M

Macaitis Martynas (1894–1943) – karininkas
Macaitis Saulius (1940–2007) – kino kritikas, teatrologas
Macienė-Gasparavičiūtė Laima (g. 1964) – literatė
Maciejauskas Jonas (1885–1951) – Biržų muziejaus vedėjas
Maciejauskas Povilas (1918–1946) – karininkas
Macienė Rita (g. 1956) – gydytoja
Macys Algirdas (g. 1953) – technikas, mechanikas
Macijauskas Antanas – spaudos bendradarbis, knygnešių rėmėjas
Macijauskas Antanas (1874–1950) – inžinierius, kartografas, vertėjas, publicistas, leidėjas
Mackevičius Antanas (1828–1863) – 1863 m. sukilimo vadas, kunigas
Mackevičius Tadas (1908–1993) – karininkas
Mačienė Aldona (g. 1936) – tautodailininkė, mezgėja
Mačiukaitė Dovilė – dainininkė
Mačiukas Aleksandras – knygnešys
Mačiukas Jonas (1900–1920) – Lietuvos kariuomenės karininkas
Mačiukas Kazys (1902–1920) – karininkas
Mačiukas Skirmantas – inžinierius, UAB "Statoil" departamento direktorius
Mačiulienė Irena (g. 1940) – muzikos mokytoja
Mačiulskis Karolis (1866–1925) – evangelikų liuteronų kunigas
Makovskis Tomas (1562–1630) – dailininkas, kartografas
Makrickas Rolandas (g. 1972) – kunigas
Maldūnas Algis (g. 1950) – pedagogas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto rinkodaros direktorius
Maldūnas Rimantas (g. 1959) – pedagogas, verslininkas
Malinauskaitė-Šliūpienė Liudvika (1864–1928) – rašytoja, poetė, visuomenininkė, aušrininkė
Malinauskas Arvydas – evangelikų liuteronų kunigas
Marcinkas Feliksas (1951–2010) – tautodailininkas, žurnalistas
Marcinkevičienė Henrika (g. 1933) – mokytoja
Marcinkevičius Apolinaras (1864–1941) – provizorius, 1905 dirbo Didžiajame Vilniaus Seime
Marcinkevičius Arūnas (g. 1964) – teisininkas
Marcinkevičius Rapolas (g. 1847) – bajoras, knygnešys
Marcinkevičius Vilgelmas (g. 1925) – teisininkas
Marcinkevičiūtė Zita (g. 1968) – ekonomistė
Marcikonis Egidijus (g. 1981) – architektas
Marcinkus Aleksas (g. 1916) – karininkas
Marciukas Eugenijus (g. 1950) – UAB „Agrochema“ direktorius
Margevičius Valentas – teisininkas
Markevičius Petras (1912–1987) – kunigas, poetas, liaudies dailininkas
Markevičius Vladislovas (g. 1927) – knygų autorius
Markienė Zofija Ona (g. 1931) – gydytoja, habilituota medicinos mokslų daktarė
Markutis Gitas – dailininkas
Markūnas Juozapas – knygnešys
Marmakas Bronius (g. 1918) – karininkas
Marozas Vytautas Aloyzas (1930–2014) – kunigas
Martinkėnienė Danutė (g. 1942) – mokytoja
Martinonis Rimantas (g. 1955) – inžinierius, mechanikas, buvęs UAB „Biržų vandenys" direktorius 
Martynaitienė Emilija (g. 1907) – pedagogė
Martinaitis Klemas (1906–1970) – tautodailininkas
Martuzevičius (Matusevičius) Juozas (g. 1915) – karininkas
Maruška Alfredas (g. 1954) – gydytojas, fotomenininkas
Masaitienė Elena (1904–1980) – mokytoja, visuomenininkė
Masaitis Česlovas (1912–2007) – matematikas, visuomenės veikėjas, astronomas, literatas
Masaitis Feliksas (1915–2000) – visuomenininkas
Masilionis Stanislovas (1908–1962) – kunigas
Masilionis Valentinas – VŠĮ Panevėžio darbo veiklos mokymo centro direktorius
Masiliūnas Kazimieras (1902–1973) – pedagogas, visuomenės veikėjas
Masiulis Vytautas (1920–2003) – tapytojas, tautodailininkas
Masys Vytautas (g. 1931) – kunigas
Mašalas Povilas (a. 1869) – knygnešys
Matijošaitis Vincas (g. 1914) – karininkas
Matulevičius Vladislovas (g. 1928) – gydytojas chirurgas
Matulienė Nijolė (1932–1995) – gydytoja
Matulionis Balys (1895–1974) – gydytojas
Matulionis Vincas (1894–1943) – karininkas
Matulis Jonas (1909–1988) – karininkas
Matulis Jonas (g. 1932) – veterinarijos gydytojas, visuomenės veikėjas
Matulis Kazimieras (≈1870–1916) – 1905–1907 metų revoliucijos dalyvis, vaistininkas
Matulytė Pranciška (g. 1918) – poetė
Matusevičienė Dalia (g. 1964) – poetė
Matuzas Jonas (1943–2013) – evangelikų liuteronų Biržų parapijos tarybos pirmininkas
Matuzevičius Adolfas – poetas, publicistas
Matuzevičius Algirdas Bronislovas (g. 1937) – technologijos mokslų profesorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vandentvarkos katedros vedėjas
Matuzevičius Eugenijus (1917–1994) – poetas, vertėjas, kritikas
Matuzevičius Kazys Antanas (1920–1941) – Lietuvos kariuomenės karys
Matuzevičius Leonardas (1923–2000) – poetas
Matuzienė Kristina (g. 1946) – Biržų evangelikų liuteronų parapijos administratorė, vargonininkė
Matuzonis Izidorius (1865–1944) – draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, vargonininkas
Mauragienė Regina (g. 1948) – pedagogė, ilgametė Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos direktorė
Mažeika Antanas (1908–1966) – kunigas
Mažeika Leonas (1918–1981) – kunigas
Mažeikytė Janina Reda (g. 1947) – zoologė, pedagogė, gamtos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Ekologijos instituto mokslo darbuotoja
Mažylis Bronius (1925–1972) – tautodailininkas, tapytojas
Mažylis Jonas (1901–1942) – karininkas
Mažylis Petras (1892–1982) – karo valdininkas, kraštotyrininkas, kultūrininkas
Mažuika Juozas (g. 1908) – laikraščio „Biržų žinios“ bendradarbis
Mažuika Linas (g. 1947) – pedagogas, Biržų rajono savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistas
Mažuika Martynas (1889–1944) – savanoris kūrėjas, kooperatininkas, visuomenės veikėjas, reformatų bažnyčios kuratorius
Mažuikaitė Indra (g. 1978) – kompozitorė
Mažuikienė Aldona (g. 1932) – literatė
Medelis Romualdas (g. 1913) – mokytojas
Medinienė Danutė (g. 1953) – bibliotekininkė, Biržų centrinės bibliotekos direktorė (1982-1987)
Medinis Bronius (g. 1959) – meteorologas
Medvedevas Benediktas (g. 1938) – literatas, statybininkas
Medžis (Mėdžius) Povilas (1916–1986) – karininkas, pedagogas
Medžius Bronius (g. 1911) – karininkas
Mekas Algis Viktoras (g. 1928) – Lietuvos inžinierius energetikas
Mekas Adolfas (1925–2011) – dramaturgas, prozininkas, poetas, kinematografininkas
Mekas Jonas (1897–1974) – kooperatininkas, ilgametis Biržų žemės ūkio draugijos vedėjas
Mekas Jonas (1922–2019) – poetas, kinematografininkas
Mekas Karolis (1906–1993) – archeologas, muziejininkas
Melaikienė Danutė (g. 1931) – kraštotyrininkė
Merkelis Jonas (1910–1955) – kunigas
Merkevičius Vygintas (g. 1963) – architektas
Meskupas Icikas Adomas (1907–1942) – partinis darbuotojas, revoliucinio judėjimo dalyvis
Meškauskas Petras (1921–2009) – fotografas
Meškauskas Vilius (1852–1920) – evangelikų reformatų kunigas, generalinis superintendentas
Meškauskas Zenonas (g. 1952) – fotografas
Meškerys Juozas (1900–1990) – fotografas
Meškėnaitė Virginija – chemikė
Meškinis Ernastas (1939–2007) – agronomas, kraštotyrininkas, ilgametis Kratiškių apylinkės pirmininkas
Micevičius Jonas (1954–2017) – medžio drožėjas, tautodailininkas
Micevičius Vytautas (g. 1912) – karininkas
Michelsonas Boruchas (1871–1939) – fotografas
Michalauskas Kleopas (1890–1943) – pulkininkas, leitenantas, Biržų karo komendantas
Michura Jokūbas (1881–1959) – pulkininkas, leitenantas, nepriklausomybės kovų dalyvis
Mickeliūnas Jonas (g. 1951) – statybos technikas, triatlonininkas, drožėjas
Mickevičius Alfonsas (1897–1945) – teisininkas
Mickevičius Leonardas (g. 1947) – išradėjas
Mickevičius Karolis (g. 1918) – karininkas
Mickevičius Šarūnas (1966–2003) – savamokslis dailininkas
Mieliauskas Albinas (g. 1951) – architektas
Miežanskas Antanas (1938–2017) – fotomenininkas
Miežiūnas Martynas (1928–2001) – pedagogas, literatas
Migevičius Eduardas (1896–1975) – karininkas
Miglinas Simas (1907–1993) – žurnalistas
Mikalajūnas Eugenijus (1956–2016) – pedagogas, kultūros darbuotojas
Mikalajūnas Povilas (g. 1958) – VĮ Panevėžio regiono keliai Biržų kelių tarnybos viršininkas
Mikalajūnas Tautvydas (g. 1982) – istorikas, žurnalistas
Mikalauskaitė Elžbieta (1899–1970) – kalbininkė, pedagogė, docentė
Mikalauskas Rimas (g. 1967) – Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas
Mikelėnaitė Katrė (1897–1970) – kuratorė, pienininkė
Mikelėnas Aleksandras (g. 1886) – karininkas
Mikelėnas Alfonsas Stanislovas (g. 1937) – zootechnikas, ilgametis ūkio darbuotojas, statistikos skyriaus vadovas
Mikelėnas Jokūbas (1885–1966) – gydytojas, visuomenės veikėjas, „Biržų žinių“ steigėjas, žurnalistas
Mikelėnas Petras (1847–1916) – vargonininkas, bitininkas
Mikelėnas Valentinas (g. 1958) – teisininkas, teisėtyrininkas, advokatas
Mikelionienė Edita (g. 1967) – istorikė, „Biržiečių žodžio“ korespondentė
Mikelionis Dalius (g. 1967) – istorikas, politologas
Mikėnas Valentinas (g. 1958) – buvęs Biržų policijos komisariato komisaro pavaduotojas
Mikoliūnaitė Dalia (g. 1974) – aktorė, VŠĮ „Teatriukas“ direktorė
Mikonis Antanas (1906–1969) – kunigas
Mikšienė Irena (g. 1936) – tautodailininkė, audėja
Mikšys Dangirdas (g. 1959) – inžinierius mechanikas, verslininkas
Mikšys Povilas (g. 1907) – teisininkas, visuomenininkas
Mikulienė Irena (g. 1949) – Rokiškio rajono apylinkės vyriausioji prokurorė
Milevičius Vitalis (1900–1991) – karininkas, lakūnas
Miliauskas-Miglovara Juozapas (1845–1937) – literatas, aušrininkas, draudžiamosios spaudos platintojas
Milišiūnienė Kristina (g. 1966) – ūkininkė, VĮ „Pieno tyrimai“ kontrolės asistentė Biržų raj. Lietuvos avių augintojų asociacijos tarybos pirmininkė, žemės ūkio rūmų tarybos narė
Milla Jonas (g. 1910) – karininkas
Milkaitis Stasys (1899–1945) – karininkas
Milonas Algirdas (g. 1962) – krepšinio treneris
Milonas Daimantas (g. 1965) – Kauno medicinos universiteto Urologijos klinikos gydytojas
Miniotas Vytautas (1928–1999) – žurnalistas
Miniukas Petras (g. 1947) – Panevėžio aukštesniosios technikos mokyklos direktorius
Minkevičius Jonas (g. 1969) – majoras, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojas aprūpinimui
Minvydas Mikalojus (m. 1688) – evangelikų reformatų bažnyčios superintendentas
Minvydas Samuelis (1602–1660) – reformatų superintendentas, raštijos darbuotojas
Mirošničenko Viktoras – tautodailininkas, drožėjas
Misevičienė Asta (g. 1971) – ūkininkė, verslininkė
Misevičius Albertas-Vytautas (1924–1994) – rašytojas
Misevičius Feliksas (1897–1986) – buvęs lietuvos banko Biržų skyriaus direktorius
Misevičius Juozapotas (1876–1957) – karys savanoris
Misevičius Romualdas (g. 1966) — ūkininkas, verslininkas
Misevičiūtė Aldona (g. 1926) – agrarinių mokslų daktarė
Misiūnas Remigijus (g. 1963) – socialinių mokslų daktaras, knygotyrininkas
Misiūnienė Eugenija (1928–2011) – literatė, pedagogė
Mišeikis Juozas – Biržų evangelikų liuteronų parapijos klebonas
Miškinis Gediminas (g. 1961) – ekonomistas, valstybės tarnautojas, sporto veikėjas, šachmatininkas
Miškinis Povilas (1933–2023) – Katalikų bažnyčios Biržų dekanato dekanas kanauninkas
Mizaras Jonas (1901–1951) – evangelikų reformatų kunigas
Mizaras Vilius (1939–2023) – prozininkas, fotografas
Mizarienė Palmyra (g. 1934) – Lietuvos evangelikų reformatų Papilio parapijos pirmininkė
Mizeikis Valentinas (g. 1958) – radiotechnikas, ryšininkas, „PZU Lietuva“ draudimo kompanijos Biržų skyriaus direktorius
Mizgirienė Alma (g. 1931) – garbės kraštotyrininkė, pedagogė
Myško Jonas (1941–2008) – gydytojas radiologas
Mockūnas Danas – karininkas
Mockūnas Juozas (1871–1941) – siuvėjas, daraktorius
Mockūnas Simas (1904–1971) – karininkas, lakūnas
Močiulskis Aleksandras Rapolas (1790–1866) – evangelikų reformatų kunigas, knygų autorius ir leidėjas
Močiulskis Albertas Konstantinas (1826–1887) – kunigas, evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas, religinės literatūros leidėjas
Moldaris Romualdas (g. 1970) – Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas (nuo 2010 birželio 1 d.)
Moras Reincholdas (g. 1958) – evangelikų reformatų kunigas
Morauskienė - Dagienė Eugenija (1929–2011) – buvusi Biržų muziejaus mokslinė bendradarbė, muziejaus direktorė
Morkūnas Gendrutis (1960–2009) – radiacinės saugos centro direktoriaus pavaduotojas, knygų autorius
Morkūnas Jonas (g. 1917) – karininkas
Morkūnas Leonas (1916–2009) – karininkas
Morkūnas Mykolas (1916–1999) – ekonomikos mokslų daktaras, spaustuvininkas, knygų leidėjas
Morkūnas Povilas (1932–2017) – inžinierius, pramonininkas
Morkūnienė  Ona (1903–1983) – tautodailininkė, audėja
Morkūnienė Viktorija (g. 1959) – vargonininkė, chorvedė, mokytoja
Morkvėnas Jonas (1919–2003) – karininkas, agronomas
Morkvėnas Jonas (g. 1977) – kunigas, Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas
Morkvėnas Napaleonas (g. ~1880) – teisininkas
Motiejūnas Juozas (1896–1969) – vet. gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras
Mozūra Jokūbas – ieties metikas
Mozūra Jokūbas (1881–1941) – kaimo seniūnas
Mukas Algirdas (1929–1994) – sporto pedagogas, treneris
Mukas Audris (g. 1954) – treneris, Biržų rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas
Mulevičiūtė Liucija (1957–2018) – literatė
Mulokas Jonas (g. 1892) – ūkininkas
Mulokas Petras (1854–1939) – knygnešys
Munikienė Loreta (g. 1966) – architektė
Muralis Vygantas (1957–2014) – pedagogas, kultūros darbuotojas, buvęs Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorius
Murnikas Saulius (1956–1998) – aviatorius, lėktuvų mechanikas
Murnikienė Jūratė (1959–2016) – knygos autorė


 

A B C, Č D E F G I, Y J K L N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž