Š

Šabanas Kęstutis (g. 1941) – teisininkas
Šabanienė Alvina [Sabanas-Wells] (g. 1914) – JAV chirurgė, medicinos mokslų daktarė
Šablickas Jonas (1914–1996) – karininkas
Šachas Elazaras (1898–2001) – rabinas
Šagamogienė Salomėja (m. 1990) – agronomė
Šakalienė-Fišaraitė Angelė (g. 1945) – aktorė, režisierė
Šakalinienė Zita (g. 1949) – Lietuvos sporto informacijos centro redaktorė
Šakarnis Boleslovas (1891–1932) – savanoris
Šakelienė Elena (g. 1954) – gydytoja
Šakenis Ferdinandas (g. ~1845) – 1863 m. sukilimo dalyvis
Šakenis Julijonas (1884–1962) – kunigas
Šakenis Konstantinas (1881–1959) – kultūros istorikas, vertėjas, visuomenės ir valstybės veikėjas, švietimo ministras, inžinierius
Šakinis Mindaugas (g. 1981) – kunigas
Šaknienė Aldona (g. 1960) – mokytoja, valstybės tarnautoja,  buvusi Biržų socialinių paslaugų centro direktorė
Šaknys Remigijus (g. 1957) – pedagogas, logopedas
Šalaviejienė Rita Bronė (g. 1944) – VU Santariškių klinikų ausų, nosies, gerklės ligų klinikos otochirurgijos ir surdologijos poskyrio ordinatorė
Šalkauskas Antanas (g. 1905)  – karininkas
Šaltauskas Romas (1960–2006) – UAB „Baltic Petroleum“ generalinis direktorius
Šaltauskienė Svajonė (g. 1964) – notarė
Šaltienė Stafanija – liaudies dainininkė
Šamšonas Vytautas (1912–1961) – kunigas
Šapalienė Danutė (g. 1954) – gydytoja odontologė
Šarkevičius Juozapas (~1747–1809) – kunigas
Šarkevičius Kasparas Antanas (m. 1812) – kunigas
Šarkienė Zina (g. 1948) – zootechnikė, literatė
Šarkūnas Viktoras (1926–2015) – vet. gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras, Lietuvos veterinarijos akademijos Užkrečiamų ligų katedros profesorius parazitologas
Šatas Algimantas Juozas (g. 1936) – fizikas
Šatas Algimantas (g. 1946) – Lietuvos kurčiųjų sporto federacijos nacionalinės vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris
Šatas Donatas (1929–1999) – chemijos inžinierius, mokslininkas
Šatas Egidijus (1951–2018) – literatas
Šatas Jonas (g. 1934) – inžinierius elektromechanikas, technikos mokslų daktaras
Šatas Pranas (~1863) – knygnešys
Šatas Vilmas (g. 1969) – karininkas
Šatienė Nijolė (1949–2016) – kultūros darbuotoja, visuomenės veikėja
Šatkovskienė Dalia (g. 1945) – fizikė, Vilniaus universiteto docentė
Šeinbergas Matafija (g. 1909) – Ispanijos pilietinio karo dalyvis gydytojas virusologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras
Šenferis (Šenferas) Stasys (m. 1977) – agronomas, urėdas
Šepetienė Klara (1879–1964) – kuratorė, Lietuvos evangelikių moterų sąjungos įsteigėja ir ilgametė jos pirmininkė
Šepetys Alfonsas (1900–1954) – dirbo: Biržų "Siūlo" fabriko direktoriaus pavaduotoju, valstybiniame draudime Biržuose
Šepetys Jonas (g. 1942) – medžio drožėjas, literatas
Šepetys Jonas (1867–1941) – istorikas, Evangelikų reformatų spaudos leidėjas, aušrininkas, rašytojas, evangelikų reformatų Kalvinų kunigas, knygnešys
Šepetys Jonas (1885–1942) – spaudos darbuotojas, vertėjas, literatas
Šepetys Jonas (1901–1988) – karininkas
Šepetys Laimonas (g. 1968) – fotografas
Šepetys Povilas (1917–1979) – medicinos mokslų daktaras
Šerelis Jonas (1932–2004) – Vabalninko žemės ūkio technikumo dėstytojas, direktoriaus pavaduotojas
Šernaitė-Natkienė Elžbieta (1891–1964) – liaudies muzikantė
Šernaitė Kristina (1942–2022) – bibliotekininkė
Šernaitė Kristina (g. 1983) – tautodailininkė, mezgėja, siuvinėtoja, Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros magistrė
Šernas Adomas (1884–1965) – kunigas, literatas, vertėjas
Šernas Adomas (1906–1973) – kuratorius
Šernas Alfonsas Julius (1915–1984) – karininkas, lietuviškų laikraščių korespondentas
Šernas Andrius (1888–1966) – liaudies muzikantas, liaudies muzikos instrumentų žinovas, nepriklausomybės kovų savanoris
Šernas Donatas (g. 1962) – teisininkas, Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjas
Šernas Eivydas (g. 1955) – verslininkas, valstybės tarnautojas
Šernas Jokūbas [Žakas] Bernardas [Nardis] (1925–2015) – Prancūzijos, Italijos kino aktorius, Prancūzijos pasipriešinimo dalyvis, Buchenvaldo kalinys, prancūzų žurnalistas Niurnbergo procese
Šernas Jokūbas (1907–1963) – Evangelikų reformatų kuratorius
Šernas Jokūbas (1888–1926) – Lietuvos nepriklausomybės Akto signataras, teisininkas, visuomenininkas
Šernas Jonas (1910–1978) – kuratorius
Šernas Jonas (g. 1912) – geologas
Šernas Jonas (1926–2017) – agronomas, literatas
Šernas Leonardas (1893–1953) – miškininkas, pedagogas, profesorius
Šernas Otas (g. 1929) – ryšininkas, ilgametis Biržų ryšių skyriaus viršininkas
Šernas Petras (1886–1945) – matematikas, LU lektorius, vadovėlių autorius
Šernas Petras (1897–1988) – bankininkas, finansininkas, ekonomistas
Šernas Vitalis (g. 1960) – keramikas
Šernas Vytautas – medžio drožėjas
Šernienė Aldona – mokytoja, literatė
Šernienė Bronislava (1931–2015) – mokytoja, literatė, tautodailininkė
Šeškas Vidutis (g. 1952) – Lietuvos šaulių sąjungos Alfonso Smetonos šaulių 5-os rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų1-os kuopos vadas
Šeškevičius Antanas (1914–2002) – kunigas jėzuitas
Šeškienė Antanina (1929–2002) – mokytoja
Šiaudinis Giedrius (1953–2010) – inžinierius
Šiaulienė Aldona (g. 1947) – pedagogė, bibliotekininkė, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Šidlauskaitė Agota (g. 1914) – psichologijos mokslų daktarė, visuomenės veikėja
Šidlauskas Edvardas (g. 1925) – redaktorius, visuomenės veikėjas
Šidlauskas Jonas (g. 1944) – Linkuvos specialiosios internatinės mokyklos direktorius
Šidlauskienė Rima (g. 1943) – choro dirigentė ir pedagogė
Šilalnikas Vytautas (g. 1934) – fizikas, technikos mokslų daktaras
Šimas Audrys (g. 1961) – ūkininkas,  LR seimo narys
Šimas Silvestras – architektas
Šimavičius Kazimieras (1910–1983) – finansininkas
Šimavičius Mykolas – ekonomistas
Šimėnaitė Vida (g. 1950) – filologė, lietuvių literatūros ir meno archyvo direktorė
Šimėnas Jonas (1891–1927) – karininkas
Šimkevičius Julius (1923–2001) – pedagogas, literatas
Šimkus Jonas (1906–1965) – rašytojas, kritikas, vertėjas
Šimonėlis Jurgis (1898–1957) – kunigas
Šimonis Bronislovas (1929–2017) – ilgametis žemės ūkio darbuotojas, literatas
Šimonis Jonas (g. 1907) – tautodailininkas, tapytojas
Šimonis Stanislovas (1941–1995) – buvęs Vabalninko TŪT dėstytojas, Vabalninko viršaitis
Šimukėnaitė Nina (1936–2006) – grafikė, iliustruotoja
Šimukėnas Petras (1906–1975) – evangelikų reformatų kunigas
Šinkūnas Kęstutis (g. 1958) – neurochirurgas, medicinos mokslų daktaras
Šinkūnienė Ledina – teisėja
Šiukšta Mykolas – 1863 m. sukilimo Lietuvoje dalyvis
Šivickas Jurgis (1904–1991) – karininkas
Šlapelis Bronius (g. 1934) – kunigas
Šlaustas Arūnas (g. 1953) – kompozitorius, džiazo pianistas
Šleiva Juozas (1906–1984) – agronomas
Šleivytė Veronika (1906–1998) – tapytoja, grafikė
Šlekienė Elena (1893–1981) – mokytoja, liaudies šokių choreografė
Šlekys Emilis (1951–2012) – Vilniaus šachmatų ir šaškių sporto mokyklos direktorius
Šlekys Krisius (1909–1945) – karininkas
Šlekys Vilius (1896–1955) – mokytojas, menininkas
Šlėgeris Rimantas (1958–2020) – informacinių technologijų specialistas
Šlikas Alfredas (1902–1944) – pedagogas, publicistas, rašytojas
Šliūpas Jonas (1861–1944) – literatūros istorikas, publicistas, gydytojas, aušrininkas, visuomenės veikėjas
Šliūpas Kęstutis (1888–1932) – fizikas profesorius
Šmatas Remigijus (g. 1974) – biomedicinos mokslų daktaras (aronomija)
Šnapštys-Margalis Juozas (1877–1921) – kunigas, poetas, vertėjas
Šnaras Linas – Biržų evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenės pastorius
Šoblinskienė Ona (1935–2014) – pedagogė, muziejininkė
Šopis Eugenijus (g. 1967) – buvęs Biržų rajono policijos komisariato vyriausiasis komisaras
Špankauskas Petras (1925–1976) – Lietuvos nusipelnęs sportinio šaudymo treneris
Špokienė Aldona (g. 1939) – biochemikė, biologijos mokslų daktarė
Špokienė Laimutė – pedagogė, buvusi Biržų lopšelis-darželis „Genys“ direktorė
Štaupas Jonas (1903–1941) – teisininkas, visuomenės veikėjas
Štirvydas Laimutis (g. 1960) – Vabalninko B. Sruogos vidurinės mokyklos direktorius
Šteinberga Danutė (g. 1944) – literatė
Štreitas Viktoras (1901–1978) – Lietuvos kūrėjas, savanoris, girininkas
Šukienė Juzė (g. 1928) – botanikė genetikė, gamtos mokslų daktarė
Šukys Gediminas (1923–2002) – kunigas, kompozitorius
Šulcas Mykolas (1769–1812) – architektas
Šulnienė Nomeda (g. 1945) –  architektė
Šuminas Juozas (g. 1980) – miškininkas
Švenčianas Petras (1934–2017) – technologijos mokslų daktaras, KTU Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas

A B C, Č D E F G I, Y J K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž