P

Pačekonis Stanislovas (1866–1931) – knygnešys
Pačešiūnas Albertas (g. 1910) – tautodailininkas, drožėjas
Pačinskas Vytautas (g. 1932) – Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys, sklandytojas, literatas
Padarauskas Audrius (g. 1959) – habilituotas fizinių mokslų daktaras [chemija], VU chemijos fakulteto Analizinės ir aplinkos chemijos katedros profesorius
Pajarskas Petras (1895–1942) – literatas
Pakalnis Vladas (1898–1960) – karininkas
Pakštys Mykolas (g. 1935) – laivų mechanikas, inžinierius
Pakutinskienė Irena (g. 1937) – tautodailininkė
Paliokas Vincas (1889–1968) – gydytojas, karininkas
Paliukas Julijonas (1872–1941) – kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Paliulionienė Valentina (g. 1957) – teisėja
Paliulionis Raimondas (g. 1960) – nacionalinės kategorijos šachmatų treneris
Paliulionis Romas (1909–1975) – fotografas
Paliulis Aloyzas (1908–1975) – karininkas
Paliulis Mykolas (1848–1940) – knygnešys
Paliulis Stasys (1902–1996) – pedagogas, lietuvių liaudies muzikos tyrinėtojas
Paliulis Tomas (1846–1922) – knygnešys
Paliulytė-Ladygienė Stefanija (1901–1967) – Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėja, pedagogė, publicistė
Palšienė Elzė (1903–1975) – mokytoja, kuratorė
Palšis Jurgis (1893–1971) – kuratorius
Palšis Stasys (1899–1976) – kuratorius
Palšytė-Kasperavičienė Elena Eugenija (1934–2003) – dailininkė, skulptorė
Paltarokas Kazimieras (g. 1942) – veterinarijos gydytojas, svarsčių kilnojimo sporto meistras, Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionas, tarptautinės kategorijos teisėjas
Paltarokas Petras (1908–1988) – artilerijos kapitonas
Pangonienė Janina (1928–2009) – pedagogė
Pangonis Jonas (g. 1923) – pedagogas, ūkio darbuotojas
Papučka Aleksandras (1914–1977) – kunigas
Paradnikas Povilas (1906–1944) – karininkas
Paserpskienė Marija Birutė (g. 1945) – technologijos mokslų daktarė
Paslauskas Jonas (g. 1957) – filologas, diplomatas, ambasadorius
Pašakarnis Juozas (1885–1958) – optometrijos specialistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Paškevičius Albinas (g. 1909) – inžinierius, visuomenininkas
Paškevičius Romualdas (1939–1998) – pedagogas
Paškevičius Vilius (1911–1957) – karininkas
Paštuolis Arūnas (g. 1965) – teisininkas, Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas
Patkaukienė Ona (g. 1921) – tautodailininkė, audėja
Patkauskas Saulius (g. 1949) – ekonomistas, krepšininkas
Paulauskas Antanas Kęstutis (g. 1942) – statybų inžinierius, ilgametis Biržų gelžbetonio konstrukcijų gamyklos vadovas
Pauliukas Povilas (g. 1949) – habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, VU Neuroangiochirurgijos klinikos profesorius
Pauliukėnas Vaidas (g. 1979) – krepšininkas, treneris
Pavilauskas Jonas (1927–1977) – buvęs Biržų rajkoopsąjungos duonos kombinato direktorius
Pavilionis (Pavilonis) Juozas (g. 1918) – karininkas
Pavilonis Hermanas (1903–1998) – dailininkas, inžinierius, kuratorius
Pavinkšnis Jonas (g. 1926) – gydytojas psichiatras
Pavinskšnis Jurgis (1909–1997) – vet. gydytojas
Pavris (Pauris) Dizmanas (1890–1950) – karininkas
Pauža Rimantas (g. 1962) – architektas, buvęs Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Pažemeckas Kazys (1915–1945) – karininkas
Pažerienė Bronė (1912–1941) – dramaturgė
Pažerskis Juozas (1885–1957) – pedagogas, visuomenės veikėjas
Pečiulis Leonas (1895–1968) – darbininkų judėjimo dalyvis, profsąjungų, spaudos darbuotojas
Pečiūnas Evaldas (g. 1976) – LKKA irklavimo slidinėjimo ir turizmo katedros asistentas
Pečiūnas Jonas (1937–2020) – vet. gydytojas, ilgametis rajono veterinarijos tarnybos darbuotojas, vadovas
Peikštenis Eugenijus (g. 1957) – Lietuvos genocido aukų muziejaus direktorius
Peikštenis Vidas (1961–2015) – teisininkas
Peisaravičius Vytautas (1932–2020) – buvęs „Biržiečių žodžio“ redaktorius
Pekarskis, Piekarski – tapytojas
Pekelis Petras (1926-1991) – statybininkas, ilgametis rajono statybos organizacijos vadovas
Penelienė Rasa (g. 1960) – pedagogė, žurnalistė, laikraščio „Šiaurės rytai“ redaktorė
Penelis Arvydas (g. 1960) – teisininkas
Perekšlis Juozas (g. 1874) – karininkas, matininkas
Perekšlis Leonas (g. 1929) – tautodailininkas, drožėjas
Paseckas Domas (g. 1940) – technologijos mokslų daktaras
Peseckas Leonardas (1899–1976) – karo lakūnas
Petkevičienė Emilija (g. 1922) – tautodailininkė, mezgėja
Petkevičius Albertas (1949–2007) – tautodailininkas, tapytojas
Petkevičius Apolinaras (g. 1928) – prekybos darbuotojas, ilgametis Biržų vartotojų kooperatyvų sąjungos, jos padalinių vadovas
Petkevičius Kazys (1899–1943) – karininkas
Petkevičius Martynas (apie 1821 –1894) – kunigas, knygnešių rėmėjas
Petkevičius Ovidijus (1965–2008) – buvęs laikraščio „Kupiškėnų mintys“ redaktorius
Petkevičiūtė Birutė – „Biržiečių žodžio“ korespondentė
Petraitis Vytautas (1897–1988) – inžinierius
Petrauskaitė Elena (g. 1924) – agronomė, biologijos mokslų daktarė
Petrauskas Povilas (g. 1939) – agronomas
Petrauskas Raimondas (g. 1960) – teisininkas
Petrauskienė Viktorija – tautodailininkė (siuvinėtoja, mezgėja)
Petrėnas Jonas (1911–1957) – kunigas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas
Petronis Albertas Juozapas (g. 1936) – buvęs Pasvalio rajono meras
Petronis Paulius (1916–2003) – Blaivybės sąjūdžio dalyvis, draudžiamos katalikiškos literatūros ir periodikos platintojas, publicistas, knygų autorius
Petronytė Ramutė (g. 1958) – muzikos mokytoja
Petrovičius Foma – stačiatikių parapijos šventikas
Petrulis Alfonsas (1873–1928) – kunigas, Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras
Petrulis Algirdas (1915–2010) – dailininkas, Vilniaus dailės akademijos docentas
Petrulis Juozas (1895–1982) – dramaturgas, poetas, literatūros tyrinėtojas, pedagogas
Petrulis Juozas (1904–1975) – muziejininkas, kraštotyrininkas
Petrulis Vytautas (1890–1942) – Nepriklausomos Lietuvos politinis veikėjas, ekonomistas
Petrulytė Petronėlė (1886) – knygnešė
Petrulytė Pranė (1905–1993) – poetė
Petrušonis Vytautas (g. 1953) – architektas
Piečia Raimondas – Biržų Jungtinės metodistų bažnyčios kunigas
Pikelis Vytautas (g. 1960) – teisininkas
Pikūnaitė Laimutė (g. 1938) – chemijos mokslų kandidatė
Pilkauskas Jonas (g. 1927) – kelių inžinierius
Pipinienė Jolita – bibliotekininkė
Pipiras Albinas (g. 1925) – kunigas
Pipynė Jonas (1935–1997) – lengvaatletis, lengvosios atletikos treneris
Pipynė Sigizmundas (1925–1979) – nusipelnęs architektas
Pyragius Jonas (1902–1975) – aviacijos majoras, sporto veikėjas
Plačienė Marija (1913–2005) – pedagogė
Pladis Saulius (1948–2021) – Biržų sporto mokyklos krepšinio treneris ekspertas
Plepys Adomas (~1895–1919) – spaudos bendradarbis
Plepys Jonas (m. ~1922) – socialistų liaudininkų veikėjas
Plepys Plepas Jonas (1867–1955) – kanklininkas
Plepys Mykolas (1891–1969) – spaudos bendradarbis, ilgametis Biržų pašto viršininkas
Plepys Vilgelmas (1925–2021) – pedagogas
Plesnevičius Antanas (g. ~1836) – amatininkas, daraktorius
Pleškys Liudas (g. 1935) – Nemunėlio Radviliškio O. Milienės senelių prieglaudos vadovas
Plevokas Jonas (~1798–1872) – kunigas
Plevokas Kęstutis – kino operatorius
Pliekaitis Jonas (g. 1943) – teisininkas
Pliopienė Ona (g. 1925) – aktorė, advokatė
Podėnas Sigitas (g. 1963) – profesorius, gamtos mokslų habilituotas daktaras, VU Gamtos fakulteto Zoologijos katedros profesorius
Popelis Abraomas (g. 1865) – rabinas
Poškus Petras (1935–2004) – ekonomistas, Nepriklausomybės Akto signataras
Povilaitienė Emilija (g. 1947) – Biržų raj. savivaldybės Panevėžio teritorinės statistikos vyriausioji statistikė
Povilavičius Ignas (1899–1978) – karininkas
Povilionis Kazys (g. 1910) – karininkas
Povilionis Petras (g. 1899) – karininkas
Prakaitis Jonas (1881–1926) – karininkas
Prakaitis Stasys – knygnešys
Prakopavičienė Leonora Otilija (g. 1938) – UAB „Swedlit AB Baltija“, UAB „Arseta“ direktorė
Pranaitienė Danutė (g. 1958) – Vaikų teisių apsaugos tarnybos specialistė
Pranevičius Adomas – knygnešys
Pranciliauskienė Jūratė (g. 1974) – tapytoja, pedagogė
Prancišis Pranas – knygnešys
Pranckūnas Edvardas (1925–1980) – žurnalistas, menotyrininkas
Pranckūnas Ignas (1918–1953) – mokytojas, karininkas, 1941 m. sukilimo dalyvis, rezistentas, tremtinys
Pranevičius Jonas (1911–1992) – kunigas
Pranskūnas Salvijus (g. 1964) – kunigas
Prašmantas Zenonas (g. 1950) – Lietuvos žemės ūkio rūmų atstovas Biržų rajone
Prašmantienė Palmyra (g. 1952) – buvusi Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė
Pratkelis Leopoldas (1912–1983) – kunigas, prelatas
Preidžius Kęstutis (g. 1961) – tautodailininkas, tapytojas
Preidytė Asta (g. 1960) – aktorė
Prėnas Leonas (g. 1904) – karininkas
Prialgauskas Mykolas Andrius (~1866–1925) – kunigas
Prokopovičienė Eugenija (g. 1955) – buvusi Biržų raj. savivaldybės socialinės globos skyriaus vedėja
Protas Ignas (1878–1963) – mokytojas, visuomenės veikėjas
Prunskas Algimantas (g. 1960) – Lietuvos gimnastikos federacijos generalinis sekretorius
Prunskienė Deimantė – muziejininkė, Biržų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja
Prunskienė Liuda (g. 1964) – literatė, bibliotekininkė
Prunskus Kostas (1917–1983) – žemės ūkio darbuotojas
Prušinskas Šarūnas (g. 1960) – farmacininkas
Pšibilskis Vygintas Bronius (g. 1941) – istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras
Pučekas Pranas (1897–1966) – Nepriklausomos Lietuvos pulkininkas
Pugžlys Kazimieras (1913–2007) – vargonininkas, kultūros veikėjas
Puidienė Jūratė (g. 1960) – Kauno moters užimtumo ir informacijos centro direktorė
Puidokas Jonas (1872–1919) – kunigas, knygnešys
Punys Petras (g. 1951) – daktaras, profesorius A. Stulginskio universiteto Vandentvarkos katedros vedėjas
Puodžius Algirdas (1934–2004) – buvęs Vabalninko žemės ūkio technikumo direktorius
Puodžiūnaitė Benedikta Dalė (g. 1937) – habilituota fizinių mokslų daktarė [chemija]
Puodžiūnaitė Ona (1880–1909) – visuomenės veikėja, kovotoja už lietuvišką spaudą
Puodžiūnas Aleksandras (1888–1940) — vaistininkas, kuratorius
Puodžiūnas Elmaras (1925–1991) – ryšininkas
Puodžiūnas Jonas (1891–1967) – karininkas, gydytojas
Puodžiūnas Juozas (1908–1943) – karininkas
Puodžiūnienė Valerija – kultūros darbuotoja
Puplauskis Juozas (g. 1933) – buvęs Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorius
Purlys Evaldas (g. 1941) – dailininkas, architektas
Purvinis Ojaras – matematikos mokslų daktaras
Puzinas Stanislovas (1891–1936) – poetas

AB C, Č D E F G I, Y J K L M N O R S Š T U, Ū V Z, Ž