S

Sabaliauskas Adolfas–Žalia Rūta (1873-1950) — poetas, vertėjas, tautosakininkas, kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Sabaliauskas Jonas (1879-1967) — inžinierius, geležinkelininkas, diplomatas
Sabalys Juozas (1912-1990) – karininkas
Sadaunikienė Sigita (g. 1970) — redaktorė, žurnalistė
Sadauskas Kazys (g. 1909) – karininkas
Sadauskas Marius (g. 1981) — aktorius
Sadauskienė Adelė (1925-2008) — buvusi Biržų miesto kultūros namų etnografinio ansamblio „Biržėnai“ vadovė
Saikauskas Balys (g. 1873) – karininkas
Saikauskas Vytautas (g. 1949) — Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos dėstytojas
Sakalauskas Algirdas Mykolas (1924-1978) - pedagogas
Sakalauskas Bernardas (1897-1962) – Nepriklausomybės kovų savanoris, II Seimo narys 
Sakalauskienė Aldona (g. 1954) – teisininkė
Sakalnikas Rapolas Gediminas (g. 1945) — habilituotas biomedicininių mokslų daktaras [medicina], visuomenės veikėjas, Kauno medicinos akademijos Kardiologijos instituto direktorius
Sakavičius Kęstutis – drožėjas, skulptorius
Saldys Egidijus (g. 1976) — literatas
Salminas Martynas (g. 1896) – karininkas
Samulėnaitė Stefanija (1919-2011) — literatė
Samulionienė Angelė ( g. 1936) – ilgametė Biržų vartotojų kooperatyvo sąjungos vadovė
Samulionienė Gražina (g. 1949) — buvusi Širvėnos seniūnijos seniūnė
Samulionis Linusis (g. 1951) — UAB „Jonavos Remsta“ generalinis direktorius
Samulis Juozas (1902-1942) — vienas iš fotografijos pradininkų Biržų krašte
Samulytė Edita (g. 1982) — Šiaulių visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vedėja
Sarapas Ramūnas (g. 1974) – vyriausiasis komisaras
Sarapas Stanislovas (1872-1953) — kunigas, kygnešys
Sargautas Petras (g. 1927) — žurnalistas
Sargautienė Aldona (g. 1954) — tautodailininkė, drožėja, mezgėja
Sasnauskienė Elena (g. 1932) — mokytoja
Saulis Bronius Povilas (g. 1951) — lengvosios atletikos treneris
Sava (Savickas) Jonas (g. 1912) – karininkas
Savickas Albertas (g. 1912) – karininkas
Savickas Vygandas (g. 1961) — drožėjas
Savickas Žydrūnas (g. 1975) — profesionalus galiūnas, jėgos trikovininkas
Savičiūtė Genovaitė (1937-2019) – pedagogė, rašytoja
Seibutis Antanas (1961-2014) – istorikas, muziejininkas
Seikalis Antanas (g. 1933) – žurnalistas, knygų autorius
Selevičienė Agnietė Sigutė (1937-2017) — tautodailininkė, lėlių kūrėja
Semaškienė Roma (g. 1964) – biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos žemdirbystės instituto augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vedėja
Senulis Petras (g. 1909) – karininkas, kunigas
Serapinas Rapolas (1904-1989) — filosofas, pedagogas
Serbentavičius Antanas (g. 1919) — habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, profesorius
Sidauga Bronius (g. 1925) — inžinierius statybininkas, mokslininkas, pedagogas, vadovėlių autorius
Sierakauskas Zigmantas (1826-1863) — 1863 m. sukilimo Lietuvoje vadas
Sietnikas Leonas (g. 1918) – karininkas
Sietnikienė Aleksandra (g. 1912) — siuvinėtoja
Simanavičius Juozas (g. 1936) — chemikas, chemijos mokslų kandidatas
Simėnas Petras - knygnešys
Simėnas Renaldas (g. 1965) — Legailių vienišų asmenų ir senelių globos namų direktorius
Simėnienė Palmyra (g. 1945) — literatė
Sinkevičius Petras Kristupas (g. 1857) — knygnešys
Sirvydaitė-Sonchi Evelina (~1865-1930) — dainininkė
Skaistgirienė Marijona — daraktorė
Skaistys Eimutis (1944-1990) — fizikas
Skardinskas Leonardas (1916-1989) — kunigas
Skeberdis J. (XIX a. I pusėje–po 1863 m.) — poetas
Skeberdis Stasys (1890-1969) — savanoris kūrėjas
Skeberdytė-Marazienė Julija (1909-1994) — pedagogė, žurnalistė, visuomenės veikėja
Sketeris Adomas (1859-1916) — gydytojas, aušrininkas, literatas, knygnešys
Skiauteris Jokūbas (1910-1992) — pedagogas, publicistas
Skodžius Petras (1927-2009) — prozininkas, vertėjas, Biržų miesto garbės pilietis
Skrebūnas Antanas (1923-2011) — zakrastijonas
Skrodenytė-Arbačiauskienė Vesta (g. 1964) — Vilniaus universiteto ekologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Skuja Egilas (g. 1944) — dailininkas
Skuja Saulis – entomologas, ornitologas
Skuja Vladas (g. 1929) — kontrabosininkas, muzikos mokytojas, chorvedys
Skujeniekas Emilis (1903-1965) — latvių rašytojas, vertėjas
Skujienė Augustina – vaikų gydytoja
Skujienė Ksaverija (g. 1968) - literatė
Skujytė Austra (g. 1979) — lengvaatletė
Skukauskas Jonas (1901-1942) – karininkas
Skumbilis Skambilis Povilas — knygnešys
Sladkevičius Vincentas (1920-2000) — kardinolas
Slavėnas Julius Paulius (g. 1932) — istorikas
Slavinskas Algirdas (1912-1963) — inžinierius architektas
Slavinskas Andrius (a. 1823) - knygnešys
Slavinskas Kęstutis (1967-2015) — pedagogas, Lietuvos ir Biržų rajono savivaldybės politinis veikėja
Sliesoraitis Edvardas (1907-1968) – jūrų kapitonas
Smailys Stasys (1906-1967) – karininkas
Smilga Edmundas (g. 1944) — ekonomistas, profesorius, Ekonomikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas
Smilgienė Ona (~1837 po 1914) — dainininkė, sutartinių giedotoja
Smirnovas Vasilijus (g. 1931) – buvęs Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininkas (1979-1989)
Smuglevičius Feliksas (1824-1863) — dailininkas, tapytojas
Smirnovienė Zita (g. 1953) – teisėja, Vilniaus apygardos teismas
Snarskis Jonas (1898-1989) — poetas
Snarskis Konstantinas — Žvaigždulis (1906-1980) — poetas, vertėjas, pedagogas
Snarskis Povilas (1889-1969) – biologijos mokslų daktaras, profesorius
Snarskis Valerijonas (1892-1960) — Lietuvos kariuomenės kapitonas, evangelikų reformatų kuratorius
Sologubovas Leonidas (g. 1954) — gydytojas
Solovjovienė Nida (g. 1963) — teisėja
Songaila Vladas (g. 1949) — buvęs Biržų akcinės pieno bendrovės generalinis direktorius
Spalvis Gediminas (g. 1952) — buvęs UAB „Ponoras“ direktorius
Spangevičius Saulius (g. 1962) – pedagogas, Kybartų K. Donelaičio gimnazijos direktorius
Spinovskis Teofilis (m. ~1690) — architektas, karo inžinierius, matematikas
Sprindys Antanas (1907-2004) — operos solistas, dainininkas (tenoras)
Sprindys Jonas (?–1994) – ilgametis Biržų evangelikų reformatų bažnyčios vargonininkas
Sprindys Martynas (1880-1946) — muzikos mokytojas, chorvedys, vargonininkas
Spudas Vaidotas (1935-1961) — poetas, pedagogas
Sribikė Jonas (1912-2004) – karininkas, buhalteris
Sruoga Adolfas (1887-1941) — inžinierius, Nepriklausomos Lietuvos paštų valdybos direktorius
Sruoga Algirdas Antanas (1933-1997) — agronomas, mokslininkas, ž. ū. mokslų kandidatas
Sruoga Aniolas (1936-2016) — biologas, genetikas, habilituotas biologijos mokslų daktaras
Sruoga Balys (1896-1947) — dramaturgas, poetas, prozininkas, vertėjas, lit. tyrinėtojas
Sruoga Juozas (1886-1957) — konsulas, teisininkas, knygnešių rėmėjas
Sruoga Kazimieras (1899-1974) — Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjas, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras
Sruoga Virginijus (g. 1964) — zoologas, gamtos mokslų daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto Zoologijos katedros docentas
Sruogienė Ona (1896-1994) — gydytoja
Stačkūnas Stasys — verslininkas
Stakauskas Lionginas - knygnešys
Stakauskas Pranas (1860-1939) — darbininkas, knygnešys
Stakionis Algirdas Povilas — buvęs Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Biržų skyriaus viršininkas
Stakionis Jonas (1916-1988) — tautodailininkas, tapytojas
Stakionis Jonas (1898-1956) — karininkas
Stakionis Povilas (1927-2016) — politinis kalinys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų skyriaus pirmininkas
Staliūnas Augustas (1927-2017) — tautodailininkas
Stanikūnas Vytautas (g. 1924) — buvęs Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojas mokslui
Stanišauskas Mykolas (1836-1863) — 1863 m. sukilėlių bataliono vadas
Stanka Vladas (1884-1968) – teisininkas, filosofas, prozininkas
Stankaitienė Diana (1927-1983) – gydytoja mikrobiologė, imunologė.
Stankevičienė Elena (g. 1920) — siuvinėtoja
Stankevičius Algimantas Mykolas (1926-2000) — žurnalistas, rašė eilėraščius
Stankus Antanas (1894-1974) — pedagogas, teisininkas
Stanulevičius Vaclovas (g. 1927) — teisininkas, visuomenės veikėjas
Stanulevičius Vytautas (g. 1956) — Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos direktorius
Stanžienė Ona (g. 1923) — tekstilės pramonės darbininkė
Stapulionienė Bronislava (1922-2012) — tautodailininkė, audėja
Stapulionienė Janina (1952-2015) - pedagogė, buvusi Medeikių vidurinės mokyklos direktorė
Stapulionis Antanas (1893-1978) – karininkas
Stapulionis Tadas (Vladas) (1897-1953) – karininkas
Starkus Antanas (1901-1975) — gydytojas, Lietuvos kariuomenės savanoris
Starodubcevas Vitalijus – dailininkas
Stasiukynas Juozas (g. 1905) – karininkas
Staškevičius Mykolas (1893-1962) — muziejininkas
Staškevičius Steponas (g. 1957) — veterinarijos gydytojas
Stepanienė Ona (1911-1995) – pedagogė
Stepankevičius Vincas (g. 1916) — visuomenės veikėjas, sodininkystės bendrijos plėtros skatintojas
Steponavičius Henrikas (1877-1970) – buvęs Biržų miesto tarybos narys, XIX a. pab. - XX a. pr. saugojęs slaptąjį archyvą
Stepanova Klavdija (g. 1964) – pedagogė, Ukmergės raj. mero pavaduotoja
Stikleris Alfonsas (1928-1986) – inžinierius, statybininkas
Stikleris Juozas (1929-1999) — pedagogas, ilgametis Pabiržės vidurinės mokyklos direktorius
Stikleris Juozas (g. 1935) – futbolininkas, nusipelnęs treneris
Stirkė Arūnas (g. 1979) - daktaras (fizikiniai mokslai, chemija)
Strikė Vitalijus (g. 1984) – biologas, fotografas
Styra Antanas (1918-2003) – karininkas
Styra Boleslovas (1912-1993) – geofizikas, fizikos ir matematikos  mokslų habil. daktaras
Styra Eugenijus (g. 1967) — kunigas
Styra Mykolas (1917-1977) — krepšinio ir lengvosios atletikos treneris
Stonis Vincas (1893-1986) — kunigas, poetas, pedagogas
Stonys Mykolas (1912-2001) — kunigas, Suosto parapijos klebonas, literatas
Stonkus Stasys (1906-1991) — pedagogas, visuomenininkas, literatas
Stonkus Virginijus (g. 1951) — Šiaulių konservatorijos pučiamųjų orkestro vadovas, konservatorijos dėstytojas
Stoškienė Renė (g. 1937) — tekstilės dizainerė
Stragys Vincentas Vytis (g. 1940) — technologijos mokslų docentas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Biotechnikos katedros vedėjas, docentas
Strautininkas Dainius (g. 1971) – teisininkas
Strautnikas Juozas (1931-2011) — ilgametis Biržų buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato direktorius
Stravinskienė Morta — audėja
Strazdas Antanas (1760-1833) — poetas, kunigas
Strazdas Bronislovas (1923-1996) — kunigas, Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys, nuo 1970 m. Biržų parapijos klebonas, Biržų dekanato dekanas
Strazdienė Valentina (g. 1937) — zoologė, gamtos mokslų daktarė
Streikienė Milda (1907-1989) — tautodailininkė, mezgėja
Streikus Dainius (1972-1999) — tapytojas
Streikus Jonas (g. 1951) — Panevėžio apskrities viršininko administracijos sekretorius
Streikus Vidmantas (1944-2000) — tautodailininkas, tapytojas
Strelcovas Konstantinas (g. 1963) — verslininkas
Stribikė Jonas (g. 1912) – karininkas
Strielčiūnas Alfonsas (1920-1988) – kunigas
Strielkūnas Jonas (1939-2010) — poetas, vertėjas
Striška Juozas (1908-1982) — karininkas
Striška Sigitas – kūria iš stiklo
Striukis Antanas (g. 1932) – kunigas
Striužas Valdas (g. 1955) — istorikas, literatas, muzikantas
Stukalis Rudolfas (g. 1888) – karininkas
Stukas Petras Vincentas (g. 1933) – kunigas
Stuina Algimantas (1931-1990) — žurnalistas
Stumbrys Rudolfas (g. 1892) – karininkas
Stungurys Teodoras (1922-1996) — teisininkas
Stuokaitė-Jokubonienė Teklė (~1865) — knygnešė
Sudeikienė Z. – chorvedė
Sudrovskis Stanislovas (1550-1660) — lenkų reformatų teologas, religinių poleminių raštų autorius
Sukarevičius Romualdas (g. 1945) — sprogstamųjų medžiagų išradėjas
Sukarevičiūtė Sandra (g. 1976) — grafikė
Sumantas (Striužas) Martynas (1897-1989) – karininkas
Sušinskas Alfonsas (1909-1966) — kunigas, literatas
Suveizdis Emilis (g. 1934) — fizikas
Suveizdis Jonas–Suvis (1916-1981) — inžinierius
Suveizdis Povilas (1931-2014) — Lietuvos geotermijos asociacijos Garbės pirmininkas, habilituotas mokslų daktaras [geologija], profesorius
Suveizdytė Olga - menininkė

AB C, Č D E F G I, Y J K L M N O P R Š T U, Ū V Z, Ž