Z, Ž

Zabarauskas Gediminas (g. 1933) – buvęs AB „Joniškio melioracija“ direktorius
Zabarauskas Juozas (g. 1922) – agronomas, agrarinių mokslų daktaras
Zablockaitė Danguolė (g. 1944) – biofizikos mokslų daktarė
Zablackas Artūras – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegijos prezidentas
Zablockas Mykolas (1912–2000) – poetas
Zablockas Petras (1914–2008) – mokytojas, poetas
Zaborskytė Aldona (g. 1927) – siuvinėtoja
Zagorskis Jonas (1894–1985) – karininkas
Zagorskytė Giedrė (g. 1976) – keramikė
Zajančkauskaitė Renata (g. 1940) –vertėja
Zakrys Antanas Vytautas (1938–1995) – kunigas
Zalaga Bronius (g. 1951) – teisininkas
Zalensienė Valerija (1925–1997) – dailininkė
Zalinkevičius Petras (1911–1970) – muziejininkas
Zalinkevičius Saulius – motokrosininkas
Zalogienė Daiva (g. 1966) – keramikė
Zaluskis Karolis (1794–1845) – grafas
Zaronskienė Veronika (g. 1921) – audėja, mezgėja
Zaronskis Kazimieras (1916–1987) – karininkas
Zavadskienė Migla – fotografė
Zeltinienė Rožė (1917–2018) – tautodailininkė, audėja
Zeltinis Aleksandras (g. 1951) – ekonomistas, LR Seimo narys 2012–2016 m. kadencija.
Zeltinis Jonas (1913–1988) – pedagogas
Zdanavičius Leonas (g. 1953) – Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos direktorius
Zigmantas Juozas (1916–1944) – karininkas
Zigmantavičius Pranas (g. 1838) – daraktorius
Zinkevičiūtė Adelė Genovaitė (1933–2022) – menotyrininkė, metalo dirbinių kūrėja
Zovė Jonas (g. 1903) – karininkas
Zubauskas Petras (1902–1949) – karininkas
Zubavičius Antanas (1898–1957) – karininkas
Zuozienė Rima (g. 1950) – V. Jakubėno muzikos mokyklos direktorė
Zurba Algimantas (1942–2018) – prozininkas, Biržų miesto garbės pilietis
Zurba Vytautas (1950–2017) – buvęs Biržų rajono meras, agronomas, ūkio darbuotojas
Zurba Vytautas (g. 1930) – fizikas, mokslininkas
Zurbienė Anelė (g. 1936) – agronomė, ilgametė "Švyturio" kolūkio pirmininkė
Zvilna Donatas (g. 1963) – fotografas
Žagaras Rolandas (g. 1960) – VĮ „Panevėžio regiono keliai“ direktorius
Žagrakalys Juozas (1906–1977) – teisininkas, agronomas, literatas, vertėjas, kraštotyrininkas
Žalianekas Mindaugas – UAB „Rūta-2“ direktorius
Žalianekienė Rima (g. 1960) – tautodailininkė
Žaldokas Jonas (1924–1981) – tautodailininkas, drožėjas
Žaldokas Jonas (1894–1979) – karininkas, tremtinys
Žaldokas Martynas (g. 1921) – drožėjas
Žalys Bronius (1921–2007) – publicistas, poetas
Žaromskis Rimas Petras (g. 1944) – geografas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, docentas
Žarskis Bronislovas (1843–1863) – sukilėlių būrio vadas
Žąsytienė Ona (g. 1942) – literatė
Žekienė Romana (g. 1962) – tautodailininkė (kuria karpinius ir kt.)
Žekys Kazys (g. 1950) – buvęs Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
Želvys Ernestas (g. 1982) – kunigas
Žemaitaitis Jonas (1910–1942) – karininkas
Žemaitienė Danutė – muziejininkė
Žemaitienė Pranė (g. 1906) – agronomė
Žemaitis Jonas – karininkas
Žemaitis Jonas Albinas (1895–1942) – karininkas
Žemaitis Julius (1885–1955) – vaistininkas, žurnalo „Farmacijos žinios“ steigėjas
Žemaitis Juozas (1894–1956) – vet. gydytojas, chirurgas, veterinarijos mokslų daktaras
Žemaitis Petras (1892–1942) – karininkas
Žemaitis Romualdas (g. 1948) – lituanistas, mokymo priemonių autorius
Žemaitytė D. (g. 1958) – literatė
Žilevičienė Bronislava – dainininkė
Žilevičius Leonidas – menotyrininkas,1949 m. dirbo Biržų kultūros namų direktoriumi
Žilinskas Jurgis (1885–1957) – gydytojas, karininkas
Žilinskas Kazys (1903–1967) – karininkas
Žilinskas Pranas (1910–1984) – pažangus Argentinos lietuvių visuomenės veikėjas
Žilinskienė Asta – pedagogė
Žilys Eduardas (1908–1995) – pedagogas
Žilys Povilas (1918–1953) – karininkas
Žitkevičius Algimantas (g. 1940) – motorlaivių sporto treneris
Žitkevičius Leonardas (1914–1995) – poetas
Žiukienė Danguolė (g. 1943) – hidrotechnikė
Žygas Juozas (1918–2003) – žurnalistas
Žygas Kęstutis (1911–1983) – spaudos darbuotojas
Žygas Leonas (1924–1980) – dailininkas
Žygelienė Ignesa – masažuotoja, knygų autorė
Žygelis Balys (g. 1955) – „Biržų statyba“ generalinis direktorius
Žygelis Teodoras Kurtas (g. 1916) – karininkas
Žymantė Daina (g. 1962) – UAB „Drogas“ valdybos direktorė
Žukas Juozas (g. 1939 ) – dailininkas, grafikas, tapytojas
Žukas Kazimieras (1909–1992) – kunigas, poetas
Žukauskas Albinas (g. 1896) – savanoris
Žukauskas Alfonsas (1896–1972) – visuomenės veikėjas, agronomas
Žukauskas Algirdas (1923–1997) – akademikas, Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis
Žukauskienė Rita (g. 1957) – M. Riomerio universiteto socialinės politikos fakulteto psichologijos katedros vedėja, profesorė
Žukovas Juozas (g. 1957) – fotografas
Žulys Stanislovas (1896–1956) – kunigas
Žulonas Algirdas (1946–2000) – imtynininkas
Žumbakienė Gražina (g. 1948) – etnologė
Žuvackienė Elzbieta – knygnešė

AB C, Č D E F G I, Y J K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž