Knygnešių karaliaus garbei
 kapas

1930 m., Sodeliškio ir aplinkinių kaimų jaunimo iniciatyva kapinaitėse prie Suosto bažnyčios iš lauko akmenų pastatytas piramidės formos paminklas – žmonių meilės ir pagarbos Didžiajam Knygnešiui simbolis. Metalinis kryžius J. Korsako.

 

 

 gatv

Jurgio Bielinio vardu pavadinta viena seniausių Biržų miesto gatvių.

 

 akmuo

1987 m., Purviškiuose, didžiuliame akmenyje prie J. Bielinio ąžuolo įamžintas garsaus knygnešio siluetas. Autorius – Arnoldas Švenčionis.

 

 koplytst 2

Tais pačiais, 1987 metais prie sodybos pastatytas tautodailininko Leono Juozonio knygnešių šeimą simbolizuojantis koplytstulpis.

 

perekslis

Tautodailininko Leono Perekšlio kūrinys knygnešiui Jurgiui Bieliniui. 2010 m. Medis.

 

Dienai

Nuo 1989 metų kovo 16-oji paskelbta Knygnešio diena. Taip Lietuvoje pagerbtas Jurgio Bielinio gimtadienis.

J. Zikaro skulptūra Knygnešys Kaune. 1939 m.

 

Vienybe

Vienybės medis – Lietuvos tūkstantmečio granitinis monumentas šimtui iškiliausių Lietuvos asmenybių Vilniaus Vingio parke. Čia paminėtas ir knygnešio Jurgio Bielinio vardas. Skulptorius Tadas Gutauskas. 2009 m. 

 

 Pamoka

2010 m. Biržų rajono Tarybos sprendimu Biržų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas knygnešio Jurgio Bielinio vardas.

 

 suostomuz

Šviesus J. Bielinio atminimas saugomas Suosto kaimo bendruomenės muziejėlyje. Iki 2003 m. čia veikė Jurgio Bielinio vardu pavadinta mokykla.

 

 ekspozic 1

Garbingas knygnešio vardas įamžintas Biržų krašto muziejaus Sėla ekspozicijose ir jo vardą turinčioje Biržų Viešojoje bibliotekoje. Čia kasmet Knygnešio diena pažymima edukacine pamoka, skirta Jurgiui Bieliniui ir visos Lietuvos knygnešystei. Tą dieną aplankoma J. Bielinio amžino poilsio vieta prie Suosto bažnyčios.

 

portrpav

Jurgio Bielinio portretas. Autorius L. Gogelis. 1931 m.

 

tevikpav

Jurgio Bielinio tėviškė. Tautodailininko V. Masiulio paveikslas. 1979 m.

 

mirtis

Knygnešio Jurgio Bielinio mirtis. Dailininko K. Šimonio paveikslo reprodukcija. 1971 m.

 

kapopav

Jurgio Bielinio kapas. Tautodailininko V. Masiulio paveikslas. 1979 m.

 

exlibris 1

Ekslibrisas J. Bieliniui. Dailininkė L. Gedvilaitė-Sakalauskienė. 

 

exlibris 2

 Ekslibrisas „In memoriam J. Bielinis“. 1996. Dailininkė V. Daniliauskaitė.

 

exlibris 3

 J. Bielinis. 1969. Dailininkas A. Gedminas.

 

exlibris 6

 EX LIBRIS Jurgis Bielinis. Mažvydo klubas. Dailininkas J.R.

 

exlibris 7

 Ekslibris J. Bieliniui. Dailininkas P. Šiaučiūnas.

 

exlibris 4

Jurgio Bielinio jubiliejui skirtas piešinys. Autorius nežinomas.