Jurgis Bielinis leidiniuose

Ereli 1

Baltasis erelis: neperiodinis leidinys. – Biržai, 2004. – 4 p.; iliustr.

 

Erelis 2

Baltasis erelis: neperiodinis laikraštis. – Biržai, 2005. – 8 p.; iliustr.

 

Dienojant

Bielinis K. Dienojant: Spaudos draudimo laikų atsiminimai. – 2-asis fotogr. leid. – Vilnius, 1992. – 464 p.: iliustr.

 

 apybr

Biržų istorijos apybraižos. – Vilnius, 2006. – 338 p.: iliustr.

 

Danileviius

Danilevičius E. Šlamėkit, ąžuolai: Apybraižos. – Vilnius, 1984. – 95 p.: iliustr.

 

Bylos

Didžiosios knygnešių bylos: [Dokumentų rinkinys] / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Algimantas Katilius. – Vilnius, 2003. – 422 p.

 

Drevinskiene

Drevinskienė R. Mūsų kaimas Braškiai. – Biržai, 2002. – 83 p.

 

Ilgnas

Ilgūnas G. Knygnešių keliais. – Vilnius, 2005. 159 p.: iliustr.

 

Daraktoriai

Kaluškevičius B. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904 m. / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. – Vilnius, 2004. – 672 p.: iliustr.

 

Knygnbibl

Knygnešio žemės biblioteka: Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos istorija, 1930–2010. – Biržai, 2012. – 351 p.: iliustr.

 

Knygneys 1

Knygnešys 1864–1904. – 2-asis fotografuot. leid. – Vilnius, 1992. – 1 t. 328 p.

 

Knygneys 2

Knygnešys 1864–1904. – 2-asis fotografuot. leid. – Vilnius, 1992. – 2 t. 320 p.

 

Kratotyra

Kraštotyra. – Vilnius, 1969. – 362 p.: iliustr.

 

Kundrotas

Kundrotas J. Knygnešių šventa gadynė: Esė, apybraižos, apysaka. – Kaunas, 1990. – 143 p., iliustr.

 

Bite

Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: Praeities ir dabarties sąsajos: Mokslinės konferencijos medžiaga. – Panevėžys, 2004. – 97 p.

 

Lietuvikos

Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais. – V., 2004. 383 p.: iliustr.

 

Liet

Lietuviškos spaudos keliai Šiaurės Lietuvoje: 1864–1904–2004. – Šiauliai, 2005. – 344 p.: iliustr.

 

Draudiam

Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864–1904: Informac. knyga. – Vilnius, 1994. – 579 p.

 

Knygnei laikai

Merkys V. Knygnešių laikai, 1864–1904. – V., 1994. – 419 p.

 

Lietvalst

Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. – Vilnius, 1982. – 272 p.

 

Nelegalioji

Merkys V. Nelegalioji lietuvių spauda kapitalizmo laikotarpiu; Politinės jos susikūrimo aplinkybės. – Vilnius, 1978. – 276 p.

 

Didysis

Misius K., Kaluškevičius B. Didysis knygnešys Jurgis Bielinis. – Vilnius, 2006. – 312 p.: iliustr.

 

alista

Šalis ta Lietuva: 1000 svarbiausių šalies istorijos akimirkų. – Vilnius, 2009. – 703 p.: iliustr.

 

 Ikiliausi

100 iškiliausių Lietuvos žmonių: Leidinys skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. – Vilnius, 2009. – 212 p.: iliustr., portr.

 

 imtasknygn

Šimtas knygnešių: Knygnešių sienelės vardai. – Vilnius, 1998. – 134 p.: iliustr.

 

 likas

Šlikas A. Kaip lietuvis knygnešys kovojo su caro galybe: didžiojo knygnešio Jurgio Bielinio gyvenimas ir darbai. – Kaunas, 1931. – 64 p.: [1] portr.

 

Garvi

Tyla A. Garšvių knygnešių draugija. – Vilnius, 1991. – 109 p., 4 iliustr. lap.

 

 DV

Velička D. Kūrybinis palikimas kovojančiai tautai: [Dokumentų rinkinys]. – Chicago, Illinois, USA, 2009. – 520 p.: iliustr.

 

Vbra

Vėbra R. Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais: istorijos bruožai. – Vilnius, 1996. – 276 p.