Š

Šabanas Kęstutis (g. 1941) — teisininkas
Šabanienė Alvina [Sabanas-Wells] (g. 1914) — JAV chirurgė, medicinos mokslų daktarė
Šablickas Jonas (1914-1996) ˜– karininkas
Šachas Elazaras (1898-2001) — rabinas
Šagamogienė Salomėja (m. 1990) — agronomė
Šakalienė-Fišaraitė Angelė (g. 1945) – aktorė, režisierė
Šakalinienė Zita (g. 1949) – Lietuvos sporto informacijos centro redaktorė
Šakarnis Boleslovas (1891-1932) - savanoris
Šakelienė Elena (g. 1954) — gydytoja
Šakenis Ferdinandas (g. ~1845) — 1863 m. sukilimo dalyvis
Šakenis Julijonas (1884-1962) — kunigas
Šakenis Konstantinas (1881-1959) — kultūros istorikas, vertėjas, visuomenės ir valstybės veikėjas, švietimo ministras, inžinierius
Šakinis Mindaugas (g. 1981) – kunigas
Šaknienė Aldona (g. 1960) — mokytoja, valstybės tarnautoja, Biržų socialinių paslaugų centro direktorė
Šaknys Remigijus (g. 1957) — pedagogas, logopedas
Šalaviejienė Rita Bronė (g. 1944) — VU Santariškių klinikų ausų, nosies, gerklės ligų klinikos otochirurgijos ir surdologijos poskyrio ordinatorė
Šalkauskas Antanas (g. 1905)  – karininkas
Šaltauskas Romas (1960-2006) — UAB „Baltic Petroleum“ generalinis direktorius
Šaltauskienė Svajonė (g. 1964) — notarė
Šaltienė Stafanija — liaudies dainininkė
Šamšonas Vytautas (1912-1961) – kunigas
Šapalienė Danutė (g. 1954) — gydytoja odontologė
Šarkevičius Juozapas (~1747-1809) — kunigas
Šarkevičius Kasparas Antanas (m. 1812) – kunigas
Šarkienė Zina (g. 1948) — zootechnikė, literatė
Šarkūnas Viktoras (1926-2015) — vet. gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras, Lietuvos veterinarijos akademijos Užkrečiamų ligų katedros profesorius parazitologas
Šatas Algimantas Juozas (g. 1936) — fizikas
Šatas Algimantas (g. 1946) — Lietuvos kurčiųjų sporto federacijos nacionalinės vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris
Šatas Donatas (1929-1999) — chemijos inžinierius, mokslininkas
Šatas Egidijus (1951-2018) — literatas
Šatas Jonas (g. 1934) — inžinierius elektromechanikas, technikos mokslų daktaras
Šatas Pranas (~1863) — knygnešys
Šatas Vilmas (g. 1969) – karininkas
Šatienė Nijolė (1949-2016) — kultūros darbuotoja, visuomenės veikėja
Šatkovskienė Dalia (g. 1945) — fizikė, Vilniaus universiteto docentė
Šeinbergas Matafija (g. 1909) — Ispanijos pilietinio karo dalyvis gydytojas virusologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras
Šenferis (Šenferas) Stasys (m. 1977) – agronomas, urėdas
Šepetienė Klara (1879-1964) — kuratorė, Lietuvos evangelikių moterų sąjungos įsteigėja ir ilgametė jos pirmininkė
Šepetys Alfonsas (1900-1954) – dirbo: Biržų "Siūlo" fabriko direktoriaus pavaduotoju, valstybiniame draudime Biržuose
Šepetys Jonas (g. 1942) – medžio drožėjas, literatas
Šepetys Jonas (1867-1941) — istorikas, Evangelikų reformatų spaudos leidėjas, aušrininkas, rašytojas, evangelikų reformatų Kalvinų kunigas, knygnešys
Šepetys Jonas (1885-1942) — spaudos darbuotojas, vertėjas, literatas
Šepetys Jonas (1901-1988) — karininkas
Šepetys Laimonas (g. 1968) – fotografas
Šepetys Povilas (1917-1979) — medicinos mokslų daktaras
Šerelis Jonas (1932-2004) — Vabalninko žemės ūkio technikumo dėstytojas, direktoriaus pavaduotojas
Šernaitė-Natkienė Elžbieta (1891-1964) — liaudies muzikantė
Šernaitė Kristina (g. 1983) — tautodailininkė, mezgėja, siuvinėtoja, Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros magistrė
Šernas Adomas (1884-1965) — kunigas, literatas, vertėjas
Šernas Adomas (1906-1973) — kuratorius
Šernas Alfonsas Julius (1915-1984) – karininkas, lietuviškų laikraščių korespondentas
Šernas Andrius (1888-1966) — liaudies muzikantas, liaudies muzikos instrumentų žinovas, nepriklausomybės kovų savanoris
Šernas Donatas (g. 1962) – teisininkas, Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjas
Šernas Eivydas (g. 1955) — verslininkas, valstybės tarnautojas
Šernas Jokūbas [Žakas] Bernardas [Nardis] (1925-2015) — Prancūzijos, Italijos kino aktorius, Prancūzijos pasipriešinimo dalyvis, Buchenvaldo kalinys, prancūzų žurnalistas Niurnbergo procese
Šernas Jokūbas (1907-1963) — Evangelikų reformatų kuratorius
Šernas Jokūbas (1888-1926) — Lietuvos nepriklausomybės Akto signataras, teisininkas, visuomenininkas
Šernas Jonas (1910-1978) — kuratorius
Šernas Jonas (g. 1912) — geologas
Šernas Jonas (1926-2017) — agronomas, literatas
Šernas Leonardas (1893-1953) — miškininkas, pedagogas, profesorius
Šernas Otas (g. 1929) — ryšininkas, ilgametis Biržų ryšių skyriaus viršininkas
Šernas Petras (1886-1941) — matematikas, LU lektorius, vadovėlių autorius
Šernas Petras (1897-1988) — bankininkas, finansininkas, ekonomistas
Šernas Vitalis (g. 1960) — keramikas
Šernas Vytautas - medžio drožėjas
Šernienė Aldona – mokytoja, literatė
Šernienė Bronislava (1931-2015) — mokytoja, literatė, tautodailininkė
Šeškas Vidutis (g. 1952) – Lietuvos šaulių sąjungos Alfonso Smetonos šaulių 5-os rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų1-os kuopos vadas
Šeškevičius Antanas (1914-2002) — kunigas jėzuitas
Šeškienė Antanina (1929-2002) — mokytoja
Šiaudinis Giedrius (1953-2010) – inžinierius
Šiaulienė Aldona (g. 1947) – pedagogė, bibliotekininkė, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Šidlauskaitė Agota (g. 1914) — psichologijos mokslų daktarė, visuomenės veikėja
Šidlauskas Edvardas (g. 1925) – redaktorius, visuomenės veikėjas
Šidlauskas Jonas (g. 1944) — Linkuvos specialiosios internatinės mokyklos direktorius
Šidlauskienė Rima (g. 1943) — choro dirigentė ir pedagogė
Šilalnikas Vytautas (g. 1934) — fizikas, technikos mokslų daktaras
Šimas Audrys (g. 1961) – ūkininkas,  LR seimo narys
Šimas Silvestras — architektas
Šimavičius Kazimieras (1910-1983) – finansininkas
Šimavičius Mykolas – ekonomistas
Šimėnaitė Vida (g. 1950) — filologė, lietuvių literatūros ir meno archyvo direktorė
Šimėnas Jonas (1891-1927) – karininkas
Šimkevičius Julius (1923-2001) — pedagogas, literatas
Šimkus Jonas (1906-1965) – rašytojas, kritikas, vertėjas
Šimonėlis Jurgis (1898-1957) — kunigas
Šimonis Bronislovas (1929-2017) — ilgametis žemės ūkio darbuotojas, literatas
Šimonis Jonas (g. 1907) — tautodailininkas, tapytojas
Šimonis Stanislovas (1941-1995) — buvęs Vabalninko TŪT dėstytojas, Vabalninko viršaitis
Šimukėnaitė Nina (1936-2006) – grafikė, iliustruotoja
Šimukėnas Petras (1906-1975) — evangelikų reformatų kunigas
Šinkūnas Kęstutis (g. 1958) - neurochirurgas, medicinos mokslų daktaras
Šinkūnienė Ledina — teisėja
Šiukšta Mykolas — 1863 m. sukilimo Lietuvoje dalyvis
Šivickas Jurgis (1904-1991) – karininkas
Šlapelis Bronius (g. 1934) — kunigas
Šlaustas Arūnas (g. 1953) — kompozitorius, džiazo pianistas
Šleiva Juozas (1906-1984) — agronomas
Šleivytė Veronika (1906-1998) — tapytoja, grafikė
Šlekienė Elena (1893-1981) — mokytoja, liaudies šokių choreografė
Šlekys Emilis (1951-2012) — Vilniaus šachmatų ir šaškių sporto mokyklos direktorius
Šlekys Krisius (1909-1945) – karininkas
Šlekys Vilius (1896-1955) — mokytojas, menininkas
Šlėgeris Rimantas (1958-2020) – informacinių technologijų specialistas
Šlikas Alfredas (1902-1944) – pedagogas, publicistas, rašytojas
Šliūpas Jonas (1861-1944) — literatūros istorikas, publicistas, gydytojas, aušrininkas, visuomenės veikėjas
Šliūpas Kęstutis (1888-1932) — fizikas profesorius
Šmatas Remigijus (g. 1974) – biomedicinos mokslų daktaras (aronomija)
Šnapštys-Margalis Juozas (1877-1921) — kunigas, poetas, vertėjas
Šnaras Linas — Biržų evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenės pastorius
Šoblinskienė Ona (1935-2014) — pedagogė, muziejininkė
Šopis Eugenijus (g. 1967) — buvęs Biržų rajono policijos komisariato vyriausiasis komisaras
Špankauskas Petras (1925-1976) — Lietuvos nusipelnęs sportinio šaudymo treneris
Špokienė Aldona (g. 1939) — biochemikė, biologijos mokslų daktarė
Špokienė Laimutė – pedagogė, Biržų lopšelis-darželis „Genys“ direktorė
Štaupas Jonas (1903-1941) — teisininkas, visuomenės veikėjas
Štirvydas Laimutis (g. 1960) — Vabalninko B. Sruogos vidurinės mokyklos direktorius
Šteinberga Danutė (g. 1944) — literatė
Štreitas Viktoras (1901-1978) — Lietuvos kūrėjas, savanoris, girininkas
Šukienė Juzė (g. 1928) — botanikė genetikė, gamtos mokslų daktarė
Šukys Gediminas (1923-2002) — kunigas, kompozitorius
Šulcas Mykolas (1769-1812) — architektas
Šulnienė Nomeda (g. 1945) —  architektė
Šuminas Juozas (g. 1980) – miškininkas
Švenčianas Petras (1934-2017) — technologijos mokslų daktaras, KTU Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas

A B C, Č D E F G I, Y J K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž