauskas Juozapas (1844–1912) – kunigas, knygnešys
Keršinskienė Birutė (g. 1944) – literatė
Keršulis Jonas (1934–1996) – literatas
Kezytė Aldona (g. 1931) – vienuolė
Kėželis  Aleksas (g. 1942) – menininkas, odininkas
Kėželis Andrius (≈1863) – atsargos vyresnysis felčeris
Kėželis Kostas (1893–1976) –  Biržų miesto vykdomojo komiteto pirmininkas
Kėželis Mykolas (1910–1982) – tautodailininkas, drožėjas
Kėželis Petras (1908–1980) – pašto darbuotojas
Kėželis Romualdas – daktaras, Lietuvos energetikos instituto Plazminių technologijų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas
Kėželytė-Glėba Doloresa – botanikė
Kėželytė-Miglinienė Livija – aktorė
Kiaunytė Marijona (1876–1952) – knygnešė, daraktorė
Kibas Julius (g. 1948) – bokso treneris
Kiburys Benjaminas (1931–2006) – habilituotas agrarinių mokslų daktaras, poetas
Kiela Jonas (1915–2002) – karininkas
Kiela Kazys (1898–1963) – prozininkas, vertėjas
Kiela Petras (1921–2001) – kunigas
Kiguolienė Rita (g. 1922) – gydytoja, knygos autorė
Kijauskas Albinas (g. 1929) – technologijos mokslų daktaras, pedagogas
Kilius Leonas (g. 1952) – Konstantinavos žemės ūkio mokyklos direktorius
Kinderis Zenonas (g. 1937) – hidrotechnikas inžinierius
Kirdeikis Jonas (1923–1976) – gydytojas
Kireilis Fabijonas (g. 1912) – kunigas
Kirkilas Alfonsas (1943–2017) – pedagogas
Kirkilas Mykolas (g. 1911) – kunigas, veterinarijos daktaras
Kirkilionis Petras (g. 1894) – karininkas
Kirlys Motiejus (1872–1958) – kunigas, knygnešys
Kirslys Povilas (1915–1986) – karininkas, pedagogas
Kirtiklis Aidas – gydytojas oftalmologas-mikrochirurgas
Kirvelis Antanas – daraktorius
Kiseliūnas Romualdas (g. 1943) – Panevėžio apsk. Viršininko administracijos Civilinės saugos departamento direktorius
Kiseliūnienė Vita (g. 1963) – menininkė, lėlių kūrėja
Kisielius Anicetas (1920-2012) – kunigas, 1952-1960 m. administravo Suosto parapiją; 1963-1965 m. Biržų parapijos klebonas
Kiškienė Jūratė (g. 1957) – tautodailininkė, mezgėja
Kiškienė Lina (g. 1965) – vet. gydytoja, literatė
Kitkauskas Napaleonas (g. 1931) – architektas
Kiznis Ignas (g. 1911) – karininkas
Klasčius Romualdas (1925–1985) – aktorius
Klastauskas Bronislovas (g. 1941) – buvęs SPUAB „Biržų vandenys“ direktorius
Klemka Darius – brokerių kompanijos "MARSH Lietuva" generalinis direktorius
Klemka Vytautas (g. 1953) – pedagogas, treneris
Klevaitytė Ramunė (g. 1975) – dr. ŠU Inžinerijos katedros vedėja
Klevickienė Gabrielė (g. 1941) – logopedė ekspertė
Klezys Juozas (g. 1906) – administracijos ir ūkio darbuotojas
Klezys Povilas (1957–2022) – kunigas
Klibienė Laima (g. 1954) – dailininkė, literatė
Kligys Gintautas (g. 1947) – Kauno visuomenės sveikatos centro direktorius
Klinga Adomas (g. 1863) – knygnešys
Klinga Domas (1891–1976) – žurnalistas
Klybas Kostas (1921–1999) – elektros inžinierius
Klybas Povilas (1874–1966) – ilgametis Biržų miesto burmistras
Klyvis Leonardas (1924–2005) – fotografas
Klyvis Teodoras (1920–1974) – fotografas
Kognovickis Otonas (1842–1909) – 1863 m. sukilimo dalyvis
Koliška Kajetonas Boleslovas (1837–1863) – 1863 m. sukilimo dalyvis
Kolupailienė Ona (g. 1921) – tautodailininkė, audėja
Kondrotaitė Gitana – socialinio darbo magistrė, VĮ Gerovės ekonomikos instituto direktorė ir lektorė
Kondrotas Jonas (1943–2022) – agronomas, 2012–2016 m. LR Seimo narys
Korsakaitė Ingrida (g. 1938) – dailės istorikė, dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė
Korsakas Dainius (g. 1962) – Biržų „Saulės“ gimnazijos direktorius
Korsakas Gytas (g. 1956) – mokytojas, kultūros centro pučiamųjų orkestro vadovas
Korsakas Julijonas (1895–1957) – kunigas, visuomenės veikėjas
Korsakienė Halina (1910–2003) – prozininkė, vertėja
Korsakienė Astra (g. 1965) – pedagogė
Korsakienė Zita – tautodailininkė (siuvinėja paveikslus)
Koškulis Vilius (1892–1963) – karininkas, drožėjas inkrustuotojas
Kozakauskas Stanislovas (1838–1863) – 1863 m. sukilimo dalyvis
Kozakevičius Juozapas (1858–1940) – kraštotyrininkas, spaudos bendradarbis
Kraniauskas Jonas (1875–1935) – kunigas, knygnešys
Kraujalienė Ramutė (g. 1954) – tautodailininkė
Kregždaitė Emilija (1896–1985) – pedagogė
Kregždė Algis (g. 1940) – KTU Telekomunikacijos ir elektronikos fakultetų inžinierius
Kregždė Arvydas (g. 1942) – buvęs LR Seimo kanceliarijos vadovas
Kregždė Jokūbas (1903–1980) – inžinierius, reformatų literatūros leidėjas, istorikas
Kregždė Jonas (g. 1920) – gydytojas, muzikas, išeivijos visuomenės veikėjas
Kregždė Jurgis (1905–1942) – karininkas
Kregždė Konstantinas (1896-1947) — mokytojas, visuomenės veikėjas ir kooperatininkas
Kregždė Kostas (1914–1954) – karininkas
Kregždė Kostas (1891–1981) – karininkas, ev. ref. kuratorius
Kregždė Martynas (1872–1928) – Panevėžio miesto ir apskrities policijos vadas
Kregždė Martynas (1922–2004) – evangelikų reformatų bažnyčios garbės kuratorius, dirbo aviacijos ir aeronautikos srityje
Kregždė Mykolas (g. 1902) – karininkas
Kregždė Mykolas (1906–1955) – evangelikų reformatų kuratorius
Kregždė Petras (1894–1947) – agronomas, ekonomistas, finansininkas
Kregždė Sigitas (g. 1930) – psichologas
Kregždienė Julija (g. 1915) – audėja
Kregždienė Nijolė (g. 1962) – trenerė
Kregždienė Olga (1912–2002) – tautodailininkė, audėja
Kriaučiūnas Algirdas (g. 1956) – Biržų rajono sporto mokyklos direktorius
Krikščikas Stasys (1907–1993) – agronomas, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kapitonas, pedagogas, žemės ūkio mokslų kandidatas
Krikščiukas Algimantas (1934–2005) – inžinierius, ilgametis Biržų raj. vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas
Krikščiūnas Matas (1886–1964) – pedagogas, visuomenės veikėjas
Krisiukėnaitė Nijolė (1956–2016) – literatė
Krisiukėnas Andrius (1873–?) – buhalteris, savamokslis istorikas, mąstytojas
Krisiukėnas Vytautas (1919–1986) – ryšininkas
Krisiūnas Petras (g. 1951) – SP UAB „Pasvalio vandenys“ direktorius
Kriščiūnas Mečys (1911–1980) – karininkas
Kriščiūnienė Jadvyga (g. 1938) – muziejininkė
Krištanaitis Stanislovas (1912–1980) – kunigas
Krištapavičius Petras – knygnešių rėmėjas
Krivickas Bronius (1919–1952) – rezistentas, poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas
Krivickas Jonas (g. 1914) – kunigas, spaudos darbuotojas
Krivickas Kazys (g. 1917) – karininkas
Krivickas Pranas (1904–1944) – karininkas
Kryževičius Jonas (g. 1933) – teisininkas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kancleris
Kronkaitis Vaclovas (1912–1943) – karininkas
Kručkauskas Gintaras (g. 1960) – krepšininkas, treneris
Krugiškis V. (g. 1928) – literatas
Krukauskas Stasys (1890–1976) – karininkas
Krulis, Krulys Antanas (g. 1859) – daraktorius
Krūminas [Krūminis] Vilius (g. 1917) – karininkas
Krūminienė Janina (g. 1952) – finansininkė
Krumpliauskas Stanislovas (g. 1945) – kunigas
Kruopienė Marija (g. 1910) – fotografė
Kruopytė-Palilionis Bronė (1923–2011) – išeivijos lietuvė, visuomenės veikėja
Krupickas Rimantas (1943–2009) – geografas, fizinių mokslų daktaras
Krušna Bronius (g. 1930) – zootechnikas, ūkio darbuotojas
Kšivenskis Tomas – Papilio reformatų pamokslininkas
Kubilevičius Juozas (1937–2002) – inžinierius mechanikas, buvęs Biržų muitinės viršininkas
Kubilinskaitė Birutė (g. 1934) – siuvinėtoja
Kubilius Augustas (1933–2014) – technikos mokslų daktaras, dainininkas, knygų autorius
Kubilius Jonas (g. 1939) – choro dirigentas, pedagogas
Kubilius Jurgis Juras (1890–1942) – karininkas
Kubilius Romualdas (g. 1958) – Kalvarijos policijos komisariato viršininkas
Kubilius-Kubilevičius Petras (1906–1942) – poetas
Kubilius Vytautas (1928–2004) – literatūros tyrinėtojas, kritikas
Kubiliūnas Saulius (1947–2012) – buvęs Biržų rajono meras, Seimo narys, mokytojas
Kučaitis [Kučinskas] Juozas (1912–1983) – karininkas
Kučas Antanas (1909–1989) – dailininkas, grafikas, pedagogas, karininkas
Kučiauskas Rolandas (g. 1965) – Šakių vidurinės mokyklos direktorius
Kučinskaitė Antanė (1915–2006) – kalbininkė, mokslų daktarė
Kučinskas Donatas (g. 1959) – dailininkas, fotografas
Kučinskas Jonas (g. 1908) – karininkas
Kučinskas Jonas – buriuotojas
Kučinskas Pranas (1922–2014) – fotografas, vargonininkas, Papilio bažnyčios vargonininkas
Kučinskas Povilas – kunigas
Kudukienė Laima (g. 1955) – buvusi Biržų Darbo biržos direktorė
Kudukis Petras (g. 1905) – ekonomistas, muzikas, kompozitorius
Kudūkis Pranas – knygnešys
Kudūkis Romanas – knygnešys
Kugevičienė Birutė (1928–2016) – inžinierė architektė
Kuginienė Smaida (g. 1962) – buvusi Biržų rajono savivaldybės kontrolierė
Kuginys Jonas (1938–2015) – literatas
Kuginys Leonas (1919–2011) – karininkas, inžinierius
Kuginys Petras (1897–1988) – kuratorius, teisininkas, kariškis
Kulbis Jokūbas (1893–1940) – karininkas
Kulbis Jonas Saulius (1939–1994) – istorikas, enciklopedijų redaktorius
Kuliešius Jonas (1929–1994) – pedagogas
Kulys Zenonas (g. 1947) – technologijos mokslų daktaras, Lietuvos karo akademijos rektorius 1994-1998 m.
Kuliukas Juozas – knygos autorius
Kumpelienė Genovaitė (1943–2022) – pasakotoja, folkloro ansamblio "Saulala" dainininkė
Kumpelienė Zita (g. 1956) – pedagogė, tautodailininkė
Kuprevičius Alfredas (g. 1958) – nacionalinės kategorijos dziudo imtynių treneris
Kuprevičius Mikalojus (1864–1932) – publicistas, gydytojas tautosakos rinkėjas, knygnešys
Kuprevičius Vidmantas (g. 1960) – kalbininkas, leksikologas
Kuprys Alfonsas (g. 1914) – karininkas
Kuprys Algirdas (1934–2004) – kompozitorius, literatas, šokėjas
Kuprys Juozas (1908–1984) – gydytojas
Kupstas Vladislovas (1904–1970) – kunigas
Kurganovas Viktoras (g. 1952) – UAB „Biržų duona“ direktorius
Kurganovė Natalija (g. 1988) – „Biržų duona“ marketingo vadovė, tinklaraščio „Magic Mint“ autorė
Kurienė Vitalija – originalių paveikslų iš plunksnų ir kitokių rankdarbių kūrėja
Kurlinkus Pranas (g. 1907) – karininkas
Kurlinskas Juozas (g. 1873) – savanoris
Kurmavičius Jokūbas (~1794–1858) – kunigas, religinės literatūros vertėjas
Kurnatauskas Oskaras (1834–1911) – kunigas
Kurnatauskas Vytautas (1897–1970) – evangelikų reformatų kunigas, tikybos knygos autorius
Kušeliauskas Juozas – bajoras, dvarininkas, knygnešių rėmėjas
Kutra Ginutis Jokūbas (g. 1939) — agronomas, technologijos mokslų daktaras
Kutra Jonas (1908-1992) — teisininkas, visuomenininkas, diplomatas, poetas
Kutra Jonas (1920-1988) – karininkas
Kutra Jonas – buvęs AB "Biržų linai" direktorius
Kutra Jonas 1894-1961) – karininkas
Kutra Jurgis (1891-1943) — literatas, vertėjas, mokytojas, kultūros ir visuomenės veikėjas
Kutra Petras (1921-2006) — finansininkas, ilgametis Biržų taupomosios kasos vedėjas
Kutraitė Marija (1911-1985) — komunistų pogrindžio veikėja
Kutrienė Almina (g. 1902) – tautodailininkė, audėja
Kutrienė Danutė (g. 1957) – teisininkė, Vilniaus apygardos teismo teisėja
Kuzma Jonas (1926-1991) – gydytojas, medicinos mokslų daktaras
Kuzmina-Dauguvietytė Olga (1884–1967) – aktorė
Kuzminskas Kazimieras (1906–1999) – kunigas, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos knygų leidėjas
Kvaraciejūtė Nijolė (1940–2023) – žurnalistė, redaktorė
Kvedaras Jonas (1913–2004) – cirko aktorius
Kvedaras Jonas – gydytojas
Kvedaravičienė Banguolė Teodora (g. 1945) – gydytoja
Kvedaravičienė Joana (g. 1949) – Biržų rajono civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Kvedaravičius Algimantas (1942–2020) – evangelikų reformatų bažnyčios kunigas
Kvedaravičius Adolfas (g. 1938) – jūrų laivyno inžinierius, profesinių sąjungų veikėjas
Kvedaravičius Jonas – karininkas
Kvedaravičius Jonas Edmundas (g. 1943) – socialinių mokslų habilituotas daktaras, inžinierius, ekonomistas, vadybos specialistas, VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto vadybos katedros profesorius
Kvedaravičius Mantas (1976–2022) – archeologas, režisierius, dokumentinių filmų kūrėjas
Kvedaravičius Olgertas (g. 1941) – gydytojas, VŠĮ Biržų ligoninės traumatologijos skyriaus vedėjas
Kvetkienė Sigutė (g. 1959) – mokytoja


A B C, Č D E F G I, Y J L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž