S

Sabaliauskas Adolfas–Žalia Rūta (1873–1950) – poetas, vertėjas, tautosakininkas, kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Sabaliauskas Jonas (1879–1967) – inžinierius, geležinkelininkas, diplomatas
Sabalys Juozas (1912–1990) – karininkas
Sadaunikienė Sigita (g. 1970) – redaktorė, žurnalistė
Sadauskas Kazys (g. 1909) – karininkas
Sadauskas Marius (g. 1981) – aktorius
Sadauskienė Adelė (1925–2008) – buvusi Biržų miesto kultūros namų etnografinio ansamblio „Biržėnai“ vadovė
Saikauskas Balys (g. 1873) – karininkas
Saikauskas Vytautas (g. 1949) – Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos dėstytojas
Sakalauskas Algirdas Mykolas (1924–1978) – pedagogas
Sakalauskas Bernardas (1897–1962) – Nepriklausomybės kovų savanoris, II Seimo narys 
Sakalauskienė Aldona (g. 1954) – teisininkė
Sakalnikas Rapolas Gediminas (g. 1945) – habilituotas biomedicininių mokslų daktaras [medicina], visuomenės veikėjas, Kauno medicinos akademijos Kardiologijos instituto direktorius
Sakavičius Kęstutis – drožėjas, skulptorius
Saldys Egidijus (g. 1976) – literatas
Salminas Martynas (1896–1942) – karininkas
Samulėnaitė Stefanija (1919–2011) – literatė
Samulionienė Angelė ( g. 1936) – ilgametė Biržų vartotojų kooperatyvo sąjungos vadovė
Samulionienė Gražina (g. 1949) – buvusi Širvėnos seniūnijos seniūnė
Samulionis Linusis (g. 1951) – UAB „Jonavos Remsta“ generalinis direktorius
Samulis Juozas (1902-–1942) – vienas iš fotografijos pradininkų Biržų krašte
Samulytė Edita (g. 1982) – Šiaulių visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vedėja
Sarapas Ramūnas (g. 1974) – vyriausiasis komisaras
Sarapas Stanislovas (1872–1953) – kunigas, kygnešys
Sargautas Petras (g. 1927) – žurnalistas
Sargautienė Aldona (g. 1954) – tautodailininkė, drožėja, mezgėja
Sasnauskienė Elena (g. 1932) – mokytoja
Saulis Bronius Povilas (g. 1951) – lengvosios atletikos treneris
Sava (Savickas) Jonas (1912–1944) – karininkas
Savickas Albertas (g. 1912) – karininkas
Savickas Vygandas (g. 1961) – drožėjas
Savickas Žydrūnas (g. 1975) – profesionalus galiūnas, jėgos trikovininkas
Savičiūtė Genovaitė (1937–2019) – pedagogė, rašytoja
Seibutis Antanas (1961–2014) – istorikas, muziejininkas
Seikalis Antanas (1933–2022) – žurnalistas, knygų autorius
Selevičienė Agnietė Sigutė (1937–2017) – tautodailininkė, lėlių kūrėja
Semaškienė Roma (g. 1964) – biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos žemdirbystės instituto augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vedėja
Senulis Petras (g. 1909) – karininkas, kunigas
Serapinas Rapolas (1904–1989) – filosofas, pedagogas
Serbentavičius Antanas (g. 1919) – habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, profesorius
Sidauga Bronius (g. 1925) – inžinierius statybininkas, mokslininkas, pedagogas, vadovėlių autorius
Sierakauskas Zigmantas (1826–1863) – 1863 m. sukilimo Lietuvoje vadas
Sietnikas Leonas (g. 1918) – karininkas
Sietnikienė Aleksandra (g. 1912) – siuvinėtoja
Simanavičius Juozas (g. 1936) – chemikas, chemijos mokslų kandidatas
Simėnas Petras - knygnešys
Simėnas Renaldas (g. 1965) – Legailių vienišų asmenų ir senelių globos namų direktorius
Simėnienė Palmyra (g. 1945) – literatė
Sinkevičius Petras Kristupas (g. 1857) – knygnešys
Sirvydaitė-Sonchi Evelina (~1865–1930) – dainininkė
Skaistgirienė Marijona – daraktorė
Skaistys Eimutis (1944–1990) – fizikas
Skardinskas Leonardas (1916–1989) – kunigas
Skeberdis J. (XIX a. I pusėje–po 1863 m.) – poetas
Skeberdis Stasys (1890–1969) – savanoris kūrėjas
Skeberdytė-Marazienė Julija (1909–1994) – pedagogė, žurnalistė, visuomenės veikėja
Sketeris Adomas (1859–1916) – gydytojas, aušrininkas, literatas, knygnešys
Skiauteris Jokūbas (1910–1992) – pedagogas, publicistas
Skodžius Petras (1927–2009) – prozininkas, vertėjas, Biržų miesto garbės pilietis
Skrebūnas Antanas (1923–2011) – zakrastijonas
Skrodenytė-Arbačiauskienė Vesta (g. 1964) – Vilniaus universiteto ekologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Skuja Egilas (g. 1944) –  dailininkas
Skuja Saulis – entomologas, ornitologas
Skuja Vladas (g. 1929) – kontrabosininkas, muzikos mokytojas, chorvedys
Skujeniekas Emilis (1903–1965) – latvių rašytojas, vertėjas
Skujienė Augustina – vaikų gydytoja
Skujienė Ksaverija (g. 1968) – literatė
Skujytė Austra (g. 1979) – lengvaatletė
Skukauskas Jonas (1901–1942) – karininkas
Skumbilis Skambilis Povilas – knygnešys
Sladkevičius Vincentas (1920–2000) – kardinolas
Slavėnas Julius Paulius (g. 1932) – istorikas
Slavinskas Algirdas (1912–1963) – inžinierius architektas
Slavinskas Andrius (a. 1823) – knygnešys
Slavinskas Kęstutis (1967–2015) – pedagogas, Lietuvos ir Biržų rajono savivaldybės politinis veikėja
Sliesoraitis Edvardas (1907–1968) – jūrų kapitonas
Smailys Stasys (1906–1967) – karininkas
Smilga Edmundas (g. 1944) – ekonomistas, profesorius, Ekonomikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas
Smilgienė Ona (~1837 po 1914) – dainininkė, sutartinių giedotoja
Smirnovas Vasilijus (g. 1931) – buvęs Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininkas (1979-1989)
Smuglevičius Feliksas (1824–1863) – dailininkas, tapytojas
Smirnovienė Zita (g. 1953) – teisėja, Vilniaus apygardos teismas
Snarskis Jonas (1898–1989) – poetas
Snarskis Konstantinas – Žvaigždulis (1906–1980) – poetas, vertėjas, pedagogas
Snarskis Povilas (1889–1969) – biologijos mokslų daktaras, profesorius
Snarskis Valerijonas (1892–1960) – Lietuvos kariuomenės kapitonas, evangelikų reformatų kuratorius
Sologubovas Leonidas (g. 1954) – gydytojas
Solovjovienė Nida (g. 1963) – teisėja
Songaila Vladas (g. 1949) – buvęs Biržų akcinės pieno bendrovės generalinis direktorius
Spalvis Gediminas (g. 1952) – buvęs UAB „Ponoras“ direktorius
Spangevičius Saulius (g. 1962) – pedagogas, Kybartų K. Donelaičio gimnazijos direktorius
Spinovskis Teofilis (m. ~1690) – architektas, karo inžinierius, matematikas
Sprindys Antanas (1907–2004) – operos solistas, dainininkas (tenoras)
Sprindys Jonas (?–1994) – ilgametis Biržų evangelikų reformatų bažnyčios vargonininkas
Sprindys Martynas (1880–1946) – muzikos mokytojas, chorvedys, vargonininkas
Spudas Vaidotas (1935–1961) – poetas, pedagogas
Sribikė Jonas (1912–2004) – karininkas, buhalteris
Sruoga Adolfas (1887–1941) – inžinierius, Nepriklausomos Lietuvos paštų valdybos direktorius
Sruoga Algirdas Antanas (1933–1997) – agronomas, mokslininkas, ž. ū. mokslų kandidatas
Sruoga Aniolas (1936–2016) – biologas, genetikas, habilituotas biologijos mokslų daktaras
Sruoga Balys (1896–1947) – dramaturgas, poetas, prozininkas, vertėjas, lit. tyrinėtojas
Sruoga Juozas (1886–1957) – konsulas, teisininkas, knygnešių rėmėjas
Sruoga Kazimieras (1899–1974) – Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjas, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras
Sruoga Virginijus (g. 1964) – zoologas, gamtos mokslų daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto Zoologijos katedros docentas
Sruogienė Ona (1896–1994) – gydytoja
Stakauskas Lionginas - knygnešys
Stakauskas Pranas (1860–1939) – darbininkas, knygnešys
Stakionis Algirdas Povilas – buvęs Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Biržų skyriaus viršininkas
Stakionis Jonas (1916–1988) – tautodailininkas, tapytojas
Stakionis Jonas (1898–1956) – karininkas
Stakionis Povilas (1927–2016) – politinis kalinys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų skyriaus pirmininkas
Staliūnas Augustas (1927–2017) – tautodailininkas
Stanikūnas Vytautas (g. 1924) – buvęs Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojas mokslui
Stanišauskas Mykolas (1836–1863) – 1863 m. sukilėlių bataliono vadas
Stanka Vladas (1884–1968) – teisininkas, filosofas, prozininkas
Stankaitienė Diana (1927–1983) – gydytoja mikrobiologė, imunologė.
Stankevičienė Elena (g. 1920) – siuvinėtoja
Stankevičius Algimantas Mykolas (1926–2000) – žurnalistas, rašė eilėraščius
Stankus Antanas (1894–1974) – pedagogas, teisininkas
Stanulevičius Vaclovas (g. 1927) – teisininkas, visuomenės veikėjas
Stanulevičius Vytautas (g. 1956) – Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos direktorius
Stanžienė Ona (g. 1923) – tekstilės pramonės darbininkė
Stapulionienė Bronislava (1922–2012) – tautodailininkė, audėja
Stapulionienė Janina (1952–2015) – pedagogė, buvusi Medeikių vidurinės mokyklos direktorė
Stapulionis Antanas (1893–1978) – karininkas
Stapulionis Bronius (1934–2022) – pedagogas
Stapulionis Tadas (Vladas) (1897–1953) – karininkas
Starkus Antanas (1901–1975) – gydytojas, Lietuvos kariuomenės savanoris
Starodubcevas Vitalijus – dailininkas
Stasiukynas Juozas (g. 1905) – karininkas
Staškevičius Mykolas (1893–1962) – muziejininkas
Staškevičius Steponas (g. 1957) – veterinarijos gydytojas
Stepanienė Ona (1911–1995) – pedagogė
Stepankevičius Vincas (g. 1916) – visuomenės veikėjas, sodininkystės bendrijos plėtros skatintojas
Steponavičius Henrikas (1877–1970) – buvęs Biržų miesto tarybos narys, XIX a. pab. – XX a. pr. saugojęs slaptąjį archyvą
Stepanova Klavdija (g. 1964) – pedagogė, Ukmergės meno mokyklos direktorė
Stikleris Alfonsas (1928–1986) – inžinierius, statybininkas
Stikleris Juozas (1929–1999) – pedagogas, ilgametis Pabiržės vidurinės mokyklos direktorius
Stikleris Juozas (g. 1935) – futbolininkas, nusipelnęs treneris
Stirkė Arūnas (g. 1979) – daktaras (fizikiniai mokslai, chemija)
Strikė Vitalijus (g. 1984) – biologas, fotografas
Styra Antanas (1918–2003) – karininkas
Styra Boleslovas (1912–1993) – geofizikas, fizikos ir matematikos  mokslų habil. daktaras
Styra Eugenijus (g. 1967) – kunigas
Styra Mykolas (1917–1977) – krepšinio ir lengvosios atletikos treneris
Stonis Vincas (1893–1986) – kunigas, poetas, pedagogas
Stonys Mykolas (1912–2001) – kunigas, Suosto parapijos klebonas, literatas
Stonkus Stasys (1906–1991) – pedagogas, visuomenininkas, literatas
Stonkus Virginijus (g. 1951) – Šiaulių konservatorijos pučiamųjų orkestro vadovas, konservatorijos dėstytojas
Stoškienė Renė (g. 1937) – tekstilės dizainerė
Stragys Vincentas Vytis (g. 1940) – technologijos mokslų docentas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Biotechnikos katedros vedėjas, docentas
Strautininkas Dainius (g. 1971) – teisininkas
Strautnikas Juozas (1931–2011) – ilgametis Biržų buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato direktorius
Strazdas Antanas (1760–1833) – poetas, kunigas
Strazdas Bronislovas (1923–1996) – kunigas, Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys, nuo 1970 m. Biržų parapijos klebonas, Biržų dekanato dekanas
Strazdienė Valentina (g. 1937) – zoologė, gamtos mokslų daktarė
Streikienė Milda (1907–1989) – tautodailininkė, mezgėja
Streikus Dainius (1972–1999) – tapytojas
Streikus Jonas (g. 1951) – Panevėžio apskrities viršininko administracijos sekretorius
Streikus Vidmantas (1944–2000) – tautodailininkas, tapytojas
Strelcovas Konstantinas (g. 1963) – verslininkas
Stribikė Jonas (g. 1912) – karininkas
Strielčiūnas Alfonsas (1920–1988) – kunigas
Strielkūnas Jonas (1939–2010) – poetas, vertėjas
Striška Juozas (1908–1982) – karininkas
Striška Sigitas – kūria iš stiklo
Striukis Antanas (g. 1932) – kunigas
Striužas Valdas (g. 1955) – istorikas, literatas, muzikantas
Stukalis Rudolfas (g. 1888) – karininkas
Stukas Petras Vincentas (g. 1933) – kunigas
Stuina Algimantas (1931–1990) – žurnalistas
Stumbrys Rudolfas (g. 1892) – karininkas
Stungurys Teodoras (1922–996) – teisininkas
Stuokaitė-Jokubonienė Teklė (~1865) – knygnešė
Sudeikienė Z. – chorvedė
Sudrovskis Stanislovas (1550–1660) – lenkų reformatų teologas, religinių poleminių raštų autorius
Sukarevičius Romualdas (g. 1945) – sprogstamųjų medžiagų išradėjas
Sukarevičiūtė Sandra (g. 1976) – grafikė
Sumantas (Striužas) Martynas (1897–1989) – karininkas
Sušinskas Alfonsas (1909–1966) – kunigas, literatas
Suveizdis Emilis (g. 1934) – fizikas
Suveizdis Jonas–Suvis (1916–1981) – inžinierius
Suveizdis Povilas (1931–2014) – Lietuvos geotermijos asociacijos Garbės pirmininkas, habilituotas mokslų daktaras [geologija], profesorius
Suveizdytė Olga - menininkė

AB C, Č D E F G I, Y J K L M N O P R Š T U, Ū V Z, Ž