V

Vadlūga Romualdas (g. 1935) – technikos mokslų daktaras, profesorius
Vadopalas Antanas (1889–1974) – lietuvių išeivijos Amerikoje veikėjas
Vadopalas Antanas (1921–2005) – agronomas, habilituotas agrarinių mokslų daktaras
Vagneris Kristoferis (g. 1863) – Biržų miesto burmistras
Vaičekonienė Regina (g. 1957) – „Biržiečių žodžio“ žurnalistė
Vaičekonis Tomas (g. 1986) – dziudo sportininkas
Vaičienė Laima (g. 1957) – pedagogė
Vaičikonis Antanas (g. 1957) – pedagogas, knygų autorius
Vaičiulėnas Valeras (g. 1928) – pedagogas, ilgametis Smilgių mokyklos direktorius
Vaičiulėnienė Elžbieta (g. 1844) – knygnešė
Vaičiulėnienė Ligija (1924–2014) – nusipelniusi mokytoja ir choreografė
Vaičiulienė Janina (g. 1933) – Kauno evangelikų reformatų parapijos valdybos pirmininkė
Vaičytė-Šulskė Eglė (g. 1981) – aktorė, laidų vedėja
Vaidakavičienė Birutė (g. 1943) – gydytoja
Vaidyla Mykolas (1902–1976) – teologas, žurnalistas, redaktorius
Vaiginas Dalis (g. 1953) – VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės vyr. gydytojas
Vaiginas Ritas (g. 1959) – Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, ekonomistas
Vainauskas Petras (g. 1959) – medžio skulptorius
Vainoras Petras (g. 1957) – verslininkas, UAB „Agaras“ direktorius
Vaisiūnas Jonas (1883–1950) – Biržų valsčiaus viršaitis
Vaisiūnas Petras (1898–1946) – karininkas
Vaisiūnienė Aleksandra (1913–1982) — žurnalistė
Vaišnoras Kazys (1902–1942) – ilgametis Biržų apskrities politinės policijos viršininkas
Vaišvilienė Aldona (1928–1998) – tautodailininkė, mezgėja, bibliotekininkė
Vaišvilienė-Prašmantaitė Lina – muzikos pedagogė
Vaitaitienė Aldona (g. 1936) – buvusi Biržų knygyno vedėja
Vaitaitienė Jadvyga (1903–1994) – fotografė
Vaitaitienė Paulina (g. 1920) – gydytoja odontologė, tautodailininkė
Vaitaitis Juozas (1910–1993) – daktaras, kuratorius
Vaitekonis Vytautas (1920–2009) – meteorologas
Vaitiekūnas Antanas - (g. 1886) – kunigas
Vaitiekūnas Dominykas (g. 1843) – knygnešys
Vaitiekūnas Kęstutis (g. 1967) – Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorius
Vaitiekūnienė Asta (g. 1960) – choreografė
Vaitkevičienė Hortenzija (g. 1922) – gydytoja, prisiminimų apie V. Mykolaitį-Putiną autorė.
Vaitkevičienė Rita (g. 1928) – dainininkė, chorvedė, pedagogė
Vaitkevičius Bronius (1922–1974) – ekonomistas
Vaitonienė Alvyda (g. 1951) – Statistikos departamento prie LR vyriausybės Zarasų raj. Statistikos skyriaus viršininkė
Vaitoška Ignas (1909–1983) – gydytojas, buvęs Likėnų sanatorijos vyr. gydytojas
Vaitoška Povilas (g. 1943) – chorvedys
Vaitužis Zigfridas (g. 1937) – biologas
Vaivada Bronius (1900–1946) – majoras, inžinierius
Vaižmužis Albinas (g. 1936) – agronomas, buvęs Seimo narys
Vaižmužis Juozapas (1855–1905) – matininkas, daraktorius
Vajega Jonas (1901–1942) – Merkinės šaulių rinktinės vadas, šaulių ugniagesių komandos viršininkas, Merkinės, Utenos, Vilniaus policijos nuovadų viršininkas
Vajega Vytautas (1919–2007) – pedagogas, režisierius
Valackas Stanislovas (1834–1926) – liaudies muzikantas, dainininkas, pasakotojas
Valaitienė Marija (g. 1944) – gydytoja
Valaitis Stasys (1944–2001) – fotografas, literatas
Valančienė Elena (g. 1939) – pedagogė, nepriklausoma ekspertė
Valančiūnas Antanas (1915–2000) – kunigas
Valantinaitė-Jokubonienė Bronė (g. 1926) – dailininkė, grafikė, gobelenų meistrė
Valantinas Antanas (1916–2003) – kunigas, poetas, tautosakos rinkėjas
Valaškevičienė Virginija – fotografė
Valeckas Jonas (g. 1939) – ilgametis SP UAB „Biržų šilumos tinklai“ direktorius
Valeckienė Eugenija (g. 1921) – siuvinėtoja
Valeckienė Genovaitė – Lietuvos ūkininkių draugijos Biržų skyriaus koordinatorė
Valentas Antanas (1834–1928) – kunigas, A. Baranausko pagalbininkas, lietuvių kalbos žodžių, liaudies dainų rinkėjas
Valentėlis Alfonsas (1930–1953) – karininkas
Valentėlis Leonardas (g. 1927) – chemikas, habilituotas mokslų daktaras, išradėjas
Valentis Jonas (1888–1963) – aktorius, JAV lietuvių teatro veikėjas
Valikonis Raimundas (g. 1961) – krepšininkas, pedagogas
Valintas Alfonsas (g. 1933) – vargonininkas, choro dirigentas
Valintėlienė Stasė (g. 1943) – tautodailininkė, mezgėja
Valionis Arvydas (g. 1945) – vertėjas, kritikas
Valionis Vytautas (1939–1988) – žurnalistas, literatas
Valionytė Birutė (g. 1956) – miškų inžinierė, Nepriklausomybės Akto signatarė
Valionytė Genė (g. 1941) – tapytoja
Valiukas Donatas (g. 1978) – meteorologas, daktaras (fiziniai mokslai, fizinė geografija)
Valiukas Stasys (g. 1952) – pedagogas
Valiukonienė Genovefa – mokytoja
Valiulis Jonas – knygnešys
Valiuvienė Sigutė (g. 1931) – dailininkė, grafikė
Valiūnas Balys (g. 1943) – technikos mokslų daktaras
Valiūnas Juozas (1896–1994) – agronomas, publicistas, vertėjas
Valys Jonas (1852–1918) – dievdirbys
Valkiūnas Jonas (1907–1976) – karininkas
Valkiūnas Valdemaras (g. 1959) – verslininkas, Seimo narys (2008-2012, 2020–2024)
Valodka Liudas (1882–1947) – pedagogas
Valstakas-Kaspar Janine Sophie Marie (1937–2017) – Elzaso Lietuvos draugijos viceprezidentė, Biržų garbės pilietė
Valujavičienė Dalia (g. 1951) – tekstilės restauratorė
Valuntis, Valuntas Justinas – knygnešių rėmėjas
Valuntis, Valuntas Kazimieras – knygnešių rėmėjas
Valuntis, Valuntas Mykolas (g. 1860) – knygnešių rėmėjas
Vanagaitė Ksavera (g. 1917) – tapytoja
Vanagas Algis (g. 1942) – SPUAB „Šnipiškių ūkis“ direktorius
Vanagienė Violeta (g. 1956) – mokytoja
Varanauskas Povilas (g. 1895) – savanoris
Vareika Vydas (g. 1957) – tautodailininkas, drožėjas, sportininkas
Variakojienė Aldona (g. 1950) – medikė
Variakojis Adomas (1864–1933) – socialdemokratų partijos veikėjas
Variakojis Almantas (g. 1962) – UAB „Alvas ir ko“ direktorius
Variakojis Gediminas (g. 1945) – motokrosininkas, sporto meistras, drožėjas, tapytojas
Variakojis Karolis (g. 1990) – dirigentas
Variakojis Liutauras (g. 1975) – motokrosininkas
Variakojis Jonas (1892–1963) – Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės pulko vadas, kapitonas, krašto apsaugos ministras
Variakojis Jonas (1903–1939) – teisininkas
Variakojis Petras (1908–1989) – inžinierius, geodezininkas, vadovėlių autorius
Variakojis Petras (1897–1986) – kuratorius, teisininkas, bankininkas
Variakojis Petras (1892–1970) – agronomas, pramonininkas, visuomenės veikėjas
Variakojis Vilius (1903–2001) – inžinierius, tautodailininkas
Variakojis Vilius (1923–2000) – sporto organizatorius ir veteranas
Variakojytė Daina (g. 1929) – gydytoja patologė
Variakojytė Danguolė (g. 1933) – antropologė, fotografė
Varnaitė Irena (g. 1945) – literatūros tyrinėtoja, vertėja
Varnas Juozapas (1909–1990) – kunigas
Varnas Mykolas (1887–1972) – pedagogas
Varneckienė Romualda Angelė (g. 1930) – Panevėžio choro-klubo „Senoliai“ vadovė
Varzienė Irutė (g. 1958) – pedagogė, politikė, Biržų rajono savivaldybės merė (2011–2015 m.), Biržų rajono savivaldybės vicemerė 2015–2019 m., Nuo 2021 m. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė.
Varžinskas Povilas (1922–2012) – kunigas
Vasiliauskas Jonas (1905–1969) – baleto artistas
Vasiliauskas Kazimieras (1922–2001) – Vilniaus Arkikatedros klebonas monsinjoras
Vasiliauskas Mečislovas (1877–1957) – pedagogas, švietimo organizatorius, vadovėlių autorius
Vasilis-Vasiliauskas Konradas Brunonas (1909–1964) – hidrotechnikas, aviacijos leitenantas, Šventosios uosto viršininkas.
Vasilis (Vasilius) Soteras Pranas (g. 1919) – karininkas
Vasiliūnienė  Emilija (1917–1983) — tautodailininkė, mezgėja
Vasiliūtė-Čepukėnienė Sonata (g. 1974) – tapytoja, biržiečių dailininkų grupės 8+ narė
Vasiljeva Nijolė (g. 1966) – agentūros „Visos Lietuvos vaikai“ vaikų sodybos „Tiltelis“ vadovė
Vasinauskas Petras (1906–1995) – agronomas, habilituotas agrarinių mokslų daktaras
Vasiūnaitė Erna (g. 1941) – mezgėja
Vasnevskis Aleksandras (1899–1942) – karininkas
Vaškevičius Antanas (1913–1934) – kunigas
Vaškevičiūtė Elzbieta Margarita (g. 1904) – vienuolė, viena iš pirmųjų Vabalninko žemės ūkio mokyklos direktorių
Vegienė Irena (g. 1961) – tapytoja, pedagogė
Vegys Algis (g. 1950) – technologijos mokslų daktaras, Kauno technologijos universiteto Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto Ergonomikos katedros vedėjas, docentas
Vegys Jonas (g. 1929) – inžinierius mechanikas, knygų žemės ūkio mechanizavimo klausimais autorius
Vegys Juozas (g. 1939) – inžinierius technologas
Vegys Viktoras (g. 1936) – inžinierius mechanikas, agrarinių mokslų daktaras
Vegys Vytautas (g. 1961) – lakūnas
Veidaitė Apolonija – mokytoja
Veinzierl Sigita (g. 1973) – evangelikų reformatų kunigė, šeimynos motina
Velička Domas (1906–1972) – pedagogas, karininkas
Velička Juozas (g. 1917) – pedagogas, karininkas
Velykis Bronius (g. 1912) – karininkas
Venckus Algirdas (g. 1959) – tapytojas
Venckūnienė Saulė (g. 1965) – pedagogė
Venclavas Mykolas (1856–1940) – liaudies muzikantas
Venclova Vytautas (g. 1939) – poetas, vertėjas
Venclovas Petras (g. 1944) – prozininkas
Venclovas Saulius – krepšininkas
Vengianskis (Vengianskas) Stasys (1894–1987) – karininkas
Vengrys Aleksandras (g. 1929) – ekonomistas
Venckus Erikas (g. 2000) – krepšininkas
Venskus Gediminas (g. 1950) – lakūnas instruktorius, aviakonstruktorius
Venskūnienė Rita (g. 1967) – bibliotekininkė, literatė
Venslovas Romualdas (g. 1937) – agronomas, agrarinių mokslų daktaras
Venslovas Vytautas (1944–2015) – tautodailininkas, medžio drožėjas, pynėjas
Venslovienė  Danutė – gydytoja
Verkelis Jonas (g. 1939) – fizikas
Verkelis Pranas (1859–1947) – knygnešys
Vepštas Juozas (1920–1959) – visuomenės veikėjas, ūkio darbuotojas
Vezbergienė Bronislava (g. 1930) – kultūros darbuotoja
Vėderis Česlovas (g. 1895) – karininkas
Vėjelis Jonas (g. 1915) – karininkas
Vėjinytė Irma (g. 1958) – tautodailininkė, mezgėja, siuvinėtoja
Vickus Stanislovas (g. 1951) – UAB „Šiaulių ranga“ generalinis direktorius
Viederienė Rima (1957–2010) – gydytoja
Viederis Kostas (1933–2016) – literatas
Viederis Petras (1864–1932) – sekmininkų judėjimo pradininkas
Vidugiris Mindaugas – lektorius
Vidugirytė-Paulavičienė Danutė (1943–2004) – J. Miltinio dramos teatro aktorė
Vigėlis Jonas (1890–1985) – karininkas
Vijeikis Egidijus – kunigas
Vilbrantaitė-Zajančkauskienė  Alyda (1909–1980) – dailininkė, tekstilininkė
Vilčinskaitė Lyda – pedagogė, tapytoja
Vileikis Algirdas (g. 1933) – inžinierius
Vileikis Edmundas (g. 1953) – gydytojas
Vileišis Petras (g. 1928) – agronomas, ilgametis ūkio darbuotojas
Vileišis Vilius (1914–1991) – gydytojas
Vilimas Stasys (1917–1997) – pedagogas
Viliūnas Jonas (g. 1911) – miškininkas
Viliūnas Povilas (1902–1979) – inžinierius, statybininkas, technikos mokslų kandidatas
Vilkas Audronius (g. 1949) – socialinių mokslų daktaras (edukologija), profesorius
Vilminis Juozas (1901–1982) – pedagogas, kraštotyrininkas, literatas
Vinciūnas Alfredas (1936–2008) – literatas
Vinciūnas Antanas (1926–2014) – tautodailininkas, drožėjas
Vinciūnienė Marijona (g. 1936) – buhalterė, literatė
Vinciūnienė Rita (1944–2015) – mokytoja, prozininkė
Vinčiūnas Arūnas (g. 1967) – lietuvių diplomatas ambasadorius ypatingiems pavedimams Lietuvos diplomatinio atstovo ES pavaduotojas
Vinkelienė Konstancija (1939–2019)– literatė, pedagogė
Vinkelis Jeronimas (g. 1901) – savanoris
Vinkšnelis Titas (1904–1982) – kunigas
Virbalas Lionginas (g. 1961) – kunigas, Panevėžio vyskupijos vyskupas
Vireliūnienė Lina (g. 1959) – Biržų rajono savivaldybės administracijos kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Virkutienė Virginija (g. 1966) – kirpėja, literatė
Viršilienė Lina – pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto Muzikos didaktikos ir dirigavimo katedros lektorė
Viržonienė Gražina (g. 1941) – choro dirigentė, pedagogė
Viržonis Vytautas (1930–2010) – dirigentas, Lietuvos muzikos ir meno akademijos profesorius
Visockienė-Guščiūtė Aldona (g. 1936) – choro dirigentė, pedagogė
Visockaitė-Urmonienė Gražina – grafikė
Visockienė Gražina (g. 1974) – keramikė, pedagogė
Visockis Petras (1908–1974) – dainininkas, pedagogas, chorvedys
Višniauskas Bronislovas (g. 1902-) – partizanas, karys savanoris
Vištejūnas Jonas (g. 1932) – pašto ryšių specialistas
Vivulskis Povilas (1843–1863) – 1863 m. sukilimo dalyvis
Vižinytė Sigutė (g. 1960) – gydytoja
Vyčas Antanas (1909–1971) – agronomas
Vydžiūnas Audronis – architektas, interjero dizaineris
Vyganovskis Florianas (1854–1905) – inžinierius architektas
Vykintas Stepas (1905–1978) – pedagogas, kritikas, žurnalistas
Vyšniauskas Steponas (1920–1990) – literatas
Vyšteinaitė Milda (g. 1937) – muziejininkė
Vogulienė E. – literatė
Volbekas Kostas (1909–1983) – karininkas
Voras Petras (g. 1927) – drožėjas
Vorienė Vilmantė (g. 1975) – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė
Vosylius Juozas (1900–1982) – pedagogas, vertėjas. Biržų A. Smetonos gimnazijos direktorius
Vrubliauskas Juozas [Šarūnas] (1900–1949) – karininkas

AB C, Č D E F G I, Y J K L M N O P R S Š T U, Ū Z, Ž