T

Tabakinas Chaimas Bėras (g. 1916) – karininkas
Talačka Vytautas (1928–2004) – pedagogas, psichologijos mokslų daktaras, rašytojas
Tamašauskas Albinas (1921–1972) – gydytojas oftalmologas
Tamašauskas Pranas (g. 1947) – tautodailininkas
Tamašauskas Tadas – sportininkas, boksininkas
Taminskas Algirdas (g. 1962) – teisininkas, VU Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentas, socialinių mokslų daktaras (teisė). Nuo 2008 m. LR Konstitucinio teismo teisėjas
Taminskas Julius (g. 1959) – geografas
Tamonis Matas (g. 1938) – habilituotas technikos mokslų daktaras, šiluminės technikos specialistas
Tamonis Paulius (Povilas) (g. 1913) – karininkas
Tamošauskas Leonas (m. 2000) – kunigas
Tamošauskas Samuelis (1605–1650) – kunigas, religinės literatūros leidėjas
Tamošiūnas Albertas (1907–1983) – karininkas
Tamošiūnas Jonas (g. 1970) – kunigas, kariuomenės kapelionas, Vabalninko parapijos klebonas
Tamošiūnas Paulius Lukas (g. 1984) – biomedicinos mokslų daktaras
Tamošiūnienė Marija – siuvėja, mezgėja
Tamulėnas Kostas (1919–1993) –inžinierius
Tamulėnas Motiejus (1891–1980) – matininkas, kooperatininkas, evangelikų reformatų kuratorius
Tamulėnas Motiejus (1912–1994)– Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios išeivijoje kolegijos prezidentas, ekonomistas
Tamulėnienė Gailutė (g. 1955) – buvusi Parovėjos seniūnė
Tamulis Pilypas – knygnešys
Tamuliūnas Jonas (1906–1977) – karininkas
Tamuliūnas Povilas (1919–1995) – kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas
Tapulionis Jonas (1896–1990) – karininkas
Tarasevičius Romualdas (g. 1936) – teniso sporto organizatorius, inžinierius mechanikas
Tarvydas Pranas (1912–1985) – gydytojas
Tarvydas Stanislovas (1903–1975) – geografas, geografijos mokslų kandidatas, vadovėlių autorius
Taseckis Napoleonas (1873–1924) – keramikas
Tatoris Jonas (1925–2004) – menotyrininkas, architektūros istorikas
Tatoris Juozas (1905–1977) – agronomas, zootechnikas
Taujanskas Algimantas (g. 1966) – dailininkas
Taujanskas Mykolas (1933–2012) – sporto renginių organizatorius
Taura Vytautas Pranas (g. 1943) – buvęs Pabiržės seniūnas
Tauras Algimantas Povilas (g. 1933) – pedagogas, 1992–1996 Seimo narys
Tauras Vytautas (g. 1959) – fizikas, matematikas
Taurys Jonas (g. 1900) – karininkas
Taurienė Angelė (1932–1998) – pedagogė, ilgametė N. Radviliškio vidurinės mokyklos direktorė
Teisybė Jonas – daraktorius
Tijušas Petras (1921–1999) – kunigas
Tilvytis-Žalvarnis Jurgis (1880–1931) – kunigas, poetas, švietėjas
Timukas Duanas (1941–2000) – pedagogas, Vilniaus mokytojų namų direktorius
Timukas Eduardas (1905–1997) – pedagogas
Timukas Evaldas (g. 1993) – bibliotekininkas, kraštotyrininkas, floristas
Timukienė Edita (g. 1972) – pedagogė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė
Tindžiulis Albinas (1910–1949) – aviacijos kapitonas, lakūnas
Tinfavičius Romualdas (1936–2021) – inžinierius
Tinteris Jonas (1895–1964) – karininkas
Tišeckis Tomas – žymus Lietuvos romantizmo architektūros atstovas
Tiškevičius Alfredas (1882–1930) – grafas, diplomatas
Tiškevičius Eustachijus (1814–1873) – archeologas, muziejininkas
Tiškevičius Jonas (1802–1862) – grafas, keliautojas
Tiškevičius Jonas Jurgis (1917–1987 – paskutinis Biržų majorato paveldėtojas
Tiškevičius Jonas Leonas (1851–1901) – grafas
Tiškevičius Juozas (1869–1917) – grafas
Tiškevičius Juozapas (1850–1905) – grafas
Tiškevičius Juozapas Ignotas (1724–1815) – grafas
Tiškevičius Mykolas (1761–1839) – grafas
Tiškevičius Mykolas (1828–1897) – grafas, kolekcionierius, archeologas
Tymukas Kostas (1920–1982) – inžinierius
Tymukas Leonas (g. 1925) – vet. gydytojas fiziologas
Tyrulytė-Oželienė Stefanija (1900–1994) – moterų judėjimo veikėja, Birutės draugijos organizatorė
Toločkaitė-Noreikienė Jolanta – poetė, knygos autorė
Tolvaišis Justas (1954–2008) – dailininkas, grafikas
Tomašauskas Marijonas (1868–1926) – geologas
Traškevičius Petras (1892–1965) – karininkas
Trečiokaitė-Žebenkienė Irena (1909–1985) – dailininkė
Trečiokas Emilis (1938–2004) – žurnalistas, literatas, kraštotyrininkas
Trečiokas Jokūbas (1887–1976) – kuratorius, karininkas
Trečiokas Jokūbas (g. 1895) – inžinierius, mechanikas, išradėjas
Trečiokas Jurgis (1916–1996) – kuratorius
Trečiokas Jurgis (1863–1927) – vienas iš Biržų spaustuvės steigėjų
Trečiokas Romualdas (1908–2005) – karininkas, inžinierius, mechanikas
Trečiokas Vytautas (1912–1964) – inžinierius, architektas, tapytojas
Trečiokas Vytautas (1938–2001) – žurnalistas
Trepkus Jurgis (g. 1950) – gydytojas
Trimakas Antanas (1902–1964) – diplomatas, politikas, visuomenės veikėjas
Trimakas K. (g. 1913) – literatas
Trimakienė Veronika (g. 1933) – audėja
Triškaitė Birutė (g. 1974) – daktarė (humanitariniai mokslai, filologija, kalbininkė
Triškienė Aldona (g. 1952) – buvusi Biržų kino ir pramogų centro direktorė
Troickis Eugenijus – kunigas
Tubys Dalius (1964–2013) – kunigas
Tumėnas Albinas (1932–1979) – buvęs Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininkas
Tunkevičius Juozas (1917–1985) – visuomenės veikėjas, administracijos darbuotojas
Tunkūnas Jokūbas (1883–1967) – kuratorius
Tunkūnas Petras (1910–1995) – vet. gydytojas
Tunkūnienė Rima (g. 1954) – mokytoja, literatė
Tuomas Jonas (1852–1919) – kunigas, knygnešių rėmėjas
Tuomėnas Vytautas (g. 1950) – keliautojas, inžinierius, sporto organizatorius
Tuomenienė Liucija (g. 1919) – tautodailininkė, audėja
Tupėnas Petras (g. 1911) – karininkas
Turla Petras (1934–1995) – generolas majoras
Turla Vladas (g. 1953) – šaulys, šaudymo sporto meistras, Biržų miesto garbės pilietis
Tvarijonavičienė Rita (g. 1957) – gydytoja
Tvarijanavičius Antanas (1886–1951) – kunigas


AB C, Č D E F G I, Y J K L M N O P R S Š U, Ū V Z Ž