Z, Ž

Zabarauskas Gediminas (g. 1933) — buvęs AB „Joniškio melioracija“ direktorius
Zabarauskas Juozas (g. 1922) — agronomas, agrarinių mokslų daktaras
Zablockaitė Danguolė (g. 1944) – biofizikos mokslų daktarė
Zablackas Artūras — Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegijos prezidentas
Zablockas Mykolas (1912-2000) — poetas
Zablockas Petras (1914-2008) — mokytojas, poetas
Zaborskytė Aldona (g. 1927) — siuvinėtoja
Zagorskis Jonas (1894-1985) – karininkas
Zagorskytė Giedrė (g. 1976) — keramikė
Zajančkauskaitė Renata (g. 1940) — vertėja
Zakrys Antanas Vytautas (1938-1995) — kunigas
Zalaga Bronius (g. 1951) — teisininkas
Zalensienė Valerija (1925-1997) — dailininkė
Zalinkevičius Petras (1911-1970) — muziejininkas
Zalinkevičius Saulius — motokrosininkas
Zalogienė Daiva (g. 1966) — keramikė
Zaluskis Karolis (1794-1845) — grafas
Zaronskienė Veronika (g. 1921) — audėja, mezgėja
Zaronskis Kazimieras (1916-1987) – karininkas
Zavadskienė Migla – fotografė
Zelman — drožėjas
Zeltinienė Rožė (1917-2018) — tautodailininkė, audėja
Zeltinis Aleksandras (g. 1951) – ekonomistas, LR Seimo narys nuo 1913 m.
Zeltinis Jonas (1913-1988) — pedagogas
Zdanavičius Leonas (g. 1953) — Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos direktorius
Zigmantas Juozas (1916-1944) – karininkas
Zigmantavičius Pranas (g. 1838) — daraktorius
Zinkevičiūtė Adelė Genovaitė (g. 1933) – menotyrininkė, metalo dirbinių kūrėja
Zovė Jonas (g. 1903) – karininkas
Zubauskas Petras (1902-1949) – karininkas
Zubavičius Antanas (1898-1957) - karininkas
Zuozienė Rima (g. 1950) — V. Jakubėno muzikos mokyklos direktorė
Zurba Algimantas (1942-2018) — prozininkas, Biržų miesto garbės pilietis
Zurba Vytautas (1950-2017) — buvęs Biržų rajono meras, agronomas, ūkio darbuotojas
Zurba Vytautas (g. 1930) — fizikas, mokslininkas
Zurbienė Anelė (g. 1936) – agronomė, ilgametė "Švyturio" kolūkio pirmininkė
Zvilna Donatas (g. 1963) — fotografas
Zvilnaitė Morta (g. 1904) — audėja
Žagaras Rolandas (g. 1960) — VĮ „Panevėžio regiono keliai“ direktorius
Žagrakalys Juozas (1906-1977) — teisininkas, agronomas, literatas, vertėjas, kraštotyrininkas
Žalianekas Mindaugas — UAB „Rūta-2“ direktorius
Žalianekienė Rima (g. 1960) — tautodailininkė
Žaldokas Jonas (1924-1981) — tautodailininkas, drožėjas
Žaldokas Jonas (1894-1979) – karininkas, tremtinys
Žaldokas Martynas (g. 1921) — drožėjas
Žalys Bronius (1921-2007) — publicistas, poetas
Žaromskis Rimas Petras (g. 1944) — geografas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, docentas
Žarskis Bronislovas (1843-1863) — sukilėlių būrio vadas
Žąsytienė Ona (g. 1942) — literatė
Žekienė Romana (g. 1962) – tautodailininkė (kuria karpinius ir kt.)
Žekys Kazys (g. 1950) — buvęs Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
Želvys Ernestas (g. 1982) – kunigas
Žemaitaitis Jonas (1910-1942) – karininkas
Žemaitienė Danutė – muziejininkė
Žemaitienė Pranė (g. 1906) — agronomė
Žemaitis Jonas — karininkas
Žemaitis Jonas Albinas (g. 1895) – karininkas
Žemaitis Julius (1885-1955) — vaistininkas, žurnalo „Farmacijos žinios“ steigėjas
Žemaitis Juozas (1894-1956) — vet. gydytojas, chirurgas, veterinarijos mokslų daktaras
Žemaitis Petras (1892-1942) – karininkas
Žemaitis Romualdas (g. 1948) — lituanistas, mokymo priemonių autorius
Žemaitytė D. (g. 1958) — literatė
Žilevičienė Bronislava – dainininkė
Žilevičius Leonidas – menotyrininkas,1949 m. dirbo Biržų kultūros namų direktoriumi
Žilinskas Jurgis (1885-1957) – gydytojas, karininkas
Žilinskas Kazys (1903-1967) — karininkas
Žilinskas Pranas (1910-1984) — pažangus Argentinos lietuvių visuomenės veikėjas
Žilinskienė Asta – pedagogė
Žilys Eduardas (1908-1995) — pedagogas
Žilys Povilas (1918-1953) – karininkas
Žitkevičius Algimantas (g. 1940) – motorlaivių sporto treneris
Žitkevičius Leonardas (1914-1995) — poetas
Žiukienė Danguolė (g. 1943) — hidrotechnikė
Žygas Juozas (1918-2003) — žurnalistas
Žygas Kęstutis (1911-1983) — spaudos darbuotojas
Žygas Leonas (1924-1980) — dailininkas
Žygelis Balys (g. 1955) — „Biržų statyba“ generalinis direktorius
Žygelis Teodoras Kurtas (g. 1916) – karininkas
Žymantė Daina (g. 1962) – UAB „Drogas“ valdybos direktorė
Žukas Juozas (g. 1939 ) – dailininkas, grafikas, tapytojas
Žukas Kazimieras (1909-1992) – kunigas, poetas
Žukauskas Albinas (g. 1896) - savanoris
Žukauskas Alfonsas (1896-1972) — visuomenės veikėjas, agronomas
Žukauskas Algirdas (1923-1997) — akademikas, Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis
Žukauskienė Rita (g. 1957) — M. Riomerio universiteto socialinės politikos fakulteto psichologijos katedros vedėja, profesorė
Žukovas Juozas (g. 1957) — fotografas
Žulys Stanislovas (1896-1956) – kunigas
Žulonas Algirdas (1946-2000) — imtynininkas
Žumbakienė Gražina (g. 1948) – etnologė
Žuvackienė Elzbieta – knygnešė
Žvirgždienė Vitalija (g. 1926) — mezgėja

AB C, Č D E F G I, Y J K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž