V

Vadlūga Romualdas (g. 1935) — technikos mokslų daktaras, profesorius
Vadopalas Antanas (1889-1974) — lietuvių išeivijos Amerikoje veikėjas
Vadopalas Antanas (1921-2005) — agronomas, habilituotas agrarinių mokslų daktaras
Vagneris Kristoferis (g. 1863) — Biržų miesto burmistras
Vaičekonienė Regina (g. 1957) — „Biržiečių žodžio“ žurnalistė
Vaičekonis Tomas (g. 1986) — dziudo sportininkas
Vaičienė Laima (g. 1957) — pedagogė
Vaičikonis Antanas (g. 1957) – pedagogas, knygų autorius
Vaičiulėnas Valeras (g. 1928) — pedagogas, ilgametis Smilgių mokyklos direktorius
Vaičiulėnienė Elžbieta (g. 1844) — knygnešė
Vaičiulėnienė Ligija (1924-2014) — nusipelniusi mokytoja ir choreografė
Vaičiulienė Janina (g. 1933) — Kauno evangelikų reformatų parapijos valdybos pirmininkė
Vaičytė-Šulskė Eglė (g. 1981) — aktorė, laidų vedėja
Vaidakavičienė Birutė (g. 1943) — gydytoja
Vaidyla Mykolas (1902-1976) — teologas, žurnalistas, redaktorius
Vaiginas Dalis (g. 1953) — VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės vyr. gydytojas
Vaiginas Ritas (g. 1959) — Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, ekonomistas
Vainauskas Petras (g. 1959) — medžio skulptorius
Vainoras Petras (g. 1957) — verslininkas, UAB „Agaras“ direktorius
Vaisiūnas Jonas (1883-1950) – Biržų valsčiaus viršaitis
Vaisiūnas Petras (1898-1946) – karininkas
Vaisiūnienė Aleksandra (1913-1982) — žurnalistė
Vaišnoras Kazys (1902-1942) – ilgametis Biržų apskrities politinės policijos viršininkas
Vaišvilienė Aldona (1928-1998) — tautodailininkė, mezgėja, bibliotekininkė
Vaišvilienė-Prašmantaitė Lina – muzikos pedagogė
Vaitaitienė Aldona (g. 1936) — buvusi Biržų knygyno vedėja
Vaitaitienė Jadvyga (1903-1994) – fotografė
Vaitaitienė Paulina (g. 1920) — gydytoja odontologė, tautodailininkė
Vaitaitis Juozas (1910-1993) — daktaras, kuratorius
Vaitekonis Vytautas (1920-2009) — meteorologas
Vaitiekūnas Antanas - (g. 1886) – kunigas
Vaitiekūnas Dominykas (g. 1843) — knygnešys
Vaitiekūnas Kęstutis (g. 1967) — Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorius
Vaitiekūnienė Asta (g. 1960) – choreografė
Vaitkevičienė Hortenzija (g. 1922) – gydytoja, prisiminimų apie V. Mykolaitį-Putiną autorė.
Vaitkevičienė Rita (g. 1928) — dainininkė, chorvedė, pedagogė
Vaitkevičius Bronius (1922-1974) — ekonomistas
Vaitonienė Alvyda (g. 1951) — Statistikos departamento prie LR vyriausybės Zarasų raj. Statistikos skyriaus viršininkė
Vaitoška Ignas (1909-1983) – gydytojas, buvęs Likėnų sanatorijos vyr. gydytojas
Vaitoška Povilas (g. 1943) — chorvedys
Vaitužis Zigfridas (g. 1937) — biologas
Vaivada Bronius (1900-1946) — majoras, inžinierius
Vaižmužis Albinas (g. 1936) — agronomas, buvęs Seimo narys
Vaižmužis Juozapas (1855-1905) — matininkas, daraktorius
Vajega Jonas (1901-1942) – Merkinės šaulių rinktinės vadas, šaulių ugniagesių komandos viršininkas, Merkinės, Utenos, Vilniaus policijos nuovadų viršininkas
Vajega Vytautas (1919-2007) – pedagogas, režisierius
Valackas Stanislovas (1834-1926) – liaudies muzikantas, dainininkas, pasakotojas
Valaitienė Marija (g. 1944) — gydytoja
Valaitis Stasys (1944-2001) — fotografas, literatas
Valančienė Elena (g. 1939) — pedagogė, nepriklausoma ekspertė
Valančiūnas Antanas (1915-2000) — kunigas
Valantinaitė-Jokubonienė Bronė (g. 1926) — dailininkė, grafikė, gobelenų meistrė
Valantinas Antanas (1916-2003) — kunigas, poetas, tautosakos rinkėjas
Valaškevičienė Virginija – fotografė
Valeckas Jonas (g. 1939) — ilgametis SP UAB „Biržų šilumos tinklai“ direktorius
Valeckienė Eugenija (g. 1921) — siuvinėtoja
Valeckienė Genovaitė – Lietuvos ūkininkių draugijos Biržų skyriaus koordinatorė
Valentas Antanas (1834-1928) — kunigas, A. Baranausko pagalbininkas, lietuvių kalbos žodžių, liaudies dainų rinkėjas
Valentėlis Alfonsas (1930-1953) – karininkas
Valentėlis Leonardas (g. 1927) — chemikas, habilituotas mokslų daktaras, išradėjas
Valentis Jonas (1888-1963) — aktorius, JAV lietuvių teatro veikėjas
Valikonis Raimundas (g. 1961) — krepšininkas, pedagogas
Valintas Alfonsas (g. 1933) — vargonininkas, choro dirigentas
Valintėlienė Stasė (g. 1943) — tautodailininkė, mezgėja
Valionis Arvydas (g. 1945) — vertėjas, kritikas
Valionis Vytautas (1939-1988) — žurnalistas, literatas
Valionytė Birutė (g. 1956) — miškų inžinierė, Nepriklausomybės Akto signatarė
Valionytė Genė (g. 1941) — tapytoja
Valiukas Donatas (g. 1978) - meteorologas, daktaras (fiziniai mokslai, fizinė geografija)
Valiukas Stasys (g. 1952) — pedagogas
Valiukonienė Genovefa — mokytoja
Valiulis Jonas — knygnešys
Valiuvienė Sigutė (g. 1931) — dailininkė, grafikė
Valiūnas Balys (g. 1943) - technikos mokslų daktaras
Valiūnas Juozas (1896-1994) — agronomas, publicistas, vertėjas
Valys Jonas (1852-1918) – dievdirbys
Valkiūnas Jonas (1907-1976) – karininkas
Valkiūnas Valdemaras (g. 1959) — verslininkas, buvęs Seimo narys (2008-2012)
Valodka Liudas (1882-1947) — pedagogas
Valstakas-Kaspar Janine Sophie Marie (1937 – 2017) — Elzaso Lietuvos draugijos viceprezidentė, Biržų garbės pilietė
Valujavičienė Dalia (g. 1951) — tekstilės restauratorė
Valuntis, Valuntas Justinas — knygnešių rėmėjas
Valuntis, Valuntas Kazimieras — knygnešių rėmėjas
Valuntis, Valuntas Mykolas (g. 1860) — knygnešių rėmėjas
Vanagaitė Ksavera (g. 1917) — tapytoja
Vanagas Algis (g. 1942) — SPUAB „Šnipiškių ūkis“ direktorius
Vanagienė Violeta (g. 1956) — mokytoja
Varanauskas Povilas (g. 1895) - savanoris
Vareika Vydas (g. 1957) — tautodailininkas, drožėjas, sportininkas
Variakojienė Aldona (g. 1950) — medikė
Variakojis Adomas (1864-1933) — socialdemokratų partijos veikėjas
Variakojis Almantas (g. 1962) — UAB „Alvas ir ko“ direktorius
Variakojis Gediminas (g. 1945) — motokrosininkas, sporto meistras, drožėjas, tapytojas
Variakojis Karolis (g. 1990) – dirigentas
Variakojis Liutauras (g. 1975) — motokrosininkas
Variakojis Jonas (1892-1963) — Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės pulko vadas, kapitonas, krašto apsaugos ministras
Variakojis Jonas (1903-1939) — teisininkas
Variakojis Petras (1908-1989) — inžinierius, geodezininkas, vadovėlių autorius
Variakojis Petras (1897-1986) — kuratorius, teisininkas, bankininkas
Variakojis Petras (1892-1970) — agronomas, pramonininkas, visuomenės veikėjas
Variakojis Vilius (1903-2001) — inžinierius, tautodailininkas
Variakojis Vilius (1923-2000) — sporto organizatorius ir veteranas
Variakojytė Daina (g. 1929) — gydytoja patologė
Variakojytė Danguolė (g. 1933) — antropologė, fotografė
Varnaitė Irena (g. 1945) — literatūros tyrinėtoja, vertėja
Varnas Juozapas (1909-1990) — kunigas
Varnas Mykolas (1887-1972) — pedagogas
Varneckienė Romualda Angelė (g. 1930) — Panevėžio choro-klubo „Senoliai“ vadovė
Varzienė Irena (g. 1958) — pedagogė, politikė
Varžinskas Povilas (1922-2012) — kunigas
Vasiliauskas Jonas (1905-1969) — baleto artistas
Vasiliauskas Kazimieras (1922-2001) — Vilniaus Arkikatedros klebonas monsinjoras
Vasiliauskas Mečislovas (1877-1957) — pedagogas, švietimo organizatorius, vadovėlių autorius
Vasilis-Vasiliauskas Konradas Brunonas (1909 - 1964) — hidrotechnikas, aviacijos leitenantas, Šventosios uosto viršininkas.
Vasilis (Vasilius) Soteras Pranas (g. 1919) – karininkas
Vasiliūnienė  Emilija (1917-1983) — tautodailininkė, mezgėja
Vasiliūtė-Čepukėnienė Sonata (g. 1974) - tapytoja, biržiečių dailininkų grupės 8+ narė
Vasiljeva Nijolė (g. 1966) — agentūros „Visos Lietuvos vaikai“ vaikų sodybos „Tiltelis“ vadovė
Vasinauskas Petras (1906-1995) — agronomas, habilituotas agrarinių mokslų daktaras
Vasiūnaitė Erna (g. 1941) — mezgėja
Vasnevskis Aleksandras (1899-1942) – karininkas
Vaškevičius Antanas (1913-1934) – kunigas
Vaškevičiūtė Elzbieta Margarita (g. 1904) — vienuolė, viena iš pirmųjų Vabalninko žemės ūkio mokyklos direktorių
Vegienė Irena (g. 1961) – tapytoja, pedagogė
Vegys Algis (g. 1950) — technologijos mokslų daktaras, Kauno technologijos universiteto Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto Ergonomikos katedros vedėjas, docentas
Vegys Jonas (g. 1929) — inžinierius mechanikas, knygų žemės ūkio mechanizavimo klausimais autorius
Vegys Juozas (g. 1939) — inžinierius technologas
Vegys Viktoras (g. 1936) — inžinierius mechanikas, agrarinių mokslų daktaras
Vegys Vytautas (g. 1961) — lakūnas
Veidaitė Apolonija – mokytoja
Veinzierl Sigita (g. 1973) – evangelikų reformatų kunigė, šeimynos motina
Velička Domas (1906-1972) — pedagogas, karininkas
Velička Juozas (g. 1917) – pedagogas, karininkas
Velykis Bronius (g. 1912) – karininkas
Venckus Algirdas (g. 1959) — tapytojas
Venckūnienė Saulė (g. 1965) — pedagogė
Venclavas Mykolas (1856-1940) — liaudies muzikantas
Venclova Vytautas (g. 1939) — poetas, vertėjas
Venclovas Petras (g. 1944) — prozininkas
Venclovas Saulius – krepšininkas
Vengianskis (Vengianskas) Stasys (1894-1987) – karininkas
Vengrys Aleksandras (g. 1929) — ekonomistas
Venckus Erikas (g. 2000) – krepšininkas
Venskus Gediminas (g. 1950) — lakūnas instruktorius, aviakonstruktorius
Venskūnienė Rita (g. 1967) – bibliotekininkė, literatė
Venslovas Romualdas (g. 1937) — agronomas, agrarinių mokslų daktaras
Venslovas Vytautas (1944-2015) — tautodailininkas, medžio drožėjas, pynėjas
Venslovienė  Danutė — gydytoja
Verkelis Jonas (g. 1939) — fizikas
Verkelis Pranas (1859-1947) — knygnešys
Vepštas Juozas (1920-1959) — visuomenės veikėjas, ūkio darbuotojas
Vezbergienė Bronislava (g. 1930) — kultūros darbuotoja
Vėderis Česlovas (g. 1895) – karininkas
Vėjelis Jonas (g. 1915) – karininkas
Vėjinytė Irma (g. 1958) — tautodailininkė, mezgėja, siuvinėtoja
Vickus Stanislovas (g. 1951) — UAB „Šiaulių ranga“ generalinis direktorius
Viederienė Rima (1957-2010) — gydytoja
Viederis Kostas (1933-2016) – literatas
Viederis Petras (1864-1932) — sekmininkų judėjimo pradininkas
Vidugiris Mindaugas – lektorius
Vidugirytė-Paulavičienė Danutė (1943-2004) — J. Miltinio dramos teatro aktorė
Vigėlis Jonas (1890-1985) – karininkas
Vijeikis Egidijus — kunigas
Vilbrantaitė-Zajančkauskienė  Alyda (1909-1980) — dailininkė, tekstilininkė
Vilčinskaitė Lyda – pedagogė, tapytoja
Vileikis Algirdas (g. 1933) — inžinierius
Vileikis Edmundas (g. 1953) — gydytojas
Vileišis Petras (g. 1928) — agronomas, ilgametis ūkio darbuotojas
Vileišis Vilius (1914-1991) — gydytojas
Vilimas Stasys (1917-1997) — pedagogas
Viliūnas Jonas (g. 1911) — miškininkas
Viliūnas Povilas (1902-1979) — inžinierius, statybininkas, technikos mokslų kandidatas
Vilkas Audronius (g. 1949) — socialinių mokslų daktaras (edukologija), profesorius
Vilminis Juozas (1901-1982) — pedagogas, kraštotyrininkas, literatas
Vinciūnas Alfredas (1936-2008) — literatas
Vinciūnas Antanas (1926-2014) — tautodailininkas, drožėjas
Vinciūnienė Marijona (g. 1936) – buhalterė, literatė
Vinciūnienė Rita (1944-2015) — mokytoja, prozininkė
Vinčiūnas Arūnas (g. 1967) – lietuvių diplomatas ambasadorius ypatingiems pavedimams Lietuvos diplomatinio atstovo ES pavaduotojas
Vinkelienė Konstancija (1939-2019) - literatė, pedagogė
Vinkelis Jeronimas (g. 1901) – savanoris
Vinkšnelis Titas (1904-1982) – kunigas
Virbalas Lionginas (g. 1961) — kunigas, Panevėžio vyskupijos vyskupas
Vireliūnienė Lina (g. 1959) — Biržų rajono savivaldybės administracijos kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Virkutienė Virginija (g. 1966) — kirpėja, literatė
Viršilienė Lina — pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto Muzikos didaktikos ir dirigavimo katedros lektorė
Viržonienė Gražina (g. 1941) – choro dirigentė, pedagogė
Viržonis Vytautas (1930-2010) — dirigentas, Lietuvos muzikos ir meno akademijos profesorius
Visockienė-Guščiūtė Aldona (g. 1936) — choro dirigentė, pedagogė
Visockaitė-Urmonienė Gražina – grafikė
Visockienė Gražina (g. 1974) – keramikė, pedagogė
Visockis Petras (1908-1974) — dainininkas, pedagogas, chorvedys
Višniauskas Bronislovas (g. 1902-) – partizanas, karys savanoris
Vištejūnas Jonas (g. 1932) - pašto ryšių specialistas
Vivulskis Povilas (1843-1863) — 1863 m. sukilimo dalyvis
Vižinytė Sigutė (g. 1960) — gydytoja
Vyčas Antanas (1909-1971) – agronomas
Vydžiūnas Audronis – architektas, interjero dizaineris
Vyganovskis Florianas (1854-1905) — inžinierius architektas
Vykintas Stepas (1905-1978) — pedagogas, kritikas, žurnalistas
Vyšniauskas Steponas (1920-1990) — literatas
Vyšteinaitė Milda (g. 1937) — muziejininkė
Vogulienė E. - literatė
Volbekas Kostas (1909-1983) – karininkas
Voras Petras (g. 1927) — drožėjas
Vorienė Vilmantė (g. 1975) – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė
Vosylius Juozas (1900-1982) – pedagogas, vertėjas. Biržų A. Smetonos gimnazijos direktorius
Vrubliauskas Juozas [Šarūnas] (1900-1949) — karininkas

AB C, Č D E F G I, Y J K L M N O P R S Š T U, Ū Z, Ž